Cao - lonen; index 1990=100, bedrijfstakken (SBI'93), Cao-sector, 1990-2003


Onderwerpen: Indexcijfers van cao-lonen per maand in- en exclusief
bijzondere beloningen en de indexcijfers cao-lonen per uur in- en
exclusief bijzondere beloningen.
Selecties: Leeftijdscategorieën jeugd en volwassenen, cao-sectoren
particuliere bedrijven, overheid en gesubsidieerde sector, economische
activiteiten (SBI 1993) naar bedrijfssectoren, -takken en -klassen,
perioden.
Gegevens beschikbaar vanaf januari 1990.

Frequentie: stopgezet per 1 juli 2003. Vervangen door de reeks 2000=100.

Cao - lonen; index 1990=100, bedrijfstakken (SBI'93), Cao-sector, 1990-2003

Leeftijdscategorieën Cao-sectoren SBI 1993 Perioden Indexcijfers cao-lonen per uurInclusief bijzondere beloningen (1990=100)
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1990 jaargemiddelde 100,0
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1991 jaargemiddelde 103,7
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1992 jaargemiddelde 108,0
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1993 jaargemiddelde 111,5
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1994 jaargemiddelde 113,1
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1995 jaargemiddelde 114,3
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1996 jaargemiddelde 116,5
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1997 jaargemiddelde 119,9
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1998 jaargemiddelde 123,9
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1999 jaargemiddelde 128,0
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 2000 jaargemiddelde 132,2
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 2001 jaargemiddelde 138,5
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 2002 jaargemiddelde 143,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens