Vacatures; overheid en onderwijs 1992-2009

Bewerk tabel

Deze tabel bevat het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures
bij de overheid en het onderwijs.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar overheidssector.

Gegevens over 4e kwartaal 1992 - 2009.

Frequentie:stopgezet.

Wijzigingen per 12 februari 2011:
Stopgezet.
Reden van stopzetten:
In de loop van 2006 is het CBS overgegaan op een vernieuwd
bedrijfsregister waarin de bedrijven op een iets andere manier zijn
onderverdeeld.
De overgang heeft geleid tot een kleine trendbreuk in de uitkomsten.
Om een beeld te geven van omvang van de breuk zijn voor het vierde
kwartaal van 2006 telkens twee cijfers gepubliceerd: het cijfer voor
de trendbreuk en het cijfer na de trendbreuk
In 2010 is de waarneming voor de totale vacaturemarkt overgegaan van
SBI 1993 naar SBI 2008. In de StatLine tabel
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80857ned"
>Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs
zijn de vacaturegegevens van de overheid met terugwerkende kracht
aangepast aan deze nieuwe indeling en is de trendbreuk in het vierde
kwartaal van 2006 verwerkt en verwijderd

Status van de cijfers:
Met ingang van het derde kwartaal van 2008 neemt het
vacature-onderzoek het aantal vacatures bij het ministerie van Defensie
veel beter waar. Hierdoor worden in het derde kwartaal van 2008 ruim
7 duizend vacatures extra geteld. Deze vacatures zijn zichtbaar bij de
overheid. Bij de interpretatie van de uitkomsten dient hiermee rekening
te worden gehouden. Door deze vacatures van Defensie zijn de aantallen
openstaande, ontstane en vervulde vacatures in het derde kwartaal van
2008 niet volledig consistent met het aantal openstaande vacatures in
het tweede kwartaal.

