Prijsindexcijfers grond-, water- en wegenbouw (GWW)

Index van aanleg riolering en wegen, machinaal grondwerk en onderhoud
wegen (1995=100, 1979=100), mutaties index (1995=100) tov 1 jaar terug.
1979 - 1997 (febr, aug), februari 1979 - oktober 2004
Gewijzigd op 12 mei 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Prijsindexcijfers grond-, water- en wegenbouw (GWW)

Perioden Basis indexcijfers 15 februari 1995=100IndexcijfersAanleg riolering binnen bebouwde kom (1995=100) IndexcijfersAanleg wegenWegen met open verharding (1995=100) IndexcijfersAanleg wegenWegen met gesloten verharding (1995=100) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100IndexcijfersVerrichten machinaal grondwerk (1995=100) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100IndexcijfersOnderhoud wegen (1995=100) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100Mutaties ten opzichte van 1 jaar terugAanleg riolering binnen bebouwde kom (%) Mutaties ten opzichte van 1 jaar terugAanleg wegenWegen met open verharding (%) Mutaties ten opzichte van 1 jaar terugAanleg wegenWegen met gesloten verharding (%) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100Mutaties ten opzichte van 1 jaar terugVerrichten machinaal grondwerk (%) Basis indexcijfers 15 februari 1995=100Mutaties ten opzichte van 1 jaar terugOnderhoud wegen (%) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100Aanleg rioleringRiolering buiten bebouwde kom (1979=100) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100Aanleg rioleringRiolering binnen bebouwde kom (1979=100) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100Aanleg wegenWegen met open verharding (1979=100) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100Aanleg wegenWegen met gesloten verharding (1979=100) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100Verrichten machinaal grondwerk (1979=100) Basis indexcijfers 15 februari 1979=100Onderhoud wegen (1979=100)
1979 februari . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100
1979 augustus . . . . . . . . . . 103 104 105 109 105 106
1980 februari . . . . . . . . . . 109 108 110 125 111 117
1980 augustus . . . . . . . . . . 111 111 112 129 112 120
1981 februari . . . . . . . . . . 117 116 116 138 114 126
1981 augustus . . . . . . . . . . 120 119 118 145 117 128
1982 februari . . . . . . . . . . 125 123 121 148 119 132
1982 augustus . . . . . . . . . . 125 124 121 146 120 134
1983 februari . . . . . . . . . . 127 125 120 147 121 135
1983 augustus . . . . . . . . . . 129 126 121 148 122 136
1984 februari . . . . . . . . . . 131 128 121 151 123 139
1984 augustus . . . . . . . . . . 133 129 123 155 123 141
1985 februari . . . . . . . . . . 136 132 124 163 127 143
1985 augustus . . . . . . . . . . 137 134 125 162 129 145
1986 februari . . . . . . . . . . 141 136 127 156 129 142
1986 augustus . . . . . . . . . . 143 137 128 141 129 141
1987 februari . . . . . . . . . . 144 138 130 139 129 140
1987 augustus . . . . . . . . . . 143 139 131 141 129 143
1988 februari . . . . . . . . . . 145 141 133 139 131 143
1988 augustus . . . . . . . . . . 145 140 133 136 131 143
1989 februari . . . . . . . . . . 151 145 135 140 134 145
1989 augustus . . . . . . . . . . 152 147 138 147 136 150
1990 februari . . . . . . . . . . 158 150 141 151 139 154
1990 augustus . . . . . . . . . . 158 151 143 156 141 158
1991 februari . . . . . . . . . . 164 157 147 158 149 162
1991 augustus . . . . . . . . . . 164 158 147 155 149 162
1992 februari . . . . . . . . . . 168 163 152 158 150 166
1992 augustus . . . . . . . . . . 168 165 154 164 153 169
1993 februari . . . . . . . . . . 174 170 158 168 157 173
1993 augustus . . . . . . . . . . 175 170 159 168 156 175
1994 februari . . . . . . . . . . 178 171 159 170 157 177
1994 augustus . . . . . . . . . . 179 172 160 171 158 178
1995 februari 100 100 100 100 100 1,8 2,2 2,9 1,3 1,9 183 174 163 174 159 180
1995 augustus 101 101 100 101 100 1,9 2,4 2,5 1,4 1,4 184 175 164 175 161 180
1996 februari 102 102 102 102 100 1,8 2,1 1,7 2,1 0,0 . 177 166 177 162 180
1996 augustus 103 103 102 103 100 1,9 2,2 1,2 1,9 0,1 . 179 168 177 164 181
1997 februari 104 104 103 103 102 1,9 1,8 1,6 0,9 1,8 . 181 169 180 164 183
1997 augustus 104 105 104 103 102 1,7 1,9 1,9 0,6 1,8 . 182 171 181 165 184
1998 januari 106 107 105 105 104 . . . . . . . . . . .
1998 april 107 107 106 106 104 . . . . . . . . . . .
1998 juli 108 108 106 106 105 . . . . . . . . . . .
1998 oktober 108 108 106 106 104 . . . . . . . . . . .
1999 januari 108 109 107 107 105 1,6 1,4 1,0 1,2 0,7 . . . . . .
1999 april 108 109 107 107 106 0,7 1,6 1,3 1,6 0,9 . . . . . .
1999 juli 108 110 109 108 107 0,2 2,2 2,6 1,9 2,3 . . . . . .
1999 oktober 108 110 111 108 109 0,8 2,2 4,7 2,2 4,8 . . . . . .
2000 januari 110 112 114 110 112 1,5 3,1 7,1 3,1 7,0 . . . . . .
2000 april 111 112 116 110 114 2,9 2,9 7,9 2,6 7,8 . . . . . .
2000 juli 111 113 117 112 115 3,0 2,9 7,1 2,7 7,2 . . . . . .
2000 oktober 111 114 119 112 117 2,6 2,8 7,1 2,6 7,2 . . . . . .
2001 januari 113 116 120 113 117 2,9 4,1 5,2 2,6 4,4 . . . . . .
2001 april 115 119 121 114 118 3,6 5,7 4,5 3,7 3,5 . . . . . .
2001 juli 116 120 122 115 118 3,8 5,8 4,1 2,9 3,0 . . . . . .
2001 oktober 117 120 122 116 119 5,2 5,9 2,3 4,0 1,3 . . . . . .
2002 januari 120 122 123 117 120 6,1 4,9 2,7 4,0 2,5 . . . . . .
2002 april 121 123 124 118 121 5,2 3,6 2,7 2,8 2,6 . . . . . .
2002 juli 122 124 124 119 120 5,5 3,6 1,6 3,6 1,5 . . . . . .
2002 oktober 122 124 124 120 120 4,3 3,5 1,3 3,1 1,1 . . . . . .
2003 januari 124 126 126 120 122 3,4 3,4 2,4 2,8 2,3 . . . . . .
2003 april 124 125 126 122 122 2,9 1,9 1,4 3,5 1,5 . . . . . .
2003 juli 125 126 126 123 123 2,6 1,1 2,0 3,0 2,2 . . . . . .
2003 oktober 125 126 126 121 123 2,2 1,4 1,8 0,8 2,3 . . . . . .
2004 januari 127 127 127 122 123 3,0 0,6 0,5 1,0 0,2 . . . . . .
2004 april 128 126 127 122 124 2,5 0,8 1,0 0,3 0,9 . . . . . .
2004 juli 129 127 129 123 126 3,0 1,1 2,3 0,4 2,4 . . . . . .
2004 oktober 130 127 130 123 127 3,8 0,8 3,5 1,8 3,4 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens