Werkzame personen verdeling bij bedrijven met 10 of meer werknemers, 1999

Bewerk tabel
Werkgelegenheid groothandel hoofdgroepen; verdeling van de
werkzame personen voor 13 hoofdgroepen in de groothandel.
1999
Gewijzigd op 20 juni 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Werkzame personen verdeling bij bedrijven met 10 of meer werknemers, 1999

SBI Werkzame personen (x 1000) Full-time werknemers (x 1000) Werknemers (in % van het aantal werkzame personen) Part-time werknemers (in % van het aantal werkzame personen) Eigenaren, gezinsleden, firmanten (in % van het aantal werkzame personen) Uitzendkrachten (in % van het aantal werkzame personen) Overig ingeleend personeel (in % van het aantal werkzame personen) Uitgeleend personeel (in % van het aantal werkzame personen)
512 t/m 517 Totaal Groothandel 338,5 289,4 93,7 12,5 0,3 5,5 0,8 0,3
512,5151/2/5-7 Grondstoffen en halffabr 49,6 41,3 93,2 13,3 0,3 6,4 0,9 0,8
512 Landbouwproducten en levende dieren 24,3 18,7 91,3 16,2 0,4 9,0 0,7 1,3
5151/2/5-7 Ov. grondstoffen en halffabr. 25,3 22,6 95,1 10,4 0,3 3,9 1,1 0,3
513,514,51715,5172 Consumentengoederen 133,1 108,2 92,4 17,3 0,3 6,5 0,9 0,2
513 Voedings- en genotmiddelen 59,6 47,1 91,0 17,0 0,4 7,4 1,3 0,1
514,51715,5172 Non-food consumentengoed. 73,5 61,2 93,6 17,6 0,2 5,9 0,6 0,3
5153 en 5154 Bouwmaterialen 38,5 34,8 96,3 9,3 0,3 3,5 0,2 0,2
5153 Hout en bouwmaterialen 28,5 25,7 96,1 9,4 0,3 3,7 0,2 0,3
5154 IJzer- en metaalwaren 10,0 9,1 96,8 9,1 0,1 3,0 0,1 0,0
516, 51711-51714 Kapitaalgoederen 117,2 105,0 94,5 7,6 0,3 4,6 0,9 0,3
516 Machines, apparaten en toebehoren 107,8 96,7 94,6 7,4 0,3 4,5 0,9 0,3
51711-51714 Bedrijfsmeubels,emballage 9,4 8,3 93,4 9,7 0,2 5,1 1,4 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens