Wintervogels indexen; 1980 - 2005

Wintervogels indexen; 1980 - 2005

Wintervogels Perioden Index 1980 = 100 Index 1981 = 100 Index 1983 = 100 Trend gehele periode Trend laatste 10 jaar
Aalscholver 1980 100 . . . .
Aalscholver 1981 51 . . . .
Aalscholver 1982 37 . . . .
Aalscholver 1983 120 . . . .
Aalscholver 1984 136 . . . .
Aalscholver 1985 146 . . . .
Aalscholver 1986 103 . . . .
Aalscholver 1987 158 . . . .
Aalscholver 1988 139 . . . .
Aalscholver 1989 229 . . . .
Aalscholver 1990 237 . . . .
Aalscholver 1991 270 . . . .
Aalscholver 1992 317 . . . .
Aalscholver 1993 206 . . . .
Aalscholver 1994 207 . . . .
Aalscholver 1995 316 . . . .
Aalscholver 1996 207 . . . .
Aalscholver 1997 209 . . . .
Aalscholver 1998 194 . . . .
Aalscholver 1999 228 . . . .
Aalscholver 2000 208 . . . .
Aalscholver 2001 638 . . . .
Aalscholver 2002 242 . . . .
Aalscholver 2003 361 . . . .
Aalscholver 2004 279 . . . .
Aalscholver 2005 401 . . Sterke toename Sterke toename
Blauwe Kiekendief 1980 100 . . . .
Blauwe Kiekendief 1981 167 . . . .
Blauwe Kiekendief 1982 104 . . . .
Blauwe Kiekendief 1983 92 . . . .
Blauwe Kiekendief 1984 122 . . . .
Blauwe Kiekendief 1985 138 . . . .
Blauwe Kiekendief 1986 116 . . . .
Blauwe Kiekendief 1987 114 . . . .
Blauwe Kiekendief 1988 94 . . . .
Blauwe Kiekendief 1989 118 . . . .
Blauwe Kiekendief 1990 114 . . . .
Blauwe Kiekendief 1991 106 . . . .
Blauwe Kiekendief 1992 85 . . . .
Blauwe Kiekendief 1993 81 . . . .
Blauwe Kiekendief 1994 85 . . . .
Blauwe Kiekendief 1995 65 . . . .
Blauwe Kiekendief 1996 137 . . . .
Blauwe Kiekendief 1997 80 . . . .
Blauwe Kiekendief 1998 89 . . . .
Blauwe Kiekendief 1999 83 . . . .
Blauwe Kiekendief 2000 69 . . . .
Blauwe Kiekendief 2001 93 . . . .
Blauwe Kiekendief 2002 78 . . . .
Blauwe Kiekendief 2003 72 . . . .
Blauwe Kiekendief 2004 77 . . . .
Blauwe Kiekendief 2005 112 . . Matige afname Stabiel
Blauwe Reiger 1980 100 . . . .
Blauwe Reiger 1981 114 . . . .
Blauwe Reiger 1982 121 . . . .
Blauwe Reiger 1983 117 . . . .
Blauwe Reiger 1984 125 . . . .
Blauwe Reiger 1985 109 . . . .
Blauwe Reiger 1986 92 . . . .
Blauwe Reiger 1987 105 . . . .
Blauwe Reiger 1988 143 . . . .
Blauwe Reiger 1989 157 . . . .
Blauwe Reiger 1990 174 . . . .
Blauwe Reiger 1991 125 . . . .
Blauwe Reiger 1992 154 . . . .
Blauwe Reiger 1993 130 . . . .
Blauwe Reiger 1994 157 . . . .
Blauwe Reiger 1995 134 . . . .
Blauwe Reiger 1996 88 . . . .
Blauwe Reiger 1997 115 . . . .
Blauwe Reiger 1998 132 . . . .
Blauwe Reiger 1999 146 . . . .
Blauwe Reiger 2000 166 . . . .
Blauwe Reiger 2001 154 . . . .
Blauwe Reiger 2002 158 . . . .
Blauwe Reiger 2003 168 . . . .
Blauwe Reiger 2004 192 . . . .
Blauwe Reiger 2005 148 . . Matige toename Sterke toename
Bonte Kraai 1980 100 . . . .
Bonte Kraai 1981 119 . . . .
Bonte Kraai 1982 108 . . . .
Bonte Kraai 1983 80 . . . .
Bonte Kraai 1984 151 . . . .
Bonte Kraai 1985 73 . . . .
Bonte Kraai 1986 70 . . . .
Bonte Kraai 1987 51 . . . .
Bonte Kraai 1988 45 . . . .
Bonte Kraai 1989 43 . . . .
Bonte Kraai 1990 49 . . . .
Bonte Kraai 1991 20 . . . .
Bonte Kraai 1992 20 . . . .
Bonte Kraai 1993 27 . . . .
Bonte Kraai 1994 9 . . . .
Bonte Kraai 1995 12 . . . .
Bonte Kraai 1996 16 . . . .
Bonte Kraai 1997 10 . . . .
Bonte Kraai 1998 6 . . . .
Bonte Kraai 1999 9 . . . .
Bonte Kraai 2000 4 . . . .
Bonte Kraai 2001 5 . . . .
Bonte Kraai 2002 5 . . . .
Bonte Kraai 2003 2 . . . .
Bonte Kraai 2004 2 . . . .
Bonte Kraai 2005 2 . . Sterke afname Sterke afname
Boomklever 1980 100 . . . .
Boomklever 1981 187 . . . .
Boomklever 1982 205 . . . .
Boomklever 1983 221 . . . .
Boomklever 1984 183 . . . .
Boomklever 1985 161 . . . .
Boomklever 1986 245 . . . .
Boomklever 1987 349 . . . .
Boomklever 1988 275 . . . .
Boomklever 1989 247 . . . .
Boomklever 1990 391 . . . .
Boomklever 1991 272 . . . .
Boomklever 1992 276 . . . .
Boomklever 1993 238 . . . .
Boomklever 1994 174 . . . .
Boomklever 1995 304 . . . .
Boomklever 1996 242 . . . .
Boomklever 1997 263 . . . .
Boomklever 1998 326 . . . .
Boomklever 1999 241 . . . .
Boomklever 2000 458 . . . .
Boomklever 2001 358 . . . .
Boomklever 2002 438 . . . .
Boomklever 2003 383 . . . .
Boomklever 2004 524 . . . .
Boomklever 2005 456 . . Matige toename Sterke toename
Boomkruiper 1980 100 . . . .
Boomkruiper 1981 94 . . . .
Boomkruiper 1982 109 . . . .
Boomkruiper 1983 100 . . . .
Boomkruiper 1984 98 . . . .
Boomkruiper 1985 92 . . . .
Boomkruiper 1986 82 . . . .
Boomkruiper 1987 125 . . . .
Boomkruiper 1988 129 . . . .
Boomkruiper 1989 118 . . . .
Boomkruiper 1990 149 . . . .
Boomkruiper 1991 119 . . . .
Boomkruiper 1992 122 . . . .
Boomkruiper 1993 128 . . . .
Boomkruiper 1994 124 . . . .
Boomkruiper 1995 133 . . . .
Boomkruiper 1996 112 . . . .
Boomkruiper 1997 115 . . . .
Boomkruiper 1998 130 . . . .
Boomkruiper 1999 136 . . . .
Boomkruiper 2000 144 . . . .
Boomkruiper 2001 138 . . . .
Boomkruiper 2002 163 . . . .
Boomkruiper 2003 138 . . . .
Boomkruiper 2004 156 . . . .
Boomkruiper 2005 149 . . Matige toename Matige toename
Buizerd 1980 100 . . . .
Buizerd 1981 126 . . . .
Buizerd 1982 112 . . . .
Buizerd 1983 91 . . . .
Buizerd 1984 123 . . . .
Buizerd 1985 103 . . . .
Buizerd 1986 91 . . . .
Buizerd 1987 98 . . . .
Buizerd 1988 98 . . . .
Buizerd 1989 107 . . . .
Buizerd 1990 130 . . . .
Buizerd 1991 137 . . . .
Buizerd 1992 134 . . . .
Buizerd 1993 132 . . . .
Buizerd 1994 162 . . . .
Buizerd 1995 175 . . . .
Buizerd 1996 181 . . . .
Buizerd 1997 221 . . . .
Buizerd 1998 210 . . . .
Buizerd 1999 217 . . . .
Buizerd 2000 184 . . . .
Buizerd 2001 209 . . . .
Buizerd 2002 194 . . . .
Buizerd 2003 185 . . . .
Buizerd 2004 191 . . . .
Buizerd 2005 202 . . Matige toename Stabiel
Dodaars 1980 100 . . . .
Dodaars 1981 188 . . . .
Dodaars 1982 219 . . . .
Dodaars 1983 192 . . . .
Dodaars 1984 200 . . . .
Dodaars 1985 49 . . . .
Dodaars 1986 93 . . . .
Dodaars 1987 73 . . . .
Dodaars 1988 119 . . . .
Dodaars 1989 125 . . . .
Dodaars 1990 118 . . . .
Dodaars 1991 83 . . . .
Dodaars 1992 121 . . . .
Dodaars 1993 85 . . . .
Dodaars 1994 122 . . . .
Dodaars 1995 182 . . . .
Dodaars 1996 54 . . . .
Dodaars 1997 64 . . . .
Dodaars 1998 72 . . . .
Dodaars 1999 110 . . . .
Dodaars 2000 162 . . . .
Dodaars 2001 139 . . . .
Dodaars 2002 127 . . . .
Dodaars 2003 118 . . . .
Dodaars 2004 160 . . . .
Dodaars 2005 176 . . Stabiel Sterke toename
Ekster 1980 100 . . . .
Ekster 1981 89 . . . .
Ekster 1982 101 . . . .
Ekster 1983 98 . . . .
Ekster 1984 100 . . . .
Ekster 1985 95 . . . .
Ekster 1986 83 . . . .
Ekster 1987 92 . . . .
Ekster 1988 87 . . . .
Ekster 1989 78 . . . .
Ekster 1990 73 . . . .
Ekster 1991 60 . . . .
