Drinkwater huishoudelijk verbruik; tarieven waterleidingbedrijven 1997-2013

Drinkwater huishoudelijk verbruik; tarieven waterleidingbedrijven 1997-2013

Afname op jaarbasis Perioden Hoogste tarief (euro/m3) Gemiddelde tarief (euro/m3) Laagste tarief (euro/m3)
50 m3 1997 2,55 1,66 0,74
50 m3 1998 2,57 1,67 0,74
50 m3 1999 2,57 1,73 0,78
50 m3 2000 2,66 1,95 0,89
50 m3 2001 2,75 2,01 0,94
50 m3 2002 2,69 1,93 0,96
50 m3 2003 2,85 1,95 1,04
50 m3 2004 2,87 1,96 1,14
50 m3 2005 2,91 1,98 1,25
50 m3 2006 3,56 2,03 1,39
50 m3 2007 3,36 2,04 1,47
50 m3 2008 3,30 2,04 1,54
50 m3 2009 3,37 2,05 1,64
50 m3 2010 3,45 2,09 1,68
50 m3 2011 3,49 2,13 1,71
50 m3 2012 3,34 2,06 1,57
50 m3 2013 3,31 2,09 1,64
100 m3 1997 2,01 1,34 0,74
100 m3 1998 2,02 1,36 0,74
100 m3 1999 2,02 1,42 0,78
100 m3 2000 2,14 1,59 0,90
100 m3 2001 2,14 1,63 0,94
100 m3 2002 2,07 1,59 0,99
100 m3 2003 2,14 1,60 1,05
100 m3 2004 2,15 1,61 1,13
100 m3 2005 2,17 1,61 1,22
100 m3 2006 2,47 1,63 1,27
100 m3 2007 2,28 1,62 1,30
100 m3 2008 2,21 1,60 1,33
100 m3 2009 2,25 1,61 1,37
100 m3 2010 2,31 1,63 1,38
100 m3 2011 2,34 1,65 1,41
100 m3 2012 2,19 1,53 1,23
100 m3 2013 2,22 1,54 1,25
300 m3 1997 1,65 1,13 0,73
300 m3 1998 1,66 1,16 0,73
300 m3 1999 1,66 1,21 0,78
300 m3 2000 1,84 1,34 0,91
300 m3 2001 1,85 1,38 0,95
300 m3 2002 1,72 1,36 1,00
300 m3 2003 1,67 1,36 1,07
300 m3 2004 1,67 1,37 1,13
300 m3 2005 1,68 1,36 1,13
300 m3 2006 1,75 1,36 1,11
300 m3 2007 1,63 1,34 1,08
300 m3 2008 1,63 1,31 1,05
300 m3 2009 1,55 1,31 1,06
300 m3 2010 1,56 1,32 1,07
300 m3 2011 1,59 1,32 1,05
300 m3 2012 1,56 1,18 0,84
300 m3 2013 1,56 1,17 0,86
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tarieven van de waterleidingbedrijven worden verzameld door de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN). VEWIN maakt jaarlijks een overzicht van de tarieven van de waterleidingbedrijven met hun voorzieningsgebied en stelt deze ter beschikking aan het CBS. Op grond van deze informatie worden het hoogste, laagste en het gemiddelde tarief berekend. De bedragen zijn exclusief BTW, maar inclusief grondwaterbelasting, vastrecht en belasting op leidingwater. Deze laatste is ingevoerd per 1-1-2000. Per 1-1-2012 is grondwaterbelasting afgeschaft.

