Geregistreerde criminaliteit; gemeentegrootte en soort misdrijf, 1994-2007

Geregistreerde criminaliteit; gemeentegrootte en soort misdrijf, 1994-2007

Soort misdrijf Gemeentegrootte naar inwoneraantal Perioden Misdrijven Geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerd (aantal)
Alle misdrijven Alle gemeenten 1996 1.186.512
Alle misdrijven Alle gemeenten 1997 1.219.935
Alle misdrijven Alle gemeenten 1998 1.234.900
Alle misdrijven Alle gemeenten 1999 1.303.446
Alle misdrijven Alle gemeenten 2000 1.328.909
Alle misdrijven Alle gemeenten 2001 1.379.454
Alle misdrijven Alle gemeenten 2002 1.401.871
Alle misdrijven Alle gemeenten 2003 1.369.271
Alle misdrijven Alle gemeenten 2004 1.319.482
Alle misdrijven Alle gemeenten 2005 1.255.079
Alle misdrijven Alle gemeenten 2006 1.218.447
Alle misdrijven Alle gemeenten 2007 1.214.503
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 1996 1.076.074
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 1997 1.104.760
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 1998 1.104.343
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 1999 1.159.539
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 2000 1.183.623
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 2001 1.223.521
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 2002 1.238.590
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 2003 1.189.602
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 2004 1.139.473
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 2005 1.076.475
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 2006 1.039.192
Wetboek van Strafrecht totaal Alle gemeenten 2007 1.031.967
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 1996 67.479
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 1997 74.691
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 1998 76.787
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 1999 87.132
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 2000 91.738
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 2001 101.320
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 2002 104.336
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 2003 106.410
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 2004 109.887
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 2005 110.509
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 2006 109.154
Geweldsmisdrijven Alle gemeenten 2007 111.888
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 1996 834.381
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 1997 846.445
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 1998 843.772
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 1999 877.480
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 2000 895.510
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 2001 921.842
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 2002 927.632
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 2003 880.107
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 2004 815.460
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 2005 743.598
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 2006 703.280
Vermogensmisdrijven Alle gemeenten 2007 684.241
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 1996 170.706
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 1997 180.350
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 1998 179.325
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 1999 189.010
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 2000 190.024
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 2001 193.129
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 2002 197.513
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 2003 192.514
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 2004 202.999
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 2005 211.414
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 2006 215.225
Vernieling en Openbare orde Alle gemeenten 2007 223.430
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 1996 3.508
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 1997 3.274
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 1998 4.459
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 1999 5.917
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 2000 6.351
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 2001 7.230
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 2002 9.109
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 2003 10.571
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 2004 11.127
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 2005 10.954
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 2006 11.533
Overige misdrijven Wetboek v. Strafrecht Alle gemeenten 2007 12.408
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 1996 100.819
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 1997 99.799
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 1998 115.192
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 1999 128.734
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 2000 131.139
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 2001 138.254
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 2002 142.483
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 2003 153.614
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 2004 153.794
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 2005 153.230
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 2006 153.873
Wegenverkeerswet totaal Alle gemeenten 2007 157.791
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 1996 1.359
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 1997 3.187
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 1998 3.134
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 1999 3.709
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 2000 3.528
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 2001 3.595
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 2002 3.610
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 2003 3.985
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 2004 4.195
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 2005 3.974
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 2006 3.210
Wet op Economische Delicten totaal Alle gemeenten 2007 3.150
Opiumwet totaal Alle gemeenten 1996 4.626
Opiumwet totaal Alle gemeenten 1997 7.646
Opiumwet totaal Alle gemeenten 1998 7.690
Opiumwet totaal Alle gemeenten 1999 7.613
Opiumwet totaal Alle gemeenten 2000 7.474
Opiumwet totaal Alle gemeenten 2001 10.380
Opiumwet totaal Alle gemeenten 2002 12.752
Opiumwet totaal Alle gemeenten 2003 15.633
Opiumwet totaal Alle gemeenten 2004 15.662
Opiumwet totaal Alle gemeenten 2005 15.305
Opiumwet totaal Alle gemeenten 2006 16.361
Opiumwet totaal Alle gemeenten 2007 15.657
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 1996 2.477
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 1997 3.202
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 1998 3.372
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 1999 3.432
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 2000 2.966
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 2001 3.508
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 2002 3.941
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 2003 5.913
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 2004 6.124
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 2005 5.804
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 2006 5.476
Wet Wapens en Munitie totaal Alle gemeenten 2007 5.532
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 1996 1.157
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 1997 1.341
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 1998 1.169
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 1999 419
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 2000 179
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 2001 196
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 2002 495
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 2003 524
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 2004 234
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 2005 291
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 2006 335
Overige Wetten totaal Alle gemeenten 2007 406
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over door de politie geregistreerde
criminaliteit, de gehoorde verdachten en de opgehelderde misdrijven. De
cijfers worden gegeven naar soort misdrijf, gemeentegrootte en
grootteklasse van de gemeenten waar de misdrijven zijn gepleegd.

Het soort misdrijf wordt gepresenteerd in een aantal hoofdgroepen.

Voor de indeling van de gemeenten wordt uitgegaan van de indeling
in het jaar volgend op het verslagjaar. De reden hiervoor is dat de
berichtgeving de jaargrens overschrijdt en een gedeelte
van de gegevens geen informatie over de 'oude' gemeenten bevat.

Om de grootteklassen van gemeenten onderling beter vergelijkbaar te maken,
wordt de geregistreerde criminaliteit gerelateerd aan de bevolkingsomvang
van 12-79 jaar in die klasse.
De naar gemeentegrootte gepresenteerde cijfers zijn steeds exclusief de
gegevens van de Koninklijke Marechaussee en van de landelijke politie-
diensten omdat die niet naar afzonderlijke gemeenten verbijzonderd kunnen
worden.
Voor de indeling van de gemeenten wordt uitgegaan van de indeling in het
jaar volgend op het verslagjaar.

De tabel is stopgezet op 7 juli 2010.
Over de geregistreerde criminaliteit is een nieuwe reeks vanaf 2005
opgenomen in de tabel: Gereg.criminaliteit; misdrijven naar soort misdrijf
en politieregio.

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2005

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern
gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Misdrijven
In de Nederlandse wetgeving specifiek aangeduide strafbare feiten van de
ernstige soort. Er zijn verschillende soorten misdrijven, zoals
vermogensmisdrijven, geweldsmisdrijven, vernielingen en openbare orde
misdrijven, verkeersmisdrijven etc.
Geregistreerde misdrijven
Het totaal aantal door de politie in processen-verbaal(van aangifte of
ambtshalve opgemaakt) vastgelegde strafbare feiten. In deze statistiek
worden alleen de misdrijven geteld; overtredingen vallen buiten deze
statistiek.
Totaal geregistreerd
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven