Aardoliegrondstoffen; balans, 1944 - mei 2009


De tabel geeft het aanbod en gebruik van aardoliegrondstoffen weer in balansvorm. Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie en aardgascondensaat. In de balans staat zowel het binnenlandse verkeer als het entrepotverkeer. Het verschil tussen deze twee is dat voor de goederen in het binnenlandse verkeer wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen in het entrepot niet.

De balans van het binnenlandse verkeer bevat de volgende gegevens:
beginvoorraad (1), winning (2), invoer (3), uitvoer (4), verwerking (5) en de eindvoorraad (6).
De balanstelling is: (1 + 2 + 3) = (4 + 5 + 6).

De balans van het entrepotverkeer bevat de volgende gegevens:
beginvoorraad (1), invoer (2), uitvoer (3), verbruik voor blending (4) en de eindvoorraad (5).
De balanstelling is: (1 + 2) = (3 + 4 + 5).

Voor de jaren 1978-1989 en 1991-1994 is ook de post statistisch verschil opgenomen om de balans kloppend te krijgen. In de andere jaren is dit verschil over de diverse posten verdeeld.

Gegevens beschikbaar
Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers:
In de tabel opgenomen cijfer voor verwerking van aardgascondensaat is een voorlopige cijfer. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Aardoliegrondstoffen; balans, 1944 - mei 2009

Aardoliegrondstoffen Perioden Binnenlands verkeerBeginvoorraad (1 000 kg) Binnenlands verkeerWinning (1 000 kg) Binnenlands verkeerInvoerRechtstreekse invoer (1 000 kg) Binnenlands verkeerInvoerEntrepotuitslag naar het binnenland (1 000 kg) Binnenlands verkeerUitvoerRechstreekse uitvoer (1 000 kg) Binnenlands verkeerUitvoerEntrepotopslag; herkomst Nederland (1 000 kg) Binnenlands verkeerVerwerking (1 000 kg) Binnenlands verkeerEindvoorraad (1 000 kg) Douane-entrepotverkeerBeginvoorraad (1 000 kg) Douane-entrepotverkeerInvoerEntrepotopslag; herkomst buitenland (1 000 kg) Douane-entrepotverkeerInvoerEntrepotopslag; herkomst Nederland (1 000 kg) Douane-entrepotverkeerUitvoerEntrepotuitvoer (1 000 kg) Douane-entrepotverkeerUitvoerEntrepotuitslag naar het binnenland (1 000 kg) Douane-entrepotverkeerEindvoorraad (1 000 kg)
Aardoliegrondstoffen 2007 3.349.599 2.576.222 47.755.041 10.929.035 935.417 - 59.952.486 3.721.994 3.956.906 54.753.692 - 43.692.585 10.929.035 4.088.978
Aardoliegrondstoffen 2008 1e kwartaal* 3.721.994 647.009 12.494.147 2.717.810 355.167 - 15.524.191 3.701.602 4.088.978 14.141.134 - 11.207.534 2.717.810 4.304.768
Aardoliegrondstoffen 2008 mei* 3.233.768 211.989 3.977.112 1.109.079 69.890 - 5.244.462 3.217.596 3.654.376 5.385.475 - 4.017.365 1.109.079 3.913.407
Aardoliegrondstoffen 2008* 3.721.994 2.162.612 45.437.277 12.376.367 935.807 - 59.458.705 3.303.738 4.088.978 57.640.594 - 45.670.448 12.376.367 3.682.757
Aardoliegrondstoffen 2009 1e kwartaal* 3.303.738 470.197 13.526.400 2.205.334 136.482 - 14.610.927 4.758.260 3.682.757 12.272.541 - 10.627.502 2.205.334 3.122.462
Aardoliegrondstoffen 2009 mei* 4.783.485 146.664 4.299.303 307.295 55.607 - 5.063.662 4.417.478 3.211.182 4.013.616 - 3.787.432 307.295 3.130.071
Bron: CBS.
Verklaring van tekens