Supermarkten; vierwekelijkse omzetontwikkeling, SBI'93, 1998 - 2008


Deze tabel geeft informatie over de vierwekelijkse ontwikkeling van de
omzet van supermarkten. Doordat de financi√ôle verslaglegging in de
supermarktbranche veelal is gebaseerd op periodes van vier weken, is er
vanuit die branche veel vraag naar gegevens over ontwikkelingen over die
periodes. Daarom publiceert het CBS naast de maandelijkse omzetontwikkeling
ook vierwekelijkse cijfers.

De ontwikkelingen zijn uitgedrukt in indexcijfers (met als basis het jaar
1995 en 2000) en in ontwikkelingspercentages (ten opzichte van dezelfde
periode van het jaar ervoor). Naast deze ontwikkelingscijfers zijn ook
omzetbedragen vermeld.

Gegevens beschikbaar van: 1998 -2008

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2009:
Deze tabel is gestopt per week 49 - 52 van 2008. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.
- Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000 naar 2008.
- Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch herzien.
Daardoor zijn de cijfers vanaf 2009 niet meer vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Supermarkten; vierwekelijkse omzetontwikkeling, SBI'93, 1998 - 2008

Perioden Indexcijfers omzet (2000 = 100) (2000 = 100) Omzet (na revisie) (mln euro) Omzetontwikkeling (%) Gecumuleerde omzetontwikkeling (%)
2002 week 01 - 52 (gemiddelde) 113,0 1.955 5,4 5,4
2003 week 01 - 52 (gemiddelde) 116,1 2.008 2,7 2,7
2004 week 01 - 52 (gemiddelde) 116,2 2.009 0,1 0,1
2004 week 01 - 53 (gemiddelde) 118,3 2.046 1,9 1,9
2005 week 01 - 52 [gemiddelde] (1) 116,4 2.013 0,2 0,2
2005 week 01 - 52 [gemiddelde] (2) 116,4 2.013 -1,6 -1,6
2006 week 01 - 52 (gemiddelde) 121,4 2.100 4,3 4,3
2007 week 41 - 44 128,7 2.227 6,0 4,2
2007 week 45 - 48 130,7 2.261 6,4 4,4
2007 week 49 - 52 134,2 2.321 4,0 4,3
2007 week 01 - 52 (gemiddelde) 126,6 2.191 4,3 4,3
2008 week 01 - 04 128,6 2.224 11,0 10,6
2008 week 05 - 08 131,4 2.274 8,0 9,0
2008 week 09 - 12 140,6 2.432 12,0 10,2
2008 week 13 - 16 132,2 2.287 4,0 8,5
2008 week 17 - 20 138,0 2.388 7,9 8,3
2008 week 21 - 24 141,8 2.453 8,2 8,3
2008 week 25 - 28 138,5 2.396 8,5 8,3
2008 week 29 - 32 131,0 2.267 7,0 8,2
2008 week 33 - 36 134,6 2.329 7,5 8,1
2008 week 37 - 40 136,0 2.352 6,9 8,0
2008 week 41 - 44 136,0 2.353 5,7 7,8
2008 week 45 - 48* 138,5 2.397 6,0 7,6
2008 week 49 - 52* 138,3 2.393 3,1 7,2
2008 week 01 - 52 (gemiddelde)* 135,8 2.350 7,2 7,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens