Zorgrekeningen; kerncijfers en uitgaven, 1998 - 2005

Bewerk tabel

Stelsel van zorgstatistieken.
De afgelopen jaren is intensief nagedacht over een samenhangend geheel
van statistieken op het terrein van gezondheid(szorg) en welzijn(szorg).
Hierbij is gebruik gemaakt van eerder voor dit terrein ontwikkelde
concepten zoals het "Stelsel van gezondheidsstatistieken" het
"Conceptueel kader welzijn en gezondheid" en het "Operationeel model
voor de statistieken op het terrein van gezondheid en welzijn".
Uiteindelijk hebben deze activiteiten geresulteerd in de totstandkoming
van het Strategisch Project Zorg. Hoofddoel van dit project is het
ontwikkelen van een volledig en samenhangend statistisch beeld van de zorg.
Het gaat onder meer om gegevens over de gezondheids- en welzijnssituatie,
de (medische) consumptie (het gebruik), de kosten en financiering van het
zorgapparaat, de ingezette (personele) middelen, de productie (diensten)
en prijs- en volume-ontwikkelingen. Het is evident dat voor een
beschrijving van alle activiteiten een functionele invalshoek van het
terrein noodzakelijk is. Een functionele invalshoek wil zeggen dat alle
activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn in de beschouwing
dienen te worden betrokken, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of
als nevenactiviteit van economische eenheden (bedrijfseenheden) plaatsvin-
den. In het CBS-rapport "Samenhangende informatie over de gezondheids-
zorg als eerste stap naar geïntegreerde zorgstatistieken" is aan deze
gedachte van een samenhangend geheel van zorgstatistieken een meer con-
crete (gefaseerde) invulling gegeven.

LET OP! De cijfers in deze tabel beschrijven nog niet het volledige zorgterrein,
zoals beschreven in href="http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CC138517-AF54-4921-8AC2-C119B13F3BCD/0/2006beschrijvingvolledigzorgterreinart.pdf"
>Beschrijving volledig zorgterrein. Daardoor zijn de cijfers in
deze tabel niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers over 2006 en 2007 in
de tabel "Raming van kerncijfers over de zorg." Door vergelijking van het
cijfer over 2005 in enerzijds deze tabel en anderzijds de tabel "Raming van
kerncijfers over de zorg.", wordt duidelijk dat er een verschil is van ongeveer
5 miljard euro tussen de "oude" afbakening van het zorgterrein en de volledige
terreindekking. In het vierde kwartaal van 2008 zullen de cijfers voor
de periode 1998-2005 aangepast worden zodat ze dan wel het volledige zorgterrein
beschrijven en dus vergelijkbaar zijn met de cijfers over 2006 en 2007.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Deze tabel is stopgezet en voortgezet als

Zorgrekeningen; uitgaven en financiering.Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Alle cijfers hebben bij de eerste publicatie over een nieuwe verslagperiode
een voorlopig karakter. De cijfers over de voorgaande verslagperiode worden
daarbij nader voorlopig. De cijfers van voor deze periode worden dan
definitief. Als er zich een verschil voordoet tussen de overeenkomstige
voorlopige en definitieve cijfers, moet dat worden toegeschreven aan het
beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Gegevens beschikbaar vanaf 1998
Frequentie: stopgezet per januari 2009

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2007

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of
intern gebruik is toegestaan.

Zorgrekeningen; kerncijfers en uitgaven, 1998 - 2005

Perioden Kerncijfers ZorgrekeningenUitgaven aan zorg (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenUitgaven/kostenUitgaven aan gezondheidszorg (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenUitgaven/kostenUitgaven aan welzijnszorg (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenUitgaven/kostenKosten beleids- en beheersorganisaties (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenFinancieringsbronnenOverheid en sociale verzekeringen (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenFinancieringsbronnenParticuliere zorgverzekeringen (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenFinancieringsbronnenOverige financieringsbronnen (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenFunctieverdelingCuratieve zorg (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenFunctieverdelingMedische verzorging (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenFunctieverdelingMedische goederen (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenFunctieverdelingSociale zorg (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenFunctieverdelingOverige activiteiten (mln euro) Kerncijfers ZorgrekeningenZorguitgaven per hoofd bevolking (euro) Kerncijfers ZorgrekeningenZorguitgaven als percentage van BBP (%) Kerncijfers ZorgrekeningenIndexcijfers van zorgUitgaven aan gezondheidszorg (1998=100) Kerncijfers ZorgrekeningenIndexcijfers van zorgUitgaven aan welzijnszorg (1998=100) Kerncijfers ZorgrekeningenIndexcijfers van zorgBevolking in Nederland (1998=100) Kerncijfers ZorgrekeningenIndexcijfers van zorgUitgaven per hoofd van de bevolking (1998=100) Kerncijfers ZorgrekeningenIndexcijfers van zorgUitgaven aan zorg in constante prijzen (1998=100) Uitgaven aan zorgTotaal uitgaven aan zorg (mln euro) Class. conform Nationale RekeningSBI 85.1 GezondheidszorgTotaal gezondheidszorg (mln euro) Class. conform Nationale RekeningSBI 85.1 GezondheidszorgSBI 85.11 Ziekenhuizen (mln euro) Class. conform Nationale RekeningSBI 85.1 GezondheidszorgSBI 85.12 Medische praktijken (mln euro) Class. conform Nationale RekeningSBI 85.1 GezondheidszorgSBI 85.13 Tandartsenpraktijken (mln euro) Class. conform Nationale RekeningSBI 85.1 GezondheidszorgSBI 85.14 Paramedische-/verlosk.prakt. (mln euro) Class. conform Nationale RekeningSBI 85.1 GezondheidszorgOverige eenheden in SBI 85.1 (mln euro) Class. conform Nationale RekeningSBI 85.3 WelzijnszorgTotaal welzijnszorg (mln euro) Class. conform Nationale RekeningSBI 85.3 WelzijnszorgSBI 85.31 Welzijn met verblijfsacc. (mln euro) Class. conform Nationale RekeningSBI 85.3 WelzijnszorgSBI 85.32 Niet-medische dagbehandeling (mln euro) Class. conform Nationale RekeningSBI 85.3 WelzijnszorgSBI 85.33 Dagverz., soc.- en ov. welz. (mln euro) Class. conform Nationale RekeningOverige SBI'enTotaal overige SBI'en (mln euro) Class. conform Nationale RekeningOverige SBI'enSBI 52 Apotheken, detailh. med. goed. (mln euro) Class. conform Nationale RekeningOverige SBI'enSBI 75 Overheid (mln euro) Class. conform Nationale RekeningOverige SBI'enAndere SBI'en gezondh.- en welzijnsz. (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform Nationale RekeningNiet opgenomen productie (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform VWS beleidsnota'sUitgaven aan zorg (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform VWS beleidsnota'sGezondheidsbevordering en -bescherming (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform VWS beleidsnota'sCuratieve somatische zorg (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform VWS beleidsnota'sFarmaceutische hulp (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform VWS beleidsnota'sGeest. gezondh-/verslav.zorg/maats.opv. (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform VWS beleidsnota'sGehandicaptenz. en medische hulpm. (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform VWS beleidsnota'sVerpleging, verzorging en ouderen (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform VWS beleidsnota'sBeheer zorgverzekeringen (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform VWS beleidsnota'sNiet opgenomen in zorgnota (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform OESO/EurostatUitgaven aan zorg (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 1 ZiekenhuizenTotaal ziekenhuizen (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 1 ZiekenhuizenHP 1.1 Algem. en academische ziekenh. (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 1 ZiekenhuizenHP 1.2 Inst. geïntegr. ggz 18) (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 1 ZiekenhuizenHP 1.3 Categorale ziekenhuizen (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 2 Verpleegh./ ov. zorg met verbl. accTotaal verpl.h./ov. zorg met verbl.acc. (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 2 Verpleegh./ ov. zorg met verbl. accHP 2.1 Verstrekkers van Ouderenzorg (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 2 Verpleegh./ ov. zorg met verbl. accHP 2.2 Inst. geïntegr. gahand. zorg (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 3 Aanbieders van ambulante zorgTotaal aanbieders ambulante zorg (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 3 Aanbieders van ambulante zorgHP 3.1 Artsenpraktijken (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 3 Aanbieders van ambulante zorgHP 3.2 Tandartsenpraktijken (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 3 Aanbieders van ambulante zorgHP 3.3 Overige gezondheidszorgberoepen (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 3 Aanbieders van ambulante zorgHP 3.4 Centra voor ambulante zorg (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 3 Aanbieders van ambulante zorgHP 3.5 Medische en diagnostische lab. (mln euro) Class. conform OESO/EurostatHP 3 Aanbieders van ambulante zorgHP 3.9 Ov. aanbieders ambulante zorg (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform OESO/EurostatHP 4 Detailh./ov. aanb. med. goederen (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform OESO/EurostatHP 5 Public health programma's (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform OESO/EurostatHP 6 Gezondheidsz.beleid en -verzek. (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform OESO/EurostatHP 7/9 Ov. aanb. gezondh.z./ buitenl. (mln euro) Uitgaven aan zorgClass. conform OESO/EurostatAanbieders buiten HP-classificatie (mln euro)
2003 57.528 35.786 19.906 1.837 39.324 7.849 10.355 12.119 10.627 9.962 13.361 11.459 3.546 12,1 153 165 103 151 122 57.528 27.297 16.981 3.621 2.051 2.002 2.642 19.797 13.313 3.837 2.647 9.816 6.953 1.089 1.773 618 57.528 65 21.107 5.250 3.540 7.143 12.223 1.647 6.553 57.528 17.108 12.923 3.494 691 16.804 12.223 4.582 8.795 3.846 1.826 2.002 374 233 514 7.555 771 1.837 1.941 2.717
2004** 59.891 37.203 20.765 1.923 40.424 8.668 10.799 12.924 11.106 10.216 13.924 11.721 3.678 12,2 159 173 104 157 126 59.891 28.589 17.921 3.818 2.091 2.086 2.673 20.483 13.754 3.731 2.998 10.023 7.064 1.122 1.837 795 59.891 66 22.118 5.251 3.748 7.708 12.285 1.727 6.988 59.891 18.048 13.663 3.665 720 17.112 12.285 4.826 9.195 4.089 1.857 2.050 395 274 530 7.691 772 1.923 2.072 3.079
2005* 62.742 39.149 21.492 2.101 42.221 9.170 11.350 13.697 11.812 10.600 14.409 12.224 3.844 12,4 168 179 104 164 129 62.742 30.155 19.243 3.922 2.102 2.201 2.686 21.180 14.293 3.800 3.087 10.471 7.348 1.178 1.945 935 62.742 68 23.372 5.482 4.001 8.121 12.525 1.906 7.267 62.742 19.384 14.700 3.915 769 17.701 12.525 5.176 9.456 4.215 1.852 2.159 387 289 555 7.967 768 2.101 2.173 3.191
Bron: CBS.
Verklaring van tekens