Gebruik gewasbeschermingsmiddelen landbouw;werkzame stof,toepassing '95-'12

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen landbouw;werkzame stof,toepassing '95-'12

Werkzame stoffen Perioden Oppervlakte met gebruik Grootte oppervlakte met gebruik (ha) Hoeveelheid gebruik Gebruik per jaar (kg)
Totaal van alle werkzame stoffen 2008 763.926 5.546.097
Totaal van alle werkzame stoffen 2012 734.939 5.772.485
Totaal stoffen tegen insecten en mijten 2008 376.523 89.491
Totaal stoffen tegen insecten en mijten 2012 296.199 78.448
Imidacloprid; tegen insecten 2008 34.583 6.027
Imidacloprid; tegen insecten 2012 12.849 2.986
Lindaan 2008 0 0
Lindaan 2012 0 0
Totaal stoffen tegen schimmels 2008 502.934 2.931.518
Totaal stoffen tegen schimmels 2012 449.547 2.690.878
Fluazinam; tegen schimmels 2008 138.721 138.550
Fluazinam; tegen schimmels 2012 64.733 44.044
Maneb; tegen schimmels 2008 9.842 73.795
Maneb; tegen schimmels 2012 8.053 107.429
Totaal stoffen tegen onkruiden 2008 741.433 1.395.376
Totaal stoffen tegen onkruiden 2012 694.273 1.533.390
Amitrol 2008 10.202 14.271
Amitrol 2012 8.445 9.401
Atrazin 2008 0 0
Atrazin 2012 0 0
Glyfosaat; tegen onkruid 2008 189.226 213.697
Glyfosaat; tegen onkruid 2012 143.445 150.353
Totaal stoffen voor loofdoding 2008 119.150 74.685
Totaal stoffen voor loofdoding 2012 86.995 92.429
Diquat dibromide; loofdoding 2008 90.983 47.197
Diquat dibromide; loofdoding 2012 76.287 84.389
Totaal stoffen tegen aaltjes (nematoden) 2008 44.933 97.971
Totaal stoffen tegen aaltjes (nematoden) 2012 36.003 51.256
Oxamyl; tegen aaltjes (nematoden) 2008 26.635 21.247
Oxamyl; tegen aaltjes (nematoden) 2012 30.058 35.472
Totaal stoffen ontsmetting pootgoed 2008 43.384 108.355
Totaal stoffen ontsmetting pootgoed 2012 18.088 45.163
Totaal hulpstoffen 2008 94.673 654.167
Totaal hulpstoffen 2012 63.011 1.065.886
Minerale olie; hulpstof 2008 94.673 654.167
Minerale olie; hulpstof 2012 63.011 1.065.886
Totaal stoffen voor overige toepassingen 2008 224.626 194.535
Totaal stoffen voor overige toepassingen 2012 173.871 215.034
Chloormequat 2008 119.801 102.351
Chloormequat 2012 103.958 108.498
Metaldehyde 2008 7.619 5.346
Metaldehyde 2012 10.664 6.591
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Meer specifiek gaat het om de bescherming van de plantaardige productie in de akkerbouw en tuinbouw. De cijfers zijn uitgesplitst naar werkzame stof en soort toepassing.
Zie voor de definities van werkzame stof en toepassingsgroep paragraaf. 2 Definities en verklaring van symbolen.

Behalve het totale gebruik van de werkzame stoffen, wordt in de tabel ook de oppervlakte waarop de specifieke werkzame stof is gebruikt vermeld.

Er zijn bij het CBS ook gegevens bekend over het gebruik van de totale hoeveelheid werkzame stof per gewas en teeltsector en over niet-chemische bestrijding zoals mechanische en biologische bestrijdingsmethoden. Deze cijfers vindt u in drie andere tabellen (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 25 juli 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, toepassing. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakte met gebruik
Oppervlakte waarop de werkzame stof is gebruikt.
Grootte oppervlakte met gebruik
Totale oppervlakte waarop de werkzame stof is gebruikt.
Hoeveelheid gebruik
Hoeveelheid gebruik van de werkzame stof.
Gebruik per jaar
Totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in een kalenderjaar, uitgedrukt in kilogram (kg) werkzame stof.
Exclusief biociden als desinfectantia, kasontsmettings- en glasreinigingsmiddelen.

Diverse gewassen (o.a. bloemisterijgewassen en champignons) hebben op dezelfde oppervlakte meerdere teelten per jaar. Om in die gevallen het gebruik per teelt te berekenen, dient het totaal gebruik per jaar te worden gedeeld door het aantal teelten.