Operational lease pers.auto's; bedr.resultaten per omzetklasse 1996-1999


Operational lease van personenauto's (SBI 71102)
Operational lease van personenauto's zonder chauffeur. Operational lease
van bestelwagens en vrachtauto's <3,5 ton zonder chauffeur.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Operational lease pers.auto's; bedr.resultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) OmzetspecificatieTotaal netto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieVerleende diensten (mln euro) OmzetspecificatieHandelsgoederen (mln euro) OmzetspecificatiePersonenauto's (in % van de verleende diensten) OmzetspecificatieVrachtauto's, aanhangwagens en opleggers (in % van de verleende diensten) OmzetspecificatieOverige omzet verhuur en lease (in % van de verleende diensten) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 71102 1996 2,7 2.209 2.201 2.166 35 8 2.041 45,3 4,7 46,3 3,8 78 11 7 11 15 33 168 -54 114 58,0 4,7 5,2 87,2 2.201 2.166 35 95,4 3,7 0,0 0,0 95 73,8 6,5 5,3 4,3 3,1 7,0 78 11 65,2 1,5 6,5 8,3 1,2 17,2 7 3,9 36,7 59,4 11 48,8 7,2 44,0 15 72,5 11,0 16,4 33 14,2 13,3 1,8 0,6 14,3 20,6 22,9 12,4 28 88,2 6,0 5,8 26 1.927 100,0 0,0 97,9 0,3 0,0 1,7 0,0
Totaal SBI 71102 1997 2,9 2.380 2.374 2.364 9 6 2.205 45,3 4,8 46,1 3,8 83 11 6 9 18 39 175 -59 116 57,9 4,3 4,9 90,9 2.374 2.364 9 94,1 4,5 0,3 0,1 107 74,0 6,3 4,9 4,8 2,8 7,3 83 11 68,1 1,2 6,8 8,2 1,3 14,4 6 2,9 30,5 66,6 9 53,7 7,9 38,4 18 64,1 11,6 24,3 39 16,0 12,0 1,5 0,5 14,7 17,2 27,1 11,1 29 87,9 5,3 6,8 27 2.164 100,0 0,0 99,5 0,3 0,0 0,1 0,0
Totaal SBI 71102 1998 2,4 2.653 2.635 2.624 11 18 2.458 44,6 4,9 46,7 3,8 93 12 4 11 19 47 194 -31 163 58,4 5,1 6,1 89,8 2.635 2.624 11 93,4 4,3 0,4 0,5 121 70,0 9,0 5,5 5,8 3,1 7,2 93 12 . . . . . . 4 . . . 11 . . . 19 . . . 47 . . . . . . . . 31 87,8 4,6 7,5 29 2.382 99,9 0,2 99,2 0,3 0,1 0,2 0,1
Totaal SBI 71102 1999 2,4 3.166 3.148 3.146 2 18 2.935 44,0 5,1 47,1 3,8 113 14 5 12 22 60 232 -47 185 58,9 4,6 5,8 120,2 3.148 3.146 2 91,8 5,5 0,4 0,3 148 68,8 8,6 5,6 7,4 3,1 6,8 113 14 . . . . . . 5 . . . 12 . . . 22 . . . 60 . . . . . . . . 36 89,3 2,7 8,0 34 3.806 100,0 0,0 99,6 0,2 0,1 0,1 0,0
Tot 1 000 000 euro 1996 2,0 45 45 42 3 0 41 55,8 4,3 29,9 10,1 4 1 0 1 1 2 4 -1 3 48,8 4,8 5,9 39,3 45 42 3 91,1 5,8 0,6 0,1 2 64,9 5,2 1,0 4,4 21,5 3,1 4 1 86,6 1,5 3,4 3,0 1,6 3,9 0 8,0 32,2 59,8 1 49,8 5,3 44,9 1 51,1 13,7 35,1 2 20,0 6,2 2,4 1,0 4,9 34,3 3,7 27,4 3 32,3 59,6 8,0 3 18 99,1 0,5 97,3 0,4 0,6 0,4 0,9
Tot 1 000 000 euro 1997 1,9 34 34 33 1 0 33 51,9 4,7 34,6 8,8 3 0 - 1 0 2 1 -1 0 49,2 -1,5 -0,9 94,2 34 33 1 96,5 1,8 0,3 0,1 2 79,6 4,9 3,1 1,1 10,0 1,4 3 0 70,7 5,7 5,5 2,4 0,5 15,2 - - - - 1 66,1 2,9 31,0 0 73,8 6,6 19,6 2 15,3 5,2 0,6 6,6 4,8 37,6 3,9 25,9 2 23,1 68,7 8,1 3 32 100,0 - 100,0 - - 0,0 -
Tot 1 000 000 euro 1998 1,4 44 43 38 6 1 41 53,0 4,8 34,2 8,0 3 0 - 1 0 2 4 -2 2 50,1 3,2 3,8 75,2 43 38 6 88,6 7,2 0,2 0,6 2 68,2 3,8 4,8 1,5 20,9 1,4 3 0 . . . . . . - . . . 1 . . . 0 . . . 2 . . . . . . . . 2 21,1 66,2 12,7 2 33 100,0 0,1 99,8 - 0,1 0,0 -
Tot 1 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1996 0,2 41 40 39 1 1 38 41,1 5,1 40,8 13,0 5 0 0 3 0 1 3 -1 2 61,6 1,9 4,1 89,7 40 39 1 91,2 8,4 0,0 0,4 2 73,1 9,4 3,6 0,2 10,8 3,3 5 0 85,0 3,7 4,0 6,3 - 1,0 0 35,9 62,9 1,2 3 65,6 0,8 33,7 0 65,5 24,1 10,5 1 13,1 8,4 0,7 3,3 7,6 37,0 4,6 25,3 1 86,1 - 13,9 1 37 99,4 0,0 98,6 0,2 0,1 0,4 0,6
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1997 0,5 80 79 78 1 1 75 49,4 4,2 42,0 4,4 3 0 0 0 1 2 5 -1 4 53,4 1,9 5,4 162,3 79 78 1 94,4 4,0 0,0 0,7 3 77,5 7,3 5,4 5,3 2,2 2,9 3 0 75,6 1,9 4,4 - 1,2 16,9 0 22,9 74,3 2,9 0 20,4 16,3 63,3 1 35,7 13,6 50,8 2 14,2 10,1 - - 7,2 51,3 5,0 12,1 1 89,6 3,2 7,2 1 129 100,0 - 99,9 0,0 0,0 0,0 -
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1998 0,4 59 58 57 1 1 53 38,9 3,9 52,2 5,1 3 0 0 0 0 2 6 -3 3 64,5 3,6 5,8 136,6 58 57 1 95,3 2,0 - 0,5 2 80,7 5,8 8,3 3,4 0,5 1,7 3 0 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . 2 . . . . . . . . 1 73,5 26,5 - 1 81 100,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,1 0,0
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 000 000 tot 5 000 000 euro 1996 0,1 45 45 44 1 0 42 48,1 6,3 39,0 6,6 3 0 0 1 0 1 3 -3 0 54,4 -1,5 1,1 75,9 45 44 1 92,2 2,1 0,1 0,1 3 80,0 5,5 4,5 0,9 6,0 3,2 3 0 74,9 0,4 9,2 8,2 1,6 5,7 0 4,3 49,3 46,4 1 44,9 12,8 42,3 0 67,6 8,1 24,4 1 13,4 7,1 1,0 8,9 10,2 33,6 3,4 22,3 1 100,0 - - 1 34 99,5 0,0 98,9 0,2 0,1 0,3 0,5
3 000 000 tot 5 000 000 euro 1997 0,2 70 70 68 1 0 69 41,9 7,0 42,9 8,2 6 1 0 2 1 2 1 0 1 58,5 -3,3 1,3 124,4 70 68 1 94,8 2,4 0,1 1,6 5 70,9 7,2 3,0 12,5 4,6 3,3 6 1 78,5 0,4 9,9 2,0 1,6 7,6 0 - 62,4 37,6 2 63,8 5,2 30,9 1 72,6 8,5 18,9 2 15,7 10,7 1,1 2,5 11,8 25,9 6,0 26,4 1 80,9 - 19,1 1 88 100,0 - 99,9 0,0 0,0 0,0 -
3 000 000 tot 5 000 000 euro 1998 0,2 75 75 74 1 0 73 44,7 6,6 40,2 8,5 6 1 0 2 1 2 2 1 3 56,4 0,8 3,5 93,8 75 74 1 89,5 7,3 0,1 2,4 5 70,1 8,3 3,9 11,7 2,0 6,4 6 1 . . . . . . 0 . . . 2 . . . 1 . . . 2 . . . . . . . . 1 85,3 - 14,7 1 71 100,0 1,0 98,4 0,0 0,0 0,5 0,0
3 000 000 tot 5 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 000 000 euro en meer 1996 0,3 2.078 2.071 2.042 29 7 1.919 45,1 4,6 46,9 3,4 66 10 7 6 14 29 159 -50 109 58,2 4,9 5,3 88,5 2.071 2.042 29 95,7 3,6 0,0 0,0 89 73,8 6,5 5,5 4,5 2,5 7,3 66 10 63,0 1,5 6,7 8,7 1,2 18,9 7 3,7 36,5 59,8 6 39,1 10,5 50,4 14 73,6 10,9 15,5 29 13,8 14,2 1,9 0,2 15,4 18,5 25,7 10,4 23 94,5 - 5,5 22 1.839 100,0 0,0 97,9 0,3 0,0 1,8 0,0
5 000 000 euro en meer 1997 0,5 2.196 2.191 2.185 6 5 2.028 45,1 4,8 46,5 3,5 72 10 6 6 16 33 168 -57 111 58,2 4,7 5,1 87,2 2.191 2.185 6 94,0 4,6 0,3 0,0 97 73,9 6,3 5,0 4,4 2,6 7,7 72 10 66,7 1,1 6,7 9,3 1,3 14,9 6 2,7 29,8 67,5 6 50,6 8,9 40,5 16 64,6 11,8 23,6 33 16,1 12,5 1,7 0,1 15,8 13,7 30,7 9,4 24 93,6 0,3 6,1 23 1.915 100,0 0,0 99,4 0,3 0,0 0,1 0,0
5 000 000 euro en meer 1998 0,5 2.474 2.458 2.456 3 16 2.291 44,5 4,9 47,0 3,5 81 11 4 8 17 41 183 -28 155 58,5 5,3 6,3 88,8 2.458 2.456 3 93,6 4,2 0,5 0,4 112 69,8 9,2 5,6 5,6 2,8 7,4 81 11 . . . . . . 4 . . . 8 . . . 17 . . . 41 . . . . . . . . 28 92,9 0,1 7,0 25 2.198 99,9 0,1 99,2 0,3 0,1 0,2 0,1
5 000 000 euro en meer 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens