Geboorteregeling; geen naar reden en leeftijd van de vrouw, 2003-2013


Vruchtbare vrouwen in Nederland van 18 tot 45 jaar die geen geboorteregelende methode toepassen naar reden en leeftijd (exact).

De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de Onderzoeken Gezinsvorming (OG) 2003, 2008 en 2013.

De percentages in de tabel moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Vooral als het relatief kleine aantallen respondenten betreft. Bij de interpretatie van de percentages uit steekproefonderzoek moet men rekening houden met het feit dat de uitkomsten niet een exacte afspiegeling hoeven te zijn van de populatie, waaruit de steekproef is getrokken. Een aantal oorzaken zoals non-response en toevallige steekproeffouten zijn hiervan de oorzaak. Dit betekent dat er marges rond de steekproefpercentages liggen.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2013.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 augustus 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Geboorteregeling; geen naar reden en leeftijd van de vrouw, 2003-2013

Leeftijd (exact) van de vrouw Perioden Totaal vrouwen (steekproef) (aantal) Is zwanger of wil zwanger worden (%) Geen relatie (%) Principieel tegen anticonceptie (%) Geen anticonceptie nodig (%) Andere redenen (%)
Totaal leeftijden 18 tot 45 jaar 2013 460 41 19 3 13 25
18 tot 25 jaar 2013 88 19 53 2 8 17
25 tot 35 jaar 2013 219 53 13 2 8 23
35 tot 45 jaar 2013 153 35 7 6 22 31
Bron: CBS.
Verklaring van tekens