Internationale handel; in- en uitvoer van goederen; index 1996 = 100

Internationale handel; in- en uitvoer van goederen; index 1996 = 100

Index Perioden Invoer Totaal invoer (1996=100) Uitvoer Totaal uitvoer (1996=100) Uitvoer Fabrikaten Totaal fabrikaten (1996=100)
Prijsindexcijfers 2006 februari 117,8 113,2 109,5
Prijsindexcijfers 2006 maart 120,0 113,7 110,5
Prijsindexcijfers 2006 april 121,7 116,4 113,8
Prijsindexcijfers 2006 mei 119,2 117,7 115,2
Prijsindexcijfers 2006 juni 113,0 118,0 115,5
Prijsindexcijfers 2006 juli 119,0 118,1 115,9
Prijsindexcijfers 2006 augustus 119,6 121,5 119,0
Prijsindexcijfers 2006 september 115,5 114,1 111,0
Prijsindexcijfers 2006 oktober 118,9 114,3 111,3
Prijsindexcijfers 2006 november 113,9 114,5 111,1
Prijsindexcijfers 2006 december 119,1 122,2 119,9
Prijsindexcijfers 2006 115,0 113,7 110,7
Prijsindexcijfers 2007 januari 120,5 121,7 120,3
Prijsindexcijfers 2007 februari 128,1 127,2 125,7
Prijsindexcijfers 2007 maart 122,4 141,9 143,6
Prijsindexcijfers 2007 april 122,4 129,9 130,7
Prijsindexcijfers 2007 mei 121,6 126,3 126,2
Prijsindexcijfers 2007 juni 127,7 128,0 128,3
Prijsindexcijfers 2007 juli 122,5 134,3 134,8
Prijsindexcijfers 2007 augustus 126,1 129,2 127,5
Prijsindexcijfers 2007 september 124,0 141,3 141,1
Prijsindexcijfers 2007 oktober 130,9 128,4 126,6
Prijsindexcijfers 2007 november 131,1 136,3 134,4
Prijsindexcijfers 2007 december 132,9 134,1 132,3
Prijsindexcijfers 2007 121,6 132,4 132,2
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 februari 151,6 167,4 168,7
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 maart 174,5 198,0 200,2
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 april 151,3 164,4 167,0
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 mei 168,3 172,3 176,3
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 juni 176,8 177,2 184,6
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 juli 159,4 158,5 165,4
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 augustus 160,3 160,4 166,2
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 september 174,6 184,8 194,3
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 oktober 179,2 190,1 199,2
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 november 185,6 195,8 203,7
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 december 164,1 168,5 172,6
Hoeveelheidsindexcijfers 2006 171,3 179,5 184,6
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 januari 168,9 174,3 175,0
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 februari 156,4 162,6 162,5
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 maart 181,9 168,9 167,9
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 april 169,1 163,8 165,8
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 mei 186,1 178,6 184,0
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 juni 172,9 176,0 183,1
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 juli 174,5 163,7 168,7
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 augustus 167,1 168,0 174,3
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 september 172,1 158,6 162,5
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 oktober 175,5 190,1 194,3
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 november 180,5 184,8 185,7
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 december 161,7 164,9 159,3
Hoeveelheidsindexcijfers 2007 177,7 169,9 171,6
Waarde-indexcijfers 2006 februari 178,5 189,6 184,8
Waarde-indexcijfers 2006 maart 209,4 225,2 221,3
Waarde-indexcijfers 2006 april 184,0 191,4 190,1
Waarde-indexcijfers 2006 mei 200,6 202,7 203,1
Waarde-indexcijfers 2006 juni 199,8 209,1 213,2
Waarde-indexcijfers 2006 juli 189,7 187,3 191,7
Waarde-indexcijfers 2006 augustus 191,6 194,9 197,7
Waarde-indexcijfers 2006 september 201,6 210,9 215,6
Waarde-indexcijfers 2006 oktober 213,0 217,4 221,8
Waarde-indexcijfers 2006 november 211,5 224,2 226,2
Waarde-indexcijfers 2006 december 195,6 206,0 206,9
Waarde-indexcijfers 2006 197,1 204,1 204,4
Waarde-indexcijfers 2007 januari 203,5 212,1 210,6
Waarde-indexcijfers 2007 februari 200,5 207,0 204,3
Waarde-indexcijfers 2007 maart 222,6 239,7 241,1
Waarde-indexcijfers 2007 april 207,0 212,8 216,6
Waarde-indexcijfers 2007 mei 226,4 225,6 232,2
Waarde-indexcijfers 2007 juni 220,8 225,4 234,9
Waarde-indexcijfers 2007 juli 213,7 219,8 227,4
Waarde-indexcijfers 2007 augustus 210,7 217,1 222,2
Waarde-indexcijfers 2007 september 213,4 224,1 229,2
Waarde-indexcijfers 2007 oktober 229,8 244,2 246,1
Waarde-indexcijfers 2007 november 236,7 252,0 249,6
Waarde-indexcijfers 2007 december 214,9 221,2 210,9
Waarde-indexcijfers 2007 216,1 224,9 226,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden indexcijfers van de waarde, hoeveelheid en prijzen van
de in- en uitgevoerde goederen gepubliceerd. De waarde en hoeveelheid zijn
door het CBS waargenomen, de prijs wordt afgeleid door de waarde te delen
door de hoeveelheid (unit value).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Indexcijfers over de internationale handel zijn maandcijfers die op
kwartaalbasis beschikbaar worden. Bij het actualiseren van de cijfers door
drie maanden toe te voegen, worden tevens de voorgaande twee kwartalen
bijgesteld. De indexcijfers worden definitief in het derde kwartaal van het
jaar t + 1.

Wijzigingen ten opzichte van voorgaande versie(s):
Er zijn naast de normale bijstelling en actualisatie geen cijfers
aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zestien weken na
de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoer
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen
volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit
EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit
niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten
tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
In deze tabel wordt de invoer verdeeld in 4 categorieën: grondstoffen en
halffabrikaten, consumptiegoederen, investeringsgoederen en algemene
goederen.
Totaal invoer
Uitvoer
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen
volgens de statistieken van de Internationale handel.
Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de
Nederlandse grens.
In deze tabel wordt de uitvoer onderverdeeld in 9 categorieën: onbewerkte
agrarische producten, delfstoffen, voedings- en genotsmiddelen, textiel en
kleding, aardolieproducten, chemische producten, metaalproducten, overige
fabrikaten en overige goederen.
Totaal uitvoer
Fabrikaten
Voortbrengsel van fabrieksnijverheid. De fabrikaten zijn in deze tabel
onderverdeeld in 6 categorieën (voedings- en genotsmiddelen, textiel en
kleding, aardolieproducten, chemische producten, metaalproducten en
overige fabrikaten).
Totaal fabrikaten