Cao - lonen; index 1990=100, bedrijfstakken (SBI'93), Cao-sector, 1990-2003

Cao - lonen; index 1990=100, bedrijfstakken (SBI'93), Cao-sector, 1990-2003

Leeftijdscategorieën Cao-sectoren SBI 1993 Perioden Indexcijfers cao-lonen per uur Inclusief bijzondere beloningen (1990=100)
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1990 jaargemiddelde 100,0
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1991 jaargemiddelde 103,7
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1992 jaargemiddelde 108,0
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1993 jaargemiddelde 111,5
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1994 jaargemiddelde 113,1
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1995 jaargemiddelde 114,3
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1996 jaargemiddelde 116,5
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1997 jaargemiddelde 119,9
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1998 jaargemiddelde 123,9
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 1999 jaargemiddelde 128,0
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 2000 jaargemiddelde 132,2
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 2001 jaargemiddelde 138,5
Totaal jeugd en volwassenen Totaal cao-sectoren 01-93 Totaal sbi 2002 jaargemiddelde 143,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Onderwerpen: Indexcijfers van cao-lonen per maand in- en exclusief
bijzondere beloningen en de indexcijfers cao-lonen per uur in- en
exclusief bijzondere beloningen.
Selecties: Leeftijdscategorieën jeugd en volwassenen, cao-sectoren
particuliere bedrijven, overheid en gesubsidieerde sector, economische
activiteiten (SBI 1993) naar bedrijfssectoren, -takken en -klassen,
perioden.
Gegevens beschikbaar vanaf januari 1990.

Frequentie: stopgezet per 1 juli 2003. Vervangen door de reeks 2000=100.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers cao-lonen per uur
Met de indexcijfers van de cao-lonen wordt de ontwikkeling van de
bruto lonen weergegeven waarop werknemers bij een normale arbeidsduur
onvoorwaardelijk recht hebben. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
naar cao-lonen inclusief bijzondere beloningen en cao-lonen exclusief
bijzondere beloningen, en tussen cao-lonen per uur en cao-lonen per
maand. Het cao-loon inclusief bijzondere beloningen omvat de volgende
elementen:
- het loon voor normale arbeidstijd
- alle bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde toeslagen
- alle bindend voorgeschreven bijzondere (niet maandelijkse) beloningen,
zoals de vakantietoeslag of de eindejaarsuitkering.
Uitgesloten zijn dus toeslagen die in de cao's voorwaardelijk zijn
gesteld, zoals een leeftijdstoeslag of een toeslag voor ploegendienst,
en individuele loonstijgingen.
Wijzigingen in het cao-loon komen tot uiting in zowel de lonen per maand
als in de lonen per uur. Wijzigingen in de overeengekomen jaarlijkse
arbeidsduur zijn alleen van invloed op de cao-lonen per uur.
De brutering van de overhevelingstoeslag (vanaf januari 2001) is
zodanig in de indexcijfers verwerkt, dat de brutering niet leidt tot
loonmutaties, voorzover niet van de wettelijke bruteringsregeling
(verhoging van het loon met 1,9 procent met een maximum van
791,85 euro per jaar) is afgeweken.
Inclusief bijzondere beloningen