Leefsituatie kerkelijke gezindte en kerkbezoek 1999

Bewerk tabel

De tabel "Kerkelijke gezindte; per leefsituatie 1999" geeft voor de
variabelen leeftijdsklasse, onderwijsniveau, samenstelling huishouden en
sociale groep aan het percentage mensen vanaf 18 jaar weer dat aangeeft
zich te rekenen tot een bepaalde kerkelijke gezindte. De volgende
categorieën kerkelijke gezindte worden daarbij onderscheiden: gereformeerd,
nederlands hervormd, rooms-katholiek, andere kerkelijke gezindte en geen
kerkelijke gezindte. Ook wordt per leefsiuatie het percentage mensen vanaf
18 jaar weergegeven dat regelmatig naar de kerk of een andere religieuze
bijeenkomst gaat.

Deze tabel is gemaakt naar aanleiding van de CBS-publicatie "Kerkelijke
gezindte en kerkbezoek aan het einde van de 20e eeuw" uit 2000. In deze
publicatie worden de volgende onderwerpen besproken: Religie in historisch
perspectief, religie: waar en wie, religie en politiek, religie en
vrijwilligerswerk, religie en milieu, religie en waardenoriëntaties. U kunt
deze publicatie bestellen bij verkoop@CBS.nl onder vermelding van kengetal
E-15/2000.

Gegevens beschikbaar over: 1999

Frequentie: onregelmatig

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is per 1 januari 2008
stopgezet.

Leefsituatie kerkelijke gezindte en kerkbezoek 1999

Kerkelijke gezindte GeslachtTotaal (18 jaar en ouder) (%) GeslachtMannen (%) GeslachtVrouwen (%) LeeftijdLeeftijd 18 - 24 jaar (%) LeeftijdLeeftijd 25 - 34 jaar (%) LeeftijdLeeftijd 35 - 44 jaar (%) LeeftijdLeeftijd 45 - 54 jaar (%) LeeftijdLeeftijd 55 - 64 jaar (%) LeeftijdLeeftijd 65 - 74 jaar (%) LeeftijdLeeftijd 75 jaar of ouder (%) OpleidingsniveauOnderwijsniveau: basisonderwijs (%) OpleidingsniveauOnderwijsniveau: vbo (%) OpleidingsniveauOnderwijsniveau: mavo (%) OpleidingsniveauOnderwijsniveau: havo, vwo (%) OpleidingsniveauOnderwijsniveau: hbo, universiteit (%) Samenstelling huishoudenEénpersoonshuishouden (%) Samenstelling huishoudenLid van éénoudergezin (%) Samenstelling huishoudenLid van paar zonder kinderen (%) Samenstelling huishoudenLid van paar met kinderen (%) Samenstelling huishoudenPositie in huishouden: overig (%) Sociale groepHooggeschoolde hoofdarbeid (%) Sociale groepOverige hoofdarbeid (%) Sociale groepKleine zelfstandigen, zelfst. agrariërs (%) Sociale groepSupervisoren handarbeid, gesch. handarb. (%) Sociale groepHalf- en ongeschoolde handarbeid (%) Sociale groepOnderwijs volgend (%) Sociale groepWerkloze beroepsbevolking (%) Sociale groepArbeids ongeschikt (%) Sociale groepGepensioneerd (%) Sociale groepVerzorgt huishouden met minderjarigen (%) Sociale groepVerzorgt huishouden zonder minderjarigen (%) Waarden en normenFamilialismeGetrouwd zijn (%) Waarden en normenFamilialismeLeven voor je gezin (%) Waarden en normenFamilialismeDe toekomst van mijn kinderen (%) Waarden en normenFamilialismeEen gelukkig gezinsleven (%) Waarden en normenFamilialismeGemiddelde (absoluut) Waarden en normenEconomismeVooruit komen in je leven (%) Waarden en normenEconomismeHet financieel goed hebben (%) Waarden en normenEconomismeGevoel hebben dat je iets bereikt hebt (%) Waarden en normenEconomismeMaatschappelijke zekerheid (%) Waarden en normenEconomismeGemiddelde (absoluut) Waarden en normenMaatschappijkritiekMeewerken,verminderen inkomensverschil (%) Waarden en normenMaatschappijkritiekGrotere gelijkheid bevorderen (%) Waarden en normenMaatschappijkritiekDoorbreken huidige machtsverhouding (%) Waarden en normenMaatschappijkritiekInzet voor meebeslissende samenleving (%) Waarden en normenMaatschappijkritiekGemiddelde (absoluut) Waarden en normenHedonismeVan het leven genieten (%) Waarden en normenHedonismePlezier maken (%) Waarden en normenHedonismeGemiddelde (absoluut) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenStemintentieWeet niet (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenStemintentieNee/blanco (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenStemintentieJa (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenPolitieke partijPvdA (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenPolitieke partijCDA (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenPolitieke partijVVD (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenPolitieke partijD'66 (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenPolitieke partijGroen Links (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenPolitieke partijSGP (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenPolitieke partijGPV (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenPolitieke partijRPF (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenPolitieke partijSP (%) Stemvoorkeur bij te houden verkiezingenPolitieke partijAndere partij (%) PolitiekBand met politieke partijBand met politieke partij (%) PolitiekBand met politieke partijSterke band (%) PolitiekBand met politieke partijZwak/matig (%) Band met politieke partijPolitieke partijPvdA (%) Band met politieke partijPolitieke partijCDA (%) Band met politieke partijPolitieke partijVVD (%) Band met politieke partijPolitieke partijD'66 (%) Band met politieke partijPolitieke partijGroen Links (%) Band met politieke partijPolitieke partijSGP (%) Band met politieke partijPolitieke partijGPV (%) Band met politieke partijPolitieke partijRPF (%) Band met politieke partijPolitieke partijSP (%) Band met politieke partijPolitieke partijAndere partij (%) PolitiekLidmaatschap van een politieke partij (%) PolitiekPolitieke interesseGeen politieke interesse (%) PolitiekPolitieke interesseWeinig interesse (%) PolitiekPolitieke interesseTamelijk geinteresseerd (%) PolitiekPolitieke interesseZeer geinteresseerd (%) PolitiekAandacht bij politieke besprekingenLuistert niet (%) PolitiekAandacht bij politieke besprekingenLuistert (%) PolitiekAandacht bij politieke besprekingenActief in gesprek (%) PolitiekAlgemene tevredenheid met regering(Zeer) tevreden (%) PolitiekAlgemene tevredenheid met regeringNiet te vreden/ontevreden (%) PolitiekAlgemene tevredenheid met regeringZeer ontevreden (%) Tevredenheid en gelukTevredenheid met levenBuitengewoon/zeer tevreden (%) Tevredenheid en gelukTevredenheid met levenTevreden (%) Tevredenheid en gelukTevredenheid met levenTamelijk/niet zo te vreden (%) Tevredenheid en gelukGelukkig(Erg) gelukkig (%) Tevredenheid en gelukGelukkigNiet gelukkig/ongelukkig (%) Tevredenheid en gelukGelukkigNiet zo gelukkig/ongelukkig (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBij bezoek in de buurtAuto (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBij bezoek in de buurtOpenbaar vervoer (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBij bezoek in de buurtFiets (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBij bezoek in de buurtTe voet (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBij bezoek in de buurtOverig (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBezoek verder wegAuto (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBezoek verder wegOpenbaar vervoer (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBezoek verder wegFiets (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBezoek verder wegOverig (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBij boodschappen doenAuto (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBij boodschappen doenOpenbaar vervoer (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBij boodschappen doenFiets (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBij boodschappen doenTe voet (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenBij boodschappen doenOverig (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenNaar school of werkAuto (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenNaar school of werkOpenbaar vervoer (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenNaar school of werkFiets (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenNaar school of werkTe voet (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenNaar school of werkOverig (%) Milieubewust gebruik vervoermiddelenNaar school of werkWoonwerkverkeer met auto carpoolen (%) Milieubewust gedragAltijd/vaak gescheiden afvalaanleveringAfvalglas naar glasbak (%) Milieubewust gedragAltijd/vaak gescheiden afvalaanleveringChemisch afval (%) Milieubewust gedragAltijd/vaak gescheiden afvalaanleveringPapierafval (%) Milieubewust gedragAltijd/vaak gescheiden afvalaanleveringGroente- en fruitafval (%) Milieubewust gedragAltijd/vaak gescheiden afvalaanleveringTuinafval (%) Milieubewust gedragGebruikt soms/vaak chemische middelenBleekmiddelen bij schoonmaken (%) Milieubewust gedragGebruikt soms/vaak chemische middelen(chemische) toiletverfrisser (%) Milieubewust gedragBespaart vaak/soms energieMinder lichten laten branden (%) Milieubewust gedragBespaart vaak/soms energieWater besparen (%) Milieubewust gedragBezit energiebesparende middelenGeheel/ gedeeltelijk dubbel glas (%) Milieubewust gedragBezit energiebesparende middelenGebruik van spaarlampen in woning (%) Milieubewust gedragBezit energiebesparende middelenWaterbesparende douchekop (%) Milieubewust gedragBezit energiebesparende middelenEnergie besparende Cv-ketel (%) Milieubewust gedragOverige milieubewust gedragDrank in statiegeldverpakking (%) Milieubewust gedragOverige milieubewust gedragAfstand tot 5 km lopen of fietsen (%) Milieubewust gedragOverige milieubewust gedragGebruik gerecycled toiletpapier (%) Milieubewust gedragOverige milieubewust gedragGebruikt altijd eigen tas bij winkelen (%) Milieubesef en -bewust gedragBezorgdheid om milieuLucht, bodem en water (%) Milieubesef en -bewust gedragBezorgdheid om milieuEconomische ontwikkeling (%) Milieubesef en -bewust gedragBezorgdheid om milieuSchade natuur (%) Milieubesef en -bewust gedragBezorgdheid om milieuGemiddelde helemaal mee eens (absoluut) Milieubesef en -bewust gedragOfferbereidheid voor schoner milieuWil meer betalen voor producten (%) Milieubesef en -bewust gedragOfferbereidheid voor schoner milieuWil niet meer betalen voor schoner water (%) Milieubesef en -bewust gedragOfferbereidheid voor schoner milieuWil meer belasting betalen voor milieu (%) Milieubesef en -bewust gedragOfferbereidheid voor schoner milieuGemiddelde helemaal mee eens (absoluut) Milieubesef en -bewust gedragActiebereidheid voor schoner milieuDemonstratie tegen industralisatie (%) Milieubesef en -bewust gedragActiebereidheid voor schoner milieuPropaganda maken beperking verkeer (%) Milieubesef en -bewust gedragActiebereidheid voor schoner milieuActies aansluiten zure regen (%) Milieubesef en -bewust gedragActiebereidheid voor schoner milieuGemiddelde helemaal mee eens (absoluut) Vrijwilligerswerk% dat vrijwilligerswerk doet (%) VrijwilligerswerkJeugdwerk (%) VrijwilligerswerkOnderwijs (%) VrijwilligerswerkVerzorging (%) VrijwilligerswerkSport (%) VrijwilligerswerkHobby (%) VrijwilligerswerkCultureel (%) VrijwilligerswerkLevensbeschouwelijk (%) VrijwilligerswerkArbeidsorganisatie (%) VrijwilligerswerkPolitieke partij (%) VrijwilligerswerkOverige vrijwilligerswerk (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidStedelijkheid van gemeentenNiet stedelijke gemeenten (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidStedelijkheid van gemeentenWeinig stedelijke gemeenten (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidStedelijkheid van gemeentenMatig stedelijke gemeenten (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidStedelijkheid van gemeentenSterk stedelijke gemeenten (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidStedelijkheid van gemeentenZeer sterk stedelijke gemeenten (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidGemeentegrootte<5000 inwoners (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidGemeentegrootte5000-10000 inwoners (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidGemeentegrootte10000-20000 inwoners (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidGemeentegrootte20000-50000 inwoners (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidGemeentegrootte50000-100000 inwoners (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidGemeentegrootte100000-150000 inwoners (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidGemeentegrootte150000-250000 inwoners (%) Gemeentegrootte en stedelijkheidGemeentegrootte250000 inwoners of meer (%)
Totaal gezindte 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 29 66 76 76 10,9 46 42 48 46 10,1 21 36 28 37 8,1 76 64 6,1 10 15 75 28 19 26 6 11 2 1 2 4 2 63 61 39 30 21 25 8 8 2 2 2 2 1 5 19 29 41 12 16 41 44 33 48 19 41 47 13 88 9 3 40 4 42 13 1 83 15 2 1 39 1 39 21 0 57 14 23 3 2 25 90 84 89 76 92 78 67 79 80 86 6 49 72 68 59 71 79 61 33 71 7 70 19 46 7 10 21 25 4 45 4 10 8 14 5 6 8 4 3 7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gereformeerd 7 6 7 8 6 6 7 7 8 9 6 7 7 8 6 6 4 7 8 4 6 6 7 7 5 8 5 4 8 10 8 44 70 72 76 11,6 35 26 39 38 9,3 19 30 21 35 7,6 64 48 5,5 8 7 85 8 46 9 2 7 8 12 7 1 1 76 67 33 7 50 6 1 6 7 15 7 0 0 16 13 29 45 12 12 42 46 26 52 22 41 49 11 90 8 2 43 3 48 6 0 86 12 1 0 34 0 50 16 0 52 10 33 4 0 37 94 89 95 81 94 79 61 80 81 89 9 52 73 66 61 71 85 59 29 65 7 75 16 46 7 5 19 20 4 56 5 9 15 12 6 7 28 5 3 9 11 9 7 5 4 6 7 10 8 6 6 4 3
Nederlands hervormd 14 13 15 9 10 11 14 18 19 26 16 17 12 13 11 14 11 15 13 10 11 11 17 11 12 10 8 13 21 14 17 35 68 75 76 11,3 38 37 39 45 9,7 18 29 25 33 7,7 69 58 5,9 9 12 79 23 28 27 4 6 4 1 5 2 1 71 63 37 25 28 27 6 4 3 0 6 0 1 4 17 30 42 11 15 43 43 32 47 20 39 50 11 89 8 3 41 3 42 11 3 86 11 1 2 39 0 43 17 0 56 13 22 7 3 22 94 87 94 84 95 77 70 81 80 87 7 49 74 66 59 69 86 58 33 65 7 67 20 38 7 6 17 20 4 49 5 8 13 15 5 7 14 4 2 9 20 17 13 12 9 23 21 17 17 11 10 9 9
Rooms-katholiek 31 30 32 25 27 30 33 37 37 33 34 35 30 31 25 28 27 33 32 28 27 29 35 33 33 25 25 33 35 30 37 30 72 80 81 11,5 50 46 54 51 10,6 22 38 28 40 8,4 79 68 6,3 11 15 74 25 32 25 5 8 0 0 0 3 2 60 59 41 24 37 24 6 6 0 0 0 2 1 3 21 30 38 11 17 43 40 34 49 18 42 48 11 89 9 3 39 4 42 14 1 84 12 2 1 40 1 39 20 1 63 11 22 3 2 24 92 87 93 81 94 78 70 79 79 86 6 51 73 73 58 70 82 61 32 70 7 69 21 45 7 10 20 25 4 46 4 11 9 15 6 7 7 5 2 7 33 40 35 30 16 36 38 38 34 30 24 35 15
Andere gezindte 8 8 8 10 9 8 7 7 5 7 10 6 9 6 9 7 11 6 9 22 6 7 6 5 10 11 16 11 6 12 8 41 67 80 78 11,7 49 43 50 42 10,1 22 40 28 35 8,3 69 54 5,7 8 20 72 33 13 13 6 15 5 3 8 3 2 58 68 32 34 14 14 5 15 4 3 8 1 1 6 26 23 35 16 20 42 38 35 46 19 32 47 21 81 14 5 34 10 35 21 1 74 22 2 1 34 3 34 29 0 47 26 21 3 3 28 88 80 84 72 91 80 69 83 83 82 2 41 66 59 63 70 68 65 40 78 8 68 24 45 7 14 32 34 5 44 4 10 6 9 2 4 21 3 4 7 4 5 7 8 15 3 4 4 6 8 9 8 19
Geen gezindte 41 43 38 49 49 45 40 30 31 26 33 35 42 42 50 44 47 40 40 37 51 47 37 43 40 47 46 39 29 33 31 21 59 73 72 10,2 46 44 47 45 10,1 21 37 30 36 8,1 81 68 6,3 10 16 74 35 3 31 8 16 0 0 0 5 2 61 60 40 40 2 31 11 12 0 0 0 3 1 4 18 28 42 12 15 37 48 33 49 18 43 44 14 89 9 3 42 4 42 12 0 82 17 1 0 40 1 36 23 0 57 15 23 3 2 24 87 81 85 68 90 77 65 79 80 85 5 50 70 67 60 74 77 62 32 74 7 71 18 49 7 11 20 25 4 40 4 9 6 15 5 4 0 4 4 7 32 30 39 45 56 32 30 31 35 45 51 45 54
Kerkbezoek: zelden of nooit 67 69 65 76 75 70 66 57 54 57 65 65 68 68 69 71 76 66 65 67 72 73 64 75 74 70 69 70 55 59 57 23 62 74 74 10,5 47 45 48 47 10,2 21 37 29 36 8,1 80 67 6,3 10 17 73 34 8 30 8 14 0 0 0 5 2 60 59 41 38 7 31 10 10 0 0 0 3 1 3 20 29 40 11 17 39 44 34 49 18 41 46 13 88 9 3 43 4 40 12 1 86 13 1 1 41 1 36 22 1 58 15 22 3 2 25 88 82 87 71 91 78 67 78 78 86 6 49 70 68 58 71 78 62 33 73 7 69 20 46 7 10 20 25 4 38 4 9 6 14 5 4 1 4 3 6 58 58 67 72 77 63 56 58 62 73 75 73 77
Kerkbezoek: minder dan 1 keer per maand 10 9 11 9 11 11 12 11 8 6 8 9 10 11 12 7 8 10 12 8 12 11 13 10 9 10 9 10 7 11 12 33 74 81 82 11,6 48 44 54 52 10,5 21 37 28 41 8,2 81 70 6,4 13 11 76 24 27 30 5 9 0 0 0 3 1 63 62 38 23 32 28 7 6 0 0 0 2 1 1 17 30 43 11 13 44 44 35 49 16 43 46 12 90 7 2 38 4 44 13 1 86 12 1 1 40 1 40 19 0 60 11 23 3 3 24 92 86 93 80 93 80 70 83 81 85 5 54 76 75 57 76 79 58 30 71 7 72 15 49 8 8 24 29 4 52 5 11 9 15 5 7 4 7 1 9 12 13 11 9 7 10 14 12 11 9 9 10 6
Kerkbezoek: 1 keer per maand 5 5 6 3 4 6 6 7 6 4 5 6 5 6 5 4 4 5 6 4 5 5 7 5 5 4 4 5 5 8 7 40 76 81 82 12,0 46 38 53 47 10,2 24 40 30 38 8,5 77 71 6,2 11 10 79 22 39 22 5 9 0 1 1 2 1 71 57 43 22 51 17 5 3 0 0 0 1 0 6 17 29 41 13 14 43 44 34 47 19 41 48 11 89 8 3 40 2 44 13 1 82 15 2 1 38 0 41 20 0 57 12 29 2 1 25 94 85 94 85 96 74 68 77 80 83 3 54 79 70 60 73 81 61 30 68 7 73 16 49 8 13 26 27 4 54 6 16 7 17 13 10 13 6 4 7 6 7 6 4 3 6 7 7 6 4 4 4 3
Kerkbezoek: 2 tot 3 keer per maand 5 5 6 3 3 5 6 8 7 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 7 3 4 5 4 5 6 6 7 39 72 82 79 11,7 43 33 50 45 9,9 24 36 26 40 8,2 68 55 5,8 11 8 81 16 49 15 2 10 1 1 2 2 2 70 65 35 19 49 15 3 10 0 0 2 1 0 9 13 27 45 15 10 43 47 31 50 19 40 49 11 90 8 2 31 4 51 14 0 81 15 2 2 30 0 52 18 0 52 10 32 6 0 28 94 89 95 90 95 78 65 83 90 87 7 50 74 69 67 72 83 58 27 65 7 77 18 51 7 9 24 18 4 64 6 9 13 18 9 12 31 5 9 12 7 7 5 4 3 7 8 7 6 4 3 4 3
Kerkbezoek: 1 keer per week of vaker 13 12 13 9 8 8 10 17 25 29 18 15 12 11 9 13 9 13 12 17 7 7 10 7 9 11 13 11 26 16 17 52 70 76 78 12,1 38 35 40 40 9,5 20 29 24 34 7,7 56 44 5,3 6 10 85 12 47 6 1 5 9 8 12 1 1 76 70 30 9 50 6 0 5 9 10 12 0 0 13 19 27 40 14 16 44 40 29 47 24 38 51 11 88 9 2 33 6 46 13 2 33 6 46 13 31 2 47 21 0 52 15 24 6 4 27 94 89 94 85 96 77 68 83 83 85 5 46 72 60 64 67 83 60 36 67 7 69 22 40 7 7 20 23 4 62 5 8 20 8 4 6 40 2 2 9 16 16 12 11 10 14 16 16 14 10 10 9 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens