Reiniging van gebouwen; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Reiniging van gebouwen (SBI 74701)
Deze subklasse omvat: reinigen van interieurs van gebouwen of gedeelten
daarvan; glazenwassen; schoonmaken van toiletten; brand- en roet-
reiniging; schoorsteenvegen en schoonmaken van rookkanalen;
verwijderen van graffiti.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Reiniging van gebouwen; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieReiniging van gebouwenInterieur van gebouwen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieReiniging van gebouwenGlazenwassen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieReiniging van gebouwenBrand- en roetreiniging (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieReiniging van gebouwenGevelreiniging (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieReiniging van gebouwenSchoorsteenreiniging (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieReiniging van transportmiddelen e.d.Transportmiddelen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieReiniging van transportmiddelen e.d.Specialistisch industrieel schoonmaken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieReiniging van transportmiddelen e.d.Specialistisch industrieel schoonmaken (in % van de netto-omzet) 37 OmzetspecificatieReiniging van transportmiddelen e.d.Gezondheidszorg schoonmaken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieReiniging van transportmiddelen e.d.Asbestsanering (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieReiniging van transportmiddelen e.d.Overige schoonmaakactiviteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieReiniging van transportmiddelen e.d.Overige bedrijfsdiensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 74701 1996 57,2 1.824 1.818 1.802 15 6 1.627 12,3 70,7 3,0 14,0 227 24 11 65 27 101 197 -13 184 89,0 10,3 10,1 3,8 26,2 18,3 1.818 72,8 9,2 3,3 1,6 0,6 2,6 1,5 1,3 1,9 0,2 2,9 1,3 99,2 0,6 1.150 81,6 7,3 1,8 5,5 1,8 2,6 227 24 64,6 1,7 10,8 9,2 1,9 11,8 11 25,2 39,0 35,8 65 34,1 27,4 38,4 27 44,7 37,2 18,1 101 17,1 10,6 5,7 0,1 11,0 39,4 2,5 13,6 1.524 93,0 3,9 3,1 694 70 95,2 12,1 42,7 2,9 26,1 11,3 4,8
Totaal SBI 74701 1997 57,2 1.914 1.910 1.889 20 4 1.709 13,1 70,1 2,9 13,9 237 27 14 67 26 104 205 -9 196 88,3 10,3 10,2 3,2 27,0 18,8 1.910 72,5 9,4 3,1 2,0 0,7 2,3 1,2 1,5 1,4 0,2 3,2 1,4 98,9 1,1 1.199 82,4 6,9 1,9 5,5 1,8 2,6 237 27 63,9 1,5 11,6 10,6 2,6 9,7 14 28,1 39,1 32,7 67 37,3 28,3 34,4 26 47,6 37,8 14,5 104 16,8 10,5 5,8 0,1 12,3 39,6 2,2 12,6 1.573 93,1 3,9 3,1 708 61 97,7 10,4 41,0 5,0 30,4 10,9 2,3
Totaal SBI 74701 1998 57,6 1.976 1.971 1.947 23 5 1.781 13,1 70,3 2,7 13,9 248 24 17 68 27 112 195 -11 184 88,2 9,5 9,3 3,6 27,2 19,2 1.971 70,9 9,8 3,3 2,1 0,9 2,4 1,1 1,4 2,6 0,0 2,7 1,5 98,8 1,5 1.252 78,4 11,4 2,2 5,1 1,5 3,0 248 24 . . . . . . 17 . . . 68 . . . 27 . . . 112 . . . . . . . . 1.583 93,2 3,9 2,9 725 71 98,1 14,5 40,3 4,5 23,1 15,8 1,9
Totaal SBI 74701 1999 57,5 2.160 2.155 2.130 24 5 1.942 12,8 71,2 2,6 13,4 261 27 17 74 29 114 217 -8 209 88,5 9,8 9,7 4,2 . . 2.155 69,9 9,9 2,9 2,0 0,7 2,6 1,4 1,7 2,8 0,0 3,5 1,4 98,8 1,9 1.384 77,6 11,8 1,9 6,5 1,3 2,8 261 27 . . . . . . 17 . . . 74 . . . 29 . . . 114 . . . . . . . . 1.609 93,3 3,5 3,1 739 90 95,0 19,0 31,6 4,9 17,5 22,0 5,0
Tot 50 000 euro 1996 29,5 63 62 62 0 1 30 25,9 18,8 10,8 44,5 14 1 1 6 1 5 33 0 33 87,4 51,3 51,3 5,8 . . 62 59,8 29,7 0,1 0,7 5,4 - 0,4 1,2 0,2 - 2,0 0,4 99,7 0,2 6 85,9 6,7 0,9 3,3 1,0 2,4 14 1 70,6 - 10,1 6,1 2,9 10,3 1 27,4 19,5 53,1 6 20,0 34,8 45,2 1 45,2 49,7 5,1 5 45,6 9,6 4,3 0,2 14,7 0,5 0,5 24,7 45 27,1 71,5 1,4 39 4 99,2 - 83,9 1,1 9,6 4,6 0,8
Tot 50 000 euro 1997 30,4 65 64 64 1 1 30 26,2 15,7 10,8 47,4 14 1 1 6 1 5 36 -1 35 87,9 53,5 53,6 7,1 . . 64 58,8 29,7 0,1 0,9 6,5 - 0,2 1,6 0,0 - 0,9 0,2 99,0 0,9 5 88,2 6,6 1,0 2,4 1,3 1,4 14 1 68,3 - 9,6 4,4 12,2 5,5 1 21,2 34,4 44,4 6 15,8 41,8 42,4 1 57,5 32,2 10,3 5 46,0 9,5 4,3 - 16,1 1,1 0,7 22,2 44 22,9 76,1 1,0 38 5 98,3 0,2 75,9 5,7 12,5 4,1 1,7
Tot 50 000 euro 1998 31,0 65 64 64 1 1 30 21,8 15,0 12,7 50,5 15 1 1 6 1 6 35 -1 34 89,9 52,8 53,2 13,1 . . 64 57,8 29,5 0,1 2,6 6,4 0,0 0,5 1,8 0,2 0,0 0,2 0,1 99,1 0,3 4 80,3 8,2 1,0 6,5 1,6 2,8 15 1 . . . . . . 1 . . . 6 . . . 1 . . . 6 . . . . . . . . 47 21,5 76,4 2,1 41 8 100,0 5,1 63,6 1,9 7,8 21,7 0,0
Tot 50 000 euro 1999 31,5 71 70 70 0 1 30 18,9 14,9 13,3 52,9 16 1 1 7 1 6 41 0 41 92,0 57,3 57,4 6,5 . . 70 55,4 30,0 0,1 1,9 6,1 - 0,2 1,6 - 0,8 1,6 1,7 99,3 - 4 85,7 7,9 1,0 3,1 0,3 2,1 16 1 . . . . . . 1 . . . 7 . . . 1 . . . 6 . . . . . . . . 43 17,6 81,4 1,1 39 5 99,7 3,3 67,2 3,3 21,7 4,3 0,3
50 000 tot 100 000 euro 1996 10,8 80 79 78 0 1 49 22,1 36,9 8,6 32,4 16 2 0 5 1 7 31 0 31 86,3 38,3 38,4 8,5 . . 79 62,8 24,8 0,2 2,3 3,0 0,1 0,7 0,6 0,1 - 0,4 4,5 99,5 1,8 18 86,3 8,2 1,5 2,4 0,0 3,5 16 2 80,4 4,2 6,9 2,4 0,7 5,3 0 25,6 33,6 40,8 5 9,7 36,4 53,9 1 52,0 32,6 15,5 7 30,8 18,8 7,0 - 14,6 10,5 0,5 17,8 45 70,2 29,3 0,6 25 7 96,7 2,5 72,7 0,8 16,9 3,9 3,3
50 000 tot 100 000 euro 1997 8,7 66 65 63 2 1 41 28,3 37,6 6,7 27,3 11 1 1 5 1 4 25 0 25 82,3 37,4 37,3 6,1 . . 65 55,3 29,8 0,1 1,6 3,4 0,0 1,3 0,6 - - 3,4 1,5 96,9 0,6 15 84,6 8,0 2,0 1,0 0,3 4,8 11 1 62,4 7,9 14,2 6,9 0,8 7,8 1 14,9 29,6 55,5 5 24,6 37,6 37,8 1 48,1 42,1 9,8 4 34,2 16,2 10,7 - 17,0 2,2 0,9 18,8 40 69,4 30,6 - 20 4 100,0 0,7 75,9 6,2 15,1 2,1 0,0
50 000 tot 100 000 euro 1998 8,3 64 63 63 0 1 38 19,2 45,3 7,6 27,9 11 0 1 4 1 4 26 0 26 88,5 40,2 40,3 6,1 . . 63 61,3 27,0 0,0 2,4 4,1 0,1 0,3 0,5 0,0 - 3,6 0,1 99,5 0,8 17 84,6 9,1 1,8 2,2 0,0 3,1 11 0 . . . . . . 1 . . . 4 . . . 1 . . . 4 . . . . . . . . 35 72,3 27,1 0,6 22 4 99,9 20,1 61,3 1,7 10,7 6,2 0,1
50 000 tot 100 000 euro 1999 7,7 55 54 54 0 1 30 15,4 45,6 8,2 30,8 9 1 1 4 1 4 25 0 25 91,4 44,4 44,6 5,6 . . 54 70,4 21,1 1,3 2,6 1,9 0,0 0,3 0,0 - - 0,6 1,6 99,7 0,5 14 83,9 10,7 1,6 1,3 0,2 2,7 9 1 . . . . . . 1 . . . 4 . . . 1 . . . 4 . . . . . . . . 29 71,0 28,4 0,7 19 3 99,4 15,4 61,1 2,8 14,2 5,9 0,6
100 000 euro en meer 1996 16,9 1.681 1.677 1.662 15 4 1.548 11,8 72,7 2,7 12,8 198 22 10 53 25 89 133 -12 121 89,1 7,4 7,2 3,5 . . 1.677 73,7 7,7 3,5 1,6 0,3 2,9 1,6 1,3 2,1 0,2 3,1 1,2 99,1 0,6 1.126 81,5 7,3 1,8 5,6 1,9 2,6 198 22 63,2 1,5 11,1 9,8 1,9 12,4 10 25,1 40,2 34,7 53 38,4 25,6 36,0 25 44,3 36,9 18,8 89 14,4 10,1 5,7 0,1 10,6 43,8 2,8 12,6 1.435 95,8 1,0 3,2 630 59 94,8 14,0 36,7 3,3 28,2 12,6 5,2
100 000 euro en meer 1997 18,1 1.783 1.780 1.762 17 3 1.638 12,5 71,9 2,6 12,9 212 25 13 56 24 95 145 -9 136 88,5 7,7 7,6 2,9 . . 1.780 73,6 7,9 3,3 2,0 0,4 2,5 1,3 1,6 1,5 0,3 3,2 1,4 99,0 1,1 1.179 82,3 6,9 1,9 5,6 1,8 2,6 212 25 63,8 1,4 11,6 11,0 2,3 9,9 13 29,2 39,9 31,0 56 40,7 26,0 33,3 24 47,1 37,9 15,0 95 14,4 10,3 5,7 0,1 11,9 43,4 2,4 11,8 1.490 95,8 1,0 3,2 649 53 97,4 12,1 35,3 4,8 33,1 12,2 2,6
100 000 euro en meer 1998 18,3 1.847 1.844 1.820 22 3 1.713 12,8 71,8 2,4 13,0 222 22 15 57 25 102 134 -10 124 88,1 6,9 6,7 3,2 . . 1.844 71,7 8,5 3,5 2,1 0,6 2,5 1,1 1,4 2,8 0,0 2,8 1,6 98,7 1,5 1.230 78,3 11,4 2,2 5,2 1,5 3,0 222 22 . . . . . . 15 . . . 57 . . . 25 . . . 102 . . . . . . . . 1.501 95,9 1,1 3,0 663 59 97,7 15,4 35,5 5,1 26,1 15,6 2,3
100 000 euro en meer 1999 18,3 2.033 2.030 2.005 24 3 1.882 12,6 72,5 2,3 12,5 236 25 15 64 27 105 151 -8 143 88,3 7,2 7,1 4,0 . . 2.030 70,4 8,9 3,1 2,0 0,5 2,8 1,4 1,7 3,0 0,0 3,6 1,4 98,8 1,9 1.365 77,5 11,9 1,9 6,5 1,3 2,8 236 25 . . . . . . 15 . . . 64 . . . 27 . . . 105 . . . . . . . . 1.537 95,9 0,9 3,2 681 82 94,6 20,0 28,5 5,1 17,4 23,6 5,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens