Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008

Bedrijfstakken/branches (SBI '93) Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Positie in de werkkring Totaal werknemers (x 1 000) Positie in de werkkring Werknemers vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkring Werknemers flex. arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkring Zelfstandigen Totaal zelfstandigen (x 1 000) Positie in de werkkring Zelfstandigen Zelfstandigen zonder personeel (x 1 000) Positie in de werkkring Zelfstandigen Zelfst met personeel en meew. gezinsl. (x 1 000)
A-Q alle economische activiteiten Totaal persoonskenmerken 1996 6.185 5.456 4.648 808 728 397 331
A-Q alle economische activiteiten Totaal persoonskenmerken 2008 7.501 6.462 5.330 1.132 1.038 678 360
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) Totaal persoonskenmerken 1996 231 91 68 23 140 91 49
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) Totaal persoonskenmerken 2008 198 86 65 21 112 79 34
C Winning van delfstoffen Totaal persoonskenmerken 1996 11 . . . . . .
C Winning van delfstoffen Totaal persoonskenmerken 2008 12 . . . . . .
D Industrie Totaal persoonskenmerken 1996 1.024 981 863 118 43 19 24
D Industrie Totaal persoonskenmerken 2008 983 925 786 139 58 33 25
E Productie en distributie van en .. Totaal persoonskenmerken 1996 40 40 38 3 . . .
E Productie en distributie van en .. Totaal persoonskenmerken 2008 39 39 33 6 . . .
F Bouwnijverheid Totaal persoonskenmerken 1996 415 362 327 34 54 27 27
F Bouwnijverheid Totaal persoonskenmerken 2008 519 396 343 52 124 89 35
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal persoonskenmerken 1996 967 815 692 123 152 59 93
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal persoonskenmerken 2008 1.041 885 705 180 156 78 78
H Horeca Totaal persoonskenmerken 1996 171 130 88 42 40 13 27
H Horeca Totaal persoonskenmerken 2008 235 190 116 75 45 12 33
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal persoonskenmerken 1996 392 371 322 49 21 10 11
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal persoonskenmerken 2008 469 433 347 86 36 18 18
J Financiële instellingen Totaal persoonskenmerken 1996 228 218 195 24 9 4 6
J Financiële instellingen Totaal persoonskenmerken 2008 257 241 213 28 16 8 9
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal persoonskenmerken 1996 643 537 437 100 106 64 43
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal persoonskenmerken 2008 1.095 860 672 188 234 163 71
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Totaal persoonskenmerken 1996 500 497 449 48 3 3 .
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Totaal persoonskenmerken 2008 527 524 468 56 3 3 .
M Onderwijs Totaal persoonskenmerken 1996 406 393 344 49 13 11 2
M Onderwijs Totaal persoonskenmerken 2008 513 489 423 66 24 19 4
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal persoonskenmerken 1996 809 762 646 117 47 23 24
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal persoonskenmerken 2008 1.208 1.112 948 164 96 62 34
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal persoonskenmerken 1996 245 182 146 36 64 48 15
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal persoonskenmerken 2008 358 242 189 52 116 98 18
P Particuliere huishoudens met .. Totaal persoonskenmerken 1996 8 . . . . . .
P Particuliere huishoudens met .. Totaal persoonskenmerken 2008 5 . . . . . .
Q Extraterritoriale organisaties Totaal persoonskenmerken 1996 . . . . . . .
Q Extraterritoriale organisaties Totaal persoonskenmerken 2008 2 . . . . . .
Bedrijfsindeling onbekend Totaal persoonskenmerken 1996 92 58 22 35 35 24 10
Bedrijfsindeling onbekend Totaal persoonskenmerken 2008 41 24 10 14 17 14 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over personen in de werkzame beroepsbevolking en de bedrijfstak waar ze werkzaam zijn. De cijfers zijn verbijzonderd naar persoonskenmerken en kenmerken van de werkkring. De gegevens over de bedrijfstak zijn samengesteld volgens de Standaard Bedrijfsindeling '93 (SBI '93). De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Gegevens over bedrijfstak op basis van de EBB zijn alleen bedoeld als
achtergrondkenmerk en niet om het volume van een specifieke bedrijfstak weer te geven.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2012:
In deze tabel zijn ten opzichte van de vorige versie de gegevens over werknemers met een vaste danwel een flexibele arbeidsrelatie voor alle jaren gewijzigd. De reden hiervoor is dat de definitie van een flexibele arbeidsrelatie is verruimd. Eerder werden werknemers met een tijdelijk contract en vaste uren met uitzicht op een vast contract en ook werknemers met een tijdelijk contract van een jaar of langer en vaste uren tot de vaste werknemers gerekend. Deze worden nu tot de flexibele werknemers gerekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in een tabel waarin gebruik wordt gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Positie in de werkkring
Bij de positie in de werkkring worden de volgende onderscheidingen
gehanteerd:
- Werknemers met een vaste arbeidsrelatie;
- Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie;
- Zelfstandige in eigen bedrijf;
- Meewerkende zelfstandige;
- Overige zelfstandige.
Totaal werknemers
Werknemers vaste arbeidsrelatie
Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die niet van beperkte duur is én die voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is.
Werknemers flex. arbeidsrelatie
Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die van beperkte duur is of die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is.
Hiertoe behoren:
Werknemer met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast én vaste uren
Werknemer met een tijdelijk dienstverband van 1 jaar of langer én vaste uren
Werknemer met een overig tijdelijk dienstverband én vaste uren
Oproep/-invalkracht
Uitzendkracht
Werknemer met een vast dienstverband zonder vaste uren
Werknemer met een tijdelijk dienstverband zonder vaste uren
Zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of
de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
Als zelfstandige worden aangemerkt:
- zelfstandige eigen bedrijf,
- meewerkend gezinslid,
- overige zelfstandige.
Totaal zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of
de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
Als zelfstandige worden aangemerkt:
- zelfstandige eigen bedrijf,
- meewerkend gezinslid,
- overige zelfstandige.
Zelfstandigen zonder personeel
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in een
zelfstandig uitgeoefend beroep en die daarbij geen personeel in dienst
heeft.
Zelfst met personeel en meew. gezinsl.
Zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden
Zelfstandigen met personeel:
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in een
zelfstandig uitgeoefend beroep en die daarbij personeel in dienst heeft.
Meewerkende gezinsleden:
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid, niet op basis
van een expliciete arbeidsovereenkomst, in het bedrijf of de praktijk van
de partner of de ouders.