Smeermiddelen, wassen en bitumen; binnenlandse afleveringen, 2000 - 2003

Smeermiddelen, wassen en bitumen; binnenlandse afleveringen, 2000 - 2003

Producten Perioden Totaal binnenlandse afleveringen (1 000 kg) Verbruiksvorm Grondstof Raffinaderijen (1 000 kg) Verbruiksvorm Grondstof Petrochemische industrie (1 000 kg) Verbruiksvorm Inzet voor blending (1 000 kg) Overige binnenlandse afleveringen Mineraal (1 000 kg) Overige binnenlandse afleveringen Synthetisch (1 000 kg)
Totaal smeermiddelen 2000 229.850 17.512 8.724 30.121 161.586 11.907
Totaal smeermiddelen 2001 222.596 23.236 3.676 21.581 159.368 14.735
Totaal smeermiddelen 2002 237.447 6.282 2.741 23.617 168.814 35.993
Totaal smeermiddelen 2003 186.351 2.995 3.223 12.024 151.894 16.215
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens voor de periode 2000 tot en met 2003 van de binnenlandse afleveringen van minerale-; halfsynthetische- en synthetische
basisoliën; smeermiddel additieven; minerale-; halfsynthetische- en synthetische smeeroliën (eindproducten) en smeervetten in het Binnenland, inclusief de accijnsgoederenplaats (AGP)/Douane-entrepôt.
Beschikbaar zijn gegevens over verbruik als grondstof, brandstof, blending en overige binnenlandse afleveringen

Gegevens beschikbaar:
Vanaf: 2000 1e kwartaal

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagperiode 2003 4e kwartaal zijn definitief.

Wijziging per 7 oktober 2005
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal binnenlandse afleveringen
Verbruiksvorm
Grondstof
Dit betreft hoeveelheden welke zijn ingezet in het productieproces voor het vervaardigen van andere aardolieproducten.
Raffinaderijen
Bedrijven die ruwe aardolie en andere grondstoffen omzetten in bruikbare fossiele brandstoffen en andere olieproducten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De belangrijkste stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onder in de kolom de zware producten achterblijven.
Petrochemische industrie
Bedrijven die aardolieproducten omzetten in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de olieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in het chemische product ethyleen (een grondstof voor kunststof) en het aardolieproduct autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Inzet voor blending
Hieronder wordt verstaan het proces waarbij onder andere een of meerdere producten worden ingezet om een nieuw product te verkrijgen.
Overige binnenlandse afleveringen
Mineraal
Dit zijn preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten.
Synthetisch
Dit zijn preparaten die minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten.