Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Perioden Vervoerd gewicht Ruwe aardolie naar Duitsland (1 000 ton) Vervoerd gewicht Aardolieproducten naar Duitsland (1 000 ton)
2023* 12.421 8.590
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Pijpleidingvervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten naar het buitenland en tonkilometers op Nederlands gebied.

Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 1985.
Maand- en kwartaalcijfers zijn beschikbaar vanaf 1993.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de gegevens vanaf 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 februari 2024:
Toegevoegd zijn de cijfers over het 4e kwartaal van 2023 en de jaarcijfers over 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maand- en kwartaalcijfers worden doorgaans 3 maanden na afsluiten van het kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd gewicht
De waarneming betreft het vervoer van ruwe aardolie en
aardolieproducten naar Duitsland en naar België.
Ruwe aardolie naar Duitsland
Aardolieproducten naar Duitsland