Beveiligings - en opsporingsbedrijven, 1997 - 2001


Het CBS verzamelt sinds het statistiekjaar 1987 gegevens over beveiligings-
bedrijven. Vanaf 1994 worden integraal die ondernemingen waargenomen waar
5 of meer personen (vanaf grootteklasse 3) werkzaam zijn. Het zijn onder-
nemingen die als hoofdactiviteit hebben het voor derden verrichten van
beveiligingsactiviteiten. Tot deze ondernemingen behoren onder meer
bewakingsdiensten, alarmcentrales, meldkamers, recherchebureaus, geld- en
waardetransporten en beveiligingsadviesbureaus. Namen, adressen en
relevante kenmerken, zoals bijvoorbeeld de SBI-typering van in beginsel
alle ondernemingen in Nederland zijn geregistreerd in het Algemeen
Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. De genoemde SBI-typering is een
classificatie van economische activiteiten, waarvoor iedere onderneming kan
worden ingedeeld naar de aard van de economische activiteit die zij
uitoefent. Ondernemingen met meer activiteiten zijn ingedeeld naar de
voornaamste activiteit, met als criterium de toegevoegde waarde.

Gegevens van 1997 - 2001
Frequentie: stopgezet

Beveiligings - en opsporingsbedrijven, 1997 - 2001

Grootteklasse (van bedrijven) Perioden BedrijfsgegevensAantal ondernemingen (absoluut) BedrijfsgegevensWerkzame personenTotaal werkzame personen (absoluut) Werkzame personenDienstverband 15 uur en meerTotaal dienstverband 15 uur en meer (absoluut) Werkzame personenDienstverband 15 uur en meerLoonlijstpersoneel (absoluut) Werkzame personenDienstverband 15 uur en meerIngeleend personeel (absoluut) Werkzame personenDienstverband 15 uur en meerEigenaar/meewerkende gezinsleden (absoluut) Werkzame personenDienstverband 15 uur en meerUitzendkrachten/free-lancers (absoluut) Werkzame personenDienstverband minder dan 15 uurTotaal dienstverband minder dan 15 uur (absoluut) Werkzame personenDienstverband minder dan 15 uurLoonlijstpersoneel (absoluut) Werkzame personenDienstverband minder dan 15 uurOverig personeel (absoluut) Werkzame personenFunctie 15 uur en meerTotaal dienstverband 15 uur en meer (absoluut) Werkzame personenFunctie 15 uur en meerBeveiligingsbeambten (absoluut) Werkzame personenFunctie 15 uur en meerCentralisten (absoluut) Werkzame personenFunctie 15 uur en meerDetectives/rechercheurs (absoluut) Werkzame personenFunctie 15 uur en meerAdministratief personeel (absoluut) Werkzame personenFunctie 15 uur en meerOverige werkzame personen (absoluut) Werkzame personenFunctie minder dan 15 uurTotaal dienstverband minder dan 15 uur (absoluut) Werkzame personenFunctie minder dan 15 uurBeveiligingsbeambten (absoluut) Werkzame personenFunctie minder dan 15 uurCentralisten (absoluut) Werkzame personenFunctie minder dan 15 uurDetectives/rechercheurs (absoluut) Werkzame personenFunctie minder dan 15 uurAdministratief en overig personeel (absoluut) ResultatenrekeningBedrijfsopbrengstenTotale opbrengsten (1 000 euro) ResultatenrekeningBedrijfsopbrengstenOmzet (1 000 euro) ResultatenrekeningBedrijfsopbrengstenOverige opbrengsten (1 000 euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenTotaal personeelskosten (1 000 euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenLonen en salarissen (1 000 euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenSociale lasten (1 000 euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenPensioenlasten (1 000 euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenBetalingen aan freelancers (1 000 euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenBetalingen aan derden (1 000 euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenOverige personeelskosten (1 000 euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenTotaal algemene kosten (1 000 euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenHuisvestings- en inventariskosten (1 000 euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenAutokosten (1 000 euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenReclamekosten (1 000 euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenReis- en verblijfskosten (1 000 euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenTelefoon- en telexkosten (1 000 euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenOverige algemene kosten (1 000 euro) Financiële gegevensResultatenrekeningAfschrijvingen (1 000 euro) Financiële gegevensResultatenrekeningBedrijfsresultaat (1 000 euro) Financiële gegevensResultatenrekeningOverige lasten (1 000 euro) Financiële gegevensResultatenrekeningOverige baten (1 000 euro) Financiële gegevensResultatenrekeningResultaat voor belastingen (1 000 euro) Financiële gegevensInvesteringen; vaste activaTotaal investeringen vaste activa (1 000 euro) Financiële gegevensInvesteringen; vaste activaGrond en terreinen (1 000 euro) Financiële gegevensInvesteringen; vaste activaBedrijfsruimte (1 000 euro) Financiële gegevensInvesteringen; vaste activaVervoermiddelen (1 000 euro) Financiële gegevensInvesteringen; vaste activaComputers en computerprogrammatuur (1 000 euro) Financiële gegevensInvesteringen; vaste activaTelefoon/verbindingsmiddelen (1 000 euro) Financiële gegevensInvesteringen; vaste activaAlarmeringsmiddelen (1 000 euro) Financiële gegevensInvesteringen; vaste activaKantoormachines/inventaris (1 000 euro) Financiële gegevensInvesteringen; vaste activaBedrijfskleding (1 000 euro) Financiële gegevensInvesteringen; vaste activaOverige investeringen (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingssectorenTotaal beveiligingssectoren (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingssectorenBeveiliging (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingssectorenRecherche (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingssectorenAlarmcentrale (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingssectorenOverige activiteiten (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingsactiviteitTotaal beveiligingsactiviteit (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingsactiviteitPersoonsbeveiliging (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingsactiviteitBedrijfsbeveiliging (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingsactiviteitOrdediensten (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingsactiviteitBrandwachtdiensten (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingsactiviteitSleutelbewaring (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingsactiviteitBeveiliging parkeerplaatsen en -garage (1 000 euro) Verdeling van de omzetNaar beveiligingsactiviteitOverige beveiligingsactiviteiten (1 000 euro) Gebeurtenissen/omstandighedenGeconstateerde feitenTotaal geconstateerde feiten (absoluut) Gebeurtenissen/omstandighedenGeconstateerde feitenInbraak (absoluut) Gebeurtenissen/omstandighedenGeconstateerde feitenDiefstal (absoluut) Gebeurtenissen/omstandighedenGeconstateerde feitenBrand (absoluut) Gebeurtenissen/omstandighedenGeconstateerde feitenVernieling/baldadigheid (absoluut) Gebeurtenissen/omstandighedenGeconstateerde feitenFraude/oplichting (absoluut) Gebeurtenissen/omstandighedenGeconstateerde feitenBommelding (absoluut) Gebeurtenissen/omstandighedenGeconstateerde feitenNiet afgesloten objecten (absoluut) Gebeurtenissen/omstandighedenGeconstateerde feitenOverige geconstateerde feiten (absoluut) BedrijfsactiviteitenGebeurtenissen/omstandighedenVerrichte aanhoudingen (absoluut) Feiten waarbij politie ingeschakeldFeitenTotaal feiten (absoluut) Feiten waarbij politie ingeschakeldFeitenInbraak (absoluut) Feiten waarbij politie ingeschakeldFeitenDiefstal (absoluut) Feiten waarbij politie ingeschakeldFeitenBrand (absoluut) Feiten waarbij politie ingeschakeldFeitenVernieling/baldadigheid (absoluut) Feiten waarbij politie ingeschakeldFeitenFraude/oplichting (absoluut) Feiten waarbij politie ingeschakeldFeitenBommelding (absoluut) Feiten waarbij politie ingeschakeldFeitenNiet afgesloten objecten (absoluut) Feiten waarbij politie ingeschakeldFeitenOverige feiten (absoluut) BedrijfsactiviteitenFeiten waarbij politie ingeschakeldVerrichte aanhoudingen (absoluut) BedrijfsactiviteitenAlarmering bij alarmcentralesAantal alarmeringen (absoluut) Alarmering bij alarmcentralesNodeloze alarmeringenTotaal nodeloze alarmeringen (absoluut) Alarmering bij alarmcentralesNodeloze alarmeringenDoor menselijke fouten (absoluut) Alarmering bij alarmcentralesNodeloze alarmeringenDoor technische fouten (absoluut) Alarmering bij alarmcentralesNodeloze alarmeringenDoor andere fouten (absoluut) Alarmering bij alarmcentralesAlarmopvolgingDoor eigen personeel enz. (absoluut) Alarmering bij alarmcentralesAlarmopvolgingDoor sleuteladressen (absoluut) Alarmering bij alarmcentralesAlarmopvolgingDoor politie (absoluut) Alarmering bij alarmcentralesAlarmopvolgingDoor brandweer (absoluut) BedrijfsactiviteitenAlarmering bij alarmcentralesAantal abonnees (absoluut)
Totaal bedrijven 1997 107 18.371 16.358 14.330 758 94 1.176 2.013 1.501 512 16.358 14.528 399 152 1.035 244 2.013 1.922 11 38 42 563.090 562.782 308 445.049 314.981 52.505 9.908 3.684 50.296 13.675 84.085 13.878 19.257 4.799 5.261 9.128 31.764 10.129 23.827 3.181 973 21.620 12.001 51 671 2.584 2.385 1.578 1.042 2.127 1.079 483 562.782 495.191 6.363 37.411 23.817 495.191 3.632 419.827 4.672 4.870 6.031 3.804 52.355 55.166 15.280 11.109 2.161 11.208 510 502 12.004 2.392 11.513 23.005 7.688 9.511 980 3.350 293 93 664 426 10.080 1.977.970 1.405.364 911.514 248.529 245.321 320.287 718.570 116.855 3.443 199.033
Totaal bedrijven 1998 84 20.599 18.375 16.816 505 75 979 2.224 1.414 810 18.375 16.517 514 135 941 268 2.224 2.192 8 6 18 655.329 654.625 704 522.482 371.421 54.313 10.783 583 67.907 17.474 96.851 12.349 17.010 4.561 6.265 8.558 48.107 11.255 24.741 3.199 1.397 22.939 14.045 811 1.525 2.803 2.418 1.070 1.664 2.381 1.014 359 654.626 565.517 8.919 44.465 35.724 565.517 8.928 477.890 4.536 3.258 2.708 3.995 64.202 53.621 17.873 16.187 1.355 10.867 461 95 6.483 300 11.811 22.267 6.956 10.607 805 3.377 249 85 76 112 10.483 2.603.952 2.303.263 1.380.639 319.587 603.037 469.136 961.242 176.748 3.707 256.000
