Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 1998

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 1998

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen Totaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen Totaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Totaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Westerse allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroepering Niet-westerse allochtonen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Totaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Eénpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Meerpersoonshuishouden met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstelling Gemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Lokalisering van de postcode Gemeentecode (code) Lokalisering van de postcode Gemeentenaam (naam)
1011 Amsterdam 7.935 4.175 3.765 2.425 1.595 825 5.305 3.710 860 740 1,45 363 Amsterdam
1012 Amsterdam 7.680 4.535 3.145 2.770 1.750 1.025 5.925 4.625 915 385 1,30 363 Amsterdam
1013 Amsterdam 18.630 9.465 9.155 7.785 2.545 5.245 11.080 6.970 1.800 2.310 1,64 363 Amsterdam
1014 Amsterdam 135 75 60 25 10 15 60 25 25 15 2,09 363 Amsterdam
1015 Amsterdam 14.510 7.320 7.190 4.015 2.860 1.150 10.255 7.285 1.740 1.220 1,42 363 Amsterdam
1016 Amsterdam 10.585 5.470 5.115 3.110 2.250 870 7.330 5.165 1.345 815 1,41 363 Amsterdam
1017 Amsterdam 11.530 6.160 5.370 3.595 2.715 885 7.970 5.605 1.495 870 1,44 363 Amsterdam
1018 Amsterdam 19.090 9.555 9.530 6.700 3.005 3.700 11.615 7.710 1.875 2.035 1,56 363 Amsterdam
1019 Amsterdam 8.205 4.270 3.940 3.040 1.100 1.940 4.350 2.055 1.140 1.155 1,88 363 Amsterdam
1021 Amsterdam 7.035 3.535 3.490 3.425 590 2.835 3.535 1.790 645 1.095 1,98 363 Amsterdam
1022 Amsterdam 1.480 780 700 700 95 605 740 410 135 200 2,00 363 Amsterdam
1023 Amsterdam 4.370 2.060 2.310 580 375 205 2.265 950 730 580 1,93 363 Amsterdam
1024 Amsterdam 12.420 5.845 6.575 5.595 1.180 4.420 5.775 2.305 1.435 2.040 2,13 363 Amsterdam
1025 Amsterdam 13.465 6.365 7.100 4.145 1.470 2.675 7.000 3.275 1.920 1.805 1,89 363 Amsterdam
1026 Amsterdam 430 225 210 30 30 5 200 75 50 70 2,17 363 Amsterdam
1027 Amsterdam 430 225 200 20 20 5 175 50 55 70 2,44 363 Amsterdam
1028 Amsterdam 600 310 290 45 35 15 240 70 65 100 2,55 363 Amsterdam
1031 Amsterdam 5.265 2.730 2.540 2.610 375 2.230 2.700 1.405 525 775 1,95 363 Amsterdam
1032 Amsterdam 5.245 2.475 2.770 1.175 315 855 2.600 1.060 690 845 2,02 363 Amsterdam
1033 Amsterdam 11.005 5.385 5.615 2.195 800 1.400 5.405 2.255 1.595 1.550 2,00 363 Amsterdam
1034 Amsterdam 13.800 6.410 7.390 5.150 1.190 3.965 6.440 2.565 1.605 2.270 2,11 363 Amsterdam
1035 Amsterdam 9.600 4.615 4.990 2.205 895 1.305 4.145 1.190 1.335 1.620 2,31 363 Amsterdam
1037 Amsterdam 150 75 75 15 15 5 65 20 25 25 2,32 363 Amsterdam
1041 Amsterdam 45 20 20 5 5 0 25 5 10 5 2,05 363 Amsterdam
1042 Amsterdam 35 20 15 10 0 5 10 5 5 5 2,54 363 Amsterdam
1043 Amsterdam 25 15 10 0 0 0 15 5 0 5 1,87 363 Amsterdam
1045 Amsterdam 10 10 5 5 5 0 5 5 0 0 1,86 363 Amsterdam
1046 Amsterdam 10 0 5 0 0 0 0 5 0 0 1,50 363 Amsterdam
1047 Amsterdam 150 80 70 15 15 0 65 25 10 30 2,25 363 Amsterdam
1051 Amsterdam 11.110 6.010 5.100 5.035 1.525 3.510 7.335 5.030 1.205 1.100 1,51 363 Amsterdam
1052 Amsterdam 11.860 6.140 5.720 4.475 1.845 2.625 7.950 5.540 1.310 1.100 1,47 363 Amsterdam
1053 Amsterdam 15.190 7.780 7.410 6.150 2.335 3.815 10.290 7.190 1.685 1.410 1,47 363 Amsterdam
1054 Amsterdam 15.805 7.730 8.075 5.055 2.895 2.165 10.370 7.000 1.880 1.485 1,50 363 Amsterdam
1055 Amsterdam 19.520 9.660 9.855 10.545 1.835 8.710 10.400 5.535 2.190 2.675 1,88 363 Amsterdam
1056 Amsterdam 18.060 8.930 9.130 8.475 2.075 6.400 10.385 5.960 2.235 2.195 1,74 363 Amsterdam
1057 Amsterdam 16.565 8.275 8.290 8.835 1.960 6.875 9.315 5.325 1.840 2.155 1,77 363 Amsterdam
1058 Amsterdam 13.430 6.280 7.150 4.235 1.980 2.255 8.300 4.930 1.960 1.410 1,61 363 Amsterdam
1059 Amsterdam 5.585 2.690 2.895 1.980 905 1.080 3.430 2.065 800 570 1,60 363 Amsterdam
1060 Amsterdam 2.265 1.135 1.135 810 295 515 905 210 295 405 2,50 363 Amsterdam
1061 Amsterdam 10.235 5.100 5.135 7.905 665 7.235 3.940 1.530 635 1.770 2,59 363 Amsterdam
1062 Amsterdam 7.405 3.560 3.850 3.580 815 2.770 3.655 1.725 955 975 2,02 363 Amsterdam
1063 Amsterdam 11.325 5.560 5.765 5.615 1.195 4.415 5.675 2.730 1.360 1.585 1,99 363 Amsterdam
1064 Amsterdam 13.245 6.325 6.925 6.445 1.380 5.070 6.700 3.345 1.630 1.730 1,95 363 Amsterdam
1065 Amsterdam 9.880 4.540 5.340 3.695 1.130 2.570 4.965 2.275 1.450 1.245 1,92 363 Amsterdam
1066 Amsterdam 16.925 8.275 8.650 6.050 2.115 3.940 7.065 2.205 1.895 2.965 2,37 363 Amsterdam
1067 Amsterdam 15.690 7.445 8.245 7.515 1.515 5.995 6.570 2.225 1.630 2.710 2,34 363 Amsterdam
1068 Amsterdam 13.210 6.095 7.120 4.710 1.410 3.300 7.120 3.505 2.080 1.535 1,84 363 Amsterdam
1069 Amsterdam 21.330 10.145 11.185 9.955 2.110 7.850 9.535 3.905 2.275 3.350 2,19 363 Amsterdam
1071 Amsterdam 12.690 6.020 6.665 3.550 2.815 735 7.695 4.715 1.585 1.390 1,64 363 Amsterdam
1072 Amsterdam 13.350 6.725 6.630 5.340 2.240 3.100 9.155 6.520 1.535 1.100 1,45 363 Amsterdam
1073 Amsterdam 12.870 6.495 6.375 5.520 2.065 3.450 8.335 5.585 1.410 1.330 1,54 363 Amsterdam
1074 Amsterdam 7.945 3.845 4.095 3.330 1.205 2.125 5.015 3.350 825 840 1,56 363 Amsterdam
1075 Amsterdam 10.175 4.880 5.295 3.415 1.860 1.555 6.090 3.770 1.190 1.130 1,63 363 Amsterdam
1076 Amsterdam 8.785 4.035 4.750 2.885 1.330 1.550 5.430 3.240 1.190 995 1,62 363 Amsterdam
1077 Amsterdam 8.880 4.025 4.855 2.735 2.245 490 4.975 2.695 1.260 1.025 1,78 363 Amsterdam
1078 Amsterdam 13.870 6.220 7.650 4.245 2.465 1.780 8.230 4.610 1.950 1.665 1,69 363 Amsterdam
1079 Amsterdam 13.000 5.745 7.255 3.780 1.955 1.830 8.090 5.025 1.785 1.285 1,58 363 Amsterdam
1081 Amsterdam 3.895 1.650 2.245 1.010 745 270 2.285 1.315 575 395 1,67 363 Amsterdam
1082 Amsterdam 8.375 3.655 4.715 2.500 1.635 865 5.040 2.820 1.395 825 1,65 363 Amsterdam
1083 Amsterdam 5.955 2.610 3.340 1.735 1.200 530 3.295 1.790 1.030 475 1,63 363 Amsterdam
1091 Amsterdam 16.230 8.370 7.860 8.815 2.070 6.745 9.475 5.840 1.555 2.080 1,71 363 Amsterdam
1092 Amsterdam 8.915 4.530 4.390 5.025 1.045 3.980 4.830 2.800 830 1.205 1,84 363 Amsterdam
1093 Amsterdam 8.510 4.320 4.190 4.550 995 3.555 5.030 3.185 830 1.010 1,67 363 Amsterdam
1094 Amsterdam 13.060 6.905 6.155 8.815 1.345 7.465 7.215 4.285 1.200 1.735 1,81 363 Amsterdam
1095 Amsterdam 9.885 5.005 4.880 5.955 905 5.055 5.190 2.825 910 1.455 1,88 363 Amsterdam
1096 Amsterdam 825 475 350 225 135 85 470 255 135 75 1,68 363 Amsterdam
1097 Amsterdam 12.670 5.875 6.800 3.480 1.325 2.155 7.375 4.275 1.705 1.390 1,69 363 Amsterdam
1098 Amsterdam 9.840 4.635 5.200 2.095 1.350 750 5.155 2.385 1.425 1.345 1,91 363 Amsterdam
1101 Amsterdam 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1,00 363 Amsterdam
1102 Amsterdam 21.555 10.815 10.740 17.700 1.615 16.085 11.235 5.965 1.665 3.605 1,91 363 Amsterdam
1103 Amsterdam 12.880 6.715 6.170 9.305 1.070 8.235 6.710 3.500 1.120 2.090 1,92 363 Amsterdam
1104 Amsterdam 14.750 7.115 7.640 11.080 1.245 9.835 7.200 3.450 1.140 2.610 2,03 363 Amsterdam
1105 Amsterdam 55 45 15 25 5 15 25 15 5 5 1,87 363 Amsterdam
1106 Amsterdam 19.105 9.040 10.060 9.165 1.985 7.185 8.580 3.340 1.740 3.495 2,22 363 Amsterdam
1107 Amsterdam 12.630 6.005 6.625 6.500 1.210 5.295 5.670 2.220 1.180 2.270 2,20 363 Amsterdam
1108 Amsterdam 2.725 1.385 1.335 785 425 355 1.680 1.000 450 230 1,57 363 Amsterdam
1109 Amsterdam 1.525 760 770 165 115 55 605 135 215 260 2,51 363 Amsterdam
Totaal Amsterdam 718.151 352.189 365.962 306.402 93.945 212.457 399.696 224.053 83.260 92.383 1,78 363 Amsterdam
Overig Amsterdam 705 405 300 205 130 75 440 300 60 80 1,58 363 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 1998.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 1998.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Bevolking naar geslacht en leeftijd
Bevolking naar geslacht en leeftijd, 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is
verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming (-1) min geboortejaar.
Mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Totaal mannen
Vrouwen
Totaal vrouwen
Allochtonen naar herkomstgroepering
Allochtone inwoners naar herkomstgroepering, 1 januari.
.
Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
.
Inwoner:
Persoon behorende tot de bevolking van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
.
Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van
het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Totaal allochtonen
Westerse allochtonen
Westerse allochtoon:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Niet-westerse allochtonen
Niet-westerse allochtoon:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Particuliere huishoudens: samenstelling
Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden, 1 januari.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Samenstelling huishouden:
Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge
relaties van de personen binnen het huishouden.
Totaal particuliere huishoudens
Eénpersoonshuishoudens
Eenpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen.
.
Meerpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en
stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Meerpersoonshuishouden met kinderen
Meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen.
.
Meerpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder
relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en
stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Gemiddelde huishoudensgrootte
Gemiddeld aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier
huishouden.
Lokalisering van de postcode
Het bepalen van de gemeente waartoe de postcode behoort.
Gemeentecode
Gemeente:
De kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten Generaal.
De unieke code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken vastgesteld.
Gemeentenaam
Gemeente:
De kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten Generaal.
De naam van de gemeente volgt de officiële schrijfwijze.
Lidwoorden en voorvoegsels staan voor de gemeentenaam (bijvoorbeeld Ter
Aar), terwijl de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters
is gevolgd.