Waterverbruik; nijverheid bedrijfstak (SBI'74), 1981 - 1991

Waterverbruik; nijverheid bedrijfstak (SBI'74), 1981 - 1991

SBI '74 Periode Totaal waterverbruik (mln m3) Saldo ontvangen en geleverd leidingwater Totaal leidingwater (mln m3) Saldo ontvangen en geleverd leidingwater Voor koeling (mln m3) Saldo ontvangen en geleverd leidingwater Overig (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Zoet grondwater Totaal zoet grondwater (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Zoet grondwater Verbruikt voor koeling (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Zoet grondwater Overig verbruik (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Brak of zout grondwater Totaal brak of zout grondwater (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Brak of zout grondwater Verbruikt voor koeling (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Brak of zout grondwater Overig verbruik (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Zoet oppervlakte water Totaal zoet oppervlakte water (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Zoet oppervlakte water Verbruikt voor koeling (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Zoet oppervlakte water Overig verbruik (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Brak of zout oppervlakte water Totaal brak of zout oppervlakte water (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Brak of zout oppervlakte water Verbruikt voor koeling (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Brak of zout oppervlakte water Overig verbruik (mln m3) Zoetwaterverbruik (mln m3)
1-3 Totaal industrie en delfstoffenwin. 1981 3.807,09 170,57 46,72 123,85 248,72 126,62 122,10 59,89 52,12 7,77 1.855,10 1.802,88 52,22 1.472,81 1.402,24 70,57 471,51
1-3 Totaal industrie en delfstoffenwin. 1986 4.308,64 190,52 51,02 139,50 249,58 127,11 122,47 68,90 57,88 11,02 1.334,91 1.273,54 61,37 2.464,74 2.392,29 72,45 501,46
1-3 Totaal industrie en delfstoffenwin. 1991 2.903,47 222,27 65,11 157,16 205,58 88,80 116,78 47,55 44,82 2,73 1.172,94 1.102,10 70,84 1.255,14 1.167,39 87,75 498,69
1 Delfstoffenwinning 1981 x 0,55 0,18 0,37 x x x 0,12 0,12 0,00 x x x - - - x
1 Delfstoffenwinning 1986 x 0,51 0,00 0,51 x x x 0,14 0,14 0,00 x x x - - - x
1 Delfstoffenwinning 1991 0,70 0,49 0,07 0,42 0,07 0,05 0,02 0,09 0,09 0,00 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00 0,58
2-3 Totaal industrie 1981 x 170,02 46,54 123,48 x x x 59,77 52,00 7,77 x x x 1.472,81 1.402,24 70,57 x
2-3 Totaal industrie 1986 x 190,02 51,02 139,00 x x x 68,76 57,74 11,02 x x x 2.464,74 2.392,29 72,45 x
2-3 Totaal industrie 1991 2.902,78 221,78 65,04 156,74 205,51 88,76 116,75 47,46 44,73 2,73 1.172,90 1.102,08 70,82 1.255,13 1.167,39 87,74 498,11
20/21 Voedings- en genotmiddelenind. 1981 277,58 35,39 5,18 30,21 113,55 67,42 46,13 13,61 11,34 2,27 99,53 90,00 9,53 15,50 13,60 1,90 158,46
20/21 Voedings- en genotmiddelenind. 1986 285,93 34,03 2,94 31,09 111,92 69,79 42,13 7,15 6,00 1,15 104,86 99,57 5,29 27,98 27,91 0,07 151,24
20/21 Voedings- en genotmiddelenind. 1991 208,73 33,84 5,78 28,06 76,83 37,42 39,41 3,05 2,47 0,58 93,53 81,37 12,16 1,48 1,47 0,01 122,83
22 Textielindustrie 1981 11,02 3,85 0,42 3,43 5,02 0,74 4,28 - - - 2,14 1,03 1,11 - - - 9,99
22 Textielindustrie 1986 10,59 3,15 0,18 2,97 3,69 0,52 3,17 - - - 3,75 2,94 0,81 - - - 7,66
22 Textielindustrie 1991 11,38 3,14 0,37 2,77 4,50 0,26 4,24 0,01 - 0,01 3,73 0,73 3,00 - - - 10,64
23/24 Kleding- en lederindustrie 1981 1,26 0,45 0,10 0,35 0,70 0,08 0,62 0,03 - 0,03 0,08 - 0,08 - - - 1,23
23/24 Kleding- en lederindustrie 1986 1,22 0,39 0,12 0,27 0,77 0,10 0,67 - - - - - - 0,07 - 0,07 1,15
23/24 Kleding- en lederindustrie 1991 0,78 0,52 0,06 0,46 0,21 0,07 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,76
25 Hout en meubelindustrie 1981 0,77 0,70 0,14 0,56 0,06 0,01 0,05 - - - 0,01 0,00 0,01 - - - 0,77
25 Hout en meubelindustrie 1986 0,38 0,34 0,02 0,32 0,04 0,03 0,01 - - - - - - - - - 0,38
25 Hout en meubelindustrie 1991 2,10 1,94 0,11 1,83 0,12 0,08 0,04 - - - 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 2,08
26 Papierindustrie 1981 110,92 6,68 0,86 5,82 28,12 1,80 26,32 2,23 0,13 2,10 41,57 29,52 12,05 32,32 32,32 0,00 46,84
26 Papierindustrie 1986 79,24 3,94 0,45 3,49 30,54 2,88 27,66 6,11 4,28 1,83 38,62 29,05 9,57 0,04 0,03 0,01 44,05
26 Papierindustrie 1991 98,14 9,85 0,37 9,48 30,85 1,76 29,09 0,00 0,00 0,00 57,44 46,32 11,12 - - - 51,82
27 Grafische industrie 1981 4,06 1,84 0,31 1,53 2,12 1,92 0,20 - - - 0,09 0,09 0,00 - - - 3,96
27 Grafische industrie 1986 3,44 1,76 0,35 1,41 1,55 1,36 0,19 - - - 0,12 0,12 0,00 - - - 3,32
27 Grafische industrie 1991 4,07 2,90 0,34 2,56 1,01 0,86 0,15 - - - 0,10 0,04 0,06 0,06 0,06 0,00 3,97
28 Aardolie industrie 1981 587,83 19,58 1,54 18,04 0,31 0,26 0,05 0,27 0,27 0,00 488,36 488,36 0,00 79,31 78,77 0,54 19,89
28 Aardolie industrie 1986 886,79 37,09 2,82 34,27 0,31 0,26 0,05 0,02 0,02 0,00 29,38 29,38 0,00 819,99 819,77 0,22 37,41
28 Aardolie industrie 1991 126,40 26,85 4,47 22,38 0,21 0,21 0,00 0,06 0,01 0,05 2,81 2,81 0,00 96,46 93,16 3,30 27,06
29/30 Chemische- garen- en vezelind. 1981 2.345,99 49,12 7,60 41,52 39,70 22,59 17,11 18,19 17,50 0,69 1.134,66 1.110,76 23,90 1.104,32 1.056,81 47,51 112,73
29/30 Chemische- garen- en vezelind. 1986 2.578,41 48,52 7,37 41,15 40,99 16,96 24,03 16,38 15,38 1,00 1.055,88 1.036,61 19,27 1.416,64 1.364,68 51,96 108,78
29/30 Chemische- garen- en vezelind. 1991 1.906,92 49,03 12,20 36,83 43,11 20,07 23,04 25,42 24,83 0,59 848,66 810,70 37,96 940,69 890,07 50,62 130,11
31 Rubber en kunststofverwerkende ind. 1981 16,00 1,71 0,97 0,74 9,20 8,86 0,34 0,05 0,05 0,00 5,04 5,04 0,00 - - - 10,91
31 Rubber en kunststofverwerkende ind. 1986 17,32 2,16 1,13 1,03 11,90 10,26 1,64 0,08 0,08 0,00 3,19 3,19 0,00 - - - 14,06
31 Rubber en kunststofverwerkende ind. 1991 19,22 2,86 1,84 1,02 14,70 14,11 0,59 0,06 0,06 0,00 1,60 1,56 0,04 - - - 17,60
32 Bouwmaterialenindustrie 1981 20,99 2,98 0,63 2,35 10,12 3,95 6,17 0,63 0,06 0,57 7,26 5,27 1,99 - - - 15,09
32 Bouwmaterialenindustrie 1986 19,29 2,69 0,32 2,37 10,70 5,24 5,46 0,01 - 0,01 5,91 2,24 3,67 - - - 17,05
32 Bouwmaterialenindustrie 1991 218,47 4,97 0,39 4,58 14,46 1,63 12,83 - - - 157,18 153,73 3,45 41,86 41,86 0,00 22,88
33 Basismetaalindustrie 1981 325,81 27,53 22,62 4,91 9,33 7,53 1,80 23,00 20,90 2,10 30,25 30,05 0,20 235,70 216,58 19,12 37,05
33 Basismetaalindustrie 1986 317,87 35,57 29,79 5,78 11,82 8,54 3,28 38,79 31,76 7,03 36,69 18,65 18,04 195,00 177,00 18,00 65,43
33 Basismetaalindustrie 1991 237,84 37,03 33,69 3,34 7,01 4,25 2,76 18,79 17,29 1,50 2,61 2,34 0,27 172,40 138,68 33,72 44,30
34 Metaalproductenindustrie 1981 12,05 4,35 1,54 2,81 5,85 4,03 1,82 0,32 0,31 0,01 1,52 1,42 0,10 - - - 10,30
34 Metaalproductenindustrie 1986 13,52 4,00 1,29 2,71 5,30 4,05 1,25 0,13 0,13 0,00 4,11 3,80 0,31 - - - 9,60
34 Metaalproductenindustrie 1991 20,52 14,41 1,24 13,17 3,92 2,96 0,96 0,06 0,06 0,00 2,13 1,70 0,43 - - - 18,76
35 Machine industrie 1981 5,60 2,28 0,62 1,66 1,87 1,58 0,29 0,22 0,21 0,01 1,22 1,22 0,00 0,01 0,01 0,00 4,15
35 Machine industrie 1986 4,27 2,13 0,56 1,57 1,32 0,93 0,39 - - - 0,83 0,83 0,00 - - - 3,45
35 Machine industrie 1991 9,42 7,77 0,82 6,95 1,25 0,78 0,47 - - - 0,33 0,25 0,08 0,08 0,07 0,01 9,10
36 Elektrotechnische industrie 1981 22,65 7,49 2,55 4,94 11,41 4,55 6,86 1,02 1,02 0,00 0,33 0,33 0,00 2,40 2,40 0,00 18,90
36 Elektrotechnische industrie 1986 21,86 9,53 2,60 6,93 9,98 4,62 5,36 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 2,30 0,00 19,50
36 Elektrotechnische industrie 1991 23,65 15,61 2,60 13,01 6,03 3,87 2,16 0,00 0,00 0,00 0,65 0,30 0,35 1,36 1,35 0,01 22,00
37 Transportmiddelenindustrie 1981 10,53 5,19 1,30 3,89 1,73 1,27 0,46 0,22 0,22 0,00 0,15 0,11 0,04 3,24 1,74 1,50 6,97
37 Transportmiddelenindustrie 1986 10,51 4,08 0,98 3,10 3,14 1,54 1,60 0,05 0,05 0,00 0,52 0,25 0,27 2,74 0,60 2,14 7,47
37 Transportmiddelenindustrie 1991 13,32 10,11 0,68 9,43 0,55 0,39 0,16 0,00 0,00 0,00 1,96 0,20 1,76 0,71 0,65 0,06 12,41
38/39 Instrum.-, optische en ov. ind. 1981 x 0,88 0,17 0,71 x x x - - - x x x - - - x
38/39 Instrum.-, optische en ov. ind. 1986 x 0,65 0,12 0,53 x x x - - - x x x - - - x
38/39 Instrum.-, optische en ov. ind. 1991 1,82 0,97 0,10 0,87 0,75 0,05 0,70 0,00 0,00 0,00 0,10 0,02 0,08 0,01 0,01 0,00 1,79
4 Elektriciteitscentrales 1981 10.097,25 2,32 0,24 2,08 1,56 0,91 0,65 - - - 6.013,21 6.013,21 0,00 4.080,16 4.062,84 17,32 6,72
4 Elektriciteitscentrales 1986 9.202,70 2,03 0,01 2,02 1,07 0,13 0,94 - - - 6.554,79 6.552,69 2,10 2.644,81 2.637,48 7,33 8,37
4 Elektriciteitscentrales 1991 8.144,42 6,27 0,07 6,20 61,07 0,59 60,48 - - - 4.907,03 4.603,68 303,35 3.170,05 3.170,05 0,00 370,69
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Waterverbruik door industrie, delfstoffenwinning en elektriciteits -
centrales (SBI '74)
1981, 1986,1991
Gewijzigd op 04 september 2000.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal waterverbruik
Saldo ontvangen en geleverd leidingwater
Al het leidingwater dat ontvangen is minus het leidingwater dat
doorgeleverd is aan andere verbruikers.
Totaal leidingwater
Voor koeling
Van het totaal saldo ontvangen en geleverd leidingwater wordt een deel
verbruikt voor koeling.
Overig
Zelfgewonnen grondwater
Water dat door het bedrijf zelf opgepompt wordt of naar boven komt.
Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Zoet grondwater
Totaal zoet grondwater
Verbruikt voor koeling
Van het zelfgewonnen zoete grondwater wordt een deel verbruikt voor
koeling.
Overig verbruik
Brak of zout grondwater
Totaal brak of zout grondwater
Verbruikt voor koeling
Van het zelfgewonnen brakke en zoute grondwater wordt een deel verbruikt
voor koeling.
Overig verbruik
Zelfgewonnen oppervlaktewater
Water dat door het bedrijf zelf ingenomen is uit rivieren, kanalen, meren
of de zee.
Zoet oppervlakte water
Totaal zoet oppervlakte water
Verbruikt voor koeling
Van het zelfgewonnen zoete oppervlaktewater wordt een deel verbruikt voor
koeling.
Overig verbruik
Brak of zout oppervlakte water
Totaal brak of zout oppervlakte water
Verbruikt voor koeling
Van het zelfgewonnen brakke en zoute oppervlaktewater wordt een deel
verbruikt voor koeling.
Overig verbruik
Zoetwaterverbruik
Zoetwaterverbruik is het verbruik van leidingwater, zoet grondwater en
zoet oppervlaktewater; van het zoete oppervlaktewater alleen het deel dat
in productieprocessen gebruikt wordt.
De term zoetwaterverbruik wordt gebruikt om het schaarse water aan te
duiden. Dit is water waar moeite voor gedaan moet worden en kosten voor
gemaakt moeten worden. Denk hierbij aan zuivering, oppompen van
grondwater en kosten voor vergunningen.