Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal personen in huishoudens (aantal) Personen in particuliere huishoudens Totaal personen in particuliere huish... (aantal) Personen in particuliere huishoudens Thuiswonend kind (aantal) Personen in particuliere huishoudens Alleenstaand (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend Totaal samenwonende personen (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend Partner in niet-gehuwd paar zonder ki... (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend Partner in gehuwd paar zonder kinderen (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend Partner in niet-gehuwd paar met kinderen (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend Partner in gehuwd paar met kinderen (aantal) Personen in particuliere huishoudens Ouder in eenouderhuishouden (aantal) Personen in particuliere huishoudens Overig lid huishouden (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1995 15.424.122 15.176.387 4.546.361 2.109.149 7.910.309 837.115 2.849.232 199.212 4.024.750 360.754 249.814
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1996 15.493.889 15.246.412 4.557.089 2.123.782 7.964.162 881.994 2.870.894 223.668 3.987.606 368.776 232.603
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1997 15.567.107 15.325.570 4.545.206 2.157.561 8.017.092 919.742 2.911.174 246.574 3.939.602 371.642 234.069
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1998 15.654.192 15.417.450 4.535.995 2.201.318 8.073.969 951.495 2.954.076 268.096 3.900.302 375.104 231.064
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1999 15.760.225 15.529.690 4.525.716 2.254.631 8.135.415 972.064 3.008.044 295.079 3.860.228 379.627 234.301
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2000 15.863.943 15.639.815 4.541.102 2.272.219 8.196.032 989.259 3.042.126 325.531 3.839.116 384.318 246.144
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2001 15.987.074 15.768.027 4.577.995 2.307.075 8.231.824 991.072 3.061.444 356.776 3.822.532 396.353 254.780
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2002 16.105.283 15.888.494 4.615.571 2.344.903 8.257.686 998.178 3.069.784 394.190 3.795.534 411.691 258.643
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2003 16.192.572 15.977.797 4.628.992 2.383.580 8.278.756 999.883 3.093.312 428.267 3.757.294 424.124 262.345
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2004 16.258.032 16.043.120 4.635.325 2.423.950 8.286.332 990.083 3.112.686 463.013 3.720.550 433.972 263.541
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2005 16.305.526 16.092.324 4.634.684 2.449.378 8.298.507 996.744 3.127.616 497.083 3.677.064 444.124 265.631
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2006 16.334.210 16.125.557 4.620.345 2.502.084 8.287.373 989.696 3.144.304 528.319 3.625.054 452.370 263.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2007 16.357.992 16.151.260 4.601.146 2.536.891 8.291.831 992.062 3.167.912 561.743 3.570.114 458.881 262.511
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2008 16.405.399 16.198.535 4.585.036 2.571.014 8.309.482 1.002.666 3.192.638 597.154 3.517.024 465.704 267.299
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2009 16.485.787 16.278.784 4.579.646 2.619.394 8.331.248 1.010.074 3.218.836 629.132 3.473.206 474.909 273.587
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 16.574.989 16.366.302 4.582.223 2.669.516 8.351.932 1.011.414 3.243.236 661.046 3.436.236 486.250 276.381
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2011 16.655.799 16.436.484 4.584.272 2.708.251 8.390.655 1.028.748 3.259.025 699.207 3.403.675 496.272 257.034
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2012 16.730.348 16.511.124 4.590.769 2.761.764 8.392.958 1.023.588 3.273.354 722.336 3.373.680 510.894 254.739
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2013 16.779.575 16.564.791 4.584.600 2.802.182 8.405.274 1.035.156 3.284.622 750.330 3.335.166 521.578 251.157
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2014 16.829.289 16.579.347 4.575.606 2.803.852 8.416.336 1.057.062 3.291.278 776.920 3.291.076 535.870 247.683
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2015 16.900.726 16.655.932 4.569.209 2.867.797 8.420.057 1.062.311 3.302.758 807.030 3.247.958 545.289 253.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2016 16.979.120 16.724.232 4.575.382 2.906.334 8.430.396 1.081.262 3.306.646 826.886 3.215.602 557.426 254.694
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2017 17.081.507 16.836.205 4.590.985 2.961.228 8.458.470 1.096.652 3.314.754 854.552 3.192.512 562.124 263.398
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 17.181.084 16.932.312 4.607.972 2.997.617 8.494.992 1.124.866 3.325.188 870.430 3.174.508 572.419 259.312
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019 17.282.163 17.035.502 4.626.741 3.037.622 8.528.704 1.150.080 3.333.292 881.918 3.163.414 582.106 260.329
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2020 17.407.585 17.148.722 4.643.605 3.079.778 8.574.862 1.179.832 3.344.778 894.568 3.155.684 589.975 260.502
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021 17.475.415 17.216.655 4.637.308 3.097.117 8.622.770 1.240.158 3.340.610 915.288 3.126.714 593.871 265.589
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022 17.590.672 17.328.133 4.638.955 3.172.564 8.655.582 1.266.754 3.349.236 932.163 3.107.429 596.408 264.624
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2023 17.811.291 17.535.267 4.683.450 3.266.042 8.702.082 1.277.524 3.355.286 940.378 3.128.894 610.633 273.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2024 17.942.942 17.653.766 4.670.903 3.340.560 8.737.472 1.302.376 3.375.340 939.236 3.120.520 618.056 286.775
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat informatie over personen in huishoudens in Nederland per 1 januari naar positie in het huishouden, geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 mei 2024:
De cijfers per 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers per 1 januari 2025 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Totaal personen in huishoudens
Totaal aantal personen in huishoudens.

Huishouden:
Particulier of institutioneel huishouden.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Institutioneel huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra, instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten, instellingen voor verslavingszorg en daklozenopvang, internaten, kloosters, gevangenissen, kazernes, en asielzoekerscentra, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.
Personen in particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal personen in particuliere huish...
Totaal aantal personen in particuliere huishoudens.
Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Alleenstaand
Persoon die alleen in een woonruimte woont en een eenpersoonshuishouden vormt.
Tot alleenstaanden worden ook personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen huishouding voeren.
Alleenstaanden kunnen een relatie hebben en zelfs gehuwd zijn met een persoon met wie ze niet samenwonen.
Samenwonend
Persoon die samen met iemand anders (ongeacht geslacht) als paar, al dan niet met elkaar gehuwd, al dan niet als geregistreerd partners en al dan niet met kinderen, een particulier huishouden vormt
Totaal samenwonende personen
Partner in niet-gehuwd paar zonder ki...
Partner in niet-gehuwd paar zonder kinderen
Person die een niet-gehuwd paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden zonder thuiswonende kinderen.
In een huishouden wordt slechts één paar aangewezen.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Partner in gehuwd paar zonder kinderen
Partner in gehuwd paar zonder kinderen:
Persoon die een gehuwd paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden zonder thuiswonende kinderen.
In een huishouden wordt slechts één paar aangewezen.

Gehuwd paar:
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Partner in niet-gehuwd paar met kinderen
Partner in niet-gehuwd paar met kind(eren):
Persoon die een niet-gehuwd paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden met één of meer thuiswonende kinderen. In een huishouden wordt slechts één paar aangewezen.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet..
Partner in gehuwd paar met kinderen
Partner in gehuwd paar met kind(eren):
Persoon die een gehuwd paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden met één of meer thuiswonende kinderen.
In een huishouden wordt slechts één paar aangewezen.

Gehuwd paar:
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.


Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Ouder in eenouderhuishouden
Ouder in eenouderhuishouden:
Persoon in een particulier huishouden die een ouder-kindrelatie heeft met één of meer thuiswonende kinderen en die geen partner heeft in hetzelfde huishouden.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Overig lid huishouden
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, een persoon die samen met een broer of zus één huishouden vormt, of een pleegkind.