Accountancy; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Accountancy (SBI 7412)
Accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten en administratie-
kantoren. Inrichten, beoordelen, analyseren en voeren van administraties.
Ontwerpen van jaarstukken, administraties en andere verantwoordingen.
Afgeven van schriftelijke verklaringen.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Accountancy; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerzorgen van financiële administraties (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieAdvisering (excl. belastingadvies) (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieAccountantscontrolewerkzaamheden (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerzorgen van niet financiële adm. (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieBelasting(advies)werkzaamheden (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal overige activiteiten (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 7412 1996 120,3 3.844 3.776 3.772 4 68 3.198 3,3 64,9 6,3 25,4 814 198 34 118 94 370 646 -73 573 97,2 15,1 14,9 7,0 58,9 41,5 3.776 99,9 . . . . . . 0,1 0,1 2.076 79,5 4,9 4,6 1,4 2,2 7,5 814 198 66,9 1,3 8,6 9,0 0,8 13,4 34 28,9 46,2 24,9 118 59,5 10,3 30,2 94 34,2 49,4 16,4 370 9,6 24,5 8,2 0,2 14,8 16,7 5,6 20,4 706 77,6 19,2 3,1 641 270 86,6 11,7 14,5 38,2 6,9 15,3 13,4
Totaal SBI 7412 1997 134,1 4.200 4.142 4.138 4 58 3.529 3,8 64,6 6,1 25,5 901 219 36 124 103 418 672 -20 652 96,8 15,3 15,5 6,9 60,4 43,1 4.142 99,9 . . . . . . 0,1 0,1 2.280 79,8 4,5 4,5 1,5 1,9 8,0 901 219 69,0 1,2 8,5 8,6 0,7 11,9 36 28,0 50,7 21,2 124 59,8 12,0 28,2 103 36,8 45,6 17,6 418 11,0 25,2 8,4 0,1 15,9 13,1 5,2 21,2 765 77,3 19,7 3,0 686 291 75,3 17,1 10,3 29,6 6,6 11,7 24,7
Totaal SBI 7412 1998 136,3 4.717 4.639 4.633 6 78 3.954 5,0 63,2 6,2 25,6 1.012 240 46 137 110 479 763 -41 722 95,7 15,2 15,3 6,3 64,3 44,7 4.639 99,9 32,2 10,7 25,5 6,3 18,9 6,3 0,1 0,2 2.500 77,0 6,8 4,4 1,8 2,2 8,0 1.012 240 . . . . . . 46 . . . 137 . . . 110 . . . 479 . . . . . . . . 812 77,5 19,5 3,1 722 297 95,5 19,6 11,8 35,9 7,1 21,0 4,5
Totaal SBI 7412 1999 136,8 5.310 5.236 5.232 5 74 4.550 6,3 62,0 5,9 25,7 1.171 255 44 152 111 609 760 -35 725 94,5 13,5 13,6 6,4 . . 5.236 99,9 30,4 11,5 27,4 5,3 16,9 8,4 0,1 0,3 2.822 76,9 7,5 4,7 2,1 1,8 7,3 1.171 255 . . . . . . 44 . . . 152 . . . 111 . . . 609 . . . . . . . . 824 81,1 16,7 2,2 723 342 88,8 20,5 11,8 37,2 4,9 14,5 11,2
Tot 250 000 euro 1996 106,1 499 491 491 0 8 309 4,3 48,1 10,6 37,0 114 23 4 22 10 54 190 3 193 97,3 38,4 38,6 12,4 . . 491 99,9 . . . . . . 0,1 0,2 149 76,2 6,7 7,0 0,4 6,5 3,4 114 23 67,0 1,7 14,7 8,4 1,9 6,3 4 18,0 45,0 37,1 22 41,0 21,4 37,6 10 39,9 52,3 7,8 54 9,3 38,4 3,5 0,1 12,9 11,3 7,5 17,1 190 42,0 55,9 2,1 167 62 81,8 5,2 29,8 18,9 5,5 22,4 18,2
Tot 250 000 euro 1997 118,9 568 561 559 1 7 354 4,8 46,2 11,0 38,0 134 28 4 26 13 64 214 -1 213 97,0 37,9 37,6 9,8 . . 561 99,8 . . . . . . 0,2 0,2 164 80,3 6,0 5,6 0,2 4,2 4,0 134 28 69,4 1,3 13,8 5,4 1,3 8,7 4 36,3 32,0 31,7 26 44,7 23,7 31,7 13 45,7 43,2 11,2 64 19,1 39,4 3,7 - 11,5 5,8 4,8 15,8 213 40,9 57,5 1,5 182 55 72,7 17,4 23,5 16,5 4,3 10,9 27,3
Tot 250 000 euro 1998 120,8 585 578 576 2 7 362 4,5 46,8 10,8 37,8 137 27 5 25 14 65 223 6 229 97,2 38,6 39,1 11,1 . . 578 99,7 67,8 3,8 5,0 3,9 16,7 2,5 0,3 0,6 169 79,8 7,4 5,7 0,8 2,7 4,1 137 27 . . . . . . 5 . . . 25 . . . 14 . . . 65 . . . . . . . . 217 39,5 58,9 1,6 179 65 85,2 10,9 24,6 24,7 8,6 16,5 14,8
Tot 250 000 euro 1999 121,6 667 658 656 2 9 425 5,3 47,9 10,6 36,1 154 32 5 28 17 73 242 9 251 96,6 36,6 37,7 8,2 . . 658 99,6 67,3 5,6 4,8 3,6 12,2 6,1 0,4 0,7 204 79,3 7,6 6,3 0,4 2,1 4,9 154 32 . . . . . . 5 . . . 28 . . . 17 . . . 73 . . . . . . . . 201 45,1 53,6 1,3 169 55 93,4 13,8 29,7 25,7 7,9 16,2 6,6
250 000 tot 500 000 euro 1996 7,0 248 244 244 - 4 188 3,5 59,7 9,1 27,7 52 13 5 6 6 22 60 -2 58 97,3 23,0 23,3 5,9 . . 244 100,0 . . . . . . - 0,1 112 75,0 6,5 4,4 1,1 7,1 5,9 52 13 66,5 1,8 8,9 13,2 1,7 7,9 5 69,0 20,0 11,1 6 43,9 21,2 34,9 6 35,9 46,1 18,0 22 10,4 28,6 4,9 0,1 16,1 11,7 10,5 16,9 51 82,5 13,6 3,9 45 15 94,9 17,8 28,0 24,6 14,0 10,5 5,1
250 000 tot 500 000 euro 1997 7,9 282 280 280 - 2 230 3,3 63,2 8,1 25,4 58 15 3 7 6 27 53 1 54 97,3 19,0 19,0 5,4 . . 280 100,0 . . . . . . - 0,5 145 81,8 5,8 5,5 0,3 1,6 5,5 58 15 75,2 1,2 8,4 9,5 1,3 4,4 3 37,6 42,3 20,1 7 43,4 22,2 34,4 6 49,9 31,0 19,1 27 28,7 24,1 4,1 0,1 13,5 7,9 6,3 15,3 61 88,9 10,7 0,4 52 15 77,3 21,7 9,9 30,5 9,5 5,7 22,7
250 000 tot 500 000 euro 1998 7,5 269 265 265 - 4 225 3,8 60,8 8,7 26,8 60 14 3 8 6 29 44 0 44 96,8 14,9 16,5 7,9 . . 265 100,0 59,4 6,2 6,7 7,1 16,2 4,3 - 0,5 137 76,3 8,4 5,2 0,6 5,1 5,0 60 14 . . . . . . 3 . . . 8 . . . 6 . . . 29 . . . . . . . . 56 85,8 9,9 4,3 48 21 99,5 26,8 26,4 28,4 5,2 12,8 0,5
250 000 tot 500 000 euro 1999 7,0 261 258 258 - 3 214 6,0 60,0 8,0 26,0 56 13 3 7 5 29 47 12 59 95,0 17,6 22,5 9,4 . . 258 100,0 57,2 6,7 5,3 5,8 19,1 6,0 - 1,3 129 75,6 7,6 5,7 0,9 6,5 5,0 56 13 . . . . . . 3 . . . 7 . . . 5 . . . 29 . . . . . . . . 47 87,4 10,5 2,1 39 24 95,3 52,3 13,0 20,6 2,2 7,2 4,7
