Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen


In deze publicatie staan gegevens uit de nationale rekeningen over de
investeringen in goederen en diensten. De publicatie geeft een overzicht
van de verdeling van de investeringen over de verschillende bedrijfs-
takken en -klassen. Verder geeft het een overzicht van de goederen en
diensten waarin is geïnvesteerd.

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:
- Lopende prijzen, mln euro
- Volumemutaties, %
- Volume-index, 2000 = 100
- Constante prijzen, prijsniveau 2000 = 100, mln euro
- Deflatoren: % mutaties
- Deflatoren: index 2000 = 100

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1969 tot en met
2009.

Reden stopzetting:
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van
2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de
cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.


Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Soort cijfers Perioden BedrijfstakkenHoofdgroepenLandbouw, bosbouw en visserij BedrijfstakkenHoofdgroepenDelfstoffenwinning BedrijfstakkenHoofdgroepenIndustrie BedrijfstakkenHoofdgroepenEnergie- en waterleidingbedrijven BedrijfstakkenHoofdgroepenBouwnijverheid BedrijfstakkenHoofdgroepenHandel, horeca en reparatie BedrijfstakkenHoofdgroepenVervoer, opslag en communicatie BedrijfstakkenHoofdgroepenFinanciële en zakelijke dienstverlening BedrijfstakkenHoofdgroepenOverheid BedrijfstakkenHoofdgroepenZorg en overige dienstverlening
Lopende prijzen, mln euro 1972 907,0 474,0 2.632,0 1.080,0 355,0 1.303,0 1.496,0 6.655,0 3.336,0 1.078,0
Lopende prijzen, mln euro 1977 1.505,0 751,0 3.592,0 1.282,0 618,0 2.190,0 2.325,0 10.969,0 4.977,0 1.415,0
Lopende prijzen, mln euro 2008 4.461,0 1.652,0 9.605,0 2.975,0 2.301,0 7.843,0 9.549,0 60.018,0 18.574,0 8.147,0
Lopende prijzen, mln euro 2009* 3.946,0 1.498,0 8.289,0 2.627,0 1.906,0 6.476,0 8.514,0 51.058,0 19.941,0 7.011,0
Volumemutaties, % 1972 20,1 -9,8 -15,9 2,5 0,6 0,6 -11,7 3,4 -9,8 -3,3
Volumemutaties, % 1977 0,1 5,4 16,8 -3,5 21,5 17,8 13,4 13,9 -10,3 6,6
Volumemutaties, % 2008 1,2 0,8 4,5 13,4 20,5 4,4 11,8 3,0 6,6 7,6
Volumemutaties, % 2009* -13,7 -9,5 -14,6 -12,0 -18,0 -18,2 -11,9 -16,6 6,9 -15,4
Volume-indexcijfers 2000 = 100 1972 62,3 107,5 50,1 163,1 40,9 38,1 28,4 43,1 70,4 43,5
Volume-indexcijfers 2000 = 100 1977 71,9 116,7 49,3 127,5 50,9 44,3 30,4 44,6 66,5 38,4
Volume-indexcijfers 2000 = 100 2008 110,6 137,2 100,8 158,1 135,3 112,4 74,0 117,7 138,3 155,4
Volume-indexcijfers 2000 = 100 2009* 95,4 124,2 86,1 139,1 110,9 91,9 65,2 98,1 147,9 131,5
Prijsniveau 2000, mln euro 1972 2.075,0 1.114,0 4.561,0 2.698,0 667,0 2.578,0 3.301,0 17.785,0 8.115,0 2.111,0
Prijsniveau 2000, mln euro 1977 2.396,0 1.209,0 4.486,0 2.110,0 831,0 2.994,0 3.527,0 18.371,0 7.657,0 1.864,0
Prijsniveau 2000, mln euro 2008 3.683,0 1.422,0 9.180,0 2.615,0 2.210,0 7.600,0 8.594,0 48.525,0 15.936,0 7.543,0
Prijsniveau 2000, mln euro 2009* 3.176,0 1.287,0 7.835,0 2.300,0 1.811,0 6.216,0 7.575,0 40.465,0 17.038,0 6.383,0
Deflatoren, % mutaties 1972 7,0 6,8 3,7 7,7 3,5 5,3 5,3 10,0 9,4 7,4
Deflatoren, % mutaties 1977 6,0 4,6 2,7 5,6 3,2 4,6 4,7 7,7 7,0 4,9
Deflatoren, % mutaties 2008 2,7 3,4 1,3 3,0 1,0 0,9 2,4 2,1 2,3 1,4
Deflatoren, % mutaties 2009* 2,5 0,2 1,1 0,4 1,1 1,0 1,2 2,0 0,4 1,7
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 1972 43,7 42,5 57,7 40,0 53,2 50,5 45,3 37,4 41,1 51,1
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 1977 62,8 62,1 80,1 60,8 74,4 73,1 65,9 59,7 65,0 75,9
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 2008 121,1 116,2 104,6 113,8 104,1 103,2 111,1 123,7 116,6 108,0
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 2009* 124,2 116,4 105,8 114,2 105,2 104,2 112,4 126,2 117,0 109,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens