Bestuursrecht; procedures College van Beroep voor bedrijfsleven, 1992-2002


Deze tabel bevat gegevens over ingediende, afgedane en aanhangige
beroepsprocedures in bestuursrechtspraak bij het College van Beroep voor
het bedrijfsleven. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort beroep
(besluiten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en tuchtbeschikkingen).

Een beroep op de bestuursrechter wordt ingesteld tegen een besluit van een
bestuursorgaan, zoals een ministerie, een gemeente, een sociale dienst,
enzovoorts.
De indeling naar regelgeving is gebaseerd op de wet of regeling waarop het
bestreden besluit van het bestuursorgaan berustte.

Gegevens beschikbaar vanaf:1992

Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie(14 juli 2007):
-

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen circa een half jaar na afloop van het verslagjaar
beschikbaar.

Bestuursrecht; procedures College van Beroep voor bedrijfsleven, 1992-2002

Soorten beroep Perioden Aan het begin van de periode aanhangig (aantal) In periode ingediende en behandeldIngediende zaken (aantal) In periode ingediende en behandeldIn vereenvoudigde beh. gedane uitspraken (aantal) In periode ingediende en behandeldVerzettenIngesteld (aantal) In periode ingediende en behandeldVerzettenIngetrokken/niet ontvankelijk/ongegrond (aantal) In periode ingediende en behandeldVerzettenGegrond (aantal) In periode ingediende en behandeldIn gewone/versnelde beh. en voorl. voorzTotaal uitspraken (aantal) In periode ingediende en behandeldIn gewone/versnelde beh. en voorl. voorzIngetrokken, verwezen zaken (aantal) Aan het eind van de periode aanhangig (aantal)
Besluiten en handelingen PBO 1992 1e kwartaal 1.422 775 84 29 16 - 139 621 1.366
Besluiten en handelingen PBO 1992 1e halfjaar 1.422 1.608 203 64 48 2 297 1.113 1.433
Besluiten en handelingen PBO 1992 1e-3e kwartaal 1.422 1.982 307 99 53 3 408 1.443 1.292
Besluiten en handelingen PBO 1992 Totaal 1.422 2.161 343 110 106 4 529 1.600 1.115
Besluiten en handelingen PBO 1993 1e kwartaal 1.115 218 32 18 4 3 116 185 1.014
Besluiten en handelingen PBO 1993 1e halfjaar 1.115 496 57 29 28 3 249 301 1.005
Besluiten en handelingen PBO 1993 1e-3e kwartaal 1.115 1.173 91 44 28 3 388 482 1.343
Besluiten en handelingen PBO 1993 Totaal 1.115 3.083 190 53 39 4 512 588 2.922
Besluiten en handelingen PBO 1994 1e kwartaal 2.922 1.680 164 51 22 1 204 126 4.137
Besluiten en handelingen PBO 1994 1e halfjaar 2.922 2.259 398 121 71 2 343 268 4.222
Besluiten en handelingen PBO 1994 1e-3e kwartaal 2.922 2.835 728 151 110 4 444 357 4.269
Besluiten en handelingen PBO 1994 Totaal 2.922 3.183 965 191 156 14 584 443 4.148
Besluiten en handelingen PBO 1995 1e kwartaal 4.148 363 89 18 31 1 120 166 4.123
Besluiten en handelingen PBO 1995 1e halfjaar 4.148 822 146 42 40 2 266 263 4.297
Besluiten en handelingen PBO 1995 1e-3e kwartaal 4.148 1.278 304 74 73 3 377 399 4.347
Besluiten en handelingen PBO 1995 Totaal 4.148 1.558 389 93 100 3 513 506 4.291
Besluiten en handelingen PBO 1996 1e kwartaal 4.291 308 100 12 13 1 202 146 4.150
Besluiten en handelingen PBO 1996 1e halfjaar 4.291 605 145 26 36 3 306 245 4.190
Besluiten en handelingen PBO 1996 1e-3e kwartaal 4.291 871 193 32 46 3 521 789 3.645
Besluiten en handelingen PBO 1996 Totaal 4.291 1.050 287 50 59 3 647 2.564 1.834
Besluiten en handelingen PBO 1997 1e kwartaal 1.834 415 41 4 15 - 88 487 1.622
Besluiten en handelingen PBO 1997 1e halfjaar 1.834 779 132 17 18 1 236 680 1.564
Besluiten en handelingen PBO 1997 1e-3e kwartaal 1.834 1.064 195 33 34 3 333 774 1.595
Besluiten en handelingen PBO 1997 Totaal 1.834 1.579 441 53 42 5 456 916 1.611
Besluiten en handelingen PBO 1998 1e kwartaal 1.611 228 76 6 21 1 86 129 1.533
Besluiten en handelingen PBO 1998 1e halfjaar 1.611 592 89 11 22 1 192 239 1.672
Besluiten en handelingen PBO 1998 1e-3e kwartaal 1.611 978 208 26 25 2 310 428 1.644
Besluiten en handelingen PBO 1998 Totaal 1.611 1.326 270 32 43 2 490 529 1.637
Besluiten en handelingen PBO 1999 1e kwartaal 1.637 324 62 9 2 1 122 106 1.678
Besluiten en handelingen PBO 1999 1e halfjaar 1.637 545 97 10 10 1 270 208 1.607
Besluiten en handelingen PBO 1999 1e-3e kwartaal 1.637 762 134 20 11 3 426 305 1.543
Besluiten en handelingen PBO 1999 Totaal 1.637 1.021 194 21 22 5 569 415 1.479
Besluiten en handelingen PBO 2000 1e kwartaal 1.479 252 103 14 5 2 159 141 1.337
Besluiten en handelingen PBO 2000 1e halfjaar 1.479 515 137 21 11 4 294 349 1.224
Besluiten en handelingen PBO 2000 1e-3e kwartaal 1.479 741 179 25 12 5 425 416 1.213
Besluiten en handelingen PBO 2000 Totaal 1.479 945 206 31 17 5 501 484 1.247
Besluiten en handelingen PBO 2001 1e kwartaal 1.247 226 6 1 3 - 150 112 1.203
Besluiten en handelingen PBO 2001 1e halfjaar 1.247 464 42 5 6 - 315 221 1.132
Besluiten en handelingen PBO 2001 1e-3e kwartaal 1.247 724 81 11 14 1 600 314 973
Besluiten en handelingen PBO 2001 Totaal 1.247 1.057 110 17 15 1 722 376 1.098
Besluiten en handelingen PBO 2002 1e kwartaal 1.098 493 29 3 6 - 143 305 1.111
Besluiten en handelingen PBO 2002 1e halfjaar 1.098 1.222 48 13 15 - 295 420 1.555
Besluiten en handelingen PBO 2002 1e-3e kwartaal 1.098 1.559 175 24 17 - 420 493 1.576
Besluiten en handelingen PBO 2002 Totaal 1.098 1.938 375 34 27 - 562 629 1.477
Tuchtbeschikkingen 1992 1e kwartaal 18 4 2 1 1 - 3 - 17
Tuchtbeschikkingen 1992 1e halfjaar 18 6 2 1 3 - 10 - 10
Tuchtbeschikkingen 1992 1e-3e kwartaal 18 6 2 1 3 - 10 1 9
Tuchtbeschikkingen 1992 Totaal 18 15 2 1 3 - 13 1 15
Tuchtbeschikkingen 1993 1e kwartaal 15 14 - - - - 6 - 23
Tuchtbeschikkingen 1993 1e halfjaar 15 17 5 - - - 10 - 17
Tuchtbeschikkingen 1993 1e-3e kwartaal 15 19 6 - - - 15 - 13
Tuchtbeschikkingen 1993 Totaal 15 23 6 - - - 22 - 10
Tuchtbeschikkingen 1994 1e kwartaal 10 4 - - - - 1 - 13
Tuchtbeschikkingen 1994 1e halfjaar 10 6 - - - - 5 - 11
Tuchtbeschikkingen 1994 1e-3e kwartaal 10 15 - - - - 7 1 17
Tuchtbeschikkingen 1994 Totaal 10 29 3 2 1 - 7 3 27
Tuchtbeschikkingen 1995 1e kwartaal 27 9 - - 1 - 6 1 28
Tuchtbeschikkingen 1995 1e halfjaar 27 13 1 - 1 - 12 1 25
Tuchtbeschikkingen 1995 1e-3e kwartaal 27 28 1 - 1 - 16 1 36
Tuchtbeschikkingen 1995 Totaal 27 41 2 1 1 - 25 1 40
Tuchtbeschikkingen 1996 1e kwartaal 40 13 1 1 - - 2 4 47
Tuchtbeschikkingen 1996 1e halfjaar 40 27 3 2 2 - 16 3 45
Tuchtbeschikkingen 1996 1e-3e kwartaal 40 39 3 2 2 - 22 3 51
Tuchtbeschikkingen 1996 Totaal 40 47 6 4 2 - 27 6 50
Tuchtbeschikkingen 1997 1e kwartaal 50 16 - - 2 - 7 2 55
Tuchtbeschikkingen 1997 1e halfjaar 50 34 1 1 2 - 18 5 59
Tuchtbeschikkingen 1997 1e-3e kwartaal 50 51 1 1 3 1 19 10 69
Tuchtbeschikkingen 1997 Totaal 50 63 1 1 3 1 26 10 74
Tuchtbeschikkingen 1998 1e kwartaal 74 12 2 - - - 12 - 72
Tuchtbeschikkingen 1998 1e halfjaar 74 29 3 1 - - 28 1 72
Tuchtbeschikkingen 1998 1e-3e kwartaal 74 38 5 2 - - 45 1 63
Tuchtbeschikkingen 1998 Totaal 74 55 5 2 1 - 48 4 73
Tuchtbeschikkingen 1999 1e kwartaal 73 8 2 1 - - 3 2 75
Tuchtbeschikkingen 1999 1e halfjaar 73 26 2 1 - - 19 3 76
Tuchtbeschikkingen 1999 1e-3e kwartaal 73 33 3 1 1 - 24 3 76
Tuchtbeschikkingen 1999 Totaal 73 43 5 2 3 - 37 6 67
Tuchtbeschikkingen 2000 1e kwartaal 67 20 1 1 - - 16 2 69
Tuchtbeschikkingen 2000 1e halfjaar 67 29 2 2 2 - 28 3 63
Tuchtbeschikkingen 2000 1e-3e kwartaal 67 41 2 2 2 - 35 7 64
Tuchtbeschikkingen 2000 Totaal 67 50 4 3 3 - 50 7 56
Tuchtbeschikkingen 2001 1e kwartaal 56 11 - - - - 7 1 59
Tuchtbeschikkingen 2001 1e halfjaar 56 24 - - - - 20 3 57
Tuchtbeschikkingen 2001 1e-3e kwartaal 56 37 2 1 - - 27 5 60
Tuchtbeschikkingen 2001 Totaal 56 53 2 1 - - 37 6 65
Tuchtbeschikkingen 2002 1e kwartaal 65 14 2 - - - 20 - 57
Tuchtbeschikkingen 2002 1e halfjaar 65 33 2 - - - 38 1 57
Tuchtbeschikkingen 2002 1e-3e kwartaal 65 60 2 - - - 60 4 59
Tuchtbeschikkingen 2002 Totaal 65 74 2 - - - 74 6 57
Bron: CBS.
Verklaring van tekens