Slachtofferschap (delictgroepen) naar persoonskenmerken, 1992-1996

Slachtofferschap (delictgroepen) naar persoonskenmerken, 1992-1996

Persoonskenmerken Perioden Slachtofferschap totaal (in % vd betreffende groep) Slachtoffer van geweldsdelicten (in % vd betreffende groep) Slachtoffer van diefstaldelicten (in % vd betreffende groep) Slachtoffer van vernielingen (in % vd betreffende groep)
Totaal persoonskenmerken 1992 24,4 5,4 13,6 8,7
Totaal persoonskenmerken 1993 25,0 5,1 13,5 10,3
Totaal persoonskenmerken 1994 26,0 5,2 13,8 9,9
Totaal persoonskenmerken 1995 25,9 5,4 13,9 9,7
Totaal persoonskenmerken 1996 23,1 4,2 12,5 8,8
Mannen 1992 26,5 6,3 14,3 10,0
Mannen 1993 27,5 5,7 14,4 12,5
Mannen 1994 29,4 5,8 15,2 12,0
Mannen 1995 27,9 6,0 13,7 11,7
Mannen 1996 26,4 5,3 13,5 10,7
Vrouwen 1992 22,3 4,5 12,7 7,3
Vrouwen 1993 22,6 4,4 12,6 8,1
Vrouwen 1994 22,6 4,5 12,6 7,8
Vrouwen 1995 24,0 4,8 14,2 7,7
Vrouwen 1996 20,0 3,2 11,6 7,0
Lft. cat. 2: 15-24 jaar 1992 40,8 13,9 23,3 12,0
Lft. cat. 2: 15-24 jaar 1993 38,4 11,4 21,8 13,1
Lft. cat. 2: 15-24 jaar 1994 39,2 10,7 22,5 12,5
Lft. cat. 2: 15-24 jaar 1995 40,9 13,0 23,2 11,1
Lft. cat. 2: 15-24 jaar 1996 37,4 9,6 24,3 10,7
Lft. cat. 2: 25-44 jaar 1992 27,5 5,3 15,2 10,7
Lft. cat. 2: 25-44 jaar 1993 27,9 5,2 14,6 12,3
Lft. cat. 2: 25-44 jaar 1994 29,5 5,9 14,9 12,2
Lft. cat. 2: 25-44 jaar 1995 28,0 6,0 14,2 11,7
Lft. cat. 2: 25-44 jaar 1996 25,7 5,0 12,8 10,3
Lft. cat. 2: 45-64 jaar 1992 16,7 2,5 9,3 6,0
Lft. cat. 2: 45-64 jaar 1993 19,5 2,8 10,2 8,9
Lft. cat. 2: 45-64 jaar 1994 19,9 2,9 10,2 8,0
Lft. cat. 2: 45-64 jaar 1995 21,2 2,0 11,6 8,9
Lft. cat. 2: 45-64 jaar 1996 17,9 1,8 8,9 8,0
Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder 1992 10,1 0,5 5,0 4,1
Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder 1993 10,6 1,0 6,4 3,7
Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder 1994 12,4 1,0 7,4 4,3
Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder 1995 12,1 1,2 7,1 4,4
Lft. cat. 2: 65 jaar en ouder 1996 10,7 0,9 6,0 4,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn de gegevens over de jaren 1992-1996 per groep van
delicten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht en
stedelijkheid. Het gaat steeds om percentages van de bevolking van 15 jaar
en ouder, tenzij anders vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf:1992-1996

Status van de cijfers:
Frequentie: stopgezet per 24 juni 2002.

Toelichting onderwerpen

Slachtofferschap totaal
Exclusief kwaadwillige telefoontjes en "overige" delicten
(overige: niet tot de genoemde categoriën behorend).
Slachtoffer van geweldsdelicten
Seksuele delicten (in 1992-1996 alleen aan vrouwen gevraagd).
Mishandeling, bedreiging.
Slachtoffer van diefstaldelicten
Inbraak, fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal uit auto, zakkenrollerij,
overige diefstal.
Slachtoffer van vernielingen
Diefstal vanaf/beschadiging van auto, overige vernielingen.