Waterverbruik; nijverheid, bedrijfstak (SBI'93), 1996 en 2001

Waterverbruik; nijverheid, bedrijfstak (SBI'93), 1996 en 2001

SBI '93 Perioden Totaal waterverbruik (mln m3) Leidingwater Totaal leidingwater (mln m3) Leidingwater Verbruik voor koeling (mln m3) Leidingwater Overig verbruik (mln m3) Water van andere bedrijven Totaal water van andere bedrijven (mln m3) Water van andere bedrijven Verbruik voor koeling (mln m3) Water van andere bedrijven Overig verbruik (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Zoet grondwater Totaal zoet grondwater (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Zoet grondwater Verbruik voor koeling (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Zoet grondwater Overig verbruik (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Brak of zout grondwater Totaal brak of zout grondwater (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Brak of zout grondwater Verbruik voor koeling (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Brak of zout grondwater Overig verbruik (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Zoet oppervlaktewater Totaal zoet oppervlaktewater (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Zoet oppervlaktewater Verbruik voor koeling (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Zoet oppervlaktewater Overig verbruik (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Brak of zout oppervlaktewater Totaal brak of zout oppervlaktewater (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Brak of zout oppervlaktewater Verbruik voor koeling (mln m3) Zelfgewonnen oppervlaktewater Brak of zout oppervlaktewater Overig verbruik (mln m3) Zoetwaterverbruik (mln m3)
1100a Winning van delfstoffen (gn turf) 1996 6,73 0,41 0,12 0,29 . . . 0,08 0,07 0,01 - - - 6,22 0,32 5,90 0,01 0,01 0,00 6,40
1100a Winning van delfstoffen (gn turf) 2001 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
D Industrie 1996 2.522,29 213,94 48,41 165,53 . . . 182,66 65,99 116,67 26,19 23,50 2,69 557,40 483,71 73,69 1.542,11 1.482,19 59,92 470,28
D Industrie 2001 3.307,01 215,39 69,72 145,67 131,50 146,98 -15,48 141,89 59,66 82,23 21,91 17,91 4,00 1.209,95 1.170,86 39,09 1.586,39 1.585,86 0,53 527,85
1500b Voedings- en genotmiddelenind. 1996 247,46 47,99 3,75 44,24 . . . 69,79 22,40 47,39 3,08 1,95 1,13 123,73 116,58 7,15 2,88 2,88 0,00 124,92
1500b Voedings- en genotmiddelenind. 2001 248,89 54,06 3,38 50,68 1,26 0,01 1,25 70,69 23,50 47,19 2,54 1,20 1,34 117,26 108,93 8,33 3,08 3,08 0,00 134,34
17 Textielindustrie 1996 8,81 3,35 0,37 2,98 . . . 2,94 0,18 2,76 - - - 2,52 0,67 1,85 - - - 8,14
17 Textielindustrie 2001 6,47 1,47 0,09 1,38 0,90 0,51 0,39 1,73 0,27 1,46 - - - 2,37 - 2,37 - - - 6,47
1800a Kleding- en lederindustrie 1996 0,89 0,19 0,02 0,17 . . . 0,55 0,02 0,53 - - - 0,15 0,07 0,08 0,00 0,00 0,00 0,81
1800a Kleding- en lederindustrie 2001 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2100a Papierindustrie,drukken,uitgeven 1996 97,23 7,01 0,60 6,41 . . . 27,13 0,52 26,61 1,47 0,08 1,39 51,55 38,64 12,91 10,07 10,06 0,01 47,05
2100a Papierindustrie,drukken,uitgeven 2001 80,53 6,98 0,44 6,54 0,95 0,05 0,90 15,85 0,43 15,42 1,40 0,03 1,37 40,35 22,40 17,95 15,00 15,00 0,00 41,73
23 Raffinaderijen 1996 719,01 29,50 5,90 23,60 . . . 0,23 0,23 0,00 - - - 63,91 63,91 0,00 625,37 619,74 5,63 29,73
23 Raffinaderijen 2001 1.064,67 27,46 5,63 21,83 -1,16 - -1,16 0,04 0,04 0,00 0,12 0,03 0,09 720,73 720,73 0,00 317,50 317,11 0,39 26,34
24 Chemische industrie 1996 1.254,24 67,81 8,21 59,60 . . . 53,22 26,55 26,67 2,30 2,16 0,14 280,83 241,86 38,97 850,08 817,70 32,38 160,00
24 Chemische industrie 2001 1.539,17 70,99 24,40 46,59 97,30 113,37 -16,07 26,23 16,00 10,23 0,83 0,78 0,05 288,13 280,17 7,96 1.055,70 1.055,56 0,14 202,48
25 Producten van rubber en kunststof 1996 16,44 2,64 1,06 1,58 . . . 4,61 4,33 0,28 0,80 0,80 0,00 8,40 8,05 0,35 - - - 7,60
25 Producten van rubber en kunststof 2001 18,71 2,57 1,52 1,05 0,00 - 0,00 9,08 8,44 0,64 0,28 0,28 0,00 6,78 6,78 0,00 - - - 11,65
26 Bouwmaterialenindustrie 1996 22,58 3,33 0,62 2,71 . . . 8,06 1,86 6,20 - - - 11,19 3,75 7,44 - - - 18,83
26 Bouwmaterialenindustrie 2001 14,47 3,94 1,63 2,31 0,02 - 0,02 6,87 2,70 4,17 0,44 0,44 0,00 3,20 1,93 1,27 - - - 12,10
27 Basismetaalindustrie 1996 117,45 34,78 23,64 11,14 . . . 6,42 4,31 2,11 18,52 18,52 0,00 4,93 4,90 0,03 52,80 31,27 21,53 41,24
27 Basismetaalindustrie 2001 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2800a Metaalproducten en machine-industr 1996 15,32 5,04 1,07 3,97 . . . 3,74 2,22 1,52 0,01 - 0,01 6,12 3,52 2,60 0,39 0,03 0,36 11,38
2800a Metaalproducten en machine-industr 2001 10,42 5,12 1,12 4,00 0,35 - 0,35 2,79 1,95 0,84 0,00 0,00 0,00 2,15 1,41 0,74 - - - 9,01
3000a Vervaard. v. elektrische apparaten 1996 14,11 8,09 2,21 5,88 . . . 4,66 2,89 1,77 - - - 1,34 0,39 0,95 0,02 0,01 0,01 13,70
3000a Vervaard. v. elektrische apparaten 2001 8,17 4,13 1,49 2,64 -0,01 - -0,01 3,57 2,87 0,70 0,00 0,00 0,00 0,47 0,46 0,01 - - - 7,71
3400a Transportmiddelenindustrie 1996 5,07 2,57 0,74 1,83 . . . 0,62 0,37 0,25 0,00 - 0,00 1,37 0,78 0,59 0,50 0,49 0,01 3,79
3400a Transportmiddelenindustrie 2001 3,72 2,58 0,75 1,83 0,35 - 0,35 0,60 0,41 0,19 0,00 0,00 0,00 0,18 0,17 0,01 - - - 3,56
2000a Hout-,meubel- en overige industrie 1996 3,69 1,63 0,23 1,40 . . . 0,68 0,11 0,57 - - - 1,37 0,58 0,79 0,00 0,00 0,00 3,11
2000a Hout-,meubel- en overige industrie 2001 3,27 1,03 0,14 0,89 0,96 0,04 0,92 0,82 0,23 0,59 0,00 0,00 0,00 0,44 0,06 0,38 - - - 3,20
40001 Elektriciteitscentrales 1996 8.050,80 3,27 - 3,27 . . . 1,20 0,27 0,93 - - - 4.262,08 4.238,66 23,42 3.784,31 3.783,31 1,00 27,88
40001 Elektriciteitscentrales 2001 10.586,32 2,28 0,03 2,25 -0,77 - -0,77 1,43 - 1,43 - - - 6.205,31 6.203,76 1,55 4.378,07 4.377,07 1,00 4,49
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 2001.
Frequentie: stopgezet per 1 januari 2004.

Toelichting onderwerpen

Totaal waterverbruik
Leidingwater
Water ontvangen van waterleidingbedrijven
In 1996 inclusief het water dat is aangevoerd van en afgeleverd aan andere
bedrijven.
Totaal leidingwater
Verbruik voor koeling
Het deel van het leidingwater dat uitsluitend gebruikt wordt
voor koeling.
Overig verbruik
Het leidingwater dat niet is gebruikt voor koeling.
Water van andere bedrijven
Het water dat ontvangen is van andere bedrijven (niet
waterleidingbedrijven) minus het water dat doorgeleverd is aan andere
verbruikers.
In 1996 is dit bij het leidingwater geteld.
Totaal water van andere bedrijven
Verbruik voor koeling
Overig verbruik
Het leidingwater dat ontvangen is van andere bedrijven (niet
waterleidingbedrijven) en niet gebruikt is voor koeling, minus het
leidingwater dat doorgeleverd is aan andere verbruikers.
Zelfgewonnen grondwater
Water dat door het bedrijf zelf opgepompt wordt of naar boven komt uit de
grond. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Zoet grondwater
Totaal zoet grondwater
Verbruik voor koeling
Overig verbruik
Brak of zout grondwater
Totaal brak of zout grondwater
Verbruik voor koeling
Overig verbruik
Zelfgewonnen oppervlaktewater
Water dat door het bedrijf zelf ingenomen is uit rivieren, kanalen, meren
of de zee.
Zoet oppervlaktewater
Totaal zoet oppervlaktewater
Verbruik voor koeling
Overig verbruik
Brak of zout oppervlaktewater
Totaal brak of zout oppervlaktewater
Verbruik voor koeling
Overig verbruik
Zoetwaterverbruik
Zoetwaterverbruik is het verbruik van leidingwater, zoet grondwater en
zoet oppervlaktewater; van het zoete oppervlaktewater alleen het deel dat
in productieprocessen gebruikt wordt.
De term zoetwaterverbruik wordt gebruikt om het schaarse water aan te
duiden. Dit is water waar moeite voor gedaan moet worden en kosten voor
gemaakt moeten worden. Denk hierbij aan zuivering, oppompen van
grondwater en kosten voor vergunningen.