Zorgrekeningen; kerncijfers en uitgaven, 1998 - 2005

Zorgrekeningen; kerncijfers en uitgaven, 1998 - 2005

Perioden Kerncijfers Zorgrekeningen Uitgaven aan zorg (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Uitgaven/kosten Uitgaven aan gezondheidszorg (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Uitgaven/kosten Uitgaven aan welzijnszorg (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Uitgaven/kosten Kosten beleids- en beheersorganisaties (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Financieringsbronnen Overheid en sociale verzekeringen (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Financieringsbronnen Particuliere zorgverzekeringen (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Financieringsbronnen Overige financieringsbronnen (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Functieverdeling Curatieve zorg (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Functieverdeling Medische verzorging (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Functieverdeling Medische goederen (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Functieverdeling Sociale zorg (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Functieverdeling Overige activiteiten (mln euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Zorguitgaven per hoofd bevolking (euro) Kerncijfers Zorgrekeningen Zorguitgaven als percentage van BBP (%) Kerncijfers Zorgrekeningen Indexcijfers van zorg Uitgaven aan gezondheidszorg (1998=100) Kerncijfers Zorgrekeningen Indexcijfers van zorg Uitgaven aan welzijnszorg (1998=100) Kerncijfers Zorgrekeningen Indexcijfers van zorg Bevolking in Nederland (1998=100) Kerncijfers Zorgrekeningen Indexcijfers van zorg Uitgaven per hoofd van de bevolking (1998=100) Kerncijfers Zorgrekeningen Indexcijfers van zorg Uitgaven aan zorg in constante prijzen (1998=100) Uitgaven aan zorg Totaal uitgaven aan zorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening SBI 85.1 Gezondheidszorg Totaal gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening SBI 85.1 Gezondheidszorg SBI 85.11 Ziekenhuizen (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening SBI 85.1 Gezondheidszorg SBI 85.12 Medische praktijken (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening SBI 85.1 Gezondheidszorg SBI 85.13 Tandartsenpraktijken (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening SBI 85.1 Gezondheidszorg SBI 85.14 Paramedische-/verlosk.prakt. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening SBI 85.1 Gezondheidszorg Overige eenheden in SBI 85.1 (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening SBI 85.3 Welzijnszorg Totaal welzijnszorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening SBI 85.3 Welzijnszorg SBI 85.31 Welzijn met verblijfsacc. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening SBI 85.3 Welzijnszorg SBI 85.32 Niet-medische dagbehandeling (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening SBI 85.3 Welzijnszorg SBI 85.33 Dagverz., soc.- en ov. welz. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening Overige SBI'en Totaal overige SBI'en (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening Overige SBI'en SBI 52 Apotheken, detailh. med. goed. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening Overige SBI'en SBI 75 Overheid (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening Overige SBI'en Andere SBI'en gezondh.- en welzijnsz. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform Nationale Rekening Niet opgenomen productie (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform VWS beleidsnota's Uitgaven aan zorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform VWS beleidsnota's Gezondheidsbevordering en -bescherming (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform VWS beleidsnota's Curatieve somatische zorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform VWS beleidsnota's Farmaceutische hulp (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform VWS beleidsnota's Geest. gezondh-/verslav.zorg/maats.opv. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform VWS beleidsnota's Gehandicaptenz. en medische hulpm. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform VWS beleidsnota's Verpleging, verzorging en ouderen (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform VWS beleidsnota's Beheer zorgverzekeringen (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform VWS beleidsnota's Niet opgenomen in zorgnota (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat Uitgaven aan zorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 1 Ziekenhuizen Totaal ziekenhuizen (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 1 Ziekenhuizen HP 1.1 Algem. en academische ziekenh. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 1 Ziekenhuizen HP 1.2 Inst. geïntegr. ggz 18) (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 1 Ziekenhuizen HP 1.3 Categorale ziekenhuizen (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 2 Verpleegh./ ov. zorg met verbl. acc Totaal verpl.h./ov. zorg met verbl.acc. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 2 Verpleegh./ ov. zorg met verbl. acc HP 2.1 Verstrekkers van Ouderenzorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 2 Verpleegh./ ov. zorg met verbl. acc HP 2.2 Inst. geïntegr. gahand. zorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 3 Aanbieders van ambulante zorg Totaal aanbieders ambulante zorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 3 Aanbieders van ambulante zorg HP 3.1 Artsenpraktijken (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 3 Aanbieders van ambulante zorg HP 3.2 Tandartsenpraktijken (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 3 Aanbieders van ambulante zorg HP 3.3 Overige gezondheidszorgberoepen (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 3 Aanbieders van ambulante zorg HP 3.4 Centra voor ambulante zorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 3 Aanbieders van ambulante zorg HP 3.5 Medische en diagnostische lab. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 3 Aanbieders van ambulante zorg HP 3.9 Ov. aanbieders ambulante zorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 4 Detailh./ov. aanb. med. goederen (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 5 Public health programma's (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 6 Gezondheidsz.beleid en -verzek. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat HP 7/9 Ov. aanb. gezondh.z./ buitenl. (mln euro) Uitgaven aan zorg Class. conform OESO/Eurostat Aanbieders buiten HP-classificatie (mln euro)
2003 57.528 35.786 19.906 1.837 39.324 7.849 10.355 12.119 10.627 9.962 13.361 11.459 3.546 12,1 153 165 103 151 122 57.528 27.297 16.981 3.621 2.051 2.002 2.642 19.797 13.313 3.837 2.647 9.816 6.953 1.089 1.773 618 57.528 65 21.107 5.250 3.540 7.143 12.223 1.647 6.553 57.528 17.108 12.923 3.494 691 16.804 12.223 4.582 8.795 3.846 1.826 2.002 374 233 514 7.555 771 1.837 1.941 2.717
2004** 59.891 37.203 20.765 1.923 40.424 8.668 10.799 12.924 11.106 10.216 13.924 11.721 3.678 12,2 159 173 104 157 126 59.891 28.589 17.921 3.818 2.091 2.086 2.673 20.483 13.754 3.731 2.998 10.023 7.064 1.122 1.837 795 59.891 66 22.118 5.251 3.748 7.708 12.285 1.727 6.988 59.891 18.048 13.663 3.665 720 17.112 12.285 4.826 9.195 4.089 1.857 2.050 395 274 530 7.691 772 1.923 2.072 3.079
2005* 62.742 39.149 21.492 2.101 42.221 9.170 11.350 13.697 11.812 10.600 14.409 12.224 3.844 12,4 168 179 104 164 129 62.742 30.155 19.243 3.922 2.102 2.201 2.686 21.180 14.293 3.800 3.087 10.471 7.348 1.178 1.945 935 62.742 68 23.372 5.482 4.001 8.121 12.525 1.906 7.267 62.742 19.384 14.700 3.915 769 17.701 12.525 5.176 9.456 4.215 1.852 2.159 387 289 555 7.967 768 2.101 2.173 3.191
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Stelsel van zorgstatistieken.
De afgelopen jaren is intensief nagedacht over een samenhangend geheel
van statistieken op het terrein van gezondheid(szorg) en welzijn(szorg).
Hierbij is gebruik gemaakt van eerder voor dit terrein ontwikkelde
concepten zoals het "Stelsel van gezondheidsstatistieken" het
"Conceptueel kader welzijn en gezondheid" en het "Operationeel model
voor de statistieken op het terrein van gezondheid en welzijn".
Uiteindelijk hebben deze activiteiten geresulteerd in de totstandkoming
van het Strategisch Project Zorg. Hoofddoel van dit project is het
ontwikkelen van een volledig en samenhangend statistisch beeld van de zorg.
Het gaat onder meer om gegevens over de gezondheids- en welzijnssituatie,
de (medische) consumptie (het gebruik), de kosten en financiering van het
zorgapparaat, de ingezette (personele) middelen, de productie (diensten)
en prijs- en volume-ontwikkelingen. Het is evident dat voor een
beschrijving van alle activiteiten een functionele invalshoek van het
terrein noodzakelijk is. Een functionele invalshoek wil zeggen dat alle
activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn in de beschouwing
dienen te worden betrokken, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of
als nevenactiviteit van economische eenheden (bedrijfseenheden) plaatsvin-
den. In het CBS-rapport "Samenhangende informatie over de gezondheids-
zorg als eerste stap naar geïntegreerde zorgstatistieken" is aan deze
gedachte van een samenhangend geheel van zorgstatistieken een meer con-
crete (gefaseerde) invulling gegeven.

LET OP! De cijfers in deze tabel beschrijven nog niet het volledige zorgterrein,
zoals beschreven in href="http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CC138517-AF54-4921-8AC2-C119B13F3BCD/0/2006beschrijvingvolledigzorgterreinart.pdf"
>Beschrijving volledig zorgterrein. Daardoor zijn de cijfers in
deze tabel niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers over 2006 en 2007 in
de tabel "Raming van kerncijfers over de zorg." Door vergelijking van het
cijfer over 2005 in enerzijds deze tabel en anderzijds de tabel "Raming van
kerncijfers over de zorg.", wordt duidelijk dat er een verschil is van ongeveer
5 miljard euro tussen de "oude" afbakening van het zorgterrein en de volledige
terreindekking. In het vierde kwartaal van 2008 zullen de cijfers voor
de periode 1998-2005 aangepast worden zodat ze dan wel het volledige zorgterrein
beschrijven en dus vergelijkbaar zijn met de cijfers over 2006 en 2007.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Deze tabel is stopgezet en voortgezet als

Zorgrekeningen; uitgaven en financiering.Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Alle cijfers hebben bij de eerste publicatie over een nieuwe verslagperiode
een voorlopig karakter. De cijfers over de voorgaande verslagperiode worden
daarbij nader voorlopig. De cijfers van voor deze periode worden dan
definitief. Als er zich een verschil voordoet tussen de overeenkomstige
voorlopige en definitieve cijfers, moet dat worden toegeschreven aan het
beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Gegevens beschikbaar vanaf 1998
Frequentie: stopgezet per januari 2009

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2007

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of
intern gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Kerncijfers Zorgrekeningen
Beknopt overzicht met summiere specificaties van uitgaven (aan instel-
lingen en praktijken op het gebied van de gezondheidszorg en welzijns-
zorg), financiering (door overheid, verzekeringen en overige
financieringsbronnen), functies (curatieve zorg e.d.) en enkele
indexcijfers (uitgaven zowel in totaal als per hoofd van de bevolking).
Uitgaven aan zorg
Uitgaven/kosten
Uitgaven aan gezondheidszorg
Uitgaven aan welzijnszorg
Kosten beleids- en beheersorganisaties
Financieringsbronnen
Overheid en sociale verzekeringen
Particuliere zorgverzekeringen
Overige financieringsbronnen
Functieverdeling
Curatieve zorg
Curatief=op genezing gericht.
Medische verzorging
Medische goederen
Sociale zorg
Overige activiteiten
Zorguitgaven per hoofd bevolking
Zorguitgaven als percentage van BBP
BBP=Bruto Binnenlands Product.
Indexcijfers van zorg
Uitgaven aan gezondheidszorg
Uitgaven aan welzijnszorg
Bevolking in Nederland
Uitgaven per hoofd van de bevolking
Uitgaven aan zorg in constante prijzen
Uitgaven aan zorg
Totaal uitgaven aan zorg
Class. conform Nationale Rekening
Classificatie conform Nationale Rekening
Functionele gegevens gerangschikt volgens de activiteitenclassificatie
van de Nationale Rekeningen (indeling naar SBI).
SBI 85.1 Gezondheidszorg
Totaal gezondheidszorg
SBI 85.11 Ziekenhuizen
SBI 85.12 Medische praktijken
SBI 85.13 Tandartsenpraktijken
SBI 85.14 Paramedische-/verlosk.prakt.
· Fysiotherapeutenpraktijken
· Logopedistenpraktijken
· Cesarpraktijken
· Mensendieckpraktijken
· Podotherapeutenpraktijken
· Ergotherapeutenpraktijken
· Diëtistenpraktijken
· Mondhygiënistenpraktijken
· Verloskundigenpraktijken.
Overige eenheden in SBI 85.1
SBI 85.3 Welzijnszorg
Totaal welzijnszorg
SBI 85.31 Welzijn met verblijfsacc.
SBI 85.31 Welzijn met verblijfsaccommodatie.
SBI 85.32 Niet-medische dagbehandeling
SBI 85.33 Dagverz., soc.- en ov. welz.
SBI 85.33 Dagverzorging, sociale zorg en overige welzijnszorg.
Overige SBI'en
Totaal overige SBI'en
SBI 52 Apotheken, detailh. med. goed.
SBI 52 Apotheken, detailhandel medische goederen.
SBI 75 Overheid
Andere SBI'en gezondh.- en welzijnsz.
Andere SBI'en met gezondheids- en welzijnszorg.
Niet opgenomen productie
Class. conform VWS beleidsnota's
Classificatie conform beleidsnota's
Functionele gegevens gerangschikt volgens de hoofdstukindeling
van de beleidsnota's
Uitgaven aan zorg
Gezondheidsbevordering en -bescherming
Curatieve somatische zorg
Curatief=op genezing gericht.
Farmaceutische hulp
Geest. gezondh-/verslav.zorg/maats.opv.
Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg en maatschappelijke opvang.
Gehandicaptenz. en medische hulpm.
Gehandicaptenzorg en medische hulpmiddelen.
Verpleging, verzorging en ouderen
Beheer zorgverzekeringen
Niet opgenomen in zorgnota
Class. conform OESO/Eurostat
Uitgaven conform OESO/Eurostat naar ICHA-HP:International Classification
of Health Accounts-Health care Providers (Internationale Classificatie
van Gezondheidsrekeningen - Aanbieders van Gezondheidszorg).
Uitgaven aan zorg
HP 1 Ziekenhuizen
Totaal ziekenhuizen
HP 1.1 Algem. en academische ziekenh.
HP 1.1 Algemene en academische ziekenhuizen.
HP 1.2 Inst. geïntegr. ggz 18)
HP 1.2 Instellingen geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg.
HP 1.3 Categorale ziekenhuizen
· Revalidatieklinieken
· Overige categorale ziekenhuizen.
HP 2 Verpleegh./ ov. zorg met verbl. acc
Verpleeghuizen en overige zorg met verblijfsaccommodatie.
Totaal verpl.h./ov. zorg met verbl.acc.
Totaal verpleeghuizen en overige zorg met verblijfsaccommodatie.
HP 2.1 Verstrekkers van Ouderenzorg
HP 2.1 Verstrekkers van Ouderenzorg
HP 2.2 Inst. geïntegr. gahand. zorg
HP 2.2 Instellingen geïntegreerde gehandicaptenzorg.
HP 3 Aanbieders van ambulante zorg
Aanbieders van ambulante zorg en medische goederen.
Totaal aanbieders ambulante zorg
HP 3.1 Artsenpraktijken
HP 3.2 Tandartsenpraktijken
HP 3.3 Overige gezondheidszorgberoepen
HP 3.4 Centra voor ambulante zorg
HP 3.5 Medische en diagnostische lab.
Medische en diagnostische laboratoria.
HP 3.9 Ov. aanbieders ambulante zorg
Overige aanbieders ambulante zorg.
HP 4 Detailh./ov. aanb. med. goederen
Detailhandel en overige aanbieders van medische goederen.
HP 5 Public health programma's
HP 6 Gezondheidsz.beleid en -verzek.
Gezondheidszorgbeleid en -verzekering.
HP 7/9 Ov. aanb. gezondh.z./ buitenl.
HP 7 Overige aanbieders van gezondheidszorg en HP 9 buitenland.
Aanbieders buiten HP-classificatie
Onder meer uitgaven aan kinderopvang, algemeen maatschappelijk
werk en opvanghuizen.