Internationale Handel; In- en uitvoer cijfersamenstelling

Internationale Handel; In- en uitvoer cijfersamenstelling

In- en uitvoer Landgroepen Perioden Totaal registratie en bijschatting (mld euro) Registratiewaarde (mld euro) Registratie aandeel (%) Bijschatting waarde (mld euro) Bijschatting aandeel (%)
Invoer Alle landen 2009 december 24,7 22,7 92 2,0 8
Invoer Alle landen 2009 274,0 252,8 92 21,2 8
Invoer Alle landen 2010 januari 24,6 22,8 93 1,8 7
Invoer Alle landen 2010 februari 23,8 21,9 92 1,9 8
Invoer Alle landen 2010 maart 28,5 26,8 94 1,7 6
Invoer Alle landen 2010 april 27,1 24,9 92 2,2 8
Invoer Alle landen 2010 mei 27,1 25,5 94 1,6 6
Invoer Alle landen 2010 juni 29,6 27,4 92 2,2 8
Invoer Alle landen 2010 juli 27,7 26,0 94 1,7 6
Invoer Alle landen 2010 augustus 26,4 24,8 94 1,6 6
Invoer Alle landen 2010 september 28,0 25,5 91 2,5 9
Invoer Alle landen 2010 oktober 29,5 27,5 93 2,0 7
Invoer Alle landen 2010 november 30,0 28,0 93 2,0 7
Invoer Alle landen 2010 december 29,8 27,7 93 2,1 7
Invoer Alle landen 2010 331,9 308,9 93 23,0 7
Uitvoer Alle landen 2009 december 26,7 24,6 92 2,1 8
Uitvoer Alle landen 2009 309,4 288,7 93 20,7 7
Uitvoer Alle landen 2010 januari 26,8 25,3 94 1,5 6
Uitvoer Alle landen 2010 februari 27,6 26,1 95 1,5 5
Uitvoer Alle landen 2010 maart 32,8 30,8 94 2,0 6
Uitvoer Alle landen 2010 april 29,6 27,7 93 1,9 7
Uitvoer Alle landen 2010 mei 29,3 27,1 92 2,2 8
Uitvoer Alle landen 2010 juni 32,2 30,1 94 2,1 6
Uitvoer Alle landen 2010 juli 30,7 28,9 94 1,8 6
Uitvoer Alle landen 2010 augustus 29,5 27,8 94 1,7 6
Uitvoer Alle landen 2010 september 32,7 30,6 93 2,1 7
Uitvoer Alle landen 2010 oktober 32,8 30,6 93 2,2 7
Uitvoer Alle landen 2010 november 34,1 31,4 92 2,7 8
Uitvoer Alle landen 2010 december 33,5 30,9 92 2,6 8
Uitvoer Alle landen 2010 371,5 347,2 93 24,3 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Samenstelling van de in- en uitvoercijfers;
naar EU- en niet-EU-landen.
1996 - 2010; 1996 januari - 2010 december.
Gewijzigd op 30 augustus 2011.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal registratie en bijschatting
Totale waarde (registratie plus bijschattingen)
Registratiewaarde
Alle aangiften die het CBS rechtstreeks verkrijgt van bedrijven
(binnen EU) of via de douane (niet-EU).
Registratie aandeel
Alle aangiften die het CBS rechtstreeks verkrijgt van bedrijven
(binnen EU) of via de douane (niet-EU).
Bijschatting waarde
De cijfers van de Internationale handel worden bijgeschat
enerzijds omdat bedrijven met een gering handelsvolume zijn vrijgesteld
van de statistiekverplichting, anderzijds omdat een systeem van recht-
streekse waarneming een zekere mate van non-respons tot gevolg heeft.
Bijschatting aandeel
De cijfers van de internationale handel worden bijgeschat
enerzijds omdat bedrijven met een gering handelsvolume zijn vrijgesteld
van de statistiekverplichting, anderzijds omdat een systeem van recht-
streekse waarneming een zekere mate van non-respons tot gevolg heeft.