Brandweer; hulpverlening, slachtoffers en reddingen 1985-2013

Brandweer; hulpverlening, slachtoffers en reddingen 1985-2013

Regio's Perioden Hulpverleningen Totaal hulpverleningen (aantal) Hulpverleningen Hulpverlening in gebouwen Totaal hulpverleningen in gebouwen (aantal) Hulpverleningen Hulpverlening niet in gebouwen Totaal hulpverleningen, niet in gebouwen (aantal) Slachtoffers Doden Totaal doden (aantal) Slachtoffers Gewonden Totaal gewonden (aantal) Reddingen Totaal reddingen (aantal) Eerste hulp Totaal eerste hulp (aantal)
Totaal Nederland 1996 34.389 15.150 19.239 612 4.044 10.973 3.955
Totaal Nederland 1997 39.308 18.609 20.699 624 4.416 12.679 4.242
Totaal Nederland 1998 41.143 17.388 23.755 772 5.871 12.274 5.310
Totaal Nederland 1999 35.113 14.772 20.341 673 6.013 11.794 5.451
Totaal Nederland 2000 39.433 15.002 24.431 660 6.723 12.373 6.198
Totaal Nederland 2001 39.574 17.176 22.398 738 6.237 13.283 6.297
Totaal Nederland 2002 49.542 21.003 28.539 815 6.140 12.427 5.637
Totaal Nederland 2003 36.251 14.871 21.380 808 5.299 11.381 4.903
Totaal Nederland 2004 40.160 16.107 24.053 630 4.854 9.683 4.174
Totaal Nederland 2005 36.923 15.293 21.630 582 4.015 8.123 3.484
Totaal Nederland 2006 40.001 17.299 22.702 639 3.646 8.380 3.170
Totaal Nederland 2007 49.442 20.291 29.151 562 3.924 8.887 3.748
Totaal Nederland 2008 43.928 20.442 23.486 576 3.225 8.292 3.449
Totaal Nederland 2009 41.707 21.872 19.835 441 4.116 7.061 3.134
Totaal Nederland 2010 43.689 23.279 20.410 495 4.256 9.477 3.999
Totaal Nederland 2011 44.869 21.046 23.823 603 5.344 11.177 5.477
Totaal Nederland 2012 43.008 17.775 25.233 541 5.480 11.033 5.199
Totaal Nederland 2013 49.383 28.365 21.018 640 5.140 9.168 5.054
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de (technische) hulpverlening, anders dan brandbestrijding, verricht door de brandweer. Het gaat daarbij om
- hulpverlening in gebouwen (naar soort gebouwen)
- hulpverlening op andere plaatsen (naar soort locatie)
- hulpverlening naar soort
- slachtoffers (doden en gewonden)
- reddingen (bevrijden van personen)
- eerstehulpverlening aan slachtoffers.
Gegevens over loos-alarmmeldingen zijn niet in de tabel opgenomen.
Ook slachtoffers onder, reddingen van, en eerste hulp aan brandweermensen in functie zijn niet in de tabel opgenomen.
Ten slotte valt ook hulpverlening door andere korpsen (bijvoorbeeld bedrijfsbrandweer) buiten het bereik van deze tabel.

De cijfers zijn beschikbaar per landsdeel, provincie en gemeentegroottegroep naar inwonertal.

Voor het jaar 2008 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Friesland, de landsdelen Noord-Nederland, West-Nederland en van de twee gemeentegroottegroepen met de hoogste inwoneraantallen.

Voor het jaar 2009 zijn geen gegevens beschikbaar over hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Flevoland, de landsdelen Oost-Nederland, West-Nederland en per gemeentegroottegroep.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 20 januari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabellen: 'Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio', 'Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio' en 'Branden; reactietijden van de brandweer, regio'. Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Toelichting onderwerpen

Hulpverleningen
Alle activiteiten van de brandweer, anders dan het bestrijden van brand,
bijvoorbeeld het bevrijden/redden van personen, het openen van deuren
en het bestrijden van wateroverlast.
Totaal hulpverleningen
Hulpverlening in gebouwen
Totaal hulpverleningen in gebouwen
Hulpverlening niet in gebouwen
Totaal hulpverleningen, niet in gebouwen
Voor de jaren 1985 - 1989 worden in het totaalcijfer van de
hulpverleningen ook de hulpverleningen meegeteld, waarbij onbekend is of
het in een gebouw of niet in een gebouw was. Sinds 1990 is voor elke
hulpverlening bekend of deze in/aan een gebouw plaatsvond of elders.
Slachtoffers
Doden en gewonden als gevolg van gebeurtenissen waarvoor de hulp
van de brandweer werd ingeroepen.
Slachtoffers onder brandweerpersoneel in functie zijn hier buiten
beschouwing gelaten.
Doden
Totaal doden
Gewonden
Totaal gewonden
Reddingen
Het bevrijden van personen uit een situatie waar ze op eigen kracht niet
uit kunnen komen. Het betreft reddingen bij gebeurtenissen (geen brand),
waarvoor de hulp van de brandweer werd ingeroepen.
Geredde brandweerlieden in functie zijn hier buiten beschouwing gelaten.
Totaal reddingen
Eerste hulp
Het verlenen van eerste medische hulp bij gebeurtenissen (geen branden),
waarvoor de hulp van de brandweer werd ingeroepen.
Eerste hulp aan brandweerpersoneel in functie is hier buiten beschouwing
gelaten.
Totaal eerste hulp