Smeermiddelen, wassen en bitumen; binnenlandse afleveringen, 2000 - 2003


De tabel bevat gegevens voor de periode 2000 tot en met 2003 van de binnenlandse afleveringen van minerale-; halfsynthetische- en synthetische
basisoliën; smeermiddel additieven; minerale-; halfsynthetische- en synthetische smeeroliën (eindproducten) en smeervetten in het Binnenland, inclusief de accijnsgoederenplaats (AGP)/Douane-entrepôt.
Beschikbaar zijn gegevens over verbruik als grondstof, brandstof, blending en overige binnenlandse afleveringen

Gegevens beschikbaar:
Vanaf: 2000 1e kwartaal

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagperiode 2003 4e kwartaal zijn definitief.

Wijziging per 7 oktober 2005
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Smeermiddelen, wassen en bitumen; binnenlandse afleveringen, 2000 - 2003

Producten Perioden Totaal binnenlandse afleveringen (1 000 kg) VerbruiksvormGrondstofRaffinaderijen (1 000 kg) VerbruiksvormGrondstofPetrochemische industrie (1 000 kg) VerbruiksvormInzet voor blending (1 000 kg) Overige binnenlandse afleveringenMineraal (1 000 kg) Overige binnenlandse afleveringenSynthetisch (1 000 kg)
Totaal smeermiddelen 2000 229.850 17.512 8.724 30.121 161.586 11.907
Totaal smeermiddelen 2001 222.596 23.236 3.676 21.581 159.368 14.735
Totaal smeermiddelen 2002 237.447 6.282 2.741 23.617 168.814 35.993
Totaal smeermiddelen 2003 186.351 2.995 3.223 12.024 151.894 16.215
Bron: CBS.
Verklaring van tekens