Regionale rekeningen; Productie en inkomensvorming naar bedrijfstakken

Regionale rekeningen; Productie en inkomensvorming naar bedrijfstakken

Regio's Economische activiteiten Perioden Productie (basisprijzen) (mln euro) Intermediair verbruik (mln euro) Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) (mln euro) Beloning van werknemers (mln euro) Niet-productgebonden belastingen (mln euro) Niet-productgebonden subsidies (mln euro) Exploitatieoverschot (bruto) (mln euro) Arbeidsvolume werkzame personen (1000 arbeidsjaren) Arbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren)
Nederland Alle economische activiteiten 2008* 1.151.758 622.439 529.319 294.701 6.346 4.567 232.839 6.810,6 5.991,6
Nederland Landbouw, bosbouw en visserij 2008* 27.687 18.121 9.566 3.399 453 668 6.382 204,9 90,5
Nederland Nijverheid 2008* 448.727 313.371 135.356 61.720 1.018 833 73.451 1.355,3 1.220,9
Nederland Delfstoffenwinning 2008* 27.356 5.607 21.749 637 24 2 21.090 7,1 7,0
Nederland Industrie en energievoorziening 2008* 335.706 252.728 82.978 42.989 848 662 39.803 878,6 840,6
Nederland Voedings- en genotmiddelenindustrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Textiel- en lederindustrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Papierindustrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Uitgeverijen en drukkerijen 2008* . . . . . . . . .
Nederland Aardolie-industrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Chemische industrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Rubber- en kunststofindustrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Basismetaalindustrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Metaalproductenindustrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Machine-industrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Elektrotechnische industrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Transportmiddelenindustrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Overige industrie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Energie- en waterleidingbedrijven 2008* . . . . . . . . .
Nederland Bouwnijverheid 2008* 85.665 55.036 30.629 18.094 146 169 12.558 469,7 373,4
Nederland Burgerlijke- en utiliteitsbouw 2008* . . . . . . . . .
Nederland Grond-, water- en wegenbouw 2008* . . . . . . . . .
Nederland Overige bouwnijverheid 2008* . . . . . . . . .
Nederland Commerciële dienstverlening 2008* 474.176 214.785 259.391 138.445 3.905 1.499 118.540 3.197,8 2.841,9
Nederland Handel en reparatie 2008* 120.662 52.799 67.863 39.144 576 358 28.501 1.085,9 944,5
Nederland Groothandel 2008* . . . . . . . . .
Nederland Detail-, autohandel en reparatie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Horeca 2008* 18.582 9.493 9.089 4.824 265 53 4.053 195,2 153,5
Nederland Vervoer, opslag en communicatie 2008* 79.831 44.695 35.136 18.835 324 153 16.130 410,9 381,6
Nederland Vervoer over land 2008* . . . . . . . . .
Nederland Vervoer over water en door lucht 2008* . . . . . . . . .
Nederland Dienstverlening t.b.v. vervoer 2008* . . . . . . . . .
Nederland Post en telecommunicatie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Financiële instellingen 2008* 64.511 34.173 30.338 19.086 285 85 11.052 252,1 247,4
Nederland Banken 2008* . . . . . . . . .
Nederland Verzekeringswezen en pensioenfondsen 2008* . . . . . . . . .
Nederland Financiële hulpactiviteiten 2008* . . . . . . . . .
Nederland Verhuur en zakelijke dienstverlening 2008* 190.590 73.625 116.965 56.556 2.455 850 58.804 1.253,6 1.114,9
Nederland Verhuur van en handel in onroerend goed 2008* . . . . . . . . .
Nederland Zakelijke dienstverlening 2008* . . . . . . . . .
Nederland Niet-commerciële dienstverlening 2008* 201.168 76.162 125.006 91.137 970 1.567 34.466 2.052,6 1.838,3
Nederland Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008* 65.662 29.471 36.191 25.513 283 236 10.631 447,9 447,9
Nederland Gesubsidieerd onderwijs 2008* 29.345 6.656 22.689 19.913 167 11 2.620 338,4 338,4
Nederland Gezondheids- en welzijnszorg 2008* 64.252 17.281 46.971 35.185 242 1.230 12.774 865,1 812,4
Nederland Milieu, cultuur en ov. dienstverlening 2008* 41.909 22.754 19.155 10.526 278 90 8.441 401,2 239,5
Nederland Milieudienstverlening 2008* . . . . . . . . .
Nederland Cultuur, sport en recreatie 2008* . . . . . . . . .
Nederland Overige dienstverlening 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Alle economische activiteiten 2008* 9.422 1.925 7.497 434 7 1 7.057 5,5 5,5
Extra-regio Landbouw, bosbouw en visserij 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Nijverheid 2008* 8.726 1.663 7.063 83 6 0 6.974 0,8 0,8
Extra-regio Delfstoffenwinning 2008* 8.726 1.663 7.063 83 6 0 6.974 0,8 0,8
Extra-regio Industrie en energievoorziening 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Voedings- en genotmiddelenindustrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Textiel- en lederindustrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Papierindustrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Uitgeverijen en drukkerijen 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Aardolie-industrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Chemische industrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Rubber- en kunststofindustrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Basismetaalindustrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Metaalproductenindustrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Machine-industrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Elektrotechnische industrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Transportmiddelenindustrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Overige industrie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Energie- en waterleidingbedrijven 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Bouwnijverheid 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Burgerlijke- en utiliteitsbouw 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Grond-, water- en wegenbouw 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Overige bouwnijverheid 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Commerciële dienstverlening 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Handel en reparatie 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Groothandel 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Detail-, autohandel en reparatie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Horeca 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Vervoer, opslag en communicatie 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Vervoer over land 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Vervoer over water en door lucht 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Dienstverlening t.b.v. vervoer 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Post en telecommunicatie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Financiële instellingen 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Banken 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Verzekeringswezen en pensioenfondsen 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Financiële hulpactiviteiten 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Verhuur en zakelijke dienstverlening 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Verhuur van en handel in onroerend goed 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Zakelijke dienstverlening 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Niet-commerciële dienstverlening 2008* 696 262 434 351 1 1 83 4,7 4,7
Extra-regio Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008* 696 262 434 351 1 1 83 4,7 4,7
Extra-regio Gesubsidieerd onderwijs 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Gezondheids- en welzijnszorg 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Milieu, cultuur en ov. dienstverlening 2008* 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Extra-regio Milieudienstverlening 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Cultuur, sport en recreatie 2008* . . . . . . . . .
Extra-regio Overige dienstverlening 2008* . . . . . . . . .
Noord-Nederland (LD) Alle economische activiteiten 2008* 106.377 50.616 55.761 24.795 569 508 30.905 615,3 526,9
Noord-Nederland (LD) Landbouw, bosbouw en visserij 2008* 3.836 2.244 1.592 397 79 147 1.263 28,6 10,3
Noord-Nederland (LD) Nijverheid 2008* 51.457 27.827 23.631 6.019 92 97 17.617 138,2 123,7
Noord-Nederland (LD) Delfstoffenwinning 2008* 16.400 3.232 13.167 213 12 0 12.943 2,2 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over het macro-economisch productieproces
per regio. Hier worden van verschillende bedrijfseenheden de productie,
het verbruik, de toegevoegde waarde, de componenten van de toegevoegde
waarde en het arbeidsvolume weergegeven.

De gegevens in deze publicatie zijn geclassificeerd naar regio en volgens
de Standaard Bedrijfsindeling (SBI '93). Bij de regionale indeling kan
gekozen worden uit de verschillende landsdelen (Noord-, Oost-, West- en
Zuid-Nederland), provincies en (uitgesplitste) COROP-gebieden.

De cijfers zijn afkomstig uit de regionale rekeningen, de kwantitatieve
beschrijving van de economische ontwikkeling van de verschillende regio's
binnen een land. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale rekeningen
geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale economie en
zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de resultaten van
de verscheidene regio's.

De bedragen in deze publicatie zijn uitsluitend in lopende prijzen.


Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2007 zijn definitief. Het meest recente jaar heeft
nog een voorlopig karakter.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Gewijzigd per: 23 december 2011.
Frequentie: stopgezet.
Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1995 tot en met 2008.

Reden stopzetting:
De herziening van de bedrijfsindeling die in de tabellen van de regionale
rekeningen wordt gebruikt. De regionale rekeningen zijn hiermee overgegaan
van de SBI '93 naar de SBI 2008.


Release policy
Binnen 2 en 3 jaar na afloop van een verslagjaar worden respectievelijk
de voorlopige en definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Productie (basisprijzen)
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet
verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de
productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn
geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en
landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De
productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid
te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs
is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de
handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van
productgebonden belastingen (waaronder belasting over de toegevoegde
waarde (btw)) en productgebonden subsidies.
Intermediair verbruik
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het
productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte
grondstoffen, halffabricaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals
communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe
accountants. Het intermediair verbruik is gewaardeerd tegen
aankoopprijzen, exclusief aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde
(btw).
Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen)
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen per bedrijfsklasse is gelijk aan
het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair
verbruik (aankoopprijzen).
Beloning van werknemers
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers. Werknemers zijn alle
ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland in dienstbetrekking
werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's en bv's behoren tot de werknemers,
dus hun salarissen zijn ook in de beloning van werknemers begrepen.
Hetzelfde geldt voor medewerkers van sociale werkplaatsen.
De beloning van werknemers heeft twee componenten: lonen enerzijds en
sociale premies ten laste van werkgevers anderzijds. De lonen zijn
inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale
premies die ten laste komen van de werknemers. Verder omvatten de lonen
naast het periodiek, direct aan werknemers betaalde loon ook de
aanvullingen hierop (zoals bonussen, overwerkvergoeding, fooien en
provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van
de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel, voordelig reizen) en het
vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers
zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de
kosten van het woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. De sociale
premies zijn de premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies,
overige particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies. Deze
premies komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen of
niet-werkenden.
Niet-productgebonden belastingen
Niet-productgebonden belastingen op productie.
Dit zijn de belastingen op productie die producenten moeten betalen,
ongeacht de hoeveelheid of de waarde van de geproduceerde of verkochte
producten. Voorbeelden hiervan zijn de onroerendezaakbelasting,
reinigingsrechten en rioolrechten betaald door producenten.
Niet-productgebonden subsidies
Hieronder vallen de subsidies op productie. De hoogte van de subsidie is
onafhankelijk van de waarde of de hoeveelheid geproduceerde en verkochte
producten. Het betreft vooral de loonsubsidies.
Exploitatieoverschot (bruto)
Het bruto exploitatieoverschot per bedrijfsklasse is het saldo dat
resteert nadat de toegevoegde waarde tegen basisprijzen is verminderd met
de beloning van werknemers en het saldo van niet-productgebonden
belastingen op productie en niet-productgebonden subsidies op productie.
Bij zelfstandigen wordt dit saldo gemengd inkomen genoemd omdat het ook de
beloning voor de door hen geleverde arbeid bevat.
Het exploitatieoverschot van de totale economie wordt bepaald door het
totaal van de bedrijfsklassen te vermeerderen met het verschil
toegerekende en afgedragen belasting over de toegevoegde waarde (btw).
Het netto exploitatieoverschot / gemengd inkomen is gelijk aan het bruto
exploitatieoverschot / gemengd inkomen verminderd met de afschrijvingen.
Arbeidsvolume werkzame personen
De hoeveelheid arbeid die in een bepaalde periode is ingezet. Het
arbeidsvolume kan worden uitgedrukt in banen, arbeidsjaren of gewerkte
uren. Werkzame personen zijn alle personen die een baan hebben bij een in
Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in
Nederland.
Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid
verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als
zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus en sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid
verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura. Zelfstandigen zijn
personen die een inkomen ontvangen door voor eigen rekening of risico
arbeid te verrichten in het bedrijf of het beroep dat zij zelfstandig
uitoefenen. Ook meewerkende gezinsleden worden tot zelfstandigen gerekend,
tenzij zij een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.
Arbeidsvolume werknemers
De hoeveelheid arbeid uitgevoerd door werknemers die in een bepaalde
periode is ingezet. Het arbeidsvolume kan worden uitgedrukt in banen,
arbeidsjaren of gewerkte uren. Werknemers zijn personen die in een
bepaalde periode arbeid verrichten voor loon of salaris, in geld of in
natura.