Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken, 1985-2007

Bewerk tabel

In deze tabel vindt u informatie over het voertuigenbezit van Nederlandse
huishoudens naar huishoudkenmerken (stedelijkheidsgraad woongemeente,
inkomensklasse en grootte van het huishouden).

Het vervoermiddelenbezit in huishoudens is weergegeven in een ordinale
schaal. De reden hiervoor is dat veel huishoudens over meer dan één
vervoermiddel beschikken. Om een duidelijker beeld te krijgen van de wijze
waarop het vervoermiddelenbezit is geordend, is het raadzaam om alle
onderwerpen (de gehele tabel) te selecteren. Bij de nu volgende toelichting
is hiervan uitgegaan.

Voorbeeld1: in de kolom onder 'motorrijwiel' in 1999 is vermeld dat 0,2%
van de tweepersoonshuishoudens over een motorrijwiel beschikt. Het is
echter mogelijk dat deze tweepersoonshuishoudens naast een motorrijwiel ook
over één of meer andere vervoermiddelen beschikken. De tabel is zó geordend
dat er wél vervoermiddelen in de tweepersoonshuishoudens kunnen voorkomen
die rechts van de kolom 'motorrijwiel' staan (dus wél bromfiets, fiets
e.d.), maar géén vervoermiddelen die links staan vermeld ( dus niet, één of
meer auto's).

Voorbeeld 2: om te berekenen hoeveel tweepersoonshuishoudens over minimaal
één auto beschikken mogen de percentages onder de kolommen '1 auto', '2
auto's' en 'Meer dan twee auto's' bij elkaar worden opgeteld. In 1999 had
85,8% van de tweepersoonshuishoudens minimaal één auto in bezit, omgekeerd
was 14,2 % van deze huishoudens autoloos (totaal van de kolommen onder
'motorrijwiel' tot en met 'Geen/overige').

href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37556&D1=a&D2=
101-108&VW=T">Voor aantal huishoudens zie statlinetabel: Historie
bevolking.


De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door
het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens
afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer
en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012.

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken, 1985-2007

Huishoudenskenmerken Perioden Huishoudens met meer dan twee auto's (% totaal huishoudens) Huishoudens met twee auto's (% totaal huishoudens) Huishoudens met één auto (% totaal huishoudens) Huishouden met motorrijwiel (% totaal huishoudens) Huishoudens met bromfiets (% totaal huishoudens) Huishoudens met snorfiets (% totaal huishoudens) Huishoudens met fiets (% totaal huishoudens) Huishoudens met overig/geen voertuig (% totaal huishoudens)
Totaal huishouden 1985 1,0 9,5 58,7 0,3 2,1 - 20,5 7,8
Totaal huishouden 1986 1,2 9,0 58,9 0,3 2,1 - 21,9 6,6
Totaal huishouden 1987 1,3 10,5 60,6 0,4 2,0 - 18,0 7,3
Totaal huishouden 1988 1,4 11,4 59,4 0,3 1,9 - 19,1 6,5
Totaal huishouden 1989 1,4 11,5 59,9 0,4 1,4 - 19,0 6,4
Totaal huishouden 1990 1,2 11,8 60,0 0,3 1,8 - 18,9 6,0
Totaal huishouden 1991 1,1 12,2 60,0 0,4 1,3 - 19,0 6,1
Totaal huishouden 1992 1,0 12,4 59,2 0,6 1,3 - 19,0 6,4
Totaal huishouden 1993 1,1 12,8 60,2 0,4 1,3 - 18,7 5,5
Totaal huishouden 1994 1,1 13,0 59,8 0,5 1,2 0,6 18,7 5,1
Totaal huishouden 1995 1,0 13,3 59,5 0,5 1,1 0,7 18,5 5,4
Totaal huishouden 1996 1,0 13,7 59,9 0,4 1,1 0,6 18,3 4,9
Totaal huishouden 1997 1,1 14,4 59,5 0,5 1,0 0,6 18,0 5,0
Totaal huishouden 1998 1,1 15,7 58,5 0,4 1,0 0,6 17,8 4,8
Totaal huishouden 1999 1,6 16,1 57,2 0,3 0,9 0,7 16,2 7,1
Totaal huishouden 2000 1,7 17,1 56,0 0,2 0,8 0,8 16,2 7,2
Totaal huishouden 2001 1,8 17,8 56,1 0,2 0,8 0,7 15,8 6,8
Totaal huishouden 2002 2,1 18,9 55,6 0,2 0,7 0,5 14,9 7,1
Totaal huishouden 2003 2,1 19,0 55,9 0,2 0,7 0,5 14,9 6,8
Totaal huishouden 2004 2,2 20,5 55,8 0,1 0,4 0,4 13,1 7,4
Totaal huishouden 2005 2,1 21,0 54,2 0,2 0,8 0,5 14,2 7,0
Totaal huishouden 2006 2,2 21,0 54,8 0,2 0,7 0,5 14,0 6,6
Totaal huishouden 2007 2,3 21,8 55,2 0,2 0,6 0,4 13,5 6,0
Bron: CBS
Verklaring van tekens