Werkzame personen verdeling bij bedrijven met 10 of meer werknemers, 1999

Werkzame personen verdeling bij bedrijven met 10 of meer werknemers, 1999

SBI Werkzame personen (x 1000) Full-time werknemers (x 1000) Werknemers (in % van het aantal werkzame personen) Part-time werknemers (in % van het aantal werkzame personen) Eigenaren, gezinsleden, firmanten (in % van het aantal werkzame personen) Uitzendkrachten (in % van het aantal werkzame personen) Overig ingeleend personeel (in % van het aantal werkzame personen) Uitgeleend personeel (in % van het aantal werkzame personen)
512 t/m 517 Totaal Groothandel 338,5 289,4 93,7 12,5 0,3 5,5 0,8 0,3
512,5151/2/5-7 Grondstoffen en halffabr 49,6 41,3 93,2 13,3 0,3 6,4 0,9 0,8
512 Landbouwproducten en levende dieren 24,3 18,7 91,3 16,2 0,4 9,0 0,7 1,3
5151/2/5-7 Ov. grondstoffen en halffabr. 25,3 22,6 95,1 10,4 0,3 3,9 1,1 0,3
513,514,51715,5172 Consumentengoederen 133,1 108,2 92,4 17,3 0,3 6,5 0,9 0,2
513 Voedings- en genotmiddelen 59,6 47,1 91,0 17,0 0,4 7,4 1,3 0,1
514,51715,5172 Non-food consumentengoed. 73,5 61,2 93,6 17,6 0,2 5,9 0,6 0,3
5153 en 5154 Bouwmaterialen 38,5 34,8 96,3 9,3 0,3 3,5 0,2 0,2
5153 Hout en bouwmaterialen 28,5 25,7 96,1 9,4 0,3 3,7 0,2 0,3
5154 IJzer- en metaalwaren 10,0 9,1 96,8 9,1 0,1 3,0 0,1 0,0
516, 51711-51714 Kapitaalgoederen 117,2 105,0 94,5 7,6 0,3 4,6 0,9 0,3
516 Machines, apparaten en toebehoren 107,8 96,7 94,6 7,4 0,3 4,5 0,9 0,3
51711-51714 Bedrijfsmeubels,emballage 9,4 8,3 93,4 9,7 0,2 5,1 1,4 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Werkgelegenheid groothandel hoofdgroepen; verdeling van de
werkzame personen voor 13 hoofdgroepen in de groothandel.
1999
Gewijzigd op 20 juni 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Aantal werknemers op de loonlijst + aantal medewerkende eigenaren,
fimanten en gezinsleden + aantal uitzendkrachten en overig ingeleend
personeel minus het uitgeleend personeel
Full-time werknemers
Het aantal werknemers op de loonlijst omgerekend naar full-time
equivalenten
Werknemers
Aantal werknemers op de eigen loonlijst van de onderneming.
(inclusief directeuren van BV's, oproepkrachten e.d.)
Part-time werknemers
Aantal werknemers op de eigen loonlijst van
de onderneming dat in deeltijd werkzaam is.
Eigenaren, gezinsleden, firmanten
Aantal medewerkende eigenaren, firmanten en gezinsleden voorzover
niet voorkomend op de eigen loonlijst van de onderneming.
Uitzendkrachten
Aantal via uitzendbureaus ingeleend personeel
Overig ingeleend personeel
Aantal personen ingeleend van andere ondernemingen dan uitzendbureaus
Uitgeleend personeel
Aantal personen op de eigen loonlijst van de onderneming maar uitgeleend
aan (een) andere onderneming(en) (w.o. dochterondernemingen