Gegevens zijn beschikbaar van 1997 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Wijzigingen per 01012014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Hoogste tarief
Voor 1997 het tarief in verzorgingsgebied Leiden.
Voor 1998 het tarief in verzorgingsgebied Den Haag.
Voor 1999 het tarief in het verzorgingsgebied Den Haag.
Voor 2000 het tarief in de verzorgingsgebieden Den Haag en Leiden.
Voor 2001 het tarief in de verzorgingsgebieden Doorn (50 m3) en
Haarlem en omstreken (100 en 300 m3).
Voor 2002 het tarief in verzorgingsgebied Leiden (50 en 100 m3)
en Haarlem en omstreken (300 m3).
Voor 2003 en 2004 het tarief in verzorgingsgebied Leiden (50, 100 en 300
m3).
Voor 2005 het tarief in verzorgingsgebied Valkenburg (ZH) (50, 100 en 300
m3).
Voor 2006 het tarief in voorzieningsgebied Noordwijk (50, 100 en 300 m3).
Voor 2007 het tarief in voorzieningsgebied Zoeterwoude (50 en 100m3) en
Noord-Holland (300m3).
Voor 2008 het tarief in voorzieningsgebied Zoeterwoude (50 en 100m3) en
Noord-Holland (300m3).
Voor 2009 het tarief in voorzieningsgebied Zoeterwoude (50 en 100m3) en
Noordwijkerhout en Noord Holland (300m3).
Voor 2010 het tarief in voorzieningsgebied Zoeterwoude (50 en 100m3) en
Wassenaar, Noordwijkerhout en Noord Holland (300m3).
Voor 2011 het tarief in voorzieningsgebied Zoeterwoude en Alblasserdam
(50m3), Zoeterwoude (100m3) en Oegstgeest (300m3).
Voor 2012 het tarief in voorzieningsgebied Zoeterwoude (50m3), Wassenaar (100m3) en Provincie Noord-Holland Waternet (300m3).
Voor 2013 het tarief in voorzieningsgebied Zoeterwoude (50m3) en Noorwijkerhout (100m3 en 300m3)

Gemiddelde tarief
Gemiddelde van de tarieven in alle verzorgingsgebieden, zoals
genoemd in het Tarievenoverzicht leidingwater van de VEWIN.
Tot en met 2001 is het gemiddelde tarief berekend als het
rekenkundig gemiddelde van de tarieven van de waterleiding-
bedrijven in hun verzorgingsgebied. Vanaf 2002 is het gemiddelde
tarief berekend als het gewogen gemiddelde van de tarieven van
de waterleidingbedrijven in hun verzorgingsgebied. De weging
heeft plaatsgevonden met de inwonertallen van de verzorgings-
gebieden.
Laagste tarief
Voor 1997 tot en met 2003 het tarief in het verzorgingsgebied
Groningen (provincie).
Voor 2004 en 2005 in het verzorgingsgebied Groningen (provincie) voor de
levering van 50, resp. 100 m3 en in Goirle voor levering van 300 m3.
Voor 2006 in verzorgingsgebied Groningen (provincie) voor de levering van
50 en 100 m3 en in het overgrote deel van de provincie Brabant voor
300 m3.
Voor 2007 in verzorgingsgebied Groningen (provincie) voor de levering van
50 en 100m3 en in het overgrote deel van de provincie Brabant voor
300 m3.
Voor 2008 in verzorgingsgebied Groningen (provincie) voor de levering van
50 en 100 m3 en in het overgrote deel van verzorgingsgebied
Brabant (provincie) voor 300 m3.
Voor 2009 in verzorgingsgebied Groningen (provincie) voor de levering van
50 en 100 m3 en in het overgrote deel van verzorgingsgebied
Brabant (provincie) voor 300 m3.
Voor 2010 in verzorgingsgebied Groningen (provincie) voor de levering van
50 en 100m3 en in het overgrote deel van verzorgingsgebied
Brabant (provincie) voor 300m3.
Voor 2011 in verzorgingsgebied van de provincies Friesland, Overijssel,
Flevoland, Gelderland en Utrecht voor de levering van 50m3. Groningen
(provincie) voor de levering van 100m3 en het overgrote deel van
Noord-Brabant (provincie) voor de levering van 300m3.
Voor 2012 in verzorgingsgebied van de provincies Friesland, Overijssel,
Flevoland, Gelderland en Utrecht voor de levering van 50m3. Provincie Drenthe voor de levering van 100m3 en het overgrote deel van de provincie Noord-Brabant voor de levering van 300m3.
Voor 2013 in verzorgingsgebied van de provincies Friesland, Overijssel,
Flevoland, Gelderland en Utrecht voor de levering van 50m3. Provincie Groningen voor de levering van 100m3 en het overgrote deel van de provincie Noord-Brabant voor de levering van 300m3.