Rechtsbescherming en veiligheid; historie (1900-2009)

Rechtsbescherming en veiligheid; historie (1900-2009)

Perioden Geregistreerde criminaliteit Geregistreerde misdrijven Totaal misdrijven (x 1000)
1998 1.234
1999 1.303
2000 1.328
2001 1.379
2002 1.401
2003 1.369
2004 1.319
2005 1.255
2006 1.218
2007 .
2008 .
2009 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie op het terrein van rechtsbescherming en veiligheid. Het betreffen gegevens over geregistreerde criminaliteit, strafvervolging, kenmerken van de rechterlijke macht, gevangeniswezen, faillissementen en brandweer. De tabel is een samenvatting van gegevens uit de tabellen genoemd onder punt 3. Deze tabellen bevatten meer gedetailleerde informatie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1900 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2017
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. De tabel is stopgezet.

Deze tabel zal worden opgevolgd door historische reeksen per thema.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde criminaliteit
Betreft door rijks- en gemeentepolitie (tot 1993), regiokorpsen (vanaf
1993) en de Koninklijke Marechaussee geregistreerde misdrijven en
verdachten.
Geregistreerde misdrijven
Misdrijven: Strafbare feiten genoemd in de strafwetten. In het algemeen
de meer ernstige delicten, waarvan vervolging en berechting in de meeste
gevallen geschiedt door de arrondissementsrechtbanken.
Totaal misdrijven
Cijfers vanaf 1949 beschikbaar.