Prognose allochtonen; buitenlandse migratie, herkomstgroepering, 2006 2049

Prognose allochtonen; buitenlandse migratie, herkomstgroepering, 2006 2049

Nederland en herkomstgroeperingen Perioden Immigratie Totaal immigratie (aantal) Immigratie Immigratie mannen (aantal) Immigratie Immigratie vrouwen (aantal) Emigratie (inclusief correcties) Totaal emigratie (aantal) Emigratie (inclusief correcties) Emigratie mannen (aantal) Emigratie (inclusief correcties) Emigratie vrouwen (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) Totaal migratiesaldo (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) Migratie saldo mannen (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) Migratie saldo vrouwen (aantal)
Totaal herkomstgroeperingen 2006 100.358 50.416 49.942 131.656 74.017 57.639 -31.298 -23.601 -7.697
Totaal herkomstgroeperingen 2010 120.113 61.717 58.396 125.296 69.244 56.052 -5.183 -7.527 2.344
Totaal herkomstgroeperingen 2020 122.026 63.086 58.940 114.046 62.319 51.727 7.980 767 7.213
Totaal herkomstgroeperingen 2030 119.409 61.734 57.675 105.330 57.729 47.601 14.079 4.005 10.074
Totaal herkomstgroeperingen 2040 117.585 60.789 56.796 96.887 53.584 43.303 20.698 7.205 13.493
Totaal herkomstgroeperingen 2049 116.679 60.308 56.371 92.776 51.449 41.328 23.903 8.860 15.044
Nederland (incl. 2e generatie) 2006 23.704 13.119 10.585 61.764 34.717 27.047 -38.060 -21.598 -16.462
Nederland (incl. 2e generatie) 2010 31.205 17.172 14.033 58.242 32.891 25.352 -27.037 -15.719 -11.319
Nederland (incl. 2e generatie) 2020 31.107 17.198 13.909 51.596 29.499 22.097 -20.489 -12.301 -8.188
Nederland (incl. 2e generatie) 2030 28.133 15.677 12.456 48.227 27.774 20.453 -20.094 -12.097 -7.997
Nederland (incl. 2e generatie) 2040 25.968 14.565 11.403 44.390 25.718 18.672 -18.422 -11.153 -7.269
Nederland (incl. 2e generatie) 2049 24.739 13.928 10.811 43.025 24.996 18.029 -18.286 -11.068 -7.218
Totaal niet-westers 2006 35.258 17.062 18.196 36.756 21.991 14.765 -1.498 -4.929 3.431
Totaal niet-westers 2010 39.663 19.796 19.867 33.027 18.886 14.141 6.636 910 5.726
Totaal niet-westers 2020 39.274 19.722 19.552 27.124 14.794 12.330 12.150 4.928 7.222
Totaal niet-westers 2030 39.179 19.673 19.506 23.237 12.550 10.687 15.942 7.123 8.819
Totaal niet-westers 2040 39.079 19.623 19.456 20.577 11.220 9.357 18.502 8.403 10.099
Totaal niet-westers 2049 38.993 19.579 19.414 19.292 10.474 8.817 19.702 9.105 10.597
Totaal westers 2006 41.396 20.235 21.161 33.136 17.309 15.827 8.260 2.926 5.334
Totaal westers 2010 49.245 24.749 24.496 34.027 17.467 16.560 15.218 7.282 7.936
Totaal westers 2020 51.645 26.166 25.479 35.326 18.026 17.299 16.319 8.140 8.180
Totaal westers 2030 52.097 26.384 25.713 33.866 17.406 16.460 18.231 8.978 9.253
Totaal westers 2040 52.538 26.601 25.937 31.920 16.646 15.274 20.618 9.956 10.663
Totaal westers 2049 52.947 26.801 26.146 30.460 15.979 14.481 22.487 10.823 11.665
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de buitenlandse
migratie naar herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Totaal immigratie
Immigratie mannen
Immigratie vrouwen
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Totaal emigratie
Emigratie mannen
Emigratie vrouwen
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.
Totaal migratiesaldo
Migratie saldo mannen
Migratie saldo vrouwen