Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie, grote gemeente,'94-'10

Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie, grote gemeente,'94-'10

Soort misdrijf Wijze van afdoening door OM Perioden Totaal afdoeningen (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Totaal 4 grootste gemeenten (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Amsterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Rotterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Den Haag (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Utrecht (aantal)
Bedrog Alle wijzen van afdoening 2010* 1.905 285 95 90 70 30
Bedrog Technisch sepot 2010* 215 65 15 15 25 5
Bedrog Beleidssepot 2010* 250 55 15 10 15 15
Bedrog Transactie 2010* 1.240 110 40 45 20 5
Bedrog Overdracht 2010* 45 10 5 0 5 0
Bedrog Voeging ad informandum 2010* 50 15 5 5 5 0
Bedrog Voeging ter berechting 2010* 95 30 15 15 0 -
Bedrog Onbekend 2010* 5 0 0 - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie naar grote gemeenten. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting is de invoering van de Standaardclassificatie 2010.

Deze tabel bevat het aantal rechtbankstrafzaken dat is afgedaan door het Openbaar Ministerie (OM) onderverdeeld naar 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond. De grote gemeenten
zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB). De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten.
In de tabel zijn deze gegevens verder uit te splitsen naar:
- soort misdrijf;
- wijze van afdoening.
Het OM kan een verdachte ook dagvaarden. In dat geval wordt de zaak
voorgelegd aan de rechter. Dagvaardingen worden niet als een afdoening door
het OM geteld.
De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Toelichting onderwerpen

Totaal afdoeningen
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door het
Openbaar Ministerie.
25 grote gemeenten
Aantal afdoeningen van strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in één
van de 25 grote gemeenten. De grote gemeenten zijn gekozen op grond
van het grotestedenbeleid. Sinds 1995 wordt in Nederland een zogenaamd
grotestedenbeleid (GSB) gevoerd. Dit beleid heeft als doel de
leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van de grote steden te
verbeteren. Tegelijkertijd werd een monitoringonderzoek gestart dat als
doel heeft het beleid van informatie te voorzien over de voortgang ervan.
Destijds vielen 25 steden onder de werking van het beleid: 4 grote steden
en 21 middelgrote steden. Deze zijn gekozen als 25 grote gemeenten in
deze tabel. Eén en ander staat beschreven in het boek:
'De kracht van de stad'. A.O.Verweij, E.J.Latuheru (ISEO/EUR).
Van Gorcum, 2000.
4 grootste gemeenten
Aantal afdoeningen van strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in de
vier grootste gemeenten.
Totaal 4 grootste gemeenten
Het totaal van de afdoeningen van strafzaken waarvan het misdrijf is
gepleegd in de 4 grootste gemeenten.
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht