Voortgezet onderwijs; eindexamenresultaten en doorstroom t/m 2002/'03

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over eindexamenresultaten en doorstroom in het
voortgezet onderwijs (VO) naar:
- schoolsoort;
- herkomstgroepering;
- generatie.

Gegevens beschikbaar: 1998/'99 tot en met 2002/'03
Frequentie: stopgezet

Definitieve cijfers:
Voor de geslaagden in de schooljaren 1998/'99 tot en met 2002/'03.

Deze tabel wordt na 2002/'03 niet meer voortgezet in de huidige vorm.

Slagingspercentages van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn te
vinden in StatLinetabel:
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?LA=nl&DM=SLNL&PA=71203ned&ST
B=G3,G7&HDR=G1,G2,G5,G6,T,G4"
>Voortgezet onderwijs; geslaagden naar herkomstgroepering

Voortgezet onderwijs; eindexamenresultaten en doorstroom t/m 2002/'03

Schoolsoort Herkomstgroepering Geslacht Perioden Totaal eindexamenkandidaten (x 1 000) Totaal geslaagd (%) Totaal afgewezen (%) DoorstroomGeslaagd en naar WO (%) DoorstroomGeslaagd en naar HBO (%) DoorstroomGeslaagd en naar BOL (%) DoorstroomGeslaagd en naar VO (%) DoorstroomGeslaagd overig (%) DoorstroomAfgewezen en naar WO (%) DoorstroomAfgewezen en naar HBO (%) DoorstroomAfgewezen en naar BOL (%) DoorstroomAfgewezen en naar VO (%) DoorstroomAfgewezen overig (%)
Vwo Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 27,9 94 6 63 15 0 0 15 0 0 0 2 4
Havo Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 37,9 91 9 0 71 4 2 14 0 0 1 4 4
Vmbo theoretisch en gemengde leerweg Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 44,7 95 5 0 0 56 9 30 0 0 1 3 2
Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 51,6 94 6 0 0 50 0 44 0 0 2 1 3
Vmbo theoretisch leerweg Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 40,3 95 5 0 0 55 10 29 0 0 1 3 2
Vmbo gemengde leerweg Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 4,5 94 6 0 0 61 2 32 0 0 1 3 2
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 22,5 94 6 0 0 58 0 36 0 0 2 2 2
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg Totaal herkomstgroepering Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 29,2 94 6 0 0 44 0 49 0 0 2 1 3
Bron: CBS
Verklaring van tekens