Bedrijven; oprichtingen naar activiteit, SBI'93, 1995-2010

Bedrijven; oprichtingen naar activiteit, SBI'93, 1995-2010

Perioden Oprichtingen Totaal oprichtingen (x 1 000) Oprichtingen Nijverheid (x 1 000) Oprichtingen Handel (x 1 000) Oprichtingen Dienstverlening (x 1 000) Werkzame personen Totaal werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Nijverheid (x 1 000) Werkzame personen Handel (x 1 000) Werkzame personen Dienstverlening (x 1 000)
2006 3e kwartaal 10,5 2,7 2,4 5,4 14,8 3,5 3,5 7,8
2006 4e kwartaal 8,4 2,3 1,8 4,3 10,9 2,7 2,6 5,6
2006 42,8 11,6 9,8 21,4 59,2 14,7 14,4 30,1
2007 1e kwartaal 15,0 4,3 3,1 7,6 18,9 5,0 4,0 9,8
2007 2e kwartaal 10,2 3,2 2,0 5,1 13,5 3,9 2,7 6,9
2007 3e kwartaal 9,5 2,7 1,8 5,0 12,5 3,2 2,7 6,5
2007 4e kwartaal 8,0 2,2 1,6 4,3 11,1 2,7 2,4 5,9
2007 42,7 12,3 8,4 22,0 56,0 14,9 12,0 29,2
2008 1e kwartaal 14,6 3,9 2,7 8,1 19,3 4,8 4,1 10,4
2008 2e kwartaal 9,6 2,7 1,7 5,1 12,9 3,5 2,5 6,9
2008 3e kwartaal 6,5 1,5 1,2 3,8 9,0 1,9 1,8 5,3
2008 4e kwartaal 8,0 1,7 1,4 4,9 10,5 2,0 2,1 6,4
2008 38,7 9,8 7,0 21,9 51,7 12,2 10,4 29,0
2009 1e kwartaal 11,0 2,0 2,2 6,8 14,6 2,6 2,9 9,2
2009 2e kwartaal 8,0 1,6 1,6 4,8 11,2 2,1 2,4 6,7
2009 3e kwartaal 8,6 1,5 2,0 5,0 11,0 1,9 2,8 6,3
2009 4e kwartaal 7,8 1,3 1,8 4,6 9,7 1,5 2,5 5,7
2009 35,4 6,5 7,6 21,3 46,5 8,1 10,5 27,8
2010 1e kwartaal 10,2 1,6 2,3 6,2 13,0 2,0 3,2 7,8
2010 2e kwartaal 9,2 1,8 2,1 5,3 12,7 2,5 2,9 7,3
2010 3e kwartaal 10,1 2,0 2,2 5,8 12,6 2,4 2,9 7,3
2010 4e kwartaal 8,4 1,5 1,9 5,0 11,5 1,8 2,7 7,0
2010 37,9 7,0 8,5 22,4 49,8 8,7 11,7 29,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling
1993 (SBI '93) onderverdeeld naar 3 bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De oprichtingentabel is per 24 april 2012 stopgezet.
De methode voor het samenstellen van de cijfers over oprichtingen van bedrijven is in vergelijking met voorgaande jaren ingrijpend gewijzigd. Daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers over oprichtingen en opheffingen van bedrijven staan vanaf 2007.

Toelichting onderwerpen

Oprichtingen
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.
Totaal oprichtingen
Het totaal bestaat uit nijverheid, handel en diensten:
C Delfstoffenwinning
D Industrie
F Bouwnijverheid
G Reparatie van consumentenartikelen; handel
H Horeca
I Vervoer, opslag en communicatie
71 Verhuur van roerende goederen
72 Computerservice, informatietechnologie
74 Overige zakelijke dienstverlening
90 Milieudienstverlening
93 Overige dienstverlening.
Nijverheid
Nijverheid bestaat uit:
C Delfstoffenwinning
D Industrie
F Bouwnijverheid.
Handel
Handel bestaat uit:
G Handel, reparatie van consumentenartikelen.
Dienstverlening
Diensten bestaat uit:
H Horeca
I Vervoer, opslag en communicatie
71 Verhuur van roerende goederen
72 Computerservice, informatietechnologie
74 Overige zakelijke dienstverlening
90 Milieudienstverlening
93 Overige dienstverlening.
Werkzame personen
Personen werkzaam voor 15 uur of meer per week.
Totaal werkzame personen
Het totaal bestaat uit nijverheid, handel en diensten:
C Delfstoffenwinning
D Industrie
F Bouwnijverheid
G Reparatie van consumentenartikelen; handel
H Horeca
I Vervoer, opslag en communicatie
71 Verhuur van roerende goederen
72 Computerservice, informatietechnologie
74 Overige zakelijke dienstverlening
90 Milieudienstverlening
93 Overige dienstverlening.
Nijverheid
Nijverheid bestaat uit:
C Delfstoffenwinning
D Industrie
F Bouwnijverheid.
Handel
Handel bestaat uit:
G Handel, reparatie van consumentenartikelen.
Dienstverlening
Diensten bestaat uit:
H Horeca
I Vervoer, opslag en communicatie
71 Verhuur van roerende goederen
72 Computerservice, informatietechnologie
74 Overige zakelijke dienstverlening
90 Milieudienstverlening
93 Overige dienstverlening.