Voortgezet onderwijs; eindexamenresultaten en doorstroom t/m 2002/'03

Voortgezet onderwijs; eindexamenresultaten en doorstroom t/m 2002/'03

Schoolsoort Herkomstgroepering Geslacht Perioden Totaal eindexamenkandidaten (x 1 000) Totaal geslaagd (%) Totaal afgewezen (%) Doorstroom Geslaagd en naar WO (%) Doorstroom Geslaagd en naar HBO (%) Doorstroom Geslaagd en naar BOL (%) Doorstroom Geslaagd en naar VO (%) Doorstroom Geslaagd overig (%) Doorstroom Afgewezen en naar WO (%) Doorstroom Afgewezen en naar HBO (%) Doorstroom Afgewezen en naar BOL (%) Doorstroom Afgewezen en naar VO (%) Doorstroom Afgewezen overig (%)
Vwo Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 27,9 94 6 63 15 0 0 15 0 0 0 2 4
Havo Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 37,9 91 9 0 71 4 2 14 0 0 1 4 4
Vmbo theoretisch en gemengde leerweg Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 44,7 95 5 0 0 56 9 30 0 0 1 3 2
Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 51,6 94 6 0 0 50 0 44 0 0 2 1 3
Vmbo theoretisch leerweg Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 40,3 95 5 0 0 55 10 29 0 0 1 3 2
Vmbo gemengde leerweg Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 4,5 94 6 0 0 61 2 32 0 0 1 3 2
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 22,5 94 6 0 0 58 0 36 0 0 2 2 2
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 29,2 94 6 0 0 44 0 49 0 0 2 1 3
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over eindexamenresultaten en doorstroom in het
voortgezet onderwijs (VO) naar:
- schoolsoort;
- herkomstgroepering;
- generatie.

Gegevens beschikbaar: 1998/'99 tot en met 2002/'03
Frequentie: stopgezet

Definitieve cijfers:
Voor de geslaagden in de schooljaren 1998/'99 tot en met 2002/'03.

Deze tabel wordt na 2002/'03 niet meer voortgezet in de huidige vorm.

Slagingspercentages van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn te
vinden in StatLinetabel:
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?LA=nl&DM=SLNL&PA=71203ned&ST
B=G3,G7&HDR=G1,G2,G5,G6,T,G4"
>Voortgezet onderwijs; geslaagden naar herkomstgroepering

Toelichting onderwerpen

Totaal eindexamenkandidaten
Het totale aantal eindexamenkandidaten omvat het totale aantal leerlingen
uit het eindexamenjaar dat daadwerkelijk eindexamen heeft gedaan,
exclusief leerlingen uit het derde tijdvak.
Anders gezegd: als kandidaten worden enkel gerekend de leerlingen die
voor het eindexamen zijn geslaagd en de leerlingen die voor het
eindexamen zijn afgewezen. Niet meegerekend als kandidaten worden
de leerlingen die examen hebben gedaan in het derde tijdvak
(= staatsexamen) en de leerlingen die zich voor het eindexamen hebben
teruggetrokken.
Totaal geslaagd
Het aantal kandidaten dat is geslaagd voor het eindexamen is uitgedrukt
als percentage van het totale aantal eindexamenkandidaten (= geslaagde
kandidaten + afgewezen kandidaten).
Let wel: het aantal geslaagde kandidaten uit een bepaalde subgroep
(bijvoorbeeld mannen of allochtonen) is uitgedrukt als percentage van het
totaal aantal kandidaten binnen die subgroep.
Voorbeeld: het slagingspercentage voor Turkse vwo-kandidaten is berekend
door het aantal Turkse kandidaten dat slaagt voor het vwo-examen te
percenteren op het totale aantal Turkse vwo-eindexamenkandidaten.
Totaal afgewezen
Het aantal kandidaten dat is afgewezen voor het eindexamen is uitgedrukt
als percentage van het totale aantal eindexamenkandidaten (= geslaagde
kandidaten + afgewezen kandidaten).
Let wel: het aantal afgewezen kandidaten uit een bepaalde subgroep
(bijvoorbeeld mannen of allochtonen) is uitgedrukt als percentage van het
totaal aantal kandidaten binnen die subgroep.
Voorbeeld: het afwijzingspercentage voor Turkse vwo-kandidaten is
berekend door het aantal Turkse kandidaten dat is afgewezen voor het
vwo-examen te percenteren op het totale aantal Turkse
vwo-eindexamenkandidaten.
Doorstroom
Met doorstroom van eindexamenkandidaten wordt de doorstroom uit het
ene schooljaar (bijvoorbeeld 2000/'01) naar vervolgonderwijs in het
schooljaar erna (2001/'02) bedoeld. Leerlingen die na het eindexamen een
jaar iets anders gaan doen en daarna doorstromen naar vervolgonderwijs
zijn niet waargenomen.
De doorstroompercentages zijn berekend door het aantal leerlingen dat op
een bepaalde manier doorstroomt (bijvoorbeeld geslaagd voor het eindexamen
havo naar het hbo) uit te drukken als percentage van het totale aantal
eindexamenkandidaten. Hierbij geldt dat de doorstroom voor een bepaalde
subgroep (bijvoorbeeld mannen of allochtonen) wordt uitgedrukt als
percentage van het totale aantal eindexamenkandidaten binnen die subgroep.
Zo is het doorstroompercentage voor Marokkaanse leerlingen die zijn
geslaagd voor het eindexamen havo en vervolgens zijn doorgestroomd
naar het hbo berekend door het aantal Marokkaanse leerlingen dat is
geslaagd voor het eindexamen havo en vervolgens is doorgestroomd naar het
hbo uit te drukken als percentage van het totale aantal Marokkaanse
havo-eindexamenkandidaten.
Geslaagd en naar WO
Bij de doorstroom naar het wetenschappelijk onderwijs (WO) zijn studenten
waargenomen die in het aansluitende schooljaar gaan studeren aan een
reguliere instelling voor wetenschappelijk onderwijs. Er is geen
onderscheid gemaakt tussen voltijd en deeltijd studenten.
Geslaagd en naar HBO
Bij de doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs (HBO) zijn studenten
waargenomen die in het aansluitende schooljaar gaan studeren aan een
reguliere instelling voor hoger beroepsonderwijs. Er is geen onderscheid
gemaakt tussen voltijd en deeltijd studenten.
Geslaagd en naar BOL
Bij de doorstroom naar de beroepsopleidende leerweg (BOL) zijn studenten
waargenomen die in het aansluitende schooljaar de voltijd
beroepsopleidende leerweg volgen.
Studenten die de beroepsopleidende leerweg in deeltijd volgen zijn bij
de doorstroom naar de BOL niet waargenomen.
Geslaagd en naar VO
Bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs (VO) zijn studenten
waargenomen die in het aansluitende schooljaar voltijds voortgezet
onderwijs volgen. Studenten die het voortgezet onderwijs in deeltijd
volgen zijn bij de doorstroom naar het VO niet waargenomen.
De doorstroom naar het VO geeft in wezen de doorstroom binnen het VO
weer. De meest voorkomende 'stromen' binnen het voortgezet onderwijs
zijn van vmbo naar vmbo, van vmbo theoretische leerweg naar havo en van
havo naar vwo.
Geslaagd overig
Bij 'geslaagd overig' zijn studenten waargenomen die niet doorstromen
naar het wo, het hbo, de voltijd bol of het voltijd voortgezet onderwijs.
Zo zijn bij deze doorstroomcategorie bijvoorbeeld studenten waargenomen
die doorstromen naar de beroepsbegeleidende leerweg, maar ook
studenten die doorstromen naar de deeltijd beroepsopleidende leerweg.
Tevens zijn bij deze doorstroomcategorie de leerlingen opgenomen die na
het voortgezet onderwijs uitstromen uit het onderwijs.
Afgewezen en naar WO
Bij de doorstroom naar het wetenschappelijk onderwijs (WO) zijn studenten
waargenomen die in het aansluitende schooljaar gaan studeren aan een
reguliere instelling voor wetenschappelijk onderwijs. Er is geen
onderscheid gemaakt tussen voltijd en deeltijd studenten.
Afgewezen en naar HBO
Bij de doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs (HBO) zijn studenten
waargenomen die in het aansluitende schooljaar gaan studeren aan een
reguliere instelling voor hoger beroepsonderwijs. Er is geen onderscheid
gemaakt tussen voltijd en deeltijd studenten.
Afgewezen en naar BOL
Bij de doorstroom naar de beroepsopleidende leerweg (BOL) zijn studenten
waargenomen die in het aansluitende schooljaar de voltijd
beroepsopleidende leerweg volgen.
Studenten die de beroepsopleidende leerweg in deeltijd volgen zijn bij
de doorstroom naar de BOL niet waargenomen.
Afgewezen en naar VO
Bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs (VO) zijn studenten
waargenomen die in het aansluitende schooljaar voltijds voortgezet
onderwijs volgen. Studenten die het voortgezet onderwijs in deeltijd
volgen zijn bij de doorstroom naar het VO niet waargenomen.
De doorstroom naar het VO geeft in wezen de doorstroom binnen het VO
weer. De meest voorkomende 'stromen' binnen het voortgezet onderwijs
zijn van vmbo naar vmbo, van vmbo theoretische leerweg naar havo en van
havo naar vwo.
Afgewezen overig
Bij 'afgewezen overig' zijn studenten waargenomen die niet doorstromen
naar het wo, het hbo, de voltijd bol of het voltijd voortgezet onderwijs.
Zo zijn bij deze doorstroomcategorie bijvoorbeeld studenten waargenomen
die doorstromen naar de beroepsbegeleidende leerweg, maar ook
studenten die doorstromen naar de deeltijd beroepsopleidende leerweg.
Tevens zijn bij deze doorstroomcategorie leerlingen opgenomen die na
het voortgezet onderwijs uitstromen uit het onderwijs.