Bestuursrecht; procedures College van Beroep voor bedrijfsleven, 1992-2002

Bestuursrecht; procedures College van Beroep voor bedrijfsleven, 1992-2002

Soorten beroep Perioden Aan het begin van de periode aanhangig (aantal) In periode ingediende en behandeld Ingediende zaken (aantal) In periode ingediende en behandeld In vereenvoudigde beh. gedane uitspraken (aantal) In periode ingediende en behandeld Verzetten Ingesteld (aantal) In periode ingediende en behandeld Verzetten Ingetrokken/niet ontvankelijk/ongegrond (aantal) In periode ingediende en behandeld Verzetten Gegrond (aantal) In periode ingediende en behandeld In gewone/versnelde beh. en voorl. voorz Totaal uitspraken (aantal) In periode ingediende en behandeld In gewone/versnelde beh. en voorl. voorz Ingetrokken, verwezen zaken (aantal) Aan het eind van de periode aanhangig (aantal)
Besluiten en handelingen PBO 1992 1e kwartaal 1.422 775 84 29 16 - 139 621 1.366
Besluiten en handelingen PBO 1992 1e halfjaar 1.422 1.608 203 64 48 2 297 1.113 1.433
Besluiten en handelingen PBO 1992 1e-3e kwartaal 1.422 1.982 307 99 53 3 408 1.443 1.292
Besluiten en handelingen PBO 1992 Totaal 1.422 2.161 343 110 106 4 529 1.600 1.115
Besluiten en handelingen PBO 1993 1e kwartaal 1.115 218 32 18 4 3 116 185 1.014
Besluiten en handelingen PBO 1993 1e halfjaar 1.115 496 57 29 28 3 249 301 1.005
Besluiten en handelingen PBO 1993 1e-3e kwartaal 1.115 1.173 91 44 28 3 388 482 1.343
Besluiten en handelingen PBO 1993 Totaal 1.115 3.083 190 53 39 4 512 588 2.922
Besluiten en handelingen PBO 1994 1e kwartaal 2.922 1.680 164 51 22 1 204 126 4.137
Besluiten en handelingen PBO 1994 1e halfjaar 2.922 2.259 398 121 71 2 343 268 4.222
Besluiten en handelingen PBO 1994 1e-3e kwartaal 2.922 2.835 728 151 110 4 444 357 4.269
Besluiten en handelingen PBO 1994 Totaal 2.922 3.183 965 191 156 14 584 443 4.148
Besluiten en handelingen PBO 1995 1e kwartaal 4.148 363 89 18 31 1 120 166 4.123
Besluiten en handelingen PBO 1995 1e halfjaar 4.148 822 146 42 40 2 266 263 4.297
Besluiten en handelingen PBO 1995 1e-3e kwartaal 4.148 1.278 304 74 73 3 377 399 4.347
Besluiten en handelingen PBO 1995 Totaal 4.148 1.558 389 93 100 3 513 506 4.291
Besluiten en handelingen PBO 1996 1e kwartaal 4.291 308 100 12 13 1 202 146 4.150
Besluiten en handelingen PBO 1996 1e halfjaar 4.291 605 145 26 36 3 306 245 4.190
Besluiten en handelingen PBO 1996 1e-3e kwartaal 4.291 871 193 32 46 3 521 789 3.645
Besluiten en handelingen PBO 1996 Totaal 4.291 1.050 287 50 59 3 647 2.564 1.834
Besluiten en handelingen PBO 1997 1e kwartaal 1.834 415 41 4 15 - 88 487 1.622
Besluiten en handelingen PBO 1997 1e halfjaar 1.834 779 132 17 18 1 236 680 1.564
Besluiten en handelingen PBO 1997 1e-3e kwartaal 1.834 1.064 195 33 34 3 333 774 1.595
Besluiten en handelingen PBO 1997 Totaal 1.834 1.579 441 53 42 5 456 916 1.611
Besluiten en handelingen PBO 1998 1e kwartaal 1.611 228 76 6 21 1 86 129 1.533
Besluiten en handelingen PBO 1998 1e halfjaar 1.611 592 89 11 22 1 192 239 1.672
Besluiten en handelingen PBO 1998 1e-3e kwartaal 1.611 978 208 26 25 2 310 428 1.644
Besluiten en handelingen PBO 1998 Totaal 1.611 1.326 270 32 43 2 490 529 1.637
Besluiten en handelingen PBO 1999 1e kwartaal 1.637 324 62 9 2 1 122 106 1.678
Besluiten en handelingen PBO 1999 1e halfjaar 1.637 545 97 10 10 1 270 208 1.607
Besluiten en handelingen PBO 1999 1e-3e kwartaal 1.637 762 134 20 11 3 426 305 1.543
Besluiten en handelingen PBO 1999 Totaal 1.637 1.021 194 21 22 5 569 415 1.479
Besluiten en handelingen PBO 2000 1e kwartaal 1.479 252 103 14 5 2 159 141 1.337
Besluiten en handelingen PBO 2000 1e halfjaar 1.479 515 137 21 11 4 294 349 1.224
Besluiten en handelingen PBO 2000 1e-3e kwartaal 1.479 741 179 25 12 5 425 416 1.213
Besluiten en handelingen PBO 2000 Totaal 1.479 945 206 31 17 5 501 484 1.247
Besluiten en handelingen PBO 2001 1e kwartaal 1.247 226 6 1 3 - 150 112 1.203
Besluiten en handelingen PBO 2001 1e halfjaar 1.247 464 42 5 6 - 315 221 1.132
Besluiten en handelingen PBO 2001 1e-3e kwartaal 1.247 724 81 11 14 1 600 314 973
Besluiten en handelingen PBO 2001 Totaal 1.247 1.057 110 17 15 1 722 376 1.098
Besluiten en handelingen PBO 2002 1e kwartaal 1.098 493 29 3 6 - 143 305 1.111
Besluiten en handelingen PBO 2002 1e halfjaar 1.098 1.222 48 13 15 - 295 420 1.555
Besluiten en handelingen PBO 2002 1e-3e kwartaal 1.098 1.559 175 24 17 - 420 493 1.576
Besluiten en handelingen PBO 2002 Totaal 1.098 1.938 375 34 27 - 562 629 1.477
Tuchtbeschikkingen 1992 1e kwartaal 18 4 2 1 1 - 3 - 17
Tuchtbeschikkingen 1992 1e halfjaar 18 6 2 1 3 - 10 - 10
Tuchtbeschikkingen 1992 1e-3e kwartaal 18 6 2 1 3 - 10 1 9
Tuchtbeschikkingen 1992 Totaal 18 15 2 1 3 - 13 1 15
Tuchtbeschikkingen 1993 1e kwartaal 15 14 - - - - 6 - 23
Tuchtbeschikkingen 1993 1e halfjaar 15 17 5 - - - 10 - 17
Tuchtbeschikkingen 1993 1e-3e kwartaal 15 19 6 - - - 15 - 13
Tuchtbeschikkingen 1993 Totaal 15 23 6 - - - 22 - 10
Tuchtbeschikkingen 1994 1e kwartaal 10 4 - - - - 1 - 13
Tuchtbeschikkingen 1994 1e halfjaar 10 6 - - - - 5 - 11
Tuchtbeschikkingen 1994 1e-3e kwartaal 10 15 - - - - 7 1 17
Tuchtbeschikkingen 1994 Totaal 10 29 3 2 1 - 7 3 27
Tuchtbeschikkingen 1995 1e kwartaal 27 9 - - 1 - 6 1 28
Tuchtbeschikkingen 1995 1e halfjaar 27 13 1 - 1 - 12 1 25
Tuchtbeschikkingen 1995 1e-3e kwartaal 27 28 1 - 1 - 16 1 36
Tuchtbeschikkingen 1995 Totaal 27 41 2 1 1 - 25 1 40
Tuchtbeschikkingen 1996 1e kwartaal 40 13 1 1 - - 2 4 47
Tuchtbeschikkingen 1996 1e halfjaar 40 27 3 2 2 - 16 3 45
Tuchtbeschikkingen 1996 1e-3e kwartaal 40 39 3 2 2 - 22 3 51
Tuchtbeschikkingen 1996 Totaal 40 47 6 4 2 - 27 6 50
Tuchtbeschikkingen 1997 1e kwartaal 50 16 - - 2 - 7 2 55
Tuchtbeschikkingen 1997 1e halfjaar 50 34 1 1 2 - 18 5 59
Tuchtbeschikkingen 1997 1e-3e kwartaal 50 51 1 1 3 1 19 10 69
Tuchtbeschikkingen 1997 Totaal 50 63 1 1 3 1 26 10 74
Tuchtbeschikkingen 1998 1e kwartaal 74 12 2 - - - 12 - 72
Tuchtbeschikkingen 1998 1e halfjaar 74 29 3 1 - - 28 1 72
Tuchtbeschikkingen 1998 1e-3e kwartaal 74 38 5 2 - - 45 1 63
Tuchtbeschikkingen 1998 Totaal 74 55 5 2 1 - 48 4 73
Tuchtbeschikkingen 1999 1e kwartaal 73 8 2 1 - - 3 2 75
Tuchtbeschikkingen 1999 1e halfjaar 73 26 2 1 - - 19 3 76
Tuchtbeschikkingen 1999 1e-3e kwartaal 73 33 3 1 1 - 24 3 76
Tuchtbeschikkingen 1999 Totaal 73 43 5 2 3 - 37 6 67
Tuchtbeschikkingen 2000 1e kwartaal 67 20 1 1 - - 16 2 69
Tuchtbeschikkingen 2000 1e halfjaar 67 29 2 2 2 - 28 3 63
Tuchtbeschikkingen 2000 1e-3e kwartaal 67 41 2 2 2 - 35 7 64
Tuchtbeschikkingen 2000 Totaal 67 50 4 3 3 - 50 7 56
Tuchtbeschikkingen 2001 1e kwartaal 56 11 - - - - 7 1 59
Tuchtbeschikkingen 2001 1e halfjaar 56 24 - - - - 20 3 57
Tuchtbeschikkingen 2001 1e-3e kwartaal 56 37 2 1 - - 27 5 60
Tuchtbeschikkingen 2001 Totaal 56 53 2 1 - - 37 6 65
Tuchtbeschikkingen 2002 1e kwartaal 65 14 2 - - - 20 - 57
Tuchtbeschikkingen 2002 1e halfjaar 65 33 2 - - - 38 1 57
Tuchtbeschikkingen 2002 1e-3e kwartaal 65 60 2 - - - 60 4 59
Tuchtbeschikkingen 2002 Totaal 65 74 2 - - - 74 6 57
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over ingediende, afgedane en aanhangige
beroepsprocedures in bestuursrechtspraak bij het College van Beroep voor
het bedrijfsleven. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort beroep
(besluiten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en tuchtbeschikkingen).

Een beroep op de bestuursrechter wordt ingesteld tegen een besluit van een
bestuursorgaan, zoals een ministerie, een gemeente, een sociale dienst,
enzovoorts.
De indeling naar regelgeving is gebaseerd op de wet of regeling waarop het
bestreden besluit van het bestuursorgaan berustte.

Gegevens beschikbaar vanaf:1992

Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie(14 juli 2007):
-

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen circa een half jaar na afloop van het verslagjaar
beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aan het begin van de periode aanhangig
Aantal zaken dat aan het begin van de periode in behandeling is bij de
rechter.
In periode ingediende en behandeld
Ingediende zaken
Aantal zaken dat in de periode aanhangig is gemaakt.
Het betreft hier zowel beroepszaken als verzoeken om voorlopige
voorzieningen
In vereenvoudigde beh. gedane uitspraken
Aantal zaken waarin een uitspraak in vereenvoudigde behandeling is
gedaan.
Van een vereenvoudigde behandeling is sprake als de rechter van mening
is dat op grond van de (schriftelijk) geleverde informatie een uitspraak
kan worden gedaan zonder de partijen op een zitting te horen.
Verzetten
Aantal zaken waarin sprake is van verzet.
Verzet is een bezwaar tegen een uitspraak die gedaan is zonder dat de
procespartij aanwezig is geweest.
Tegen een uitspraak in vereenvoudigde behandeling kan verzet worden
ingesteld bij de rechtbank.
Wordt het verzet ongegrond verklaard dan blijft de uitspraak in stand.
Wordt het verzet gegrond verklaard dan volgt alsnog een uitspraak in
gewone behandeling bij dezelfde rechter, hoewel het in principe ook
mogelijk is dat de rechter opnieuw besluit tot een uitspraak in
vereenvoudigde behandeling.
Ingesteld
Aantal zaken waarin verzet is ingesteld tegen uitspraken in
vereenvoudige behandeling.
Ingetrokken/niet ontvankelijk/ongegrond
Aantal zaken waarin verzet, ingesteld tegen uitspraken in
vereenvoudigde behandeling, is ingetrokken, niet ontvankelijk of
ongegrond zijn verklaard.
Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet: het verzet wordt niet vatbaar
geacht voor berechting.
Ongegrondverklaring van het verzet: de rechter oordeelt dat het verzet
onterecht is ingesteld.
Ingetrokken: het verzet is ingetrokken door de eiser.
Gegrond
Aantal zaken waarin verzet, ingesteld tegen uitspraken in
vereenvoudigde behandeling, gegrond is verklaard.
De rechter oordeelt dat het verzet terecht is ingesteld.
In gewone/versnelde beh. en voorl. voorz
Aantal zaken waarin uitspraken in gewone of versnelde behandeling
of in een voorlopige voorziening zijn gedaan.
Een gewone behandeling bij de bestuursrechter begint met een
vooronderzoek door de rechter, gevolgd door een mondeling onderzoek
in een openbare rechtszitting. Na afsluiting van het onderzoek doet
de rechter mondeling of schriftelijk uitspraak.
Een versnelde behandeling is een gewone behandeling echter met
verkorte termijnen en versnelde procedures. In spoedeisende gevallen
kan hiertoe met instemming van de partijen worden besloten.
Een voorlopige voorziening is een voorlopige beslissing in spoedeisende
zaken die gezien kan worden als voorschot op de eindbeslissing of als
tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is.
Bijvoorbeeld: doorbetaling van een uitkering zolang het beroep tegen
een besluit tot verlaging van de uitkering aanhangig is.
Totaal uitspraken
Totaal aantal zaken waarin uitspraken in gewone of versnelde
behandeling of in voorlopige voorziening zijn gedaan.
Ingetrokken, verwezen zaken
Aantal zaken dat ingetrokken of verwezen is.
Ingetrokken: de zaak wordt ingetrokken door de eiser.
Verwezen: de zaak wordt verwezen naar een andere instantie.
Aan het eind van de periode aanhangig
Aantal zaken dat aan het eind van de periode in behandeling is bij de
rechter.