Vacatures; overheid en onderwijs 1992-2009

Overheidssectoren Perioden Vacatures na de trendbreukVacatures (x 1 000) Vacatures na de trendbreukOntstane vacatures (x 1 000) Vacatures na de trendbreukVervulde vacatures (x 1 000) Vacatures voor de trendbreukVacatures (x 1 000) Vacatures voor de trendbreukOntstane vacatures (x 1 000) Vacatures voor de trendbreukVervulde vacatures (x 1 000)
Totaal sectoren 2006 1e kwartaal . . . 12,1 12,8 12,5
Totaal sectoren 2006 2e kwartaal . . . 12,9 14,2 13,5
Totaal sectoren 2006 3e kwartaal . . . 12,3 14,5 14,9
Totaal sectoren 2006 4e kwartaal 13,0 15,1 13,2 13,8 15,3 13,8
Totaal sectoren 2006 jaarcijfer . . . 12,5 56,9 54,8
Totaal sectoren 2007 1e kwartaal 14,0 16,5 15,5 . . .
Totaal sectoren 2007 2e kwartaal 15,5 17,9 16,3 . . .
Totaal sectoren 2007 3e kwartaal 14,2 18,4 19,7 . . .
Totaal sectoren 2007 4e kwartaal 13,9 13,9 14,1 . . .
Totaal sectoren 2007 jaarcijfer 14,3 66,6 65,6 . . .
Totaal sectoren 2008 1e kwartaal 15,9 16,7 14,7 . . .
Totaal sectoren 2008 2e kwartaal 18,0 19,3 17,1 . . .
Totaal sectoren 2008 3e kwartaal 22,1 18,1 21,6 . . .
Totaal sectoren 2008 4e kwartaal 21,8 14,2 14,4 . . .
Totaal sectoren 2008 jaarcijfer 18,4 68,3 67,7 . . .
Totaal sectoren 2009 1e kwartaal 19,7 13,7 15,7 . . .
Totaal sectoren 2009 2e kwartaal 19,9 16,2 16,0 . . .
Totaal sectoren 2009 3e kwartaal 17,6 15,2 17,4 . . .
Totaal sectoren 2009 4e kwartaal 17,5 12,6 12,7 . . .
Totaal sectoren 2009 jaarcijfer 19,2 57,7 61,8 . . .
Rijksoverheid 2006 1e kwartaal . . . 1,3 1,1 1,4
Rijksoverheid 2006 2e kwartaal . . . 1,3 0,9 0,9
Rijksoverheid 2006 3e kwartaal . . . 1,6 1,2 1,0
Rijksoverheid 2006 4e kwartaal 2,2 2,0 1,6 2,3 2,4 1,7
Rijksoverheid 2006 jaarcijfer . . . 1,5 5,6 4,9
Rijksoverheid 2007 1e kwartaal 1,8 1,6 2,0 . . .
Rijksoverheid 2007 2e kwartaal 1,8 1,5 1,6 . . .
Rijksoverheid 2007 3e kwartaal 1,4 1,2 1,6 . . .
Rijksoverheid 2007 4e kwartaal 1,1 1,0 1,2 . . .
Rijksoverheid 2007 jaarcijfer 1,7 5,3 6,4 . . .
Rijksoverheid 2008 1e kwartaal 1,6 1,8 1,3 . . .
Rijksoverheid 2008 2e kwartaal 1,4 1,2 1,3 . . .
Rijksoverheid 2008 3e kwartaal 1,5 1,3 1,2 . . .
Rijksoverheid 2008 4e kwartaal 0,8 0,6 1,3 . . .
Rijksoverheid 2008 jaarcijfer 1,4 4,9 5,1 . . .
Rijksoverheid 2009 1e kwartaal 1,1 1,1 0,9 . . .
Rijksoverheid 2009 2e kwartaal 1,1 1,1 1,1 . . .
Rijksoverheid 2009 3e kwartaal 1,1 0,7 0,7 . . .
Rijksoverheid 2009 4e kwartaal 1,2 0,9 0,8 . . .
Rijksoverheid 2009 jaarcijfer 1,1 3,9 3,4 . . .
Provinciale overheid 2006 1e kwartaal . . . 0,6 0,2 0,2
Provinciale overheid 2006 2e kwartaal . . . 0,6 0,2 0,2
Provinciale overheid 2006 3e kwartaal . . . 0,5 0,1 0,1
Provinciale overheid 2006 4e kwartaal 0,6 0,3 0,2 0,5 0,1 0,2
Provinciale overheid 2006 jaarcijfer . . . 0,5 0,6 0,6
Provinciale overheid 2007 1e kwartaal 0,5 0,2 0,2 . . .
Provinciale overheid 2007 2e kwartaal 0,4 0,2 0,3 . . .
Provinciale overheid 2007 3e kwartaal 0,5 0,2 0,2 . . .
Provinciale overheid 2007 4e kwartaal 0,5 0,3 0,2 . . .
Provinciale overheid 2007 jaarcijfer 0,5 0,9 1,0 . . .
Provinciale overheid 2008 1e kwartaal 0,5 0,2 0,2 . . .
Provinciale overheid 2008 2e kwartaal 0,7 0,4 0,2 . . .
Provinciale overheid 2008 3e kwartaal 0,6 0,3 0,4 . . .
Provinciale overheid 2008 4e kwartaal 0,5 0,2 0,3 . . .
Provinciale overheid 2008 jaarcijfer 0,6 1,1 1,2 . . .
Provinciale overheid 2009 1e kwartaal 0,5 0,3 0,3 . . .
Provinciale overheid 2009 2e kwartaal 0,4 0,2 0,2 . . .
Provinciale overheid 2009 3e kwartaal 0,4 0,2 0,2 . . .
Provinciale overheid 2009 4e kwartaal 0,3 0,4 0,5 . . .
Provinciale overheid 2009 jaarcijfer 0,4 1,0 1,2 . . .
Gemeentelijke overheid 2006 1e kwartaal . . . 4,0 3,0 3,2
Gemeentelijke overheid 2006 2e kwartaal . . . 4,1 3,4 3,3
Gemeentelijke overheid 2006 3e kwartaal . . . 4,0 3,0 3,0
Gemeentelijke overheid 2006 4e kwartaal 3,6 3,1 2,3 4,4 3,2 2,8
Gemeentelijke overheid 2006 jaarcijfer . . . 4,1 12,6 12,4
Gemeentelijke overheid 2007 1e kwartaal 4,9 4,4 3,1 . . .
Gemeentelijke overheid 2007 2e kwartaal 4,9 3,2 3,3 . . .
Gemeentelijke overheid 2007 3e kwartaal 4,6 3,1 3,3 . . .
Gemeentelijke overheid 2007 4e kwartaal 4,9 3,5 3,2 . . .
Gemeentelijke overheid 2007 jaarcijfer 4,6 14,3 12,9 . . .
Gemeentelijke overheid 2008 1e kwartaal 5,9 4,9 3,9 . . .
Gemeentelijke overheid 2008 2e kwartaal 6,4 4,6 4,1 . . .
Gemeentelijke overheid 2008 3e kwartaal 5,7 3,5 4,1 . . .
Gemeentelijke overheid 2008 4e kwartaal 5,7 3,9 3,8 . . .
Gemeentelijke overheid 2008 jaarcijfer 5,8 16,9 15,9 . . .
Gemeentelijke overheid 2009 1e kwartaal 5,1 3,7 4,3 . . .
Gemeentelijke overheid 2009 2e kwartaal 4,7 3,7 4,1 . . .
Gemeentelijke overheid 2009 3e kwartaal 4,1 2,7 3,3 . . .
Gemeentelijke overheid 2009 4e kwartaal x x x . . .
Gemeentelijke overheid 2009 jaarcijfer x x x . . .
Onderwijs 2006 1e kwartaal . . . 5,0 6,3 6,3
Onderwijs 2006 2e kwartaal . . . 5,9 8,3 7,4
Onderwijs 2006 3e kwartaal . . . 4,9 8,9 9,9
Onderwijs 2006 4e kwartaal 5,5 8,4 7,8 5,2 8,0 7,7
Onderwijs 2006 jaarcijfer . . . 5,2 31,6 31,3
Onderwijs 2007 1e kwartaal 5,6 9,0 8,9 . . .
Onderwijs 2007 2e kwartaal 7,2 11,5 9,9 . . .
Onderwijs 2007 3e kwartaal 6,5 12,7 13,3 . . .
Onderwijs 2007 4e kwartaal 6,1 7,5 8,0 . . .
Onderwijs 2007 jaarcijfer 6,3 40,6 40,1 . . .
Onderwijs 2008 1e kwartaal 6,6 8,5 7,9 . . .
Onderwijs 2008 2e kwartaal 7,7 11,4 10,3 . . .
Onderwijs 2008 3e kwartaal 5,5 10,8 13,0 . . .
Onderwijs 2008 4e kwartaal 5,8 7,2 7,0 . . .
Onderwijs 2008 jaarcijfer 6,4 37,9 38,2 . . .
Onderwijs 2009 1e kwartaal 4,5 6,3 7,5 . . .
Onderwijs 2009 2e kwartaal 5,7 9,6 8,5 . . .
Onderwijs 2009 3e kwartaal 4,2 9,5 11,0 . . .
Onderwijs 2009 4e kwartaal 4,1 6,1 6,2 . . .
Onderwijs 2009 jaarcijfer 4,8 31,4 33,1 . . .
Politie 2006 1e kwartaal . . . 1,0 1,4 0,8
Politie 2006 2e kwartaal . . . 0,8 0,9 1,1
Politie 2006 3e kwartaal . . . 1,2 0,9 0,5
Politie 2006 4e kwartaal 0,8 0,8 0,8 1,2 1,0 0,9
Politie 2006 jaarcijfer . . . 0,9 4,2 3,3
Politie 2007 1e kwartaal 0,8 0,7 0,7 . . .
Politie 2007 2e kwartaal 0,9 0,8 0,7 . . .
Politie 2007 3e kwartaal 0,8 0,7 0,7 . . .
Politie 2007 4e kwartaal 0,9 0,9 0,9 . . .
Politie 2007 jaarcijfer 0,8 3,1 3,0 . . .
Politie 2008 1e kwartaal 0,9 0,6 0,7 . . .
Politie 2008 2e kwartaal 1,4 1,0 0,5 . . .
Politie 2008 3e kwartaal 0,8 0,4 1,0 . . .
Politie 2008 4e kwartaal 0,7 0,5 0,7 . . .
Politie 2008 jaarcijfer 1,0 2,6 2,8 . . .
Politie 2009 1e kwartaal 0,6 0,5 0,6 . . .
Politie 2009 2e kwartaal 0,7 0,6 0,5 . . .
Politie 2009 3e kwartaal 0,7 0,5 0,6 . . .
Politie 2009 4e kwartaal 0,4 0,3 0,6 . . .
Politie 2009 jaarcijfer 0,6 1,9 2,2 . . .
Defensie 2006 1e kwartaal . . . 0,0 0,4 0,4
Defensie 2006 2e kwartaal . . . 0,0 0,4 0,4
Defensie 2006 3e kwartaal . . . 0,0 0,2 0,3
Defensie 2006 4e kwartaal 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2
Defensie 2006 jaarcijfer . . . 0,0 1,3 1,4
Defensie 2007 1e kwartaal 0,0 0,3 0,3 . . .
Defensie 2007 2e kwartaal 0,0 0,3 0,3 . . .
Defensie 2007 3e kwartaal 0,0 0,3 0,3 . . .
Defensie 2007 4e kwartaal 0,0 0,3 0,3 . . .
Defensie 2007 jaarcijfer 0,0 1,0 1,0 . . .
Defensie 2008 1e kwartaal 0,0 0,3 0,3 . . .
Defensie 2008 2e kwartaal 0,0 0,3 0,3 . . .
Defensie 2008 3e kwartaal 7,5 1,5 1,5 . . .
Defensie 2008 4e kwartaal 7,9 1,5 1,1 . . .
Defensie 2008 jaarcijfer 2,9 3,5 3,1 . . .
Defensie 2009 1e kwartaal 7,5 1,4 1,8 . . .
Defensie 2009 2e kwartaal 7,1 0,8 1,2 . . .
Defensie 2009 3e kwartaal 6,9 1,3 1,5 . . .
Defensie 2009 4e kwartaal x x x . . .
Defensie 2009 jaarcijfer x x x . . .
Rechterlijke macht 2006 1e kwartaal . . . 0,1 0,2 0,1
Rechterlijke macht 2006 2e kwartaal . . . 0,0 0,0 0,1
Rechterlijke macht 2006 3e kwartaal . . . 0,1 0,2 0,1
Rechterlijke macht 2006 4e kwartaal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Rechterlijke macht 2006 jaarcijfer . . . 0,1 0,7 0,5
Rechterlijke macht 2007 1e kwartaal 0,1 0,1 0,2 . . .
Rechterlijke macht 2007 2e kwartaal 0,1 0,1 0,2 . . .
Rechterlijke macht 2007 3e kwartaal 0,1 0,2 0,1 . . .
Rechterlijke macht 2007 4e kwartaal 0,2 0,3 0,2 . . .
Rechterlijke macht 2007 jaarcijfer 0,1 0,7 0,7 . . .
Rechterlijke macht 2008 1e kwartaal 0,1 0,2 0,2 . . .
Rechterlijke macht 2008 2e kwartaal 0,1 0,2 0,2 . . .
Rechterlijke macht 2008 3e kwartaal 0,1 0,1 0,1 . . .
Rechterlijke macht 2008 4e kwartaal 0,1 0,1 0,1 . . .
Rechterlijke macht 2008 jaarcijfer 0,1 0,6 0,7 . . .
Rechterlijke macht 2009 1e kwartaal 0,1 0,2 0,2 . . .
Rechterlijke macht 2009 2e kwartaal 0,1 0,1 0,1 . . .
Rechterlijke macht 2009 3e kwartaal 0,0 0,1 0,1 . . .
Rechterlijke macht 2009 4e kwartaal 0,1 0,2 0,1 . . .
Rechterlijke macht 2009 jaarcijfer 0,1 0,5 0,5 . . .
Waterschappen 2006 1e kwartaal . . . 0,1 0,1 0,1
Waterschappen 2006 2e kwartaal . . . 0,1 0,1 0,1
Waterschappen 2006 3e kwartaal . . . 0,1 0,0 0,1
Waterschappen 2006 4e kwartaal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Waterschappen 2006 jaarcijfer . . . 0,1 0,4 0,4
Waterschappen 2007 1e kwartaal 0,2 0,2 0,2 . . .
Waterschappen 2007 2e kwartaal 0,2 0,2 0,2 . . .
Waterschappen 2007 3e kwartaal 0,3 0,2 0,1 . . .
Waterschappen 2007 4e kwartaal 0,3 0,2 0,2 . . .
Waterschappen 2007 jaarcijfer 0,2 0,8 0,6 . . .
Waterschappen 2008 1e kwartaal 0,3 0,2 0,2 . . .
Waterschappen 2008 2e kwartaal 0,4 0,2 0,2 . . .
Waterschappen 2008 3e kwartaal 0,4 0,2 0,2 . . .
Waterschappen 2008 4e kwartaal 0,3 0,2 0,2 . . .
Waterschappen 2008 jaarcijfer 0,3 0,8 0,8 . . .
Waterschappen 2009 1e kwartaal 0,4 0,3 0,2 . . .
Waterschappen 2009 2e kwartaal 0,3 0,2 0,3 . . .
Waterschappen 2009 3e kwartaal 0,2 0,1 0,1 . . .
Waterschappen 2009 4e kwartaal 0,2 0,1 0,2 . . .
Waterschappen 2009 jaarcijfer 0,3 0,7 0,8 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens