Aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen van WAO, Wajong en WAZ, 1998-2009


De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het
aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van een aantal
wetten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen (WAZ). De aantallen uitkeringen in het kader van
de WIA zijn nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat
eind 2009 wel het geval zijn.

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden,
geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers kunnen,
nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, per 1 januari 2006
een uitkering aanvragen in het kader van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben,
verandert er niets. De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn
nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel
het geval zijn.

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ.
Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplistst naar een aantal kenmerken van
de uitkeringsontvanger en de uitkering:
- geslacht;
- leeftijd;
- mate van arbeidsongeschiktheid;
- herkomstcategorie;
- reden van beëindiging.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
14 februari 2012. De cijfers van november, december en het jaartotaal van
2009 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet. Informatie over nieuwe en beëindigde arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen vanaf 2010 zijn in een andere tabel opgenomen.

Aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen van WAO, Wajong en WAZ, 1998-2009

Geslacht Leeftijd Mate van arbeidsongeschiktheid Perioden Instroom arbeidsongeschiktheidTotale instroom (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidWerknemers (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidOverheidspersoneel (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidZelfstandigen (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidJonggehandicapten (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidOverige instromers (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidInstroom naar wetWAO (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidInstroom naar wetWajong (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidInstroom naar wetWAZ (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheidTotale uitstroom (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheidReden: herstel (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheidBereiken 65-jarige leeftijd (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheidOverige uitstromers (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheidUitstroom naar wetWAO (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheidUitstroom naar wetWajong (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheidUitstroom naar wetWAZ (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 januari 10.760 8.170 1.280 210 480 630 9.600 600 570 8.740 1.850 2.560 4.330 7.750 540 440
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 februari 9.260 6.580 670 180 690 1.150 7.500 840 920 8.790 1.610 2.420 4.750 7.440 760 590
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 maart 9.020 6.550 980 240 480 770 7.750 600 670 6.930 1.980 2.730 2.220 6.120 300 520
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 april 9.790 7.120 830 380 670 810 8.150 780 860 8.340 2.030 2.860 3.450 7.000 510 830
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 mei 7.950 5.580 650 330 900 500 6.360 980 620 7.500 1.690 2.780 3.040 6.270 640 590
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 juni 8.640 6.410 690 370 630 540 7.210 720 710 7.630 1.770 2.500 3.350 6.230 700 700
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 juli 7.840 5.580 850 370 510 530 6.580 580 680 7.680 1.620 2.880 3.180 6.580 510 590
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 augustus 7.940 5.930 720 330 560 410 6.750 600 590 7.510 1.570 2.570 3.370 6.070 690 750
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 september 8.330 6.480 680 310 510 350 7.230 560 540 7.660 1.540 2.550 3.570 6.010 810 850
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 oktober 8.810 6.520 1.080 400 490 330 7.690 530 590 6.760 1.480 2.370 2.910 5.520 510 730
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 november 10.110 6.980 1.100 420 700 910 8.730 750 640 7.260 1.650 2.230 3.380 6.120 390 760
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 december 13.540 7.080 1.230 1.380 1.700 2.160 8.880 3.070 1.600 7.520 1.750 2.380 3.380 6.460 420 640
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1998 jaartotaal 112.000 78.950 10.740 4.920 8.310 9.090 92.420 10.590 8.990 92.300 20.530 30.830 40.940 77.560 6.770 7.970
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 januari 9.090 5.840 1.960 380 640 280 7.830 680 580 8.070 1.670 2.240 4.160 6.790 350 920
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 februari 9.860 7.170 1.030 360 910 390 8.290 960 610 7.620 1.810 2.470 3.350 6.460 440 730
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 maart 9.670 7.150 1.210 480 460 370 8.450 510 710 9.290 1.660 2.750 4.880 6.980 1.620 700
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 april 8.750 6.510 1.030 400 500 320 7.610 550 590 7.750 1.850 2.560 3.330 6.410 530 810
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 mei 8.460 6.330 780 380 680 280 7.170 740 540 7.090 1.730 2.460 2.910 5.950 360 780
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 juni 8.890 6.650 880 390 670 300 7.590 720 580 6.920 1.600 2.590 2.720 5.890 380 650
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 juli 9.090 6.130 600 440 1.570 340 6.800 1.630 650 7.130 1.580 2.750 2.800 6.090 360 680
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 augustus 8.120 6.100 720 350 610 340 6.870 690 570 7.060 1.520 2.470 3.070 5.790 370 900
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 september 8.310 6.440 770 310 510 290 7.250 550 510 7.010 1.550 2.440 3.020 5.890 390 730
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 oktober 8.510 6.600 750 370 480 310 7.380 530 600 6.520 1.450 2.360 2.710 5.400 370 750
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 november 11.970 8.220 2.210 470 610 460 10.510 670 790 8.430 1.840 3.400 3.190 7.230 420 780
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 december 9.610 7.350 870 340 650 410 8.270 710 620 9.890 1.810 2.410 5.680 8.810 380 700
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 1999 jaartotaal 110.320 80.480 12.810 4.670 8.280 4.080 94.020 8.960 7.340 92.770 20.070 30.890 41.820 77.670 5.980 9.120
