Reiniging van gebouwen; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Reiniging van gebouwen; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekening Bedrijven (x 100) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Totaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Verleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Handelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Totaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Kostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Personeelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Autokosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Andere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Operationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Winstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekening Investeringsquote (%) Winst- en verliesrekening Netto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekening Loonkosten per fte (1 000 euro) Omzetspecificatie Netto-omzet (mln euro) Omzetspecificatie Reiniging van gebouwen Interieur van gebouwen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Reiniging van gebouwen Glazenwassen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Reiniging van gebouwen Brand- en roetreiniging (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Reiniging van gebouwen Gevelreiniging (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Reiniging van gebouwen Schoorsteenreiniging (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Reiniging van transportmiddelen e.d. Transportmiddelen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Reiniging van transportmiddelen e.d. Specialistisch industrieel schoonmaken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Reiniging van transportmiddelen e.d. Specialistisch industrieel schoonmaken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Reiniging van transportmiddelen e.d. Gezondheidszorg schoonmaken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Reiniging van transportmiddelen e.d. Asbestsanering (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Reiniging van transportmiddelen e.d. Overige schoonmaakactiviteiten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Reiniging van transportmiddelen e.d. Overige bedrijfsdiensten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Totaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) Personeelskosten Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Totaal personeelskosten (mln euro) Personeelskosten Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Betaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Onroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Energiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Reparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Verzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Overige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Totaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Onderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Overige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Totaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Autokosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Brandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Overige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Andere kosten Accountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Communicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Beheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personen Werknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Werknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Overig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Aantal vte (x 100) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Bedrijfsruimten (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Vervoermiddelen (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Computers (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Totaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 74701 1996 57,2 1.824 1.818 1.802 15 6 1.627 12,3 70,7 3,0 14,0 227 24 11 65 27 101 197 -13 184 89,0 10,3 10,1 3,8 26,2 18,3 1.818 72,8 9,2 3,3 1,6 0,6 2,6 1,5 1,3 1,9 0,2 2,9 1,3 99,2 0,6 1.150 81,6 7,3 1,8 5,5 1,8 2,6 227 24 64,6 1,7 10,8 9,2 1,9 11,8 11 25,2 39,0 35,8 65 34,1 27,4 38,4 27 44,7 37,2 18,1 101 17,1 10,6 5,7 0,1 11,0 39,4 2,5 13,6 1.524 93,0 3,9 3,1 694 70 95,2 12,1 42,7 2,9 26,1 11,3 4,8
Totaal SBI 74701 1997 57,2 1.914 1.910 1.889 20 4 1.709 13,1 70,1 2,9 13,9 237 27 14 67 26 104 205 -9 196 88,3 10,3 10,2 3,2 27,0 18,8 1.910 72,5 9,4 3,1 2,0 0,7 2,3 1,2 1,5 1,4 0,2 3,2 1,4 98,9 1,1 1.199 82,4 6,9 1,9 5,5 1,8 2,6 237 27 63,9 1,5 11,6 10,6 2,6 9,7 14 28,1 39,1 32,7 67 37,3 28,3 34,4 26 47,6 37,8 14,5 104 16,8 10,5 5,8 0,1 12,3 39,6 2,2 12,6 1.573 93,1 3,9 3,1 708 61 97,7 10,4 41,0 5,0 30,4 10,9 2,3
Totaal SBI 74701 1998 57,6 1.976 1.971 1.947 23 5 1.781 13,1 70,3 2,7 13,9 248 24 17 68 27 112 195 -11 184 88,2 9,5 9,3 3,6 27,2 19,2 1.971 70,9 9,8 3,3 2,1 0,9 2,4 1,1 1,4 2,6 0,0 2,7 1,5 98,8 1,5 1.252 78,4 11,4 2,2 5,1 1,5 3,0 248 24 . . . . . . 17 . . . 68 . . . 27 . . . 112 . . . . . . . . 1.583 93,2 3,9 2,9 725 71 98,1 14,5 40,3 4,5 23,1 15,8 1,9
Totaal SBI 74701 1999 57,5 2.160 2.155 2.130 24 5 1.942 12,8 71,2 2,6 13,4 261 27 17 74 29 114 217 -8 209 88,5 9,8 9,7 4,2 . . 2.155 69,9 9,9 2,9 2,0 0,7 2,6 1,4 1,7 2,8 0,0 3,5 1,4 98,8 1,9 1.384 77,6 11,8 1,9 6,5 1,3 2,8 261 27 . . . . . . 17 . . . 74 . . . 29 . . . 114 . . . . . . . . 1.609 93,3 3,5 3,1 739 90 95,0 19,0 31,6 4,9 17,5 22,0 5,0
Tot 50 000 euro 1996 29,5 63 62 62 0 1 30 25,9 18,8 10,8 44,5 14 1 1 6 1 5 33 0 33 87,4 51,3 51,3 5,8 . . 62 59,8 29,7 0,1 0,7 5,4 - 0,4 1,2 0,2 - 2,0 0,4 99,7 0,2 6 85,9 6,7 0,9 3,3 1,0 2,4 14 1 70,6 - 10,1 6,1 2,9 10,3 1 27,4 19,5 53,1 6 20,0 34,8 45,2 1 45,2 49,7 5,1 5 45,6 9,6 4,3 0,2 14,7 0,5 0,5 24,7 45 27,1 71,5 1,4 39 4 99,2 - 83,9 1,1 9,6 4,6 0,8
Tot 50 000 euro 1997 30,4 65 64 64 1 1 30 26,2 15,7 10,8 47,4 14 1 1 6 1 5 36 -1 35 87,9 53,5 53,6 7,1 . . 64 58,8 29,7 0,1 0,9 6,5 - 0,2 1,6 0,0 - 0,9 0,2 99,0 0,9 5 88,2 6,6 1,0 2,4 1,3 1,4 14 1 68,3 - 9,6 4,4 12,2 5,5 1 21,2 34,4 44,4 6 15,8 41,8 42,4 1 57,5 32,2 10,3 5 46,0 9,5 4,3 - 16,1 1,1 0,7 22,2 44 22,9 76,1 1,0 38 5 98,3 0,2 75,9 5,7 12,5 4,1 1,7
Tot 50 000 euro 1998 31,0 65 64 64 1 1 30 21,8 15,0 12,7 50,5 15 1 1 6 1 6 35 -1 34 89,9 52,8 53,2 13,1 . . 64 57,8 29,5 0,1 2,6 6,4 0,0 0,5 1,8 0,2 0,0 0,2 0,1 99,1 0,3 4 80,3 8,2 1,0 6,5 1,6 2,8 15 1 . . . . . . 1 . . . 6 . . . 1 . . . 6 . . . . . . . . 47 21,5 76,4 2,1 41 8 100,0 5,1 63,6 1,9 7,8 21,7 0,0
Tot 50 000 euro 1999 31,5 71 70 70 0 1 30 18,9 14,9 13,3 52,9 16 1 1 7 1 6 41 0 41 92,0 57,3 57,4 6,5 . . 70 55,4 30,0 0,1 1,9 6,1 - 0,2 1,6 - 0,8 1,6 1,7 99,3 - 4 85,7 7,9 1,0 3,1 0,3 2,1 16 1 . . . . . . 1 . . . 7 . . . 1 . . . 6 . . . . . . . . 43 17,6 81,4 1,1 39 5 99,7 3,3 67,2 3,3 21,7 4,3 0,3
50 000 tot 100 000 euro 1996 10,8 80 79 78 0 1 49 22,1 36,9 8,6 32,4 16 2 0 5 1 7 31 0 31 86,3 38,3 38,4 8,5 . . 79 62,8 24,8 0,2 2,3 3,0 0,1 0,7 0,6 0,1 - 0,4 4,5 99,5 1,8 18 86,3 8,2 1,5 2,4 0,0 3,5 16 2 80,4 4,2 6,9 2,4 0,7 5,3 0 25,6 33,6 40,8 5 9,7 36,4 53,9 1 52,0 32,6 15,5 7 30,8 18,8 7,0 - 14,6 10,5 0,5 17,8 45 70,2 29,3 0,6 25 7 96,7 2,5 72,7 0,8 16,9 3,9 3,3
50 000 tot 100 000 euro 1997 8,7 66 65 63 2 1 41 28,3 37,6 6,7 27,3 11 1 1 5 1 4 25 0 25 82,3 37,4 37,3 6,1 . . 65 55,3 29,8 0,1 1,6 3,4 0,0 1,3 0,6 - - 3,4 1,5 96,9 0,6 15 84,6 8,0 2,0 1,0 0,3 4,8 11 1 62,4 7,9 14,2 6,9 0,8 7,8 1 14,9 29,6 55,5 5 24,6 37,6 37,8 1 48,1 42,1 9,8 4 34,2 16,2 10,7 - 17,0 2,2 0,9 18,8 40 69,4 30,6 - 20 4 100,0 0,7 75,9 6,2 15,1 2,1 0,0
50 000 tot 100 000 euro 1998 8,3 64 63 63 0 1 38 19,2 45,3 7,6 27,9 11 0 1 4 1 4 26 0 26 88,5 40,2 40,3 6,1 . . 63 61,3 27,0 0,0 2,4 4,1 0,1 0,3 0,5 0,0 - 3,6 0,1 99,5 0,8 17 84,6 9,1 1,8 2,2 0,0 3,1 11 0 . . . . . . 1 . . . 4 . . . 1 . . . 4 . . . . . . . . 35 72,3 27,1 0,6 22 4 99,9 20,1 61,3 1,7 10,7 6,2 0,1
50 000 tot 100 000 euro 1999 7,7 55 54 54 0 1 30 15,4 45,6 8,2 30,8 9 1 1 4 1 4 25 0 25 91,4 44,4 44,6 5,6 . . 54 70,4 21,1 1,3 2,6 1,9 0,0 0,3 0,0 - - 0,6 1,6 99,7 0,5 14 83,9 10,7 1,6 1,3 0,2 2,7 9 1 . . . . . . 1 . . . 4 . . . 1 . . . 4 . . . . . . . . 29 71,0 28,4 0,7 19 3 99,4 15,4 61,1 2,8 14,2 5,9 0,6
100 000 euro en meer 1996 16,9 1.681 1.677 1.662 15 4 1.548 11,8 72,7 2,7 12,8 198 22 10 53 25 89 133 -12 121 89,1 7,4 7,2 3,5 . . 1.677 73,7 7,7 3,5 1,6 0,3 2,9 1,6 1,3 2,1 0,2 3,1 1,2 99,1 0,6 1.126 81,5 7,3 1,8 5,6 1,9 2,6 198 22 63,2 1,5 11,1 9,8 1,9 12,4 10 25,1 40,2 34,7 53 38,4 25,6 36,0 25 44,3 36,9 18,8 89 14,4 10,1 5,7 0,1 10,6 43,8 2,8 12,6 1.435 95,8 1,0 3,2 630 59 94,8 14,0 36,7 3,3 28,2 12,6 5,2
100 000 euro en meer 1997 18,1 1.783 1.780 1.762 17 3 1.638 12,5 71,9 2,6 12,9 212 25 13 56 24 95 145 -9 136 88,5 7,7 7,6 2,9 . . 1.780 73,6 7,9 3,3 2,0 0,4 2,5 1,3 1,6 1,5 0,3 3,2 1,4 99,0 1,1 1.179 82,3 6,9 1,9 5,6 1,8 2,6 212 25 63,8 1,4 11,6 11,0 2,3 9,9 13 29,2 39,9 31,0 56 40,7 26,0 33,3 24 47,1 37,9 15,0 95 14,4 10,3 5,7 0,1 11,9 43,4 2,4 11,8 1.490 95,8 1,0 3,2 649 53 97,4 12,1 35,3 4,8 33,1 12,2 2,6
100 000 euro en meer 1998 18,3 1.847 1.844 1.820 22 3 1.713 12,8 71,8 2,4 13,0 222 22 15 57 25 102 134 -10 124 88,1 6,9 6,7 3,2 . . 1.844 71,7 8,5 3,5 2,1 0,6 2,5 1,1 1,4 2,8 0,0 2,8 1,6 98,7 1,5 1.230 78,3 11,4 2,2 5,2 1,5 3,0 222 22 . . . . . . 15 . . . 57 . . . 25 . . . 102 . . . . . . . . 1.501 95,9 1,1 3,0 663 59 97,7 15,4 35,5 5,1 26,1 15,6 2,3
100 000 euro en meer 1999 18,3 2.033 2.030 2.005 24 3 1.882 12,6 72,5 2,3 12,5 236 25 15 64 27 105 151 -8 143 88,3 7,2 7,1 4,0 . . 2.030 70,4 8,9 3,1 2,0 0,5 2,8 1,4 1,7 3,0 0,0 3,6 1,4 98,8 1,9 1.365 77,5 11,9 1,9 6,5 1,3 2,8 236 25 . . . . . . 15 . . . 64 . . . 27 . . . 105 . . . . . . . . 1.537 95,9 0,9 3,2 681 82 94,6 20,0 28,5 5,1 17,4 23,6 5,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Reiniging van gebouwen (SBI 74701)
Deze subklasse omvat: reinigen van interieurs van gebouwen of gedeelten
daarvan; glazenwassen; schoonmaken van toiletten; brand- en roet-
reiniging; schoorsteenvegen en schoonmaken van rookkanalen;
verwijderen van graffiti.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Winst- en verliesrekening
Bedrijven
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengst =
Netto-omzet +
wijzigingen in onderhanden werk +
Geactiveerde productie voor eigen bedrijf +
Subsidies en restituties +
uitkeringen van verzekeringen (bedrijfsschade)+
Ontvangen huren onroerende goederen +
Niet eerder genoemde opbrengsten
Netto-omzet
Totaal netto-omzet
Verleende diensten
Handelsgoederen
Overige opbrengsten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfslasten
Kostprijs van de omzet
Grond- en hulpstoffen.
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Inventaris- en machinekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Andere kosten
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële resultaten
Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone
bedrijfsuitoefening.
Resultaat voor belastingen
Bruto winstmarge
De netto-omzet minus de som van de kosten van grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en kosten uitbesteed werk als percentage van
de netto-omzet.
Operationele winstmarge
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen als percentage
van de bedrijfsopbrengsten.
Winstmarge voor belastingen
Het resultaat voor belastingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Investeringsquote
De investeringen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Netto-omzet per fte
Loonkosten per fte
Omzetspecificatie
Netto-omzet
Reiniging van gebouwen
Interieur van gebouwen
Glazenwassen
Brand- en roetreiniging
Gevelreiniging
Schoorsteenreiniging
Reiniging van transportmiddelen e.d.
Reiniging van transportmiddelen en overige reiniging.
Transportmiddelen
Specialistisch industrieel schoonmaken
Exclusief levensmiddelenindustrie.
Specialistisch industrieel schoonmaken
Betreft levensmiddelenindustrie.
Gezondheidszorg schoonmaken
Asbestsanering
Overige schoonmaakactiviteiten
Overige bedrijfsdiensten
Totaal verleende diensten
Personeelskosten
Ontvangsten voor uitleen en subsidie
Ontvangsten voor uitleen en loonsubsidie.
Incl. subsidies ter handhaving van de werkgelegenheid.
Totaal personeelskosten
Personeelskosten minus de personeelsopbrengsten.
Bruto lonen en salarissen
Bruto loon en salarissen gedurende het boekjaar, inclusief:
overhevelingstoeslag, extra beloningen en uitkeringen, overwerkgelden,
gratificaties, tantiemes, vakantiegeld, vergoedingen in natura en
uitkeringen uit hoofde van ontslagregelingen, minus ontvangen ziektegelden
van bedrijfsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen, wachtgeld en extra
loonheffing op spaarloon.
Sociale lasten
Alle ten laste van het bedrijf komende premies ZW, ZWF en WW. Als het
bedrijf op grond van de CAO het zgn. WAO-gat voor haar rekening neemt,
zijn de kosten daarvan opgenomen evenals de betalingen ingevolg de
Malus-regeling.
Pensioenpremies
De ten laste van het bedrijf komende bedragen voor pensioen- en
spaarregelingen ten behoeve van de oudedagsvoorziening. Hier zijn ook alle
uitgaven/suppleties in het kader van de VUT/EVT-regelingen opgenomen.
Kosten uitzendkrachten
Kosten ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Hieronder vallen o.m. reiskostenvergoedingen voor woon- werkverkeer,
kantinekosten, bedrijfscursussen, bijdrage spaarloonregeling,
personeelsadvertenties, bedrijfskleding, jubilea, wervingskosten,
arbodienst e.d..
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Betaalde huren, pachten e.d. van leasing
Betaalde huren, pachten en kosten van leasing.
Onroerende zaakbelasting, milieuheffing
Inclusief zuiveringslasten en PBO.
Energiekosten
Reparatie- en onderhoudskosten
Verzekeringen
Opstal, brand, glas e.d. inclusief assurantiebelasting.
Overige huisvestingskosten
Bewaking, schoonmaak, water e.d..
Inventaris- en machinekosten
Inclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Totaal inventaris- en machinekosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Onderhoudskosten
Overige inventaris- en machinekosten
Inclusief aanwijsbare energiekosten.
Autokosten
Totaal autokosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Betaalde huren en kosten van operational lease.
Brandstof
Overige autokosten
Verkoopkosten
Totaal verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Overige verkoopkosten
Inclusief beurs- en kredietverzekeringskosten.
Andere kosten
Totaal andere kosten
Accountants- en adviesdiensten
Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur
Overige verzekeringen
Exclusief verzekeringen t.b.v. huisvesting, beurs- en
kredietverzekeringskosten.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Exclusief onroerend zaakbelasting en milieuheffing.
Communicatiekosten
Beheerskosten
Overige automatiseringskosten
Exclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten
Werkzame personen
Totaal aantal werkzame personen
Werknemers op de loonlijst
Werknemers niet op loonlijst
Eigenaren, gezinsleden, firmanten.
Overig personeel
Ingeleend personeel van andere ondernemingen.
Aantal vte
Aantal werkzame personen herleid tot fte's.
Investeringen
Hieronder wordt verstaan de waarde van goederen, die in het boekjaar ter
beschikking komen en meer dan een produktiegang meegaan en een minimale
levensduur hebben van een jaar. Groot onderhoud van gebouwen of machines
wordt ook tot de investeringen gerekend. Investeringen in gebruikte
investeringsgoederen worden opgenomen voor de aanschafprijs. Investeringen
in voorraden en deelnemingen in andere bedrijven vallen niet onder het
investeringsbegrip.
Totaal investeringen
Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Computers
Overige machines, apparaten e.d.
Overige materiële vaste activa
Totaal immateriële vaste activa