Ekster 1992 57 . . . .
Ekster 1993 55 . . . .
Ekster 1994 51 . . . .
Ekster 1995 51 . . . .
Ekster 1996 48 . . . .
Ekster 1997 50 . . . .
Ekster 1998 50 . . . .
Ekster 1999 48 . . . .
Ekster 2000 46 . . . .
Ekster 2001 46 . . . .
Ekster 2002 47 . . . .
Ekster 2003 46 . . . .
Ekster 2004 49 . . . .
Ekster 2005 46 . . Matige afname Stabiel
Fazant 1980 100 . . . .
Fazant 1981 101 . . . .
Fazant 1982 85 . . . .
Fazant 1983 79 . . . .
Fazant 1984 86 . . . .
Fazant 1985 56 . . . .
Fazant 1986 55 . . . .
Fazant 1987 59 . . . .
Fazant 1988 93 . . . .
Fazant 1989 80 . . . .
Fazant 1990 73 . . . .
Fazant 1991 74 . . . .
Fazant 1992 93 . . . .
Fazant 1993 93 . . . .
Fazant 1994 73 . . . .
Fazant 1995 68 . . . .
Fazant 1996 60 . . . .
Fazant 1997 68 . . . .
Fazant 1998 58 . . . .
Fazant 1999 61 . . . .
Fazant 2000 50 . . . .
Fazant 2001 49 . . . .
Fazant 2002 46 . . . .
Fazant 2003 59 . . . .
Fazant 2004 61 . . . .
Fazant 2005 48 . . Matige afname Matige afname
Frater 1980 100 . . . .
Frater 1981 142 . . . .
Frater 1982 204 . . . .
Frater 1983 207 . . . .
Frater 1984 65 . . . .
Frater 1985 156 . . . .
Frater 1986 225 . . . .
Frater 1987 53 . . . .
Frater 1988 67 . . . .
Frater 1989 60 . . . .
Frater 1990 80 . . . .
Frater 1991 59 . . . .
Frater 1992 7 . . . .
Frater 1993 19 . . . .
Frater 1994 31 . . . .
Frater 1995 34 . . . .
Frater 1996 81 . . . .
Frater 1997 44 . . . .
Frater 1998 73 . . . .
Frater 1999 59 . . . .
Frater 2000 61 . . . .
Frater 2001 28 . . . .
Frater 2002 19 . . . .
Frater 2003 30 . . . .
Frater 2004 17 . . . .
Frater 2005 16 . . Sterke afname Sterke afname
Fuut 1980 100 . . . .
Fuut 1981 177 . . . .
Fuut 1982 445 . . . .
Fuut 1983 312 . . . .
Fuut 1984 579 . . . .
Fuut 1985 482 . . . .
Fuut 1986 487 . . . .
Fuut 1987 437 . . . .
Fuut 1988 694 . . . .
Fuut 1989 1.092 . . . .
Fuut 1990 514 . . . .
Fuut 1991 724 . . . .
Fuut 1992 1.434 . . . .
Fuut 1993 2.134 . . . .
Fuut 1994 835 . . . .
Fuut 1995 2.408 . . . .
Fuut 1996 554 . . . .
Fuut 1997 1.660 . . . .
Fuut 1998 3.060 . . . .
Fuut 1999 885 . . . .
Fuut 2000 1.173 . . . .
Fuut 2001 847 . . . .
Fuut 2002 612 . . . .
Fuut 2003 965 . . . .
Fuut 2004 1.032 . . . .
Fuut 2005 643 . . Matige toename Matige afname
Gaai 1980 100 . . . .
Gaai 1981 110 . . . .
Gaai 1982 108 . . . .
Gaai 1983 125 . . . .
Gaai 1984 101 . . . .
Gaai 1985 96 . . . .
Gaai 1986 99 . . . .
Gaai 1987 97 . . . .
Gaai 1988 98 . . . .
Gaai 1989 93 . . . .
Gaai 1990 111 . . . .
Gaai 1991 122 . . . .
Gaai 1992 113 . . . .
Gaai 1993 125 . . . .
Gaai 1994 113 . . . .
Gaai 1995 123 . . . .
Gaai 1996 148 . . . .
Gaai 1997 127 . . . .
Gaai 1998 122 . . . .
Gaai 1999 154 . . . .
Gaai 2000 123 . . . .
Gaai 2001 120 . . . .
Gaai 2002 124 . . . .
Gaai 2003 127 . . . .
Gaai 2004 154 . . . .
Gaai 2005 145 . . Matige toename Stabiel
Geelgors 1980 100 . . . .
Geelgors 1981 193 . . . .
Geelgors 1982 94 . . . .
Geelgors 1983 219 . . . .
Geelgors 1984 120 . . . .
Geelgors 1985 95 . . . .
Geelgors 1986 152 . . . .
Geelgors 1987 216 . . . .
Geelgors 1988 194 . . . .
Geelgors 1989 131 . . . .
Geelgors 1990 229 . . . .
Geelgors 1991 158 . . . .
Geelgors 1992 184 . . . .
Geelgors 1993 119 . . . .
Geelgors 1994 220 . . . .
Geelgors 1995 269 . . . .
Geelgors 1996 386 . . . .
Geelgors 1997 421 . . . .
Geelgors 1998 300 . . . .
Geelgors 1999 388 . . . .
Geelgors 2000 370 . . . .
Geelgors 2001 238 . . . .
Geelgors 2002 205 . . . .
Geelgors 2003 418 . . . .
Geelgors 2004 434 . . . .
Geelgors 2005 518 . . Matige toename Stabiel
Glanskop 1980 100 . . . .
Glanskop 1981 73 . . . .
Glanskop 1982 73 . . . .
Glanskop 1983 100 . . . .
Glanskop 1984 89 . . . .
Glanskop 1985 91 . . . .
Glanskop 1986 105 . . . .
Glanskop 1987 131 . . . .
Glanskop 1988 113 . . . .
Glanskop 1989 113 . . . .
Glanskop 1990 176 . . . .
Glanskop 1991 105 . . . .
Glanskop 1992 132 . . . .
Glanskop 1993 102 . . . .
Glanskop 1994 109 . . . .
Glanskop 1995 143 . . . .
Glanskop 1996 83 . . . .
Glanskop 1997 84 . . . .
Glanskop 1998 121 . . . .
Glanskop 1999 88 . . . .
Glanskop 2000 136 . . . .
Glanskop 2001 114 . . . .
Glanskop 2002 132 . . . .
Glanskop 2003 97 . . . .
Glanskop 2004 136 . . . .
Glanskop 2005 101 . . Matige toename Matige toename
Goudhaan 1980 100 . . . .
Goudhaan 1981 91 . . . .
Goudhaan 1982 108 . . . .
Goudhaan 1983 125 . . . .
Goudhaan 1984 74 . . . .
Goudhaan 1985 84 . . . .
Goudhaan 1986 72 . . . .
Goudhaan 1987 44 . . . .
Goudhaan 1988 66 . . . .
Goudhaan 1989 155 . . . .
Goudhaan 1990 100 . . . .
Goudhaan 1991 74 . . . .
Goudhaan 1992 73 . . . .
Goudhaan 1993 75 . . . .
Goudhaan 1994 62 . . . .
Goudhaan 1995 82 . . . .
Goudhaan 1996 61 . . . .
Goudhaan 1997 76 . . . .
Goudhaan 1998 57 . . . .
Goudhaan 1999 62 . . . .
Goudhaan 2000 90 . . . .
Goudhaan 2001 61 . . . .
Goudhaan 2002 54 . . . .
Goudhaan 2003 75 . . . .
Goudhaan 2004 49 . . . .
Goudhaan 2005 81 . . Matige afname Stabiel
Goudplevier 1980 100 . . . .
Goudplevier 1981 88 . . . .
Goudplevier 1982 92 . . . .
Goudplevier 1983 189 . . . .
Goudplevier 1984 340 . . . .
Goudplevier 1985 63 . . . .
Goudplevier 1986 74 . . . .
Goudplevier 1987 10 . . . .
Goudplevier 1988 133 . . . .
Goudplevier 1989 47 . . . .
Goudplevier 1990 101 . . . .
Goudplevier 1991 92 . . . .
Goudplevier 1992 127 . . . .
Goudplevier 1993 34 . . . .
Goudplevier 1994 153 . . . .
Goudplevier 1995 17 . . . .
Goudplevier 1996 16 . . . .
Goudplevier 1997 16 . . . .
Goudplevier 1998 58 . . . .
Goudplevier 1999 135 . . . .
Goudplevier 2000 121 . . . .
Goudplevier 2001 26 . . . .
Goudplevier 2002 53 . . . .
Goudplevier 2003 31 . . . .
Goudplevier 2004 129 . . . .
Goudplevier 2005 160 . . Matige afname Sterke toename
Goudvink 1980 100 . . . .
Goudvink 1981 106 . . . .
Goudvink 1982 112 . . . .
Goudvink 1983 72 . . . .
Goudvink 1984 51 . . . .
Goudvink 1985 95 . . . .
Goudvink 1986 81 . . . .
Goudvink 1987 77 . . . .
Goudvink 1988 108 . . . .
Goudvink 1989 104 . . . .
Goudvink 1990 119 . . . .
Goudvink 1991 75 . . . .
Goudvink 1992 82 . . . .
Goudvink 1993 82 . . . .
Goudvink 1994 70 . . . .
Goudvink 1995 75 . . . .
Goudvink 1996 75 . . . .
Goudvink 1997 86 . . . .
Goudvink 1998 86 . . . .
Goudvink 1999 110 . . . .
Goudvink 2000 87 . . . .
Goudvink 2001 116 . . . .
Goudvink 2002 83 . . . .
Goudvink 2003 100 . . . .
Goudvink 2004 158 . . . .
Goudvink 2005 117 . . Matige toename Matige toename
Graspieper 1980 100 . . . .
Graspieper 1981 52 . . . .
Graspieper 1982 284 . . . .
Graspieper 1983 329 . . . .
Graspieper 1984 495 . . . .
Graspieper 1985 126 . . . .
Graspieper 1986 189 . . . .
Graspieper 1987 177 . . . .
Graspieper 1988 336 . . . .
Graspieper 1989 339 . . . .
Graspieper 1990 291 . . . .
Graspieper 1991 128 . . . .
Graspieper 1992 246 . . . .
Graspieper 1993 174 . . . .
Graspieper 1994 283 . . . .
Graspieper 1995 357 . . . .
Graspieper 1996 219 . . . .
Graspieper 1997 293 . . . .
Graspieper 1998 245 . . . .
Graspieper 1999 310 . . . .
Graspieper 2000 550 . . . .
Graspieper 2001 381 . . . .
Graspieper 2002 295 . . . .
Graspieper 2003 242 . . . .
Graspieper 2004 353 . . . .
Graspieper 2005 295 . . Matige toename Stabiel
Groene Specht 1980 100 . . . .
Groene Specht 1981 27 . . . .
Groene Specht 1982 95 . . . .
Groene Specht 1983 67 . . . .
Groene Specht 1984 81 . . . .
Groene Specht 1985 76 . . . .
Groene Specht 1986 79 . . . .
Groene Specht 1987 65 . . . .
Groene Specht 1988 103 . . . .
Groene Specht 1989 104 . . . .
Groene Specht 1990 123 . . . .
Groene Specht 1991 107 . . . .
Groene Specht 1992 111 . . . .
Groene Specht 1993 128 . . . .
Groene Specht 1994 97 . . . .
Groene Specht 1995 151 . . . .
Groene Specht 1996 110 . . . .
Groene Specht 1997 91 . . . .
Groene Specht 1998 135 . . . .
Groene Specht 1999 162 . . . .
Groene Specht 2000 147 . . . .
Groene Specht 2001 154 . . . .
Groene Specht 2002 139 . . . .
Groene Specht 2003 170 . . . .
Groene Specht 2004 221 . . . .
Groene Specht 2005 201 . . Matige toename Sterke toename
Groenling 1980 100 . . . .
Groenling 1981 98 . . . .
Groenling 1982 129 . . . .
Groenling 1983 124 . . . .
Groenling 1984 118 . . . .
Groenling 1985 143 . . . .
Groenling 1986 336 . . . .
Groenling 1987 171 . . . .
Groenling 1988 277 . . . .
Groenling 1989 243 . . . .
Groenling 1990 285 . . . .
Groenling 1991 313 . . . .
Groenling 1992 219 . . . .
Groenling 1993 242 . . . .
Groenling 1994 321 . . . .
Groenling 1995 554 . . . .
Groenling 1996 229 . . . .
Groenling 1997 173 . . . .
Groenling 1998 136 . . . .
Groenling 1999 215 . . . .
Groenling 2000 334 . . . .
Groenling 2001 307 . . . .
Groenling 2002 305 . . . .
Groenling 2003 311 . . . .
Groenling 2004 473 . . . .
Groenling 2005 465 . . Matige toename Sterke toename
Grote Bonte Specht 1980 100 . . . .
Grote Bonte Specht 1981 147 . . . .
Grote Bonte Specht 1982 140 . . . .
Grote Bonte Specht 1983 149 . . . .
Grote Bonte Specht 1984 185 . . . .
Grote Bonte Specht 1985 180 . . . .
Grote Bonte Specht 1986 183 . . . .
Grote Bonte Specht 1987 242 . . . .
Grote Bonte Specht 1988 266 . . . .
Grote Bonte Specht 1989 223 . . . .
Grote Bonte Specht 1990 200 . . . .
Grote Bonte Specht 1991 193 . . . .
Grote Bonte Specht 1992 191 . . . .
Grote Bonte Specht 1993 222 . . . .
Grote Bonte Specht 1994 175 . . . .
Grote Bonte Specht 1995 249 . . . .
Grote Bonte Specht 1996 245 . . . .
Grote Bonte Specht 1997 249 . . . .
Grote Bonte Specht 1998 262 . . . .
Grote Bonte Specht 1999 221 . . . .
Grote Bonte Specht 2000 292 . . . .
Grote Bonte Specht 2001 272 . . . .
Grote Bonte Specht 2002 268 . . . .
Grote Bonte Specht 2003 255 . . . .
Grote Bonte Specht 2004 261 . . . .
Grote Bonte Specht 2005 299 . . Matige toename Matige toename
Grote Gele Kwikstaart 1980 100 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1981 127 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1982 62 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1983 150 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1984 290 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1985 89 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1986 80 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1987 68 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1988 174 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1989 169 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1990 226 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1991 139 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1992 140 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1993 225 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1994 169 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1995 324 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1996 151 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1997 110 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1998 168 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 1999 201 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 2000 331 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 2001 412 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 2002 498 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 2003 382 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 2004 346 . . . .
Grote Gele Kwikstaart 2005 499 . . Matige toename Sterke toename
Grote Lijster 1980 100 . . . .
Grote Lijster 1981 36 . . . .
Grote Lijster 1982 80 . . . .
Grote Lijster 1983 96 . . . .
Grote Lijster 1984 100 . . . .
Grote Lijster 1985 110 . . . .
Grote Lijster 1986 70 . . . .
