Accountancy; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Accountancy; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekening Bedrijven (x 100) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Totaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Verleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Handelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Totaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Kostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Personeelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Autokosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Andere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Operationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Winstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekening Investeringsquote (%) Winst- en verliesrekening Netto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekening Loonkosten per fte (1 000 euro) Omzetspecificatie Netto-omzet (mln euro) Omzetspecificatie Totaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verzorgen van financiële administraties (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Advisering (excl. belastingadvies) (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Accountantscontrolewerkzaamheden (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verzorgen van niet financiële adm. (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Belasting(advies)werkzaamheden (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Overige dienstverlening (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Totaal overige activiteiten (in % van de netto-omzet) Personeelskosten Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Totaal personeelskosten (mln euro) Personeelskosten Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Betaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Onroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Energiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Reparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Verzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Overige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Totaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Onderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Overige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Totaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Autokosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Brandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Overige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Andere kosten Accountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Communicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Beheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personen Werknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Werknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Overig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Aantal vte (x 100) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Bedrijfsruimten (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Vervoermiddelen (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Computers (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Totaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 7412 1996 120,3 3.844 3.776 3.772 4 68 3.198 3,3 64,9 6,3 25,4 814 198 34 118 94 370 646 -73 573 97,2 15,1 14,9 7,0 58,9 41,5 3.776 99,9 . . . . . . 0,1 0,1 2.076 79,5 4,9 4,6 1,4 2,2 7,5 814 198 66,9 1,3 8,6 9,0 0,8 13,4 34 28,9 46,2 24,9 118 59,5 10,3 30,2 94 34,2 49,4 16,4 370 9,6 24,5 8,2 0,2 14,8 16,7 5,6 20,4 706 77,6 19,2 3,1 641 270 86,6 11,7 14,5 38,2 6,9 15,3 13,4
Totaal SBI 7412 1997 134,1 4.200 4.142 4.138 4 58 3.529 3,8 64,6 6,1 25,5 901 219 36 124 103 418 672 -20 652 96,8 15,3 15,5 6,9 60,4 43,1 4.142 99,9 . . . . . . 0,1 0,1 2.280 79,8 4,5 4,5 1,5 1,9 8,0 901 219 69,0 1,2 8,5 8,6 0,7 11,9 36 28,0 50,7 21,2 124 59,8 12,0 28,2 103 36,8 45,6 17,6 418 11,0 25,2 8,4 0,1 15,9 13,1 5,2 21,2 765 77,3 19,7 3,0 686 291 75,3 17,1 10,3 29,6 6,6 11,7 24,7
Totaal SBI 7412 1998 136,3 4.717 4.639 4.633 6 78 3.954 5,0 63,2 6,2 25,6 1.012 240 46 137 110 479 763 -41 722 95,7 15,2 15,3 6,3 64,3 44,7 4.639 99,9 32,2 10,7 25,5 6,3 18,9 6,3 0,1 0,2 2.500 77,0 6,8 4,4 1,8 2,2 8,0 1.012 240 . . . . . . 46 . . . 137 . . . 110 . . . 479 . . . . . . . . 812 77,5 19,5 3,1 722 297 95,5 19,6 11,8 35,9 7,1 21,0 4,5
Totaal SBI 7412 1999 136,8 5.310 5.236 5.232 5 74 4.550 6,3 62,0 5,9 25,7 1.171 255 44 152 111 609 760 -35 725 94,5 13,5 13,6 6,4 . . 5.236 99,9 30,4 11,5 27,4 5,3 16,9 8,4 0,1 0,3 2.822 76,9 7,5 4,7 2,1 1,8 7,3 1.171 255 . . . . . . 44 . . . 152 . . . 111 . . . 609 . . . . . . . . 824 81,1 16,7 2,2 723 342 88,8 20,5 11,8 37,2 4,9 14,5 11,2
Tot 250 000 euro 1996 106,1 499 491 491 0 8 309 4,3 48,1 10,6 37,0 114 23 4 22 10 54 190 3 193 97,3 38,4 38,6 12,4 . . 491 99,9 . . . . . . 0,1 0,2 149 76,2 6,7 7,0 0,4 6,5 3,4 114 23 67,0 1,7 14,7 8,4 1,9 6,3 4 18,0 45,0 37,1 22 41,0 21,4 37,6 10 39,9 52,3 7,8 54 9,3 38,4 3,5 0,1 12,9 11,3 7,5 17,1 190 42,0 55,9 2,1 167 62 81,8 5,2 29,8 18,9 5,5 22,4 18,2
Tot 250 000 euro 1997 118,9 568 561 559 1 7 354 4,8 46,2 11,0 38,0 134 28 4 26 13 64 214 -1 213 97,0 37,9 37,6 9,8 . . 561 99,8 . . . . . . 0,2 0,2 164 80,3 6,0 5,6 0,2 4,2 4,0 134 28 69,4 1,3 13,8 5,4 1,3 8,7 4 36,3 32,0 31,7 26 44,7 23,7 31,7 13 45,7 43,2 11,2 64 19,1 39,4 3,7 - 11,5 5,8 4,8 15,8 213 40,9 57,5 1,5 182 55 72,7 17,4 23,5 16,5 4,3 10,9 27,3
Tot 250 000 euro 1998 120,8 585 578 576 2 7 362 4,5 46,8 10,8 37,8 137 27 5 25 14 65 223 6 229 97,2 38,6 39,1 11,1 . . 578 99,7 67,8 3,8 5,0 3,9 16,7 2,5 0,3 0,6 169 79,8 7,4 5,7 0,8 2,7 4,1 137 27 . . . . . . 5 . . . 25 . . . 14 . . . 65 . . . . . . . . 217 39,5 58,9 1,6 179 65 85,2 10,9 24,6 24,7 8,6 16,5 14,8
Tot 250 000 euro 1999 121,6 667 658 656 2 9 425 5,3 47,9 10,6 36,1 154 32 5 28 17 73 242 9 251 96,6 36,6 37,7 8,2 . . 658 99,6 67,3 5,6 4,8 3,6 12,2 6,1 0,4 0,7 204 79,3 7,6 6,3 0,4 2,1 4,9 154 32 . . . . . . 5 . . . 28 . . . 17 . . . 73 . . . . . . . . 201 45,1 53,6 1,3 169 55 93,4 13,8 29,7 25,7 7,9 16,2 6,6
250 000 tot 500 000 euro 1996 7,0 248 244 244 - 4 188 3,5 59,7 9,1 27,7 52 13 5 6 6 22 60 -2 58 97,3 23,0 23,3 5,9 . . 244 100,0 . . . . . . - 0,1 112 75,0 6,5 4,4 1,1 7,1 5,9 52 13 66,5 1,8 8,9 13,2 1,7 7,9 5 69,0 20,0 11,1 6 43,9 21,2 34,9 6 35,9 46,1 18,0 22 10,4 28,6 4,9 0,1 16,1 11,7 10,5 16,9 51 82,5 13,6 3,9 45 15 94,9 17,8 28,0 24,6 14,0 10,5 5,1
250 000 tot 500 000 euro 1997 7,9 282 280 280 - 2 230 3,3 63,2 8,1 25,4 58 15 3 7 6 27 53 1 54 97,3 19,0 19,0 5,4 . . 280 100,0 . . . . . . - 0,5 145 81,8 5,8 5,5 0,3 1,6 5,5 58 15 75,2 1,2 8,4 9,5 1,3 4,4 3 37,6 42,3 20,1 7 43,4 22,2 34,4 6 49,9 31,0 19,1 27 28,7 24,1 4,1 0,1 13,5 7,9 6,3 15,3 61 88,9 10,7 0,4 52 15 77,3 21,7 9,9 30,5 9,5 5,7 22,7
250 000 tot 500 000 euro 1998 7,5 269 265 265 - 4 225 3,8 60,8 8,7 26,8 60 14 3 8 6 29 44 0 44 96,8 14,9 16,5 7,9 . . 265 100,0 59,4 6,2 6,7 7,1 16,2 4,3 - 0,5 137 76,3 8,4 5,2 0,6 5,1 5,0 60 14 . . . . . . 3 . . . 8 . . . 6 . . . 29 . . . . . . . . 56 85,8 9,9 4,3 48 21 99,5 26,8 26,4 28,4 5,2 12,8 0,5
250 000 tot 500 000 euro 1999 7,0 261 258 258 - 3 214 6,0 60,0 8,0 26,0 56 13 3 7 5 29 47 12 59 95,0 17,6 22,5 9,4 . . 258 100,0 57,2 6,7 5,3 5,8 19,1 6,0 - 1,3 129 75,6 7,6 5,7 0,9 6,5 5,0 56 13 . . . . . . 3 . . . 7 . . . 5 . . . 29 . . . . . . . . 47 87,4 10,5 2,1 39 24 95,3 52,3 13,0 20,6 2,2 7,2 4,7
500 000 tot 1 000 000 euro 1996 4,2 289 288 288 0 1 229 6,2 63,7 7,5 22,6 52 14 3 7 5 23 60 -7 53 95,1 18,5 18,4 5,2 . . 288 99,9 . . . . . . 0,1 0,7 146 78,4 6,6 3,2 0,4 5,9 6,2 52 14 73,9 1,2 9,3 7,3 0,9 7,4 3 26,3 50,7 23,0 7 43,8 18,4 37,7 5 47,6 28,4 24,0 23 17,7 24,4 4,7 1,1 13,6 13,8 8,2 16,5 57 87,5 10,0 2,5 51 15 87,9 16,8 15,6 27,7 16,9 10,9 12,1
500 000 tot 1 000 000 euro 1997 4,2 293 291 290 1 2 242 9,2 61,3 6,3 23,1 56 14 2 7 4 29 51 -4 47 92,3 16,2 15,9 6,9 . . 291 99,8 . . . . . . 0,2 0,3 148 79,5 6,4 4,2 0,7 2,7 6,8 56 14 65,5 1,7 9,5 12,3 2,1 9,1 2 35,3 46,5 18,2 7 40,1 21,6 38,3 4 36,7 40,5 22,8 29 15,7 32,1 4,4 0,0 13,7 11,8 7,5 14,9 54 91,5 6,4 2,2 48 20 65,8 8,2 11,4 27,8 8,3 10,1 34,2
500 000 tot 1 000 000 euro 1998 4,4 309 307 307 - 2 251 3,6 65,0 5,9 25,5 64 16 4 8 4 32 58 1 59 97,0 18,2 19,1 5,3 . . 307 100,0 53,6 7,9 15,6 6,0 14,7 2,2 - 0,3 163 74,0 8,8 5,5 1,0 4,2 6,7 64 16 . . . . . . 4 . . . 8 . . . 4 . . . 32 . . . . . . . . 54 90,3 6,1 3,7 47 16 99,2 12,2 24,9 27,9 12,7 21,5 0,8
500 000 tot 1 000 000 euro 1999 4,4 307 305 305 0 2 263 5,9 61,5 6,0 26,7 70 17 6 8 6 33 45 3 48 94,9 14,9 15,5 7,5 . . 305 100,0 55,8 11,5 9,3 5,6 12,0 5,7 0,0 0,2 162 73,5 9,3 5,9 1,5 3,5 6,6 70 17 . . . . . . 6 . . . 8 . . . 6 . . . 33 . . . . . . . . 56 91,1 6,3 2,6 44 23 92,9 35,1 9,5 28,3 6,7 13,4 7,1
1 000 000 euro en meer 1996 2,9 2.807 2.753 2.750 3 54 2.471 2,9 67,5 5,4 24,1 595 147 22 83 72 271 336 -67 269 97,4 9,9 9,6 6,3 . . 2.753 99,9 . . . . . . 0,1 0,1 1.669 80,2 4,4 4,6 1,6 1,2 8,1 595 147 66,2 1,2 7,6 8,8 0,6 15,6 22 22,5 51,7 25,8 83 67,0 5,9 27,2 72 32,3 50,8 16,9 271 8,9 21,3 9,7 0,1 15,2 18,4 4,6 21,7 409 92,2 4,2 3,6 378 178 87,5 13,0 8,0 47,0 6,0 13,5 12,5
1 000 000 euro en meer 1997 3,1 3.057 3.011 3.009 3 46 2.703 3,2 67,4 5,3 24,1 652 162 27 84 80 299 354 -15 339 97,1 10,6 11,1 6,5 . . 3.011 99,9 . . . . . . 0,1 0,1 1.823 79,6 4,1 4,4 1,7 1,6 8,7 652 162 68,7 1,1 7,5 8,8 0,5 13,4 27 25,0 55,1 19,9 84 67,4 6,7 25,9 80 34,4 47,4 18,2 299 7,2 21,6 10,1 0,1 17,3 15,2 5,0 23,4 437 91,6 4,2 4,1 404 200 76,8 17,6 6,6 33,3 6,8 12,5 23,2
1 000 000 euro en meer 1998 3,6 3.554 3.489 3.484 5 65 3.117 5,2 65,2 5,5 24,1 751 182 34 96 87 354 437 -47 390 95,3 11,1 11,0 5,5 . . 3.489 99,9 22,4 12,4 31,2 6,6 19,8 7,5 0,1 0,1 2.031 77,1 6,5 4,1 2,1 1,8 8,7 751 182 . . . . . . 34 . . . 96 . . . 87 . . . 354 . . . . . . . . 485 92,1 4,4 3,5 448 195 98,2 22,4 4,9 41,2 6,4 23,4 1,8
1 000 000 euro en meer 1999 3,8 4.074 4.015 4.013 2 59 3.648 6,5 63,8 5,2 24,4 891 193 31 110 83 474 426 -59 367 94,1 9,4 9,0 5,9 . . 4.015 100,0 20,6 12,8 33,8 5,6 17,9 9,1 0,0 0,2 2.329 77,0 7,3 4,4 2,3 1,4 7,7 891 193 . . . . . . 31 . . . 110 . . . 83 . . . 474 . . . . . . . . 519 93,4 4,1 2,4 472 240 86,7 17,3 7,9 42,3 4,3 14,9 13,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Accountancy (SBI 7412)
Accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten en administratie-
kantoren. Inrichten, beoordelen, analyseren en voeren van administraties.
Ontwerpen van jaarstukken, administraties en andere verantwoordingen.
Afgeven van schriftelijke verklaringen.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Winst- en verliesrekening
Bedrijven
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengst =
Netto-omzet +
wijzigingen in onderhanden werk +
Geactiveerde productie voor eigen bedrijf +
Subsidies en restituties +
uitkeringen van verzekeringen (bedrijfsschade)+
Ontvangen huren onroerende goederen +
Niet eerder genoemde opbrengsten
Netto-omzet
Totaal netto-omzet
Verleende diensten
Handelsgoederen
Overige opbrengsten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfslasten
Kostprijs van de omzet
Grond- en hulpstoffen.
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Inventaris- en machinekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Andere kosten
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële resultaten
Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone
bedrijfsuitoefening.
Resultaat voor belastingen
Bruto winstmarge
De netto-omzet minus de som van de kosten van grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en kosten uitbesteed werk als percentage van
de netto-omzet.
Operationele winstmarge
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen als percentage
van de bedrijfsopbrengsten.
Winstmarge voor belastingen
Het resultaat voor belastingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Investeringsquote
De investeringen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Netto-omzet per fte
Loonkosten per fte
Omzetspecificatie
Netto-omzet
Totaal verleende diensten
Verzorgen van financiële administraties
Verzorgen van financiële administraties c.q. samenstellen van
jaarrekeningen.
Advisering (excl. belastingadvies)
Accountantscontrolewerkzaamheden
Verzorgen van niet financiële adm.
Belasting(advies)werkzaamheden
Overige dienstverlening
Totaal overige activiteiten
Personeelskosten
Ontvangsten voor uitleen en subsidie
Ontvangsten voor uitleen en loonsubsidie.
Incl. subsidies ter handhaving van de werkgelegenheid.
Totaal personeelskosten
Personeelskosten minus de personeelsopbrengsten.
Bruto lonen en salarissen
Bruto loon en salarissen gedurende het boekjaar, inclusief:
overhevelingstoeslag, extra beloningen en uitkeringen, overwerkgelden,
gratificaties, tantiemes, vakantiegeld, vergoedingen in natura en
uitkeringen uit hoofde van ontslagregelingen, minus ontvangen ziektegelden
van bedrijfsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen, wachtgeld en extra
loonheffing op spaarloon.
Sociale lasten
Alle ten laste van het bedrijf komende premies ZW, ZWF en WW. Als het
bedrijf op grond van de CAO het zgn. WAO-gat voor haar rekening neemt,
zijn de kosten daarvan opgenomen evenals de betalingen ingevolg de
Malus-regeling.
Pensioenpremies
De ten laste van het bedrijf komende bedragen voor pensioen- en
spaarregelingen ten behoeve van de oudedagsvoorziening. Hier zijn ook alle
uitgaven/suppleties in het kader van de VUT/EVT-regelingen opgenomen.
Kosten uitzendkrachten
Kosten ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Hieronder vallen o.m. reiskostenvergoedingen voor woon- werkverkeer,
kantinekosten, bedrijfscursussen, bijdrage spaarloonregeling,
personeelsadvertenties, bedrijfskleding, jubilea, wervingskosten,
arbodienst e.d..
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Betaalde huren, pachten e.d. van leasing
Betaalde huren, pachten en kosten van leasing.
Onroerende zaakbelasting, milieuheffing
Inclusief zuiveringslasten en PBO.
Energiekosten
Reparatie- en onderhoudskosten
Verzekeringen
Opstal, brand, glas e.d. inclusief assurantiebelasting.
Overige huisvestingskosten
Bewaking, schoonmaak, water e.d..
Inventaris- en machinekosten
Inclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Totaal inventaris- en machinekosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Onderhoudskosten
Overige inventaris- en machinekosten
Inclusief aanwijsbare energiekosten.
Autokosten
Totaal autokosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Betaalde huren en kosten van operational lease.
Brandstof
Overige autokosten
Verkoopkosten
Totaal verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Overige verkoopkosten
Inclusief beurs- en kredietverzekeringskosten.
Andere kosten
Totaal andere kosten
Accountants- en adviesdiensten
Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur
Overige verzekeringen
Exclusief verzekeringen t.b.v. huisvesting, beurs- en
kredietverzekeringskosten.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Exclusief onroerend zaakbelasting en milieuheffing.
Communicatiekosten
Beheerskosten
Overige automatiseringskosten
Exclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten
Werkzame personen
Totaal aantal werkzame personen
Werknemers op de loonlijst
Werknemers niet op loonlijst
Eigenaren, gezinsleden, firmanten.
Overig personeel
Ingeleend personeel van andere ondernemingen.
Aantal vte
Aantal werkzame personen herleid tot fte's.
Investeringen
Hieronder wordt verstaan de waarde van goederen, die in het boekjaar ter
beschikking komen en meer dan een produktiegang meegaan en een minimale
levensduur hebben van een jaar. Groot onderhoud van gebouwen of machines
wordt ook tot de investeringen gerekend. Investeringen in gebruikte
investeringsgoederen worden opgenomen voor de aanschafprijs. Investeringen
in voorraden en deelnemingen in andere bedrijven vallen niet onder het
investeringsbegrip.
Totaal investeringen
Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Computers
Overige machines, apparaten e.d.
Overige materiële vaste activa
Totaal immateriële vaste activa