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 januari 9.110 6.860 850 520 570 310 7.740 630 750 7.380 1.740 2.740 2.900 5.940 380 1.060
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 februari 10.870 8.180 990 430 740 530 9.250 850 770 7.710 2.100 2.190 3.420 6.680 270 760
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 maart 9.530 7.460 1.250 490 0 330 8.760 0 770 8.530 1.770 2.650 4.110 7.490 120 920
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 april 9.960 6.770 1.020 510 1.230 440 7.840 1.360 760 8.080 1.910 2.530 3.650 6.900 290 890
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 mei 9.540 7.170 760 510 690 400 7.970 750 820 7.730 1.950 2.670 3.110 6.500 390 830
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 juni 8.550 6.180 1.000 410 610 350 7.220 650 680 9.040 1.800 2.510 4.730 6.850 1.440 750
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 juli 8.220 6.010 700 440 760 310 6.740 810 670 8.400 1.680 2.910 3.810 7.030 580 790
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 augustus 8.630 6.900 380 400 550 410 7.310 590 740 8.720 1.860 2.640 4.210 7.210 580 930
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 september 8.810 6.250 1.330 470 450 310 7.590 500 720 7.440 1.700 2.450 3.290 6.210 350 890
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 oktober 9.100 6.860 960 440 490 350 7.840 540 720 7.240 1.650 2.440 3.150 6.060 360 820
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 november 11.870 9.130 1.310 410 590 430 10.460 650 760 7.570 2.000 2.360 3.210 6.270 420 880
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 december 10.590 7.990 1.230 400 580 390 9.250 630 720 7.340 1.950 2.370 3.030 6.150 390 800
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2000 jaartotaal 114.780 85.760 11.780 5.410 7.260 4.570 97.960 7.950 8.870 95.170 22.110 30.450 42.610 79.300 5.560 10.310
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 januari 9.540 6.320 2.010 390 400 420 8.350 520 660 7.340 1.770 2.590 2.980 6.080 330 920
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 februari 10.610 7.790 1.460 440 530 380 9.260 600 750 7.550 2.060 2.300 3.190 6.370 440 740
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 maart 10.420 7.470 1.630 430 520 380 9.140 560 730 7.800 2.100 2.730 2.960 6.640 310 840
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 april 9.990 7.420 1.330 410 470 370 8.760 520 710 7.490 2.230 2.620 2.640 6.370 380 750
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 mei 11.780 7.590 2.840 350 560 440 10.460 620 710 8.510 2.260 3.490 2.750 7.550 380 580
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 juni 10.270 7.020 2.000 440 460 360 9.040 520 710 7.940 1.950 2.590 3.400 6.450 310 1.190
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 juli 8.180 6.110 830 410 480 350 6.950 520 710 10.650 1.990 3.110 5.540 9.600 310 740
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 augustus 9.140 7.020 740 400 600 380 7.780 650 710 8.710 2.230 2.530 3.950 7.280 380 1.060
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 september 7.960 6.080 730 420 430 300 6.830 480 650 7.520 1.940 2.400 3.180 6.290 310 930
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 oktober 9.710 7.470 850 420 560 420 8.340 620 760 7.830 2.240 2.450 3.140 6.580 380 860
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 november 9.510 7.270 980 440 480 350 8.270 540 700 7.210 2.110 2.250 2.860 6.070 310 820
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 december 9.370 7.070 1.040 360 550 360 8.130 590 650 7.120 2.210 2.390 2.530 6.070 320 730
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2001 jaartotaal 116.470 84.630 16.420 4.910 6.030 4.490 101.290 6.740 8.440 95.660 25.090 31.450 39.120 81.350 4.150 10.150
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 januari 9.030 6.930 850 410 480 370 7.800 530 700 7.550 2.080 2.690 2.780 6.240 360 950
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 februari 9.320 7.250 790 400 480 400 8.060 550 700 7.970 2.250 2.230 3.490 6.780 370 820
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 maart 9.080 6.970 770 420 530 380 7.770 590 720 7.990 2.220 2.640 3.130 6.800 340 850
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 april 9.770 7.490 870 410 570 430 8.380 630 760 8.380 2.700 2.500 3.180 7.110 410 860
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 mei 8.720 6.570 750 460 530 410 7.340 600 780 7.590 2.310 2.740 2.530 6.520 360 700
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 juni 7.930 5.770 960 530 480 190 6.770 520 650 7.460 2.330 2.520 2.600 6.440 340 690
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 juli 9.120 6.580 1.000 620 660 260 7.610 730 780 8.590 2.690 3.060 2.840 7.510 350 730
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 augustus 8.040 5.880 760 630 590 180 6.670 630 740 7.970 2.310 2.490 3.170 6.750 280 930
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 september 7.570 5.430 910 550 490 200 6.370 540 670 7.500 2.230 2.310 2.950 6.320 340 850
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 oktober 9.910 7.130 1.190 670 680 250 8.350 750 820 8.110 2.540 2.410 3.170 6.880 330 900
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 november 8.660 6.360 830 690 570 210 7.220 620 820 7.350 2.350 2.140 2.860 6.240 320 790
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 december 8.040 5.560 1.150 560 580 190 6.730 640 670 7.610 2.320 2.470 2.830 6.400 370 850
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2002 jaartotaal 105.170 77.900 10.820 6.340 6.640 3.470 89.060 7.320 8.800 94.050 28.330 30.190 35.530 79.990 4.150 9.910
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 januari 8.590 6.360 730 760 520 220 7.130 570 890 7.550 2.120 2.780 2.640 6.230 340 970
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 februari 7.920 5.730 810 600 560 220 6.560 610 740 8.660 2.300 2.390 3.970 7.340 410 910
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 maart 7.450 5.220 810 640 580 210 6.050 630 770 8.450 2.480 2.810 3.150 7.190 350 910
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 april 7.220 5.120 590 590 720 210 5.730 780 710 8.770 2.640 2.730 3.400 7.410 510 850
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 mei 7.140 5.120 610 630 530 250 5.760 570 810 8.320 2.340 2.680 3.290 7.020 460 840
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 juni 6.910 4.720 480 770 580 360 5.260 630 1.020 7.390 2.310 2.340 2.740 6.430 360 610
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 juli 7.040 4.810 600 590 720 330 5.440 770 830 8.930 2.260 3.210 3.460 7.630 420 880
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 augustus 5.830 3.980 440 610 590 210 4.440 630 750 7.200 2.100 2.470 2.630 6.050 320 830
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 september 6.300 4.350 600 530 610 210 4.970 660 660 7.880 2.060 2.490 3.330 6.560 400 930
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 oktober 6.320 4.450 630 520 540 190 5.100 580 650 7.630 1.970 2.450 3.210 6.330 420 890
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 november 7.080 5.060 590 530 610 300 5.680 660 730 7.710 2.050 2.420 3.240 6.440 420 860
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 december 6.770 4.530 820 470 740 220 5.370 790 620 8.170 2.300 2.500 3.370 6.920 420 830
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2003 jaartotaal 84.570 59.420 7.700 7.220 7.290 2.930 67.500 7.890 9.180 96.650 26.940 31.280 38.440 81.540 4.820 10.300
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 januari 5.340 3.580 700 440 430 190 4.310 460 580 8.020 2.040 2.790 3.190 6.990 290 730
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 februari 5.850 3.960 710 430 520 240 4.700 570 590 8.330 1.920 2.590 3.810 7.090 430 810
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 maart 6.710 4.760 530 520 680 220 5.310 720 680 8.060 1.880 2.800 3.390 6.880 350 830
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 april 6.570 4.380 730 560 660 260 5.120 700 750 7.700 1.940 2.790 2.970 6.440 410 850
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 mei 5.470 3.580 550 490 660 190 4.160 710 610 6.650 1.670 2.670 2.320 5.670 300 690
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 juni 6.440 4.300 640 550 710 240 4.970 750 720 7.060 1.750 2.590 2.720 5.910 450 690
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 juli 5.790 3.800 540 560 670 220 4.370 710 710 7.390 1.720 3.150 2.530 6.300 370 730
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 augustus 5.750 3.820 500 500 690 240 4.350 740 660 7.350 1.590 2.780 2.970 6.110 350 890
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 september 6.140 3.920 660 570 740 250 4.600 790 750 7.170 1.640 2.530 3.000 5.930 400 840
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 oktober 5.050 3.370 300 550 620 200 3.690 660 700 6.900 1.470 2.610 2.830 5.750 390 760
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 november 6.790 4.410 580 920 680 210 5.000 710 1.080 7.510 1.550 2.340 3.620 6.240 440 840
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 december 6.060 4.070 580 540 660 220 4.660 700 700 6.530 1.160 2.470 2.900 5.450 330 760
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2004 jaartotaal 71.960 47.960 7.010 6.620 7.710 2.670 55.240 8.220 8.500 88.660 20.320 32.090 36.260 74.750 4.500 9.410
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 januari 4.570 2.780 340 590 640 230 3.130 680 770 6.420 1.090 2.640 2.690 5.290 340 790
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 februari 4.550 2.220 800 550 780 210 3.040 820 690 7.120 1.630 2.670 2.820 5.850 480 800
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 maart 2.820 1.280 260 500 620 170 1.550 660 620 7.460 1.720 2.910 2.840 6.130 460 870
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 april 2.630 1.060 280 340 640 310 1.350 690 590 7.010 1.710 2.590 2.710 5.780 440 780
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 mei 2.160 830 170 110 770 280 1.000 820 340 7.490 1.970 2.800 2.720 6.170 620 710
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 juni 3.410 1.330 250 470 800 550 1.600 840 960 7.410 2.300 2.380 2.730 6.090 530 790
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 juli 1.930 570 130 240 800 180 700 850 370 6.570 1.450 3.190 1.930 5.560 400 600
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 augustus 1.930 540 120 190 900 190 660 950 310 6.840 1.870 2.620 2.360 5.590 530 720
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 september 1.960 450 580 140 660 140 1.030 710 220 6.540 1.670 2.730 2.150 5.520 400 630
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 oktober 1.420 420 70 120 690 120 490 730 200 5.750 1.560 2.450 1.730 4.880 360 510
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 november 1.770 490 160 160 820 150 660 860 250 6.580 2.030 2.440 2.110 5.600 440 540
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 december 1.340 370 60 90 720 110 430 760 150 6.150 1.980 2.400 1.760 5.220 420 510
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2005 jaartotaal 30.480 12.320 3.210 3.500 8.820 2.640 15.630 9.380 5.480 81.340 20.980 31.810 28.550 67.670 5.430 8.240
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 januari 2.020 640 80 100 1.050 150 730 1.120 170 6.800 2.360 2.420 2.020 5.760 430 610
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 februari 1.570 370 150 90 860 110 530 900 150 4.390 1.460 1.230 1.700 3.670 280 430
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 maart 1.480 380 50 70 890 90 440 930 110 5.080 1.330 1.530 2.220 4.310 280 490
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 april 1.490 370 50 70 880 110 430 950 110 5.650 1.120 1.370 3.150 4.720 380 550
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 mei 1.390 350 40 60 870 70 390 910 90 5.930 1.190 1.500 3.240 5.000 340 590
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 juni 1.310 310 40 50 850 70 350 880 80 5.900 1.050 1.280 3.580 4.970 330 600
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 juli 1.620 400 80 50 1.020 90 490 1.070 70 5.960 1.020 1.290 3.650 5.090 330 550
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 augustus 1.490 470 30 40 870 80 520 920 50 5.310 930 1.150 3.230 4.530 280 500
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 september 2.400 1.090 40 110 840 330 1.150 890 360 5.650 840 940 3.870 4.750 300 610
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 oktober 1.860 560 30 40 1.120 120 590 1.190 80 4.930 770 670 3.480 4.160 340 430
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 november 1.780 500 30 40 1.090 110 540 1.170 70 4.500 870 660 2.970 3.750 300 460
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 december 1.400 410 50 20 850 60 460 900 40 4.640 870 580 3.190 4.020 240 380
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2006 jaartotaal 19.810 5.860 650 740 11.180 1.390 6.600 11.840 1.380 64.720 13.810 14.610 36.300 54.720 3.820 6.180
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 januari 1.900 500 40 30 1.220 110 550 1.290 60 5.510 980 760 3.760 4.650 380 480
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 februari 1.660 440 50 30 1.060 90 480 1.120 50 4.580 830 690 3.060 3.880 310 400
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 maart 1.730 450 30 30 1.110 110 480 1.190 60 5.410 910 820 3.680 4.570 340 500
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 april 1.660 400 40 30 1.120 80 450 1.170 40 4.490 680 740 3.070 3.780 300 410
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 mei 1.690 570 20 30 1.000 70 600 1.050 40 5.150 810 770 3.570 4.390 340 430
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 juni 1.850 440 30 30 1.250 100 480 1.320 60 4.960 650 890 3.420 4.190 320 450
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 juli 2.440 930 30 30 1.310 140 980 1.410 60 5.270 600 1.000 3.680 4.510 390 380
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 augustus 1.800 410 30 20 1.250 90 450 1.320 40 4.530 620 810 3.090 3.800 340 390
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 september 1.660 400 50 20 1.100 90 460 1.170 30 4.600 510 740 3.350 3.860 350 390
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 oktober 2.140 820 40 30 1.140 110 880 1.220 40 4.410 470 610 3.320 3.700 340 360
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 november 2.780 1.000 50 60 1.510 170 1.070 1.610 100 4.450 430 610 3.410 3.610 490 350
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 december 1.280 420 30 20 760 50 460 800 30 3.560 320 560 2.680 3.020 250 290
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2007 jaartotaal 22.590 6.780 440 350 13.820 1.200 7.320 14.670 610 56.920 7.820 9.010 40.090 47.960 4.140 4.810
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 januari 1.910 550 20 30 1.180 120 590 1.270 50 4.020 360 650 3.010 3.290 370 350
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 februari 1.850 440 30 30 1.230 110 480 1.330 40 4.310 310 800 3.200 3.450 470 390
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 maart 1.690 430 20 20 1.090 120 470 1.190 30 4.240 330 820 3.080 3.500 360 380
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 april 1.880 520 40 20 1.210 100 550 1.290 30 3.880 330 670 2.880 3.180 350 350
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 mei 1.640 330 20 20 1.140 140 350 1.260 30 4.070 290 710 3.070 3.370 310 390
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 juni 1.980 350 20 20 1.180 420 680 1.270 40 3.950 240 670 3.040 3.310 310 330
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 juli 1.940 540 40 30 1.210 120 600 1.280 50 4.350 180 1.180 2.990 3.700 300 350
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 augustus 1.800 400 10 20 1.260 120 420 1.350 30 4.120 220 790 3.110 3.450 340 340
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 september 1.590 330 30 20 1.090 130 380 1.190 30 4.400 200 830 3.370 3.750 280 370
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 oktober 1.730 350 20 20 1.210 140 390 1.310 30 3.840 200 770 2.880 3.190 340 310
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 november 1.770 400 30 20 1.170 160 440 1.310 30 3.750 250 740 2.760 3.150 300 300
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 december 1.190 270 20 20 790 90 310 860 30 3.540 230 650 2.660 3.010 240 290
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2008 jaartotaal 20.970 4.900 310 240 13.760 1.750 5.660 14.900 410 48.480 3.150 9.280 36.050 40.350 3.990 4.150
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 januari 1.950 370 30 20 1.400 130 420 1.510 30 4.250 310 860 3.080 3.490 410 350
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 februari 1.840 440 20 20 1.210 150 480 1.330 30 3.810 220 720 2.870 3.110 360 340
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 maart 1.580 340 30 10 1.100 100 380 1.180 20 4.090 220 820 3.060 3.420 320 350
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 april 1.420 250 30 10 1.030 100 290 1.110 20 3.810 170 670 2.970 3.150 320 340
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 mei 2.000 640 10 10 1.240 100 660 1.330 10 4.340 440 750 3.150 3.710 290 340
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 juni 1.680 370 10 10 1.180 110 410 1.250 20 3.690 130 780 2.790 3.090 270 340
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 juli 1.960 320 10 10 1.490 130 340 1.600 20 3.790 80 830 2.870 3.170 290 330
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 augustus 1.730 250 30 10 1.330 120 280 1.440 10 3.540 60 730 2.740 2.940 280 320
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 september 1.790 380 20 10 1.280 100 420 1.360 20 4.020 80 720 3.220 3.400 280 330
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 oktober 1.960 320 20 10 1.480 130 360 1.590 20 3.450 60 620 2.770 2.890 270 300
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 november 2.260 370 30 20 1.650 200 440 1.780 40 3.700 40 590 3.070 2.740 640 320
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 december 1.640 200 20 10 1.280 130 250 1.360 20 3.000 30 570 2.410 2.490 230 270
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsongeschiktheid 2009 jaartotaal 21.800 4.260 240 150 15.660 1.490 4.730 16.820 250 45.480 1.840 8.630 35.010 37.600 3.960 3.920
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 januari 7.770 6.070 700 140 460 420 6.860 560 350 6.460 1.060 2.140 3.260 5.690 510 260
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 februari 6.580 4.800 330 120 670 660 5.290 790 500 6.460 900 2.010 3.550 5.410 700 350
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 maart 6.300 4.760 480 150 470 440 5.360 560 380 4.980 1.070 2.260 1.650 4.410 270 300
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 april 7.000 5.180 400 270 640 520 5.730 730 540 6.110 1.110 2.330 2.670 5.090 480 540
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 mei 5.670 3.980 300 240 820 330 4.370 880 420 5.680 990 2.310 2.380 4.690 590 400
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 juni 6.120 4.600 320 240 600 350 5.000 680 450 5.640 990 2.040 2.610 4.580 620 450
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 juli 5.580 4.090 390 250 490 370 4.560 560 460 5.680 890 2.390 2.400 4.820 450 410
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 augustus 5.690 4.260 380 250 540 270 4.690 580 430 5.610 910 2.120 2.590 4.460 640 520
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 september 6.020 4.690 370 230 490 250 5.100 530 380 5.800 870 2.110 2.820 4.430 750 620
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 oktober 6.230 4.710 570 260 480 220 5.350 510 380 5.030 800 1.900 2.330 4.010 480 540
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 november 7.290 5.040 530 270 680 750 6.130 730 420 5.440 870 1.820 2.750 4.540 360 540
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 december 9.880 4.970 570 1.050 1.680 1.620 6.000 2.690 1.190 5.530 920 1.960 2.660 4.680 390 460
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1998 jaartotaal 80.130 57.140 5.320 3.470 8.010 6.190 64.430 9.800 5.900 68.410 11.370 25.370 31.670 56.810 6.240 5.360
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 januari 6.240 4.240 900 290 630 200 5.150 670 430 5.940 1.000 1.760 3.180 4.960 320 650
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 februari 7.070 5.140 470 290 890 280 5.670 930 460 5.550 930 2.020 2.610 4.580 410 560
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 maart 6.600 5.000 570 330 450 260 5.630 500 480 6.930 850 2.280 3.800 5.180 1.250 500
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 april 6.120 4.550 540 300 490 230 5.150 540 430 5.520 980 2.040 2.500 4.440 500 580
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 mei 6.040 4.470 400 300 670 200 4.920 730 400 5.160 920 2.000 2.240 4.240 340 580
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 juni 6.260 4.680 430 290 660 210 5.150 710 410 5.060 840 2.100 2.120 4.240 360 460
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 juli 6.630 4.270 270 300 1.560 240 4.580 1.620 440 5.210 830 2.240 2.130 4.350 340 520
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 augustus 5.810 4.340 350 280 600 250 4.720 660 420 5.200 830 1.990 2.380 4.150 350 710
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 september 5.760 4.410 400 250 500 200 4.830 540 390 5.090 820 1.960 2.310 4.160 370 560
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 oktober 5.890 4.580 320 300 470 210 4.920 520 450 4.690 740 1.860 2.090 3.780 350 560
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 november 8.200 5.690 1.280 320 600 290 7.020 660 510 5.940 920 2.530 2.490 4.950 400 580
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 december 6.630 5.050 400 270 640 290 5.480 700 460 7.290 930 1.960 4.400 6.400 360 530
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 1999 jaartotaal 77.240 56.400 6.320 3.530 8.130 2.850 63.200 8.770 5.280 67.580 10.580 24.750 32.250 55.410 5.360 6.800
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 januari 6.180 4.630 420 370 560 200 5.070 610 510 5.290 870 2.170 2.260 4.150 350 800
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 februari 7.440 5.560 460 330 710 380 6.080 820 550 5.420 980 1.780 2.660 4.580 250 590
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 maart 6.210 5.020 570 400 0 220 5.620 0 590 6.200 870 2.150 3.190 5.360 110 730
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 april 6.930 4.520 480 410 1.200 320 5.030 1.320 580 5.760 1.000 2.030 2.730 4.800 280 680
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 mei 6.490 4.840 340 360 680 270 5.200 730 560 5.580 1.010 2.160 2.410 4.550 390 640
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 juni 5.780 4.130 480 330 600 250 4.640 640 500 6.680 950 1.990 3.750 4.760 1.380 540
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 juli 5.690 4.070 310 330 750 240 4.390 790 510 6.220 860 2.380 2.990 5.030 570 620
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 augustus 5.880 4.600 170 300 540 280 4.790 580 520 6.360 960 2.110 3.290 5.080 550 730
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 september 5.850 4.220 580 380 440 240 4.800 480 570 5.330 870 1.950 2.510 4.320 330 680
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 oktober 5.920 4.450 400 350 480 260 4.850 530 540 5.230 830 1.940 2.450 4.240 340 650
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 november 7.580 5.850 540 320 580 300 6.400 630 550 5.390 1.000 1.900 2.490 4.310 400 680
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 december 6.630 5.020 480 320 560 260 5.510 600 520 5.210 950 1.900 2.360 4.220 370 610
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2000 jaartotaal 76.580 56.890 5.220 4.180 7.080 3.210 62.380 7.710 6.500 68.660 11.150 24.450 33.060 55.390 5.320 7.960
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 januari 5.810 4.030 790 310 390 300 4.820 510 480 5.100 850 1.980 2.270 4.110 320 670
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 februari 6.540 4.900 530 340 510 260 5.440 570 530 5.210 940 1.810 2.460 4.200 420 590
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 maart 6.270 4.600 590 340 490 260 5.210 530 540 5.490 1.010 2.190 2.300 4.520 300 670
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 april 6.100 4.630 440 330 450 250 5.070 500 530 5.230 1.060 2.110 2.070 4.310 360 560
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 mei 7.200 4.610 1.480 280 540 300 6.100 590 510 5.960 1.040 2.850 2.080 5.150 360 450
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 juni 6.040 4.340 680 340 440 240 5.030 500 510 5.380 960 2.030 2.390 4.290 300 790
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 juli 4.950 3.640 280 330 470 220 3.930 510 510 7.590 990 2.460 4.140 6.740 300 550
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 augustus 5.730 4.280 290 320 580 260 4.580 630 520 6.060 1.100 1.950 3.020 4.860 360 840
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 september 4.960 3.740 240 350 420 210 3.990 470 500 5.150 980 1.900 2.270 4.230 290 620
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 oktober 5.880 4.440 280 350 540 280 4.720 590 570 5.240 980 1.970 2.290 4.230 360 650
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 november 5.690 4.300 300 370 460 240 4.620 520 550 4.920 1.020 1.770 2.140 4.010 310 610
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 december 5.550 4.180 330 260 530 250 4.520 580 450 4.820 1.040 1.870 1.900 3.970 310 540
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2001 jaartotaal 70.720 51.670 6.220 3.920 5.840 3.060 58.020 6.480 6.210 66.140 11.960 24.850 29.330 54.620 3.990 7.540
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 januari 5.440 4.100 300 320 470 250 4.420 520 500 5.170 990 2.070 2.120 4.140 350 690
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 februari 5.770 4.420 270 330 470 280 4.710 530 530 5.330 1.030 1.760 2.540 4.420 350 560
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 maart 5.670 4.270 290 340 520 260 4.580 570 530 5.380 1.000 2.080 2.310 4.410 320 640
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 april 6.050 4.590 280 350 560 280 4.880 610 560 5.500 1.220 1.910 2.380 4.480 400 620
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 mei 5.380 3.950 280 350 520 290 4.240 580 560 5.130 1.110 2.140 1.890 4.270 350 520
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 juni 4.860 3.510 350 420 460 130 3.880 500 490 5.100 1.160 1.970 1.970 4.280 320 500
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 juli 5.560 3.960 310 470 640 180 4.290 700 570 5.740 1.190 2.440 2.100 4.850 330 550
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 augustus 4.990 3.520 290 480 570 120 3.830 610 550 5.430 1.140 1.890 2.400 4.450 270 710
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 september 4.600 3.270 330 400 470 130 3.620 510 480 5.030 1.100 1.800 2.130 4.090 310 620
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 oktober 5.960 4.230 410 500 660 160 4.650 720 590 5.400 1.150 1.910 2.340 4.430 310 660
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 november 5.300 3.810 280 520 550 140 4.100 600 600 4.760 1.080 1.620 2.060 3.870 300 590
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 december 4.730 3.260 380 410 560 120 3.650 610 470 5.110 1.090 1.910 2.110 4.150 350 610
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2002 jaartotaal 64.310 46.880 3.770 4.880 6.450 2.330 50.860 7.050 6.400 63.090 13.250 23.500 26.340 51.850 3.970 7.270
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 januari 5.380 3.920 260 560 500 140 4.200 550 630 5.050 990 2.120 1.950 4.020 320 710
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 februari 4.960 3.500 310 450 540 150 3.830 590 540 5.800 1.010 1.880 2.910 4.760 400 650
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 maart 4.460 3.040 280 460 560 130 3.330 600 540 5.580 1.110 2.170 2.300 4.570 330 680
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 april 4.460 3.010 180 420 700 140 3.200 760 500 5.780 1.230 2.090 2.460 4.670 490 630
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 mei 4.710 3.310 200 490 520 200 3.520 550 640 5.540 1.060 2.110 2.370 4.510 430 600
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 juni 4.350 2.920 170 520 560 190 3.110 610 630 4.960 1.080 1.870 2.010 4.130 350 480
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 juli 4.560 2.990 250 440 700 190 3.250 750 560 6.050 1.080 2.500 2.470 5.060 410 590
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 augustus 3.820 2.490 170 460 570 130 2.670 620 530 4.870 980 1.930 1.960 3.940 310 630
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 september 4.060 2.710 210 420 590 130 2.930 640 490 5.360 990 1.940 2.430 4.310 390 670
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 oktober 4.000 2.750 230 390 530 100 2.990 560 450 5.180 940 1.890 2.350 4.110 390 670
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 november 4.510 3.070 220 430 590 200 3.310 640 550 5.120 950 1.870 2.300 4.100 400 620
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 december 4.230 2.670 340 350 730 140 3.020 760 440 5.420 1.130 1.910 2.380 4.420 400 600
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2003 jaartotaal 53.480 36.370 2.830 5.380 7.080 1.830 39.370 7.610 6.500 64.720 12.550 24.280 27.890 52.580 4.600 7.540
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 januari 3.440 2.200 370 340 420 110 2.580 440 410 5.470 1.010 2.130 2.330 4.650 270 550
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 februari 3.780 2.490 320 320 500 140 2.820 550 410 5.780 950 1.990 2.840 4.760 410 620
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 maart 4.380 2.980 200 400 670 130 3.200 700 480 5.420 870 2.140 2.410 4.450 340 630
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 april 4.210 2.720 280 430 640 150 3.010 680 520 5.240 900 2.160 2.180 4.210 390 630
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 mei 3.560 2.200 220 380 650 110 2.430 690 440 4.560 790 2.050 1.720 3.790 290 490
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 juni 4.190 2.700 260 410 690 140 2.970 730 490 4.850 840 1.970 2.050 3.910 430 510
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 juli 3.750 2.340 200 440 650 130 2.550 680 510 5.110 790 2.470 1.840 4.210 340 550
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 augustus 3.780 2.380 210 380 660 150 2.600 710 470 5.180 820 2.160 2.200 4.150 330 700
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 september 4.010 2.430 280 430 720 150 2.710 770 530 4.890 790 1.920 2.190 3.880 390 630
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 oktober 3.430 2.160 140 400 600 130 2.310 630 490 4.690 710 1.950 2.030 3.730 370 590
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 november 4.580 2.980 250 580 650 120 3.240 680 660 5.150 750 1.740 2.660 4.180 400 570
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 december 3.900 2.590 220 330 640 120 2.820 680 410 4.670 560 1.900 2.220 3.820 300 550
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2004 jaartotaal 46.990 30.170 2.940 4.830 7.480 1.570 33.240 7.940 5.820 61.010 9.770 24.570 26.670 49.740 4.260 7.010
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 januari 2.960 1.700 130 380 620 140 1.830 650 480 4.520 500 2.000 2.010 3.650 320 540
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 februari 3.000 1.370 440 320 760 120 1.810 800 390 4.890 780 2.020 2.100 3.910 460 520
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 maart 1.940 800 100 320 610 110 910 640 380 5.120 860 2.200 2.060 4.150 440 540
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 april 1.780 650 110 200 620 190 760 660 350 4.800 880 1.960 1.970 3.860 410 530
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 mei 1.550 500 90 50 750 170 590 790 170 5.150 1.050 2.130 1.970 4.140 580 430
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 juni 2.370 950 140 260 780 250 1.090 820 460 4.980 1.260 1.810 1.900 4.080 490 410
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 juli 1.470 380 60 140 790 110 440 830 200 4.510 700 2.500 1.310 3.810 370 330
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 augustus 1.500 350 60 110 880 100 410 940 150 4.630 940 1.990 1.710 3.700 510 420
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 september 1.490 300 390 70 650 90 690 700 110 4.360 830 2.060 1.470 3.670 370 320
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 oktober 1.160 300 30 70 680 80 330 720 110 3.790 740 1.870 1.180 3.200 340 260
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 november 1.380 330 90 90 800 80 420 830 130 4.310 990 1.900 1.430 3.600 410 310
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 december 1.100 250 30 60 700 60 280 740 80 3.910 930 1.830 1.160 3.250 390 270
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2005 jaartotaal 21.700 7.860 1.660 2.050 8.630 1.490 9.570 9.130 3.000 54.980 10.450 24.260 20.280 45.020 5.090 4.880
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 januari 1.670 430 40 60 1.020 110 480 1.090 100 4.220 1.110 1.780 1.340 3.490 400 340
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 februari 1.330 260 100 60 840 80 360 880 90 2.750 650 920 1.180 2.230 260 260
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 maart 1.270 280 20 40 880 60 300 920 50 3.100 550 1.150 1.400 2.570 260 270
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 april 1.280 270 20 40 870 80 290 930 60 3.710 470 1.020 2.220 3.040 360 300
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 mei 1.220 260 20 40 850 50 280 890 50 3.880 500 1.120 2.260 3.230 310 330
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 juni 1.170 250 20 30 830 50 270 860 50 3.960 450 970 2.540 3.290 310 360
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 juli 1.430 290 50 30 1.000 60 350 1.040 40 4.050 440 1.010 2.600 3.410 300 340
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 augustus 1.300 350 10 20 850 70 370 900 30 3.570 440 900 2.230 3.020 260 290
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 september 1.580 520 20 60 830 160 550 880 150 3.860 400 740 2.710 3.220 280 360
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 oktober 1.640 400 20 30 1.090 100 420 1.160 60 3.410 390 560 2.460 2.810 320 280
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 november 1.580 370 20 30 1.070 90 390 1.150 50 3.030 430 520 2.080 2.440 290 300
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 december 1.240 300 30 10 840 50 340 880 20 3.060 450 460 2.150 2.610 220 220
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2006 jaartotaal 16.690 3.970 370 450 10.970 950 4.400 11.570 730 42.570 6.270 11.140 25.160 35.360 3.570 3.640
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 januari 1.710 380 20 20 1.200 90 410 1.270 40 3.580 450 600 2.530 2.940 370 280
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 februari 1.490 320 30 20 1.050 70 350 1.100 40 3.070 380 560 2.130 2.550 290 230
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 maart 1.570 350 20 30 1.090 90 360 1.160 40 3.610 400 660 2.550 3.000 320 290
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 april 1.520 330 20 20 1.090 70 350 1.140 30 3.120 340 610 2.170 2.590 290 250
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 mei 1.490 420 20 20 980 60 440 1.030 20 3.580 440 630 2.520 3.000 310 260
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 juni 1.700 350 20 20 1.230 80 370 1.290 40 3.510 320 720 2.470 2.910 300 300
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 juli 2.140 680 20 30 1.300 120 710 1.390 40 3.810 310 820 2.680 3.200 360 250
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 augustus 1.660 330 20 20 1.230 70 350 1.290 20 3.200 360 650 2.200 2.650 320 240
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 september 1.530 320 30 10 1.090 80 360 1.150 20 3.380 300 600 2.480 2.790 330 260
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 oktober 1.810 570 30 20 1.110 90 600 1.180 30 3.070 230 490 2.340 2.510 330 230
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 november 2.320 650 40 30 1.480 130 700 1.570 50 3.090 210 470 2.410 2.420 470 200
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 december 1.070 270 10 0 750 40 290 780 10 2.500 200 440 1.860 2.080 240 180
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2007 jaartotaal 20.010 4.950 270 240 13.570 990 5.290 14.340 390 39.520 3.940 7.240 28.340 32.620 3.930 2.970
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 januari 1.670 380 20 20 1.160 90 410 1.240 20 2.850 160 520 2.170 2.290 360 210
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 februari 1.680 340 20 20 1.200 90 370 1.290 20 3.140 150 640 2.350 2.450 450 230
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 maart 1.530 340 10 10 1.070 100 360 1.160 20 2.990 160 640 2.190 2.440 330 230
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 april 1.720 410 20 10 1.190 90 430 1.270 20 2.790 150 530 2.120 2.250 340 200
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 mei 1.510 250 10 10 1.110 130 260 1.220 20 2.910 140 580 2.190 2.380 300 240
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 juni 1.660 270 10 10 1.150 220 410 1.230 20 2.890 130 530 2.230 2.390 300 210
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 juli 1.700 370 30 20 1.190 100 420 1.260 30 3.120 100 890 2.130 2.610 290 210
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 augustus 1.680 320 10 10 1.230 110 340 1.320 20 2.980 130 610 2.240 2.440 330 220
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 september 1.470 270 20 10 1.060 110 300 1.150 20 3.120 120 610 2.390 2.630 270 220
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 oktober 1.590 270 10 10 1.190 110 300 1.280 20 2.850 120 580 2.150 2.300 340 220
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 november 1.640 320 20 20 1.150 140 350 1.280 20 2.670 120 570 1.980 2.180 300 190
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 december 1.090 220 10 20 770 80 240 840 20 2.560 140 480 1.940 2.140 230 190
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2008 jaartotaal 18.940 3.750 190 170 13.480 1.360 4.170 14.520 260 34.880 1.620 7.180 26.080 28.490 3.830 2.560
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 januari 1.780 290 10 20 1.370 100 310 1.450 20 3.120 170 660 2.290 2.470 400 240
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 februari 1.700 350 10 20 1.190 130 380 1.300 30 2.760 110 550 2.100 2.200 350 220
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 maart 1.470 270 20 10 1.080 90 300 1.150 20 3.040 140 650 2.250 2.500 310 230
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 april 1.320 210 10 10 1.010 80 230 1.070 10 2.810 110 510 2.200 2.280 310 210
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 mei 1.740 430 10 10 1.210 80 440 1.290 10 3.180 280 580 2.320 2.650 290 240
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 juni 1.570 310 10 10 1.140 90 340 1.210 10 2.750 90 600 2.060 2.270 260 220
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 juli 1.830 250 10 10 1.450 110 270 1.550 10 2.850 50 660 2.140 2.350 280 220
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 augustus 1.620 190 10 10 1.310 110 200 1.400 10 2.710 40 570 2.100 2.230 270 210
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 september 1.610 260 20 10 1.240 90 290 1.320 10 3.000 60 530 2.410 2.510 280 210
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 oktober 1.830 260 20 10 1.430 110 290 1.530 10 2.610 40 480 2.090 2.150 260 200
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 november 2.100 300 20 10 1.600 170 360 1.720 30 2.880 30 440 2.400 2.030 630 220
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 december 1.540 160 10 10 1.250 120 200 1.330 10 2.230 20 420 1.790 1.830 230 180
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Volledig arbeidsongeschikt 2009 jaartotaal 20.110 3.280 160 120 15.280 1.270 3.600 16.320 180 33.930 1.140 6.650 26.150 27.460 3.870 2.600
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 januari 2.940 2.040 580 80 20 220 2.680 40 220 2.240 780 420 1.040 2.030 20 190
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 februari 2.680 1.780 340 60 20 490 2.210 50 420 2.260 710 420 1.130 1.970 50 240
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 maart 2.730 1.790 500 90 10 330 2.400 30 300 1.940 900 470 570 1.700 30 220
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 april 2.790 1.940 420 110 30 290 2.430 50 320 2.230 920 530 780 1.910 30 290
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 mei 2.290 1.600 350 80 90 170 1.990 100 200 1.830 700 470 660 1.580 60 200
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 juni 2.520 1.800 370 130 20 190 2.210 40 260 1.980 780 460 740 1.650 80 250
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 juli 2.260 1.490 460 120 20 170 2.020 20 220 2.000 730 490 780 1.770 50 180
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 augustus 2.250 1.670 340 80 20 140 2.060 30 170 1.890 670 450 770 1.610 50 230
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 september 2.310 1.790 310 80 20 100 2.130 30 160 1.860 670 440 750 1.570 60 230
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 oktober 2.580 1.800 510 140 20 110 2.350 20 210 1.730 680 470 580 1.500 30 190
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 november 2.830 1.940 570 150 10 160 2.600 20 210 1.810 780 410 630 1.580 20 220
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 december 3.650 2.110 660 320 20 540 2.870 370 410 1.980 830 430 730 1.770 30 180
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1998 jaartotaal 31.810 21.740 5.420 1.450 300 2.900 27.930 790 3.090 23.750 9.140 5.470 9.140 20.630 510 2.610
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 januari 2.840 1.600 1.070 90 10 80 2.680 10 150 2.130 670 470 980 1.830 30 270
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 februari 2.790 2.030 560 70 20 110 2.620 30 150 2.060 880 450 730 1.880 20 160
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 maart 3.070 2.150 650 150 10 110 2.830 10 230 2.360 810 480 1.070 1.790 370 200
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 april 2.630 1.950 490 100 10 90 2.460 10 160 2.230 870 520 840 1.970 30 230
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 mei 2.410 1.860 380 90 10 80 2.260 20 140 1.930 810 460 660 1.710 20 200
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 juni 2.630 1.980 460 90 10 90 2.450 20 170 1.860 770 490 610 1.650 30 190
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 juli 2.460 1.860 330 140 10 100 2.220 20 220 1.920 750 500 660 1.730 20 170
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 augustus 2.310 1.760 370 70 20 100 2.150 20 140 1.850 690 480 680 1.640 10 200
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 september 2.550 2.030 370 50 10 90 2.410 20 120 1.910 730 480 710 1.730 20 160
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 oktober 2.620 2.020 420 70 10 100 2.460 20 140 1.830 710 500 620 1.620 20 190
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 november 3.770 2.520 930 150 10 160 3.490 20 270 2.410 850 870 700 2.200 20 200
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 december 2.980 2.300 470 70 10 120 2.790 20 170 2.600 870 450 1.280 2.420 20 160
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 1999 jaartotaal 33.060 24.060 6.490 1.140 150 1.220 30.810 200 2.060 25.080 9.400 6.130 9.550 22.150 620 2.310
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 januari 2.930 2.230 430 150 10 110 2.680 20 240 2.090 880 570 640 1.800 20 270
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 februari 3.420 2.610 530 100 30 150 3.170 40 220 2.280 1.110 410 760 2.100 20 170
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 maart 3.320 2.450 680 90 - 110 3.140 - 180 2.320 900 500 930 2.130 10 180
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 april 3.030 2.250 540 90 30 120 2.810 40 180 2.330 910 500 920 2.110 10 210
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 mei 3.040 2.330 420 150 20 130 2.770 20 260 2.140 940 510 700 1.950 10 190
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 juni 2.770 2.060 520 90 10 100 2.590 10 180 2.350 850 530 980 2.090 60 210
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 juli 2.530 1.950 390 110 20 80 2.350 20 170 2.180 820 530 820 1.990 20 170
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 augustus 2.750 2.300 210 100 10 130 2.520 10 220 2.350 900 530 920 2.130 30 200
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 september 2.960 2.030 750 90 10 70 2.790 20 150 2.110 830 510 770 1.880 10 210
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 oktober 3.180 2.410 570 100 10 100 2.990 20 180 2.010 810 490 700 1.820 20 170
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 november 4.290 3.280 770 90 20 130 4.050 30 210 2.180 1.000 460 720 1.960 20 190
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 december 3.960 2.970 750 80 20 140 3.730 20 200 2.140 1.000 470 670 1.930 20 190
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2000 jaartotaal 38.190 28.870 6.560 1.230 190 1.360 35.570 240 2.380 26.460 10.940 6.000 9.530 23.870 240 2.350
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2001 januari 3.660 2.290 1.160 80 10 120 3.460 20 180 2.180 860 610 710 1.910 20 250
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2001 februari 4.020 2.890 880 110 20 130 3.780 20 220 2.290 1.080 490 720 2.130 20 150
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2001 maart 4.100 2.880 990 90 20 120 3.880 30 190 2.260 1.060 550 660 2.080 10 170
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2001 april 3.810 2.790 810 80 10 120 3.610 20 180 2.190 1.100 510 580 2.000 10 180
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2001 mei 4.340 2.980 1.130 70 20 140 4.120 30 190 2.360 1.050 640 670 2.210 20 140
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2001 juni 4.230 2.680 1.330 100 20 110 4.010 30 190 2.560 990 560 1.010 2.150 10 400
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2001 juli 3.180 2.470 500 80 10 130 2.980 20 190 3.010 960 650 1.400 2.820 10 180
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2001 augustus 3.410 2.750 450 80 20 110 3.200 20 180 2.650 1.140 580 930 2.420 10 210
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Gedeeltelijk arbeidsongeschikt 2001 september 2.950 2.340 440 70 10 90 2.790 10