500 000 tot 1 000 000 euro 1996 4,2 289 288 288 0 1 229 6,2 63,7 7,5 22,6 52 14 3 7 5 23 60 -7 53 95,1 18,5 18,4 5,2 . . 288 99,9 . . . . . . 0,1 0,7 146 78,4 6,6 3,2 0,4 5,9 6,2 52 14 73,9 1,2 9,3 7,3 0,9 7,4 3 26,3 50,7 23,0 7 43,8 18,4 37,7 5 47,6 28,4 24,0 23 17,7 24,4 4,7 1,1 13,6 13,8 8,2 16,5 57 87,5 10,0 2,5 51 15 87,9 16,8 15,6 27,7 16,9 10,9 12,1
500 000 tot 1 000 000 euro 1997 4,2 293 291 290 1 2 242 9,2 61,3 6,3 23,1 56 14 2 7 4 29 51 -4 47 92,3 16,2 15,9 6,9 . . 291 99,8 . . . . . . 0,2 0,3 148 79,5 6,4 4,2 0,7 2,7 6,8 56 14 65,5 1,7 9,5 12,3 2,1 9,1 2 35,3 46,5 18,2 7 40,1 21,6 38,3 4 36,7 40,5 22,8 29 15,7 32,1 4,4 0,0 13,7 11,8 7,5 14,9 54 91,5 6,4 2,2 48 20 65,8 8,2 11,4 27,8 8,3 10,1 34,2
500 000 tot 1 000 000 euro 1998 4,4 309 307 307 - 2 251 3,6 65,0 5,9 25,5 64 16 4 8 4 32 58 1 59 97,0 18,2 19,1 5,3 . . 307 100,0 53,6 7,9 15,6 6,0 14,7 2,2 - 0,3 163 74,0 8,8 5,5 1,0 4,2 6,7 64 16 . . . . . . 4 . . . 8 . . . 4 . . . 32 . . . . . . . . 54 90,3 6,1 3,7 47 16 99,2 12,2 24,9 27,9 12,7 21,5 0,8
500 000 tot 1 000 000 euro 1999 4,4 307 305 305 0 2 263 5,9 61,5 6,0 26,7 70 17 6 8 6 33 45 3 48 94,9 14,9 15,5 7,5 . . 305 100,0 55,8 11,5 9,3 5,6 12,0 5,7 0,0 0,2 162 73,5 9,3 5,9 1,5 3,5 6,6 70 17 . . . . . . 6 . . . 8 . . . 6 . . . 33 . . . . . . . . 56 91,1 6,3 2,6 44 23 92,9 35,1 9,5 28,3 6,7 13,4 7,1
1 000 000 euro en meer 1996 2,9 2.807 2.753 2.750 3 54 2.471 2,9 67,5 5,4 24,1 595 147 22 83 72 271 336 -67 269 97,4 9,9 9,6 6,3 . . 2.753 99,9 . . . . . . 0,1 0,1 1.669 80,2 4,4 4,6 1,6 1,2 8,1 595 147 66,2 1,2 7,6 8,8 0,6 15,6 22 22,5 51,7 25,8 83 67,0 5,9 27,2 72 32,3 50,8 16,9 271 8,9 21,3 9,7 0,1 15,2 18,4 4,6 21,7 409 92,2 4,2 3,6 378 178 87,5 13,0 8,0 47,0 6,0 13,5 12,5
1 000 000 euro en meer 1997 3,1 3.057 3.011 3.009 3 46 2.703 3,2 67,4 5,3 24,1 652 162 27 84 80 299 354 -15 339 97,1 10,6 11,1 6,5 . . 3.011 99,9 . . . . . . 0,1 0,1 1.823 79,6 4,1 4,4 1,7 1,6 8,7 652 162 68,7 1,1 7,5 8,8 0,5 13,4 27 25,0 55,1 19,9 84 67,4 6,7 25,9 80 34,4 47,4 18,2 299 7,2 21,6 10,1 0,1 17,3 15,2 5,0 23,4 437 91,6 4,2 4,1 404 200 76,8 17,6 6,6 33,3 6,8 12,5 23,2
1 000 000 euro en meer 1998 3,6 3.554 3.489 3.484 5 65 3.117 5,2 65,2 5,5 24,1 751 182 34 96 87 354 437 -47 390 95,3 11,1 11,0 5,5 . . 3.489 99,9 22,4 12,4 31,2 6,6 19,8 7,5 0,1 0,1 2.031 77,1 6,5 4,1 2,1 1,8 8,7 751 182 . . . . . . 34 . . . 96 . . . 87 . . . 354 . . . . . . . . 485 92,1 4,4 3,5 448 195 98,2 22,4 4,9 41,2 6,4 23,4 1,8
1 000 000 euro en meer 1999 3,8 4.074 4.015 4.013 2 59 3.648 6,5 63,8 5,2 24,4 891 193 31 110 83 474 426 -59 367 94,1 9,4 9,0 5,9 . . 4.015 100,0 20,6 12,8 33,8 5,6 17,9 9,1 0,0 0,2 2.329 77,0 7,3 4,4 2,3 1,4 7,7 891 193 . . . . . . 31 . . . 110 . . . 83 . . . 474 . . . . . . . . 519 93,4 4,1 2,4 472 240 86,7 17,3 7,9 42,3 4,3 14,9 13,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens