Prijsindexcijfers grond-, water- en wegenbouw (GWW)

Prijsindexcijfers grond-, water- en wegenbouw (GWW)

Perioden Basis indexcijfers 15 februari 1995=100 Indexcijfers Aanleg riolering binnen bebouwde kom (1995=100) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100 Indexcijfers Aanleg wegen Wegen met open verharding (1995=100) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100 Indexcijfers Aanleg wegen Wegen met gesloten verharding (1995=100) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100 Indexcijfers Verrichten machinaal grondwerk (1995=100) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100 Indexcijfers Onderhoud wegen (1995=100) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100 Mutaties ten opzichte van 1 jaar terug Aanleg riolering binnen bebouwde kom (%) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100 Mutaties ten opzichte van 1 jaar terug Aanleg wegen Wegen met open verharding (%) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100 Mutaties ten opzichte van 1 jaar terug Aanleg wegen Wegen met gesloten verharding (%) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100 Mutaties ten opzichte van 1 jaar terug Verrichten machinaal grondwerk (%) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100 Mutaties ten opzichte van 1 jaar terug Onderhoud wegen (%) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100 Aanleg riolering Riolering buiten bebouwde kom (1979=100) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100 Aanleg riolering Riolering binnen bebouwde kom (1979=100) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100 Aanleg wegen Wegen met open verharding (1979=100) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100 Aanleg wegen Wegen met gesloten verharding (1979=100) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100 Verrichten machinaal grondwerk (1979=100) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100 Onderhoud wegen (1979=100)
1979 februari . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100
1979 augustus . . . . . . . . . . 103 104 105 109 105 106
1980 februari . . . . . . . . . . 109 108 110 125 111 117
1980 augustus . . . . . . . . . . 111 111 112 129 112 120
1981 februari . . . . . . . . . . 117 116 116 138 114 126
1981 augustus . . . . . . . . . . 120 119 118 145 117 128
1982 februari . . . . . . . . . . 125 123 121 148 119 132
1982 augustus . . . . . . . . . . 125 124 121 146 120 134
1983 februari . . . . . . . . . . 127 125 120 147 121 135
1983 augustus . . . . . . . . . . 129 126 121 148 122 136
1984 februari . . . . . . . . . . 131 128 121 151 123 139
1984 augustus . . . . . . . . . . 133 129 123 155 123 141
1985 februari . . . . . . . . . . 136 132 124 163 127 143
1985 augustus . . . . . . . . . . 137 134 125 162 129 145
1986 februari . . . . . . . . . . 141 136 127 156 129 142
1986 augustus . . . . . . . . . . 143 137 128 141 129 141
1987 februari . . . . . . . . . . 144 138 130 139 129 140
1987 augustus . . . . . . . . . . 143 139 131 141 129 143
1988 februari . . . . . . . . . . 145 141 133 139 131 143
1988 augustus . . . . . . . . . . 145 140 133 136 131 143
1989 februari . . . . . . . . . . 151 145 135 140 134 145
1989 augustus . . . . . . . . . . 152 147 138 147 136 150
1990 februari . . . . . . . . . . 158 150 141 151 139 154
1990 augustus . . . . . . . . . . 158 151 143 156 141 158
1991 februari . . . . . . . . . . 164 157 147 158 149 162
1991 augustus . . . . . . . . . . 164 158 147 155 149 162
1992 februari . . . . . . . . . . 168 163 152 158 150 166
1992 augustus . . . . . . . . . . 168 165 154 164 153 169
1993 februari . . . . . . . . . . 174 170 158 168 157 173
1993 augustus . . . . . . . . . . 175 170 159 168 156 175
1994 februari . . . . . . . . . . 178 171 159 170 157 177
1994 augustus . . . . . . . . . . 179 172 160 171 158 178
1995 februari 100 100 100 100 100 1,8 2,2 2,9 1,3 1,9 183 174 163 174 159 180
1995 augustus 101 101 100 101 100 1,9 2,4 2,5 1,4 1,4 184 175 164 175 161 180
1996 februari 102 102 102 102 100 1,8 2,1 1,7 2,1 0,0 . 177 166 177 162 180
1996 augustus 103 103 102 103 100 1,9 2,2 1,2 1,9 0,1 . 179 168 177 164 181
1997 februari 104 104 103 103 102 1,9 1,8 1,6 0,9 1,8 . 181 169 180 164 183
1997 augustus 104 105 104 103 102 1,7 1,9 1,9 0,6 1,8 . 182 171 181 165 184
1998 januari 106 107 105 105 104 . . . . . . . . . . .
1998 april 107 107 106 106 104 . . . . . . . . . . .
1998 juli 108 108 106 106 105 . . . . . . . . . . .
1998 oktober 108 108 106 106 104 . . . . . . . . . . .
1999 januari 108 109 107 107 105 1,6 1,4 1,0 1,2 0,7 . . . . . .
1999 april 108 109 107 107 106 0,7 1,6 1,3 1,6 0,9 . . . . . .
1999 juli 108 110 109 108 107 0,2 2,2 2,6 1,9 2,3 . . . . . .
1999 oktober 108 110 111 108 109 0,8 2,2 4,7 2,2 4,8 . . . . . .
2000 januari 110 112 114 110 112 1,5 3,1 7,1 3,1 7,0 . . . . . .
2000 april 111 112 116 110 114 2,9 2,9 7,9 2,6 7,8 . . . . . .
2000 juli 111 113 117 112 115 3,0 2,9 7,1 2,7 7,2 . . . . . .
2000 oktober 111 114 119 112 117 2,6 2,8 7,1 2,6 7,2 . . . . . .
2001 januari 113 116 120 113 117 2,9 4,1 5,2 2,6 4,4 . . . . . .
2001 april 115 119 121 114 118 3,6 5,7 4,5 3,7 3,5 . . . . . .
2001 juli 116 120 122 115 118 3,8 5,8 4,1 2,9 3,0 . . . . . .
2001 oktober 117 120 122 116 119 5,2 5,9 2,3 4,0 1,3 . . . . . .
2002 januari 120 122 123 117 120 6,1 4,9 2,7 4,0 2,5 . . . . . .
2002 april 121 123 124 118 121 5,2 3,6 2,7 2,8 2,6 . . . . . .
2002 juli 122 124 124 119 120 5,5 3,6 1,6 3,6 1,5 . . . . . .
2002 oktober 122 124 124 120 120 4,3 3,5 1,3 3,1 1,1 . . . . . .
2003 januari 124 126 126 120 122 3,4 3,4 2,4 2,8 2,3 . . . . . .
2003 april 124 125 126 122 122 2,9 1,9 1,4 3,5 1,5 . . . . . .
2003 juli 125 126 126 123 123 2,6 1,1 2,0 3,0 2,2 . . . . . .
2003 oktober 125 126 126 121 123 2,2 1,4 1,8 0,8 2,3 . . . . . .
2004 januari 127 127 127 122 123 3,0 0,6 0,5 1,0 0,2 . . . . . .
2004 april 128 126 127 122 124 2,5 0,8 1,0 0,3 0,9 . . . . . .
2004 juli 129 127 129 123 126 3,0 1,1 2,3 0,4 2,4 . . . . . .
2004 oktober 130 127 130 123 127 3,8 0,8 3,5 1,8 3,4 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Index van aanleg riolering en wegen, machinaal grondwerk en onderhoud
wegen (1995=100, 1979=100), mutaties index (1995=100) tov 1 jaar terug.
1979 - 1997 (febr, aug), februari 1979 - oktober 2004
Gewijzigd op 12 mei 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Basis indexcijfers 15 februari 1995=100
Van 1995 tot en met 1997 zijn deze prijsindexcijfers alleen berekend
voor de maanden februari en augustus. Daarna zijn vanaf 1998 deze
cijfers berekend voor de maanden januari, april, juli en oktober.
Indexcijfers
Aanleg riolering binnen bebouwde kom
Deze prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen,
materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een
riolering binnen de bebouwde kom.
Aanleg wegen
Wegen met open verharding
Deze prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen,
materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een
weg met klinkerbestrating.
Wegen met gesloten verharding
Deze prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen,
materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een
weg, gedeeltelijk met asfalt en gedeeltelijk met een betonnen wegdek.
Verrichten machinaal grondwerk
Deze prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen,
materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een
weglichaam voor een kruising met viaducten.
Onderhoud wegen
Deze prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen,
materiaal en materieel die nodig zijn voor het onderhoud van een
weg met gesloten (gedeeltelijk asfalt en gedeeltelijk beton) verharding
buiten de bebouwde kom.
Mutaties ten opzichte van 1 jaar terug
De mutaties geven de groei weer van het prijsindexcijfer van de
geselecteerde maand ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande
jaar. De berekening is geschied op basis van op 1 decimaal afgeronde
indexcijfers.
Aanleg riolering binnen bebouwde kom
Deze mutaties zijn berekend uit de prijsindexcijfers van de aanleg van
riolering binnen de bebouwde kom ten opzichte van dezelfde maand in het
voorgaand jaar.
Aanleg wegen
Wegen met open verharding
Deze mutaties zijn berekend uit de prijsindexcijfers van de aanleg van
wegen met open verharding, ten opzichte van dezelfde maand in het
voorgaand jaar.
Wegen met gesloten verharding
Deze mutaties zijn berekend uit de prijsindexcijfers van de aanleg van
wegen met gesloten verharding, ten opzichte van dezelfde maand in het
voorgaand jaar.
Verrichten machinaal grondwerk
Deze mutaties zijn berekend uit de prijsindexcijfers van het verrichten
van machinaal grondwerk, ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaand
jaar.
Onderhoud wegen
Deze mutaties zijn berekend uit de prijsindexcijfers van het onderhoud
aan wegen met gesloten verharding buiten de bebouwde kom, ten opzichte
van dezelfde maand in het voorgaand jaar.
Basis indexcijfers 15 februari 1979=100
Tot en met 1997 werden de indexcijfers twee maal per jaar berekend,
namelijk per 15 februari en per 15 augustus.
Na 1997 zijn in deze reeks geen cijfers meer beschikbaar.
Aanleg riolering
Riolering buiten bebouwde kom
De werkzaamheden waarop deze prijsindex is gebaseerd omvat het aanleggen
van een transportriool bestaande uit o.a.
- graven van de sleuven;
- leggen van betonnen rioleringsbuizen;
- weer aanvullen van de sleuven;
- afvoeren van de overtollige grond.
Omdat deze werksoort nauwelijks nog wordt uitgevoerd wordt deze reeks
vanaf 1996 niet meer door het CBS berekend.
Riolering binnen bebouwde kom
De werkzaamheden waarop deze prijsindex is gebaseerd omvat het vernieuwen
en nieuw aanleggen van een rioleringsysteem met huisaansluitingen en
duikers bestaande uit o.a.
- opbreken en afvoeren van klinkerbestrating en asfaltverharding;
- graven van de sleuven;
- leggen van betonnen rioleringsbuizen;
- maken van huisaansluitingen;
- weer aanvullen van de sleuven;
- afvoeren van de overtollige grond.
Aanleg wegen
Wegen met open verharding
De werkzaamheden waarop deze prijsindex is gebaseerd omvat het
opbreken en reconstrueren van een weg met open verharding bestaande uit
o.a.
- opbreken en schoonmaken van bestaande klinkerbestrating;
- afgraven en profileren van het nieuwe weglichaam;
- afvoeren van de overtollige grond;
- gedeeltelijk nieuw leveren van klinkers;
- bestraten nieuwe weg.
Wegen met gesloten verharding
De werkzaamheden waarop deze prijsindex is gebaseerd omvat het
opbreken en opnieuw aanleggen van een asfalt- en een betonweg bestaande
uit o.a.
- slopen en afvoeren van bestaande deklagen;
- afgraven en profileren van het nieuwe weglichaam;
- afvoeren van de overtollige grond;
- nieuw aanbrengen van het betonnen en asfalt wegdek;
- aanbrengen van benodigde wegmarkeringen.
Verrichten machinaal grondwerk
De werkzaamheden waarop deze prijsindex is gebaseerd omvat het
verrichten van machinaal grondwerk ten behoeve van een
wegkruising met viaducten bestaande uit o.a.
- afgraven, afvoeren en verwerken slibhoudend zand;
- elders afgraven en aanvoeren op de bouwplaats van nieuw zand;
- verwerken, verdichten en in profiel brengen nieuw zand.
Onderhoud wegen
De werkzaamheden waarop deze prijsindex is gebaseerd omvat het
onderhoud van een asfalt- en een klinkerweg bestaande
uit o.a.
- opbreken en afvoeren van bestaande asfaltdeklagen;
- opbreken en schoonmaken van bestaande klinkerbestrating;
- profileren van het nieuwe weglichaam;
- afvoeren van de overtollige grond;
- nieuw aanbrengen van een klinker- en asfaltwegdek;