Totaal bedrijven 1999 102 22.478 19.331 17.530 230 97 1.474 3.147 2.520 627 19.331 17.790 422 132 856 131 3.147 3.096 6 4 41 718.694 718.232 462 564.286 397.569 68.455 10.598 683 57.999 28.983 103.687 14.092 21.964 4.885 6.762 7.366 48.618 14.381 36.340 4.109 3.024 35.255 14.439 150 959 2.823 2.869 510 478 3.059 2.887 704 718.235 639.748 5.909 37.386 35.192 639.748 223 552.887 7.456 5.680 5.150 5.244 63.109 66.239 19.717 15.208 3.919 13.341 568 241 12.866 379 10.959 26.899 7.224 12.632 1.025 3.804 366 39 1.807 2 10.426 2.064.175 1.820.012 1.069.599 248.666 501.747 388.215 945.875 113.095 2.258 220.395
Totaal bedrijven 2000 113 22.631 19.035 17.881 188 107 859 3.596 2.921 675 19.035 16.872 430 186 1.073 475 3.596 3.368 27 93 108 779.874 778.627 1.247 613.352 438.781 75.281 11.602 940 71.193 15.555 114.214 15.508 27.459 3.858 9.669 8.478 49.241 14.393 37.915 7.537 3.425 33.803 21.657 407 4.711 4.447 3.097 332 779 5.346 1.115 1.423 778.627 699.334 9.801 38.901 30.592 699.334 1.552 571.750 23.326 5.048 6.451 4.347 86.851 70.683 18.986 15.078 4.821 12.796 522 264 17.855 361 11.528 28.295 9.802 12.954 969 4.123 214 61 141 31 10.967 2.332.066 1.940.350 1.071.135 219.069 650.146 341.300 927.210 113.643 3.386 246.071
Totaal bedrijven 2001 151 26.397 22.502 20.754 598 152 996 3.895 2.992 904 22.502 19.791 653 257 1.312 490 3.895 3.676 32 21 167 959.568 959.250 318 742.592 528.799 81.514 13.657 369 90.884 27.370 131.445 16.823 31.235 4.782 6.487 10.424 61.694 19.453 66.078 12.643 2.502 55.937 22.840 305 4.519 3.054 2.781 256 1.238 8.115 886 1.686 875.284 794.286 9.062 41.803 30.134 794.286 4.652 634.313 27.499 5.435 7.702 5.983 108.703 91.376 29.801 27.054 4.083 10.842 423 242 18.278 651 14.287 42.617 8.749 22.743 1.563 4.653 308 83 4.226 292 13.937 2.222.545 1.907.387 1.027.335 282.043 598.009 401.775 875.544 126.148 3.584 295.764
Met 5-19 werkzame personen 1997 48 680 503 427 3 51 22 177 80 97 503 299 89 48 49 18 177 127 5 35 10 18.245 18.176 69 10.603 7.877 1.316 218 53 631 509 3.866 586 757 255 136 417 1.715 851 2.926 344 180 2.761 1.059 11 32 437 234 159 50 116 8 12 18.176 10.171 1.347 4.659 1.998 10.171 38 8.472 308 55 590 569 140 6.668 724 406 79 568 14 248 4.576 53 245 1.295 590 333 48 257 14 22 8 23 189 329.851 232.777 208.545 4.198 20.034 37.054 84.339 10.525 210 32.879
Met 5-19 werkzame personen 1998 31 432 369 305 21 29 14 63 60 3 369 211 106 18 28 6 63 57 0 3 3 17.142 17.116 26 10.049 6.945 1.031 216 0 1.414 443 3.940 954 533 117 137 376 1.822 807 2.346 245 52 2.152 728 0 12 310 131 10 170 84 8 2 17.116 8.365 8 6.689 2.055 8.365 32 4.992 328 24 246 625 2.118 1.910 276 200 22 263 10 8 1.047 84 169 555 225 162 17 126 10 8 5 2 160 348.995 344.323 180.595 43.412 120.316 18.577 153.654 29.144 396 52.646
Met 5-19 werkzame personen 1999 38 546 432 374 11 34 13 114 109 5 432 273 74 26 34 25 114 91 3 2 18 19.935 19.824 111 12.295 8.062 1.311 245 70 2.069 539 4.445 662 876 372 139 664 1.732 1.576 1.619 546 53 1.126 802 5 23 423 120 31 81 108 6 6 19.825 11.279 844 5.333 2.370 11.279 29 5.918 242 32 923 715 3.420 5.567 382 1.128 43 406 50 4 3.454 100 827 3.089 320 1.059 20 217 50 4 1.417 2 745 373.706 367.454 224.823 45.198 97.433 19.765 153.881 33.047 344 52.033
Met 5-19 werkzame personen 2000 41 592 443 362 26 41 14 149 136 13 443 336 38 13 25 32 149 127 9 0 14 19.398 19.316 82 12.201 8.796 1.491 234 0 1.267 412 3.824 496 1.070 152 150 678 1.279 830 2.543 213 80 2.410 607 2 74 472 17 10 14 13 2 3 19.316 12.949 466 4.317 1.584 12.949 327 6.702 39 418 1.051 1.085 3.328 8.034 804 496 139 362 0 25 6.195 13 325 1.616 776 456 109 208 0 25 28 13 312 218.632 213.414 89.230 35.427 88.757 7.538 108.135 29.795 312 47.455
Met 5-19 werkzame personen 2001 71 1.117 740 609 39 74 18 377 343 35 740 541 81 27 62 29 377 332 7 3 35 36.874 36.831 43 22.427 16.099 2.777 358 5 2.139 1.050 6.688 981 1.556 283 183 1.301 2.385 1.486 6.272 423 123 5.972 806 1 34 562 82 46 26 45 10 1 x x x x x x x x x x x x x 14.048 1.277 1.480 104 573 7 34 10.560 13 954 7.050 1.192 1.363 94 306 7 34 4.041 13 937 437.264 426.828 178.460 70.854 177.514 15.076 216.270 59.590 624 94.910
Met 20-99 werkzame personen 1997 41 2.424 1.736 1.575 81 38 42 688 506 182 1.736 1.356 119 57 157 47 688 656 3 0 29 69.577 69.443 134 45.707 32.397 5.964 1.109 757 3.765 1.716 12.631 1.518 2.744 1.532 388 1.364 5.084 1.966 9.273 1.129 208 8.351 2.140 40 209 786 213 265 251 267 82 27 69.443 50.671 4.629 13.073 1.069 50.671 3.594 40.941 1.540 1.077 1.474 580 1.465 12.086 2.678 886 228 2.660 7 9 4.927 691 1.203 3.006 1.315 585 150 889 1 5 37 24 848 944.293 569.135 399.064 116.965 53.106 88.970 383.343 72.446 1.816 88.788
Met 20-99 werkzame personen 1998 28 1.484 1.202 1.106 43 33 20 282 102 180 1.202 804 142 79 140 37 282 279 0 0 3 51.275 51.140 135 31.191 22.882 2.988 670 436 2.914 1.301 10.383 1.097 2.018 1.155 188 1.244 4.681 1.533 8.168 293 299 8.174 1.817 31 251 343 387 74 394 152 93 92 51.141 27.388 8.858 14.182 712 27.388 1.473 15.768 164 1.005 1.046 138 7.795 4.781 1.609 510 68 1.447 6 6 1.105 30 399 2.147 885 460 51 737 2 2 7 3 357 1.189.290 985.246 602.866 115.323 267.057 165.319 354.221 54.294 2.131 87.131
Met 20-99 werkzame personen 1999 42 2.581 2.014 1.860 63 55 36 567 385 182 2.014 1.625 97 73 155 64 567 555 0 0 12 73.978 73.937 41 49.961 34.774 5.950 782 433 4.845 3.177 11.451 1.156 2.504 1.195 275 1.068 5.254 1.754 10.812 430 262 10.643 2.022 0 256 662 318 34 43 389 95 226 73.938 56.397 4.448 9.095 3.997 56.397 0 35.725 447 1.313 1.857 710 16.345 9.588 3.275 1.284 203 2.492 45 11 2.274 4 587 4.392 1.565 1.075 170 1.526 33 3 20 0 401 732.076 621.450 328.103 61.254 232.093 88.797 291.475 24.900 574 42.912
Met 20-99 werkzame personen 2000 49 2.462 1.930 1.713 86 59 72 532 424 108 1.930 1.451 102 136 204 37 532 407 4 91 30 77.467 76.818 649 50.142 33.915 6.025 849 642 6.334 2.378 13.084 1.343 2.774 1.436 463 1.140 5.928 1.848 12.393 485 362 12.270 2.237 2 328 998 174 45 12 505 78 94 76.818 49.156 9.186 10.573 7.903 49.156 989 29.609 383 1.211 2.126 1.049 13.780 11.564 2.122 1.786 1.009 1.991 49 13 4.522 73 707 4.196 1.241 1.478 207 1.180 35 4 38 13 700 987.742 732.612 406.443 19.594 306.575 86.939 309.054 22.566 695 50.006
Met 20-99 werkzame personen 2001 55 2.754 2.337 2.053 103 69 112 417 347 70 2.337 1.757 158 147 177 99 417 379 2 16 21 106.178 106.054 124 71.236 47.670 7.517 1.750 66 11.237 2.997 18.656 1.966 4.257 1.496 673 1.626 8.639 3.071 13.215 1.096 385 12.504 4.489 3 1.215 877 355 114 628 825 120 352 x x x x x x x x x x x x x 20.335 6.018 2.478 974 2.584 70 4 7.568 639 808 5.498 2.124 1.663 142 1.066 37 3 185 280 743 568.535 414.733 184.924 15.518 214.291 107.917 221.509 15.313 488 50.264
Met 100 en meer werkzame personen 1997 18 15.267 14.119 12.328 674 5 1.112 1.148 915 233 14.119 12.873 191 47 829 179 1.148 1.139 3 3 3 475.268 475.163 105 388.739 274.708 45.225 8.581 2.874 45.901 11.450 67.589 11.773 15.755 3.012 4.737 7.347 24.965 7.312 11.629 1.707 585 10.508 8.802 0 430 1.362 1.938 1.154 741 1.744 990 444 475.163 434.348 386 19.679 20.750 434.348 0 370.413 2.825 3.738 3.967 2.656 50.750 36.412 11.878 9.817 1.854 7.980 489 245 2.501 1.648 10.065 18.704 5.783 8.593 782 2.204 278 66 619 379 9.043 703.826 603.452 303.905 127.366 172.181 194.263 250.888 33.884 1.417 77.366
Met 100 en meer werkzame personen 1998 25 18.683 16.804 15.405 441 13 945 1.879 1.252 627 16.804 15.502 266 38 773 225 1.879 1.856 8 3 12 586.911 586.368 543 481.241 341.594 50.295 9.896 147 63.578 15.729 82.529 10.298 14.459 3.289 5.940 6.938 41.604 8.915 14.227 2.660 1.046 12.613 11.500 780 1.262 2.150 1.900 986 1.100 2.144 913 265 586.369 529.764 53 23.595 32.957 529.764 7.423 457.130 4.045 2.229 1.415 3.232 54.289 46.930 15.988 15.477 1.265 9.157 445 81 4.331 186 11.243 19.565 5.846 9.985 737 2.514 237 75 64 107 9.966 1.065.667 973.694 597.178 160.852 215.664 285.240 453.367 93.310 1.180 116.223
Met 100 en meer werkzame personen 1999 22 19.351 16.885 15.296 156 8 1.425 2.466 2.026 440 16.885 15.892 251 33 667 42 2.466 2.450 3 2 11 624.781 624.471 310 502.030 354.733 61.194 9.572 180 51.085 25.267 87.791 12.274 18.584 3.318 6.348 5.634 41.633 11.051 23.910 3.133 2.709 23.485 11.615 145 680 1.738 2.432 444 355 2.562 2.786 471 624.471 572.073 617 22.958 28.825 572.073 194 511.244 6.767 4.335 2.370 3.819 43.344 51.084 16.060 12.796 3.673 10.443 473 226 7.138 275 9.545 19.418 5.339 10.498 835 2.061 283 32 370 0 9.280 958.393 831.108 516.673 142.214 172.221 279.653 500.519 55.148 1.340 125.450
Met 100 en meer werkzame personen 2000 23 19.577 16.662 15.805 76 7 774 2.915 2.361 554 16.662 15.086 290 36 844 406 2.915 2.834 14 2 65 683.008 682.493 515 551.009 396.070 67.766 10.519 299 63.592 12.765 97.305 13.670 23.615 2.270 9.056 6.661 42.034 11.715 22.979 6.839 2.983 19.123 18.812 403 4.309 2.977 2.906 277 752 4.827 1.036 1.326 682.493 637.230 149 24.011 21.103 637.230 236 535.440 22.904 3.420 3.274 2.212 69.744 51.084 16.060 12.796 3.673 10.443 473 226 7.138 275 10.496 22.483 7.784 11.020 653 2.734 179 32 75 6 9.955 1.125.692 994.324 575.462 164.048 254.814 246.823 510.021 61.282 2.379 148.610
Met 100 en meer werkzame personen 2001 25 22.526 19.425 18.093 455 10 867 3.101 2.302 799 19.425 17.493 415 83 1.072 362 3.101 2.965 23 2 111 816.516 816.365 151 648.929 465.030 71.220 11.548 299 77.509 23.323 106.100 13.875 25.423 3.003 5.632 7.497 50.670 14.897 46.591 11.124 1.994 37.461 17.545 302 3.270 1.615 2.344 96 584 7.245 756 1.333 x x x x x x x x x x x x x 56.994 22.507 23.096 3.005 7.686 346 204 150 0 12.525 30.068 5.433 19.717 1.327 3.281 264 46 0 0 12.256 1.216.746 1.065.826 663.951 195.671 206.204 278.782 437.765 51.245 2.472 150.590
Bron: CBS.
Verklaring van tekens