Toepassing van biologische bestrijding in de landbouw, 1995 - 2004


Cijfers over het gebruik van biologische bestrijdingsmethoden in land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1992 wordt door het CBS onderzoek gedaan naar het gebruik van biologische bestrijdingsmethoden in een aantal van de belangrijkste akker- en tuinbouwgewassen. Het CBS wil hiermee voorzien in een gebleken behoefte. Deze behoefte bestaat onder meer uit de van andere overheidsinstituten en ingenieursbureau's.

De tabel bevat cijfers over het oppervlakte waarop jaarlijkse gebruik van biologische bestrijdingsmethoden wordt gemaakt. Ook worden aantal biologische bestrijders per toepassing gegeven. Hierbij zijn ook de aantallen bedrijven met gebruik gegeven. Aangezien biologische bestrijdingsmethoden vooral in gewassen die onder glas worden geteeld gebruikt worden zijn gegevens hierop toegespitst.

In het onderzoek zijn eveneens gegevens verzameld over chemische en niet-chemische (b.v. fysische bestrijding) bestrijdingsmethoden. Deze cijfers vindt u in andere tabellen (zie koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 11 april 2011:
Voor de sectortotalen van groenten onder glas en bloemen onder glas zijn een aantal gegevens aangepast. Voor de jaren 1995, 1998, 2000 en 2004 zijn cijfers verwijderd voor het aantal ingezette bestrijders per bedrijf en de dosering van ingezette bestrijders per bedrijf. Voor 2004 zijn cijfers verwijderd van het aantal bedrijven met toepassing en het percentage bedrijven met toepassing van biologische bestrijding. Deze verwijderingen zijn doorgevoerd omdat deze gegevens door dubbeltellingen (een bedrijf kan meerdere gewassen hebben) niet betrouwbaar zijn.
Daarnaast zijn voor de jaren 1995 en 2004 de cijfers voor de onderliggende gewassen aangepast voor het aantal ingezette biologische bestrijders per bedrijf en de dosering van ingezette bestrijders per bedrijf.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld met nieuwe cijfers. Cijfers vanaf 2008 worden gepubliceerd in de tabel 'Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw' (zie voor de link paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Toepassing van biologische bestrijding in de landbouw, 1995 - 2004

Gewassen Biologische bestrijders Periode Biologische bestrijdingOppervlakte met toepassingGrootte oppervlakte met toepassing (ha) Biologische bestrijdingOppervlakte met toepassingPercentage oppervlakte met toepassing (%) Ingezette biologische bestrijdersAantal (1000 stuks) Ingezette biologische bestrijdersAantal per ha (1000 stuks) Ingezette biologische bestrijdersPercentage van totaal per gewas (%) Ingezette biologische bestrijdersPercentage van totaal per soort (%)
Komkommers Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2000 626 94,4 2.938.437 4.432,0 93,9 77,2
Komkommers Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 561 90,0 3.473.802 5.575,9 98,4 67,6
Paprika Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2000 1.049 90,8 866.753 750,4 92,4 22,8
Paprika Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 931 77,2 1.666.784 1.383,2 95,5 32,4
Gerbera's Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2000 115 45,3 342.442 1.353,5 87,4 20,3
Gerbera's Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 44 19,6 39.610 174,5 57,1 2,0
Potplanten - bloei Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2000 87 14,3 365.975 599,0 76,3 21,7
Potplanten - bloei Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 140 20,0 758.668 1.086,9 81,2 38,4
Rozen Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2000 416 44,6 966.368 1.036,9 88,6 57,3
Rozen Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 332 39,2 544.704 642,3 86,6 27,6
Totaal groenten onder glas Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2000 . . 3.805.190 1.289,5 90,9 100,0
Totaal groenten onder glas Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 1.491 45,3 5.140.586 1.563,0 94,0 100,0
Totaal bloemen onder glas Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2000 . . 1.685.182 389,2 75,7 100,0
Totaal bloemen onder glas Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 626 14,7 1.976.515 465,4 85,7 100,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens