Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Luchthavens Perioden Handelsverkeer Passagiersvervoer Totale passagiersvervoer Totaal aantal passagiers (aantal)
Totaal luchthavens van nationaal belang 2008 50.425.690
Totaal luchthavens van nationaal belang 2009 46.455.743
Totaal luchthavens van nationaal belang 2010 48.591.528
Totaal luchthavens van nationaal belang 2011 53.868.142
Totaal luchthavens van nationaal belang 2012 55.653.320
Totaal luchthavens van nationaal belang 2013 58.047.513
Totaal luchthavens van nationaal belang 2014 60.932.617
Totaal luchthavens van nationaal belang 2015 64.634.615
Totaal luchthavens van nationaal belang 2016 70.279.566
Totaal luchthavens van nationaal belang 2017 76.203.629
Totaal luchthavens van nationaal belang 2018 79.606.318
Amsterdam Airport Schiphol 2008 47.391.711
Amsterdam Airport Schiphol 2009 43.523.110
Amsterdam Airport Schiphol 2010 45.136.882
Amsterdam Airport Schiphol 2011 49.680.625
Amsterdam Airport Schiphol 2012 50.975.592
Amsterdam Airport Schiphol 2013 52.527.699
Amsterdam Airport Schiphol 2014 54.940.534
Amsterdam Airport Schiphol 2015 58.245.291
Amsterdam Airport Schiphol 2016 63.526.363
Amsterdam Airport Schiphol 2017 68.400.387
Amsterdam Airport Schiphol 2018 70.956.594
Rotterdam The Hague Airport 2008 986.789
Rotterdam The Hague Airport 2009 921.840
Rotterdam The Hague Airport 2010 922.569
Rotterdam The Hague Airport 2011 1.075.202
Rotterdam The Hague Airport 2012 1.186.539
Rotterdam The Hague Airport 2013 1.488.572
Rotterdam The Hague Airport 2014 1.624.877
Rotterdam The Hague Airport 2015 1.639.383
Rotterdam The Hague Airport 2016 1.643.993
Rotterdam The Hague Airport 2017 1.732.692
Rotterdam The Hague Airport 2018 1.908.158
Eindhoven Airport 2008 1.666.417
Eindhoven Airport 2009 1.739.053
Eindhoven Airport 2010 2.182.783
Eindhoven Airport 2011 2.664.078
Eindhoven Airport 2012 3.004.938
Eindhoven Airport 2013 3.425.485
Eindhoven Airport 2014 3.956.364
Eindhoven Airport 2015 4.373.882
Eindhoven Airport 2016 4.780.197
Eindhoven Airport 2017 5.701.220
Eindhoven Airport 2018 6.237.755
Maastricht Aachen Airport 2008 231.824
Maastricht Aachen Airport 2009 135.696
Maastricht Aachen Airport 2010 226.635
Maastricht Aachen Airport 2011 333.910
Maastricht Aachen Airport 2012 305.439
Maastricht Aachen Airport 2013 429.545
Maastricht Aachen Airport 2014 241.473
Maastricht Aachen Airport 2015 195.180
Maastricht Aachen Airport 2016 176.562
Maastricht Aachen Airport 2017 167.544
Maastricht Aachen Airport 2018 275.113
Groningen Airport Eelde 2008 148.949
Groningen Airport Eelde 2009 136.044
Groningen Airport Eelde 2010 122.659
Groningen Airport Eelde 2011 114.327
Groningen Airport Eelde 2012 180.812
Groningen Airport Eelde 2013 176.212
Groningen Airport Eelde 2014 169.369
Groningen Airport Eelde 2015 180.879
Groningen Airport Eelde 2016 152.451
Groningen Airport Eelde 2017 201.786
Groningen Airport Eelde 2018 228.698
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het aantal vliegtuigbewegingen, het aantal passagiers, de hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens van nationaal belang.

Overzicht van de inhoud van het EU-cijfer in deze publicatie:
De samenstelling van de Europese Unie tot en met 2004 (EU-15): België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
In 2005 is de Europese Unie (EU-25) uitgebreid met: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.
In 2007 zijn Bulgarije en Roemenië toegevoegd (EU-27).
In 2014 is Kroatië toegevoegd (EU-28).
Per 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 (jaarcijfers) en januari 1999 (maandcijfers).

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief vanaf januari 2023 hebben de cijfers een voorlopig karakter. Na ontvangst van nieuwere maandbestanden van de luchthavenbeheerders kan het noodzakelijk blijken dat oudere gegevens van het actuele jaar worden aangepast. Na ontvangst van het volledige jaarbestand worden de maandcijfers definitief gemaakt en komt tevens het definitieve jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Tot en met december 2020 zijn de gegevens over het Verenigd Koninkrijk meegenomen in cijfers van de EU-landen. Dit om de vergelijkbaarheid van de gegevens te kunnen garanderen. Vanaf januari 2021 zijn de gegevens over het Verenigd Koninkrijk opgenomen in "Overig Europa".

Per 8 november 2022 zijn de cijfers voor de luchthaven Eindhoven voor de verslagperiode april, mei en juni 2022 bijgesteld als gevolg van nagekomen informatie. De randtotalen voor de maanden april, mei en juni 2022 zijn als gevolg daarvan ook aangepast.

Vanwege renovatiewerkzaamheden van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport was er van 8 mei 2023 tot en met 30 juni 2023 geen luchtvaartverkeer op dit vliegveld.

Wijzigingen per 16 mei 2024:
Toegevoegd zijn de cijfers over maart 2024 en over het 1e kwartaal 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maandcijfers worden doorgaans 1 maand na afloop van de verslagperiode (kalendermaand) gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Handelsverkeer
Dit omvat alle verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen met als doel
het vervoeren van reizigers, vracht en post tegen betaling. Deze vluchten
worden als volgt onderverdeeld:
- Geregelde vluchten
Commerciële overlandvluchten welke worden uitgevoerd op een vaste route
volgens een gepubliceerde dienstregeling (lijnvluchten).
- Niet-geregelde vluchten
Commerciële overlandvluchten met een ongeregeld karakter
(chartervluchten in het passagiers- en vrachtvervoer).
Passagiersvervoer
De personen die in het commerciële (handels)verkeer zijn vervoerd,
alsmede dienstpassagiers en personen die reizen op gratis verstrekte
vliegbiljetten.
In deze overzichten zijn de direct-transitopassagiers niet meegeteld;
direct-transitopassagiers zijn reizigers welke aankomen en vertrekken met
hetzelfde vluchtnummer, doorgaans is dit ook hetzelfde vliegtuig.
De aangekomen en vertrokken passagiers zijn verder uitgesplitst naar
vervoer met geregelde en ongeregelde vluchten.
- Geregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten welke worden uitge-
voerd op een vaste route volgens een gepubliceerde dienstregeling
(lijnvluchten).
- Ongeregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten met een onge-
regeld karakter (chartervluchten).
Totale passagiersvervoer
Het totale vervoer van passagiers op aangekomen en vertrokken
verkeersvluchten in het handelsverkeer.
Totaal aantal passagiers