Grote Lijster 1987 83 . . . .
Grote Lijster 1988 110 . . . .
Grote Lijster 1989 118 . . . .
Grote Lijster 1990 110 . . . .
Grote Lijster 1991 60 . . . .
Grote Lijster 1992 119 . . . .
Grote Lijster 1993 97 . . . .
Grote Lijster 1994 111 . . . .
Grote Lijster 1995 131 . . . .
Grote Lijster 1996 74 . . . .
Grote Lijster 1997 73 . . . .
Grote Lijster 1998 86 . . . .
Grote Lijster 1999 58 . . . .
Grote Lijster 2000 121 . . . .
Grote Lijster 2001 79 . . . .
Grote Lijster 2002 68 . . . .
Grote Lijster 2003 66 . . . .
Grote Lijster 2004 79 . . . .
Grote Lijster 2005 70 . . Stabiel Stabiel
Grote Mantelmeeuw 1980 100 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1981 176 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1982 144 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1983 72 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1984 80 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1985 87 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1986 79 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1987 143 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1988 69 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1989 63 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1990 120 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1991 112 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1992 52 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1993 123 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1994 97 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1995 54 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1996 79 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1997 53 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1998 105 . . . .
Grote Mantelmeeuw 1999 95 . . . .
Grote Mantelmeeuw 2000 44 . . . .
Grote Mantelmeeuw 2001 61 . . . .
Grote Mantelmeeuw 2002 44 . . . .
Grote Mantelmeeuw 2003 144 . . . .
Grote Mantelmeeuw 2004 78 . . . .
Grote Mantelmeeuw 2005 38 . . Matige afname Matige afname
Havik 1980 100 . . . .
Havik 1981 141 . . . .
Havik 1982 113 . . . .
Havik 1983 115 . . . .
Havik 1984 84 . . . .
Havik 1985 125 . . . .
Havik 1986 112 . . . .
Havik 1987 132 . . . .
Havik 1988 139 . . . .
Havik 1989 125 . . . .
Havik 1990 143 . . . .
Havik 1991 148 . . . .
Havik 1992 132 . . . .
Havik 1993 148 . . . .
Havik 1994 177 . . . .
Havik 1995 205 . . . .
Havik 1996 228 . . . .
Havik 1997 204 . . . .
Havik 1998 226 . . . .
Havik 1999 237 . . . .
Havik 2000 251 . . . .
Havik 2001 239 . . . .
Havik 2002 162 . . . .
Havik 2003 179 . . . .
Havik 2004 217 . . . .
Havik 2005 220 . . Matige toename Stabiel
Heggenmus 1980 100 . . . .
Heggenmus 1981 157 . . . .
Heggenmus 1982 140 . . . .
Heggenmus 1983 112 . . . .
Heggenmus 1984 151 . . . .
Heggenmus 1985 120 . . . .
Heggenmus 1986 109 . . . .
Heggenmus 1987 127 . . . .
Heggenmus 1988 177 . . . .
Heggenmus 1989 165 . . . .
Heggenmus 1990 188 . . . .
Heggenmus 1991 160 . . . .
Heggenmus 1992 155 . . . .
Heggenmus 1993 160 . . . .
Heggenmus 1994 176 . . . .
Heggenmus 1995 178 . . . .
Heggenmus 1996 150 . . . .
Heggenmus 1997 176 . . . .
Heggenmus 1998 179 . . . .
Heggenmus 1999 163 . . . .
Heggenmus 2000 218 . . . .
Heggenmus 2001 223 . . . .
Heggenmus 2002 197 . . . .
Heggenmus 2003 179 . . . .
Heggenmus 2004 211 . . . .
Heggenmus 2005 199 . . Matige toename Matige toename
Holenduif 1980 100 . . . .
Holenduif 1981 115 . . . .
Holenduif 1982 128 . . . .
Holenduif 1983 171 . . . .
Holenduif 1984 168 . . . .
Holenduif 1985 291 . . . .
Holenduif 1986 295 . . . .
Holenduif 1987 286 . . . .
Holenduif 1988 337 . . . .
Holenduif 1989 228 . . . .
Holenduif 1990 382 . . . .
Holenduif 1991 317 . . . .
Holenduif 1992 297 . . . .
Holenduif 1993 318 . . . .
Holenduif 1994 301 . . . .
Holenduif 1995 491 . . . .
Holenduif 1996 332 . . . .
Holenduif 1997 357 . . . .
Holenduif 1998 473 . . . .
Holenduif 1999 368 . . . .
Holenduif 2000 414 . . . .
Holenduif 2001 430 . . . .
Holenduif 2002 442 . . . .
Holenduif 2003 634 . . . .
Holenduif 2004 554 . . . .
Holenduif 2005 499 . . Matige toename Matige toename
Houtduif 1980 100 . . . .
Houtduif 1981 111 . . . .
Houtduif 1982 85 . . . .
Houtduif 1983 123 . . . .
Houtduif 1984 78 . . . .
Houtduif 1985 63 . . . .
Houtduif 1986 73 . . . .
Houtduif 1987 107 . . . .
Houtduif 1988 99 . . . .
Houtduif 1989 146 . . . .
Houtduif 1990 104 . . . .
Houtduif 1991 142 . . . .
Houtduif 1992 88 . . . .
Houtduif 1993 155 . . . .
Houtduif 1994 90 . . . .
Houtduif 1995 97 . . . .
Houtduif 1996 72 . . . .
Houtduif 1997 73 . . . .
Houtduif 1998 112 . . . .
Houtduif 1999 96 . . . .
Houtduif 2000 95 . . . .
Houtduif 2001 153 . . . .
Houtduif 2002 89 . . . .
Houtduif 2003 141 . . . .
Houtduif 2004 90 . . . .
Houtduif 2005 172 . . Matige toename Sterke toename
Houtsnip 1980 100 . . . .
Houtsnip 1981 154 . . . .
Houtsnip 1982 60 . . . .
Houtsnip 1983 73 . . . .
Houtsnip 1984 14 . . . .
Houtsnip 1985 127 . . . .
Houtsnip 1986 167 . . . .
Houtsnip 1987 122 . . . .
Houtsnip 1988 194 . . . .
Houtsnip 1989 105 . . . .
Houtsnip 1990 201 . . . .
Houtsnip 1991 195 . . . .
Houtsnip 1992 184 . . . .
Houtsnip 1993 389 . . . .
Houtsnip 1994 89 . . . .
Houtsnip 1995 831 . . . .
Houtsnip 1996 660 . . . .
Houtsnip 1997 87 . . . .
Houtsnip 1998 220 . . . .
Houtsnip 1999 239 . . . .
Houtsnip 2000 554 . . . .
Houtsnip 2001 521 . . . .
Houtsnip 2002 432 . . . .
Houtsnip 2003 197 . . . .
Houtsnip 2004 128 . . . .
Houtsnip 2005 236 . . Matige toename Onzeker
Huismus 1980 100 . . . .
Huismus 1981 103 . . . .
Huismus 1982 82 . . . .
Huismus 1983 95 . . . .
Huismus 1984 80 . . . .
Huismus 1985 63 . . . .
Huismus 1986 70 . . . .
Huismus 1987 68 . . . .
Huismus 1988 86 . . . .
Huismus 1989 72 . . . .
Huismus 1990 74 . . . .
Huismus 1991 65 . . . .
Huismus 1992 69 . . . .
Huismus 1993 65 . . . .
Huismus 1994 60 . . . .
Huismus 1995 75 . . . .
Huismus 1996 64 . . . .
Huismus 1997 58 . . . .
Huismus 1998 57 . . . .
Huismus 1999 46 . . . .
Huismus 2000 61 . . . .
Huismus 2001 55 . . . .
Huismus 2002 41 . . . .
Huismus 2003 41 . . . .
Huismus 2004 56 . . . .
Huismus 2005 55 . . Matige afname Matige afname
IJsvogel 1980 100 . . . .
IJsvogel 1981 162 . . . .
IJsvogel 1982 35 . . . .
IJsvogel 1983 229 . . . .
IJsvogel 1984 303 . . . .
IJsvogel 1985 24 . . . .
IJsvogel 1986 26 . . . .
IJsvogel 1987 33 . . . .
IJsvogel 1988 53 . . . .
IJsvogel 1989 167 . . . .
IJsvogel 1990 422 . . . .
IJsvogel 1991 116 . . . .
IJsvogel 1992 198 . . . .
IJsvogel 1993 223 . . . .
IJsvogel 1994 318 . . . .
IJsvogel 1995 581 . . . .
IJsvogel 1996 112 . . . .
IJsvogel 1997 25 . . . .
IJsvogel 1998 139 . . . .
IJsvogel 1999 347 . . . .
IJsvogel 2000 464 . . . .
IJsvogel 2001 1.045 . . . .
IJsvogel 2002 499 . . . .
IJsvogel 2003 745 . . . .
IJsvogel 2004 940 . . . .
IJsvogel 2005 1.111 . . Sterke toename Sterke toename
Kauw 1980 100 . . . .
Kauw 1981 132 . . . .
Kauw 1982 142 . . . .
Kauw 1983 135 . . . .
Kauw 1984 118 . . . .
Kauw 1985 113 . . . .
Kauw 1986 135 . . . .
Kauw 1987 132 . . . .
Kauw 1988 135 . . . .
Kauw 1989 132 . . . .
Kauw 1990 135 . . . .
Kauw 1991 120 . . . .
Kauw 1992 115 . . . .
Kauw 1993 148 . . . .
Kauw 1994 136 . . . .
Kauw 1995 117 . . . .
Kauw 1996 112 . . . .
Kauw 1997 130 . . . .
Kauw 1998 133 . . . .
Kauw 1999 137 . . . .
Kauw 2000 119 . . . .
Kauw 2001 126 . . . .
Kauw 2002 163 . . . .
Kauw 2003 129 . . . .
Kauw 2004 127 . . . .
Kauw 2005 120 . . Stabiel Stabiel
Keep 1980 100 . . . .
Keep 1981 132 . . . .
Keep 1982 114 . . . .
Keep 1983 202 . . . .
Keep 1984 34 . . . .
Keep 1985 270 . . . .
Keep 1986 173 . . . .
Keep 1987 371 . . . .
Keep 1988 155 . . . .
Keep 1989 83 . . . .
Keep 1990 316 . . . .
Keep 1991 107 . . . .
Keep 1992 269 . . . .
Keep 1993 64 . . . .
Keep 1994 41 . . . .
Keep 1995 218 . . . .
Keep 1996 245 . . . .
Keep 1997 68 . . . .
Keep 1998 54 . . . .
Keep 1999 147 . . . .
Keep 2000 96 . . . .
Keep 2001 216 . . . .
Keep 2002 44 . . . .
Keep 2003 97 . . . .
Keep 2004 134 . . . .
Keep 2005 157 . . Stabiel Stabiel
Kievit 1980 100 . . . .
Kievit 1981 4 . . . .
Kievit 1982 271 . . . .
Kievit 1983 51 . . . .
Kievit 1984 158 . . . .
Kievit 1985 39 . . . .
Kievit 1986 117 . . . .
Kievit 1987 16 . . . .
Kievit 1988 208 . . . .
Kievit 1989 54 . . . .
Kievit 1990 149 . . . .
Kievit 1991 73 . . . .
Kievit 1992 193 . . . .
Kievit 1993 16 . . . .
Kievit 1994 139 . . . .
Kievit 1995 6 . . . .
Kievit 1996 32 . . . .
Kievit 1997 12 . . . .
Kievit 1998 23 . . . .
Kievit 1999 114 . . . .
Kievit 2000 156 . . . .
Kievit 2001 46 . . . .
Kievit 2002 25 . . . .
Kievit 2003 34 . . . .
Kievit 2004 95 . . . .
Kievit 2005 132 . . Stabiel Sterke toename
Klapekster 1980 100 . . . .
Klapekster 1981 38 . . . .
Klapekster 1982 134 . . . .
Klapekster 1983 103 . . . .
Klapekster 1984 105 . . . .
Klapekster 1985 96 . . . .
Klapekster 1986 95 . . . .
Klapekster 1987 73 . . . .
Klapekster 1988 132 . . . .
Klapekster 1989 132 . . . .
Klapekster 1990 118 . . . .
Klapekster 1991 77 . . . .
Klapekster 1992 115 . . . .
Klapekster 1993 185 . . . .
Klapekster 1994 101 . . . .
Klapekster 1995 148 . . . .
Klapekster 1996 123 . . . .
Klapekster 1997 115 . . . .
Klapekster 1998 120 . . . .
Klapekster 1999 217 . . . .
Klapekster 2000 79 . . . .
Klapekster 2001 102 . . . .
Klapekster 2002 125 . . . .
Klapekster 2003 187 . . . .
Klapekster 2004 159 . . . .
Klapekster 2005 231 . . Matige toename Matige toename
Kleine Mantelmeeuw 1980 100 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1981 102 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1982 67 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1983 66 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1984 15 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1985 11 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1986 17 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1987 25 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1988 25 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1989 17 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1990 17 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1991 50 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1992 42 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1993 32 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1994 71 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1995 46 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1996 47 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1997 73 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1998 55 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 1999 28 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 2000 97 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 2001 37 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 2002 29 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 2003 147 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 2004 19 . . . .
Kleine Mantelmeeuw 2005 19 . . Stabiel Matige afname
Kneu 1980 100 . . . .
Kneu 1981 120 . . . .
Kneu 1982 69 . . . .
Kneu 1983 99 . . . .
Kneu 1984 67 . . . .
Kneu 1985 95 . . . .
Kneu 1986 73 . . . .
Kneu 1987 58 . . . .
Kneu 1988 75 . . . .
Kneu 1989 54 . . . .
Kneu 1990 75 . . . .
Kneu 1991 28 . . . .
Kneu 1992 28 . . . .
Kneu 1993 96 . . . .
Kneu 1994 113 . . . .
Kneu 1995 26 . . . .
Kneu 1996 105 . . . .
Kneu 1997 41 . . . .
Kneu 1998 25 . . . .
Kneu 1999 61 . . . .
Kneu 2000 93 . . . .
Kneu 2001 95 . . . .
Kneu 2002 37 . . . .
Kneu 2003 28 . . . .
Kneu 2004 33 . . . .
Kneu 2005 44 . . Matige afname Matige afname
Knobbelzwaan 1980 100 . . . .
Knobbelzwaan 1981 112 . . . .
Knobbelzwaan 1982 93 . . . .
Knobbelzwaan 1983 108 . . . .
Knobbelzwaan 1984 112 . . . .
Knobbelzwaan 1985 81 . . . .
Knobbelzwaan 1986 95 . . . .
Knobbelzwaan 1987 112 . . . .
Knobbelzwaan 1988 133 . . . .
Knobbelzwaan 1989 114 . . . .
Knobbelzwaan 1990 117 . . . .
Knobbelzwaan 1991 92 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Trends van wintervogels.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1980

Toelichting onderwerpen

Index 1980 = 100
Index 1981 = 100
Index 1983 = 100
Trend gehele periode
Trend laatste 10 jaar