Voorbereiding tot recycling, werkzame personen, baten, lasten


De financiële aspecten van de bedrijfstak Voorbereiding tot recycling
(SBI 37).
Gegevens betreffende werkzame personen, baten, lasten en investeringen naar
standaard bedrijfsindeling en grootteklasse.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997-2001.

Voorbereiding tot recycling, werkzame personen, baten, lasten

SBI'93/GK Perioden Aantal bedrijven en werkzame personenBedrijven (absoluut) Aantal bedrijven en werkzame personenWerkzame personen (absoluut) BatenTotaal baten (mln euro) BatenOpbrengsten inname afval- en reststoffenTotaal inname afval- en reststoffen (mln euro) BatenOpbrengsten inname afval- en reststoffenVetten en oliën (mln euro) BatenOpbrengsten inname afval- en reststoffenFotografisch afval (mln euro) BatenOpbrengsten inname afval- en reststoffenGlasafval (mln euro) BatenOpbrengsten inname afval- en reststoffenKabelafval (mln euro) BatenOpbrengsten inname afval- en reststoffenKunststofafval (mln euro) BatenOpbrengsten inname afval- en reststoffenRubberafval (mln euro) BatenOpbrengsten inname afval- en reststoffenMetaalschroot (mln euro) BatenOpbrengsten inname afval- en reststoffenPuin (bouw- en sloopafval) (mln euro) BatenOpbrengsten inname afval- en reststoffenVlieg- en bodemas (mln euro) BatenOpbrengsten inname afval- en reststoffenOverige reststoffen (mln euro) BatenOpbrengsten teruggewonnen stoffenTotaal teruggewonnen stoffen (mln euro) BatenOpbrengsten teruggewonnen stoffenVetten en oliën (mln euro) BatenOpbrengsten teruggewonnen stoffenGemalen glas (mln euro) BatenOpbrengsten teruggewonnen stoffenKunststof granulaat/mix (mln euro) BatenOpbrengsten teruggewonnen stoffenRubber granulaat/mix (mln euro) BatenOpbrengsten teruggewonnen stoffenPuingranulaat (mln euro) BatenOpbrengsten teruggewonnen stoffenMetaal, ferro (mln euro) BatenOpbrengsten teruggewonnen stoffenMetaal, non-ferro (mln euro) BatenOpbrengsten teruggewonnen stoffenMetaal, edel (mln euro) BatenOpbrengsten teruggewonnen stoffenOverige secundaire stoffen (mln euro) BatenOpbrengsten teruggewonnen stoffenEindproducten (mln euro) BatenHandels- en nevenactiviteiten (mln euro) BatenVoorraadmutaties gereed product (mln euro) BatenOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BatenVrijval uit voorzieningen (mln euro) BatenOntvangen rente (mln euro) BatenBuitengewone baten (mln euro) LastenTotaal lasten (mln euro) LastenInkopen ingenomen afval- en reststoffenTotaal ingenomen afval- en reststoffen (mln euro) LastenInkopen ingenomen afval- en reststoffenVetten en oliën (mln euro) LastenInkopen ingenomen afval- en reststoffenFotografisch afval (mln euro) LastenInkopen ingenomen afval- en reststoffenGlasafval (mln euro) LastenInkopen ingenomen afval- en reststoffenKabelafval (mln euro) LastenInkopen ingenomen afval- en reststoffenKunststofafval (mln euro) LastenInkopen ingenomen afval- en reststoffenMetaalschroot (mln euro) LastenInkopen ingenomen afval- en reststoffenPuin (bouw- en sloop) (mln euro) LastenInkopen ingenomen afval- en reststoffenRubberafval (mln euro) LastenInkopen ingenomen afval- en reststoffenVlieg- en bodemas (mln euro) LastenInkopen ingenomen afval- en reststoffenOverige inkopen reststoffen (mln euro) LastenGrond- en hulpstoffen (mln euro) LastenInkoopwaarde handelsactiviteiten (mln euro) LastenVoorraadmutaties inkopen (mln euro) LastenUitbestede werkzaamhedenTotaal uitbestede werkzaamheden (mln euro) LastenUitbestede werkzaamhedenStort- en verbrandingskosten (mln euro) LastenUitbestede werkzaamhedenTransport en overslag door derden (mln euro) LastenUitbestede werkzaamhedenHuur mach. met bedienend personeel (mln euro) LastenUitbestede werkzaamhedenOverige uitbesteding (mln euro) LastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) LastenArbeidskostenBruto lonen en salarissen (mln euro) LastenArbeidskostenSociale premies werkgever (mln euro) LastenArbeidskostenPensioenlasten, VUT (mln euro) LastenArbeidskostenOv. uitgaven sociale voorzieningen (mln euro) LastenArbeidskostenKosten uitzendkrachten (mln euro) LastenArbeidskostenKosten overig ingeleend personeel (mln euro) LastenArbeidskostenAF: Ontvangsten uitgel. personeel (mln euro) LastenAutokosten (mln euro) LastenEnergieverbruik (mln euro) LastenAfschrijvingen (mln euro) LastenOverige bedrijfskosten (mln euro) LastenToevoegingen aan voorzieningen (mln euro) LastenBetaalde rente (mln euro) LastenBuitengewone lasten (mln euro) Resultaat vóór belastingen (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activaTotale investeringen (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activaGrond en terreinen (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activaBedrijfsruimten (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activaGWW werken (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activaVervoermiddelen extern transport (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activaMiddelen voor intern transport (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activaComputers (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activaOverige machines, apparaten en install. (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activaOverige materiële vaste activa (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activaImmateriële activa (mln euro)
37 Voorbereiding tot recycling (Totaal) 1997 134 2.628 517 139 - 9 5 2 6 2 2 74 4 35 344 - 27 74 17 45 101 36 25 7 12 29 -2 3 2 1 1 488 178 - 15 17 8 34 88 4 5 0 6 5 12 0 81 34 29 16 2 78 58 4 2 1 7 7 -1 15 13 31 61 1 10 1 29 45 4 5 0 5 2 . 26 3 0
37 Voorbereiding tot recycling (Totaal) 1998 151 2.682 527 152 - 9 5 2 8 2 9 65 6 46 332 - 26 70 22 43 82 40 18 20 10 32 0 5 1 1 3 518 175 - 15 16 9 33 85 3 6 0 9 8 14 0 90 34 36 11 8 84 58 8 3 1 6 9 1 13 14 33 69 3 11 5 10 55 10 6 0 3 2 . 29 3 1
37 Voorbereiding tot recycling (Totaal) 1999 148 2.994 662 162 9 8 3 1 9 3 2 66 6 56 445 104 24 71 20 57 71 48 18 15 15 46 -3 4 1 2 4 649 218 78 14 10 10 28 66 3 6 0 2 8 18 2 126 41 53 21 11 98 67 10 3 1 10 9 1 15 15 39 79 10 13 9 13 58 5 7 1 7 2 . 34 3 0
37 Voorbereiding tot recycling (Totaal) 2000 161 2.779 768 153 8 8 5 1 4 3 2 76 1 45 546 124 23 85 24 53 107 73 21 20 16 50 6 5 1 2 5 735 294 95 17 8 12 41 103 6 8 0 5 13 24 6 109 47 47 8 6 99 66 10 4 4 9 8 1 19 17 40 84 2 15 14 32 58 16 3 1 7 2 . 19 6 4
37 Voorbereiding tot recycling (Totaal) 2001 146 2.822 846 193 4 8 3 0 16 3 2 92 14 51 572 148 24 79 25 56 144 51 20 21 6 62 0 6 1 2 9 805 335 116 12 8 25 35 114 6 10 0 8 14 25 -1 134 51 48 11 25 108 74 10 5 2 11 6 1 17 15 42 92 1 15 8 41 54 3 5 1 9 . 1 24 4 6
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 1997 21 447 149 13 - 0 0 2 0 0 1 0 0 10 133 - 0 0 0 0 94 36 0 2 0 3 0 0 0 0 0 143 87 - 0 0 8 0 78 0 0 0 0 0 1 0 16 13 3 0 0 14 11 1 0 0 1 0 0 1 4 5 12 0 2 0 6 2 0 0 0 0 0 . 1 0 0
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 1998 29 472 147 23 - - 0 2 0 - 8 0 - 13 119 - - 0 - 0 80 38 0 0 0 4 0 0 0 0 1 151 89 - - - 9 0 80 0 - - - 0 3 -1 19 11 4 0 3 15 12 1 0 0 0 1 0 2 4 6 11 0 2 0 -3 4 0 1 0 0 1 . 2 0 0
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 1999 26 453 135 11 0 - 0 1 0 - 1 - - 8 118 0 - 0 - - 70 46 - 1 - 6 0 0 0 0 0 134 71 0 - - 10 0 61 - - - 0 0 5 -1 16 10 3 0 3 14 10 1 1 0 1 1 0 1 4 5 13 2 2 1 1 9 3 3 0 0 1 . 2 0 0
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 2000 30 479 194 10 - - - 1 0 - 2 0 - 7 176 - - 0 - - 105 67 2 2 - 5 0 2 0 1 1 184 112 - - 0 12 0 99 0 - - 0 0 3 6 17 11 6 0 0 15 11 1 1 0 1 1 0 1 4 6 16 0 3 0 10 5 0 0 0 0 1 . 3 0 0
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 2001 27 496 209 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 192 0 0 0 0 0 140 46 4 1 0 2 0 1 1 1 0 203 136 0 0 0 25 0 110 0 0 0 2 1 0 0 16 10 3 0 2 20 13 2 1 0 2 1 0 2 4 6 14 0 3 0 6 10 0 1 0 1 . 0 4 0 2
372 Voorbereiding tot rec excl. metaal 1997 113 2.181 368 126 - 9 5 0 6 2 1 74 4 25 211 - 27 74 17 45 7 0 24 5 12 26 -2 2 2 1 1 345 92 - 15 17 0 34 10 4 5 0 6 5 10 0 65 21 26 16 2 64 46 3 2 1 6 7 -1 14 10 26 49 0 9 1 23 43 4 5 0 5 1 . 25 2 0
372 Voorbereiding tot rec excl. metaal 1998 122 2.210 379 129 - 9 5 - 8 2 0 65 6 34 212 - 26 70 22 43 2 2 18 20 10 29 0 5 1 1 2 367 86 - 15 16 - 33 5 3 6 0 9 7 11 0 72 23 33 11 5 69 46 6 2 1 6 8 0 11 10 27 57 3 9 4 12 51 10 5 0 3 1 . 28 2 1
372 Voorbereiding tot rec excl. metaal 1999 122 2.541 526 152 9 8 3 - 8 3 0 66 6 48 328 104 24 71 20 57 1 2 18 15 15 40 -3 4 1 1 3 515 147 78 14 10 - 28 5 3 6 0 2 8 13 4 110 31 49 21 8 84 57 8 3 1 8 8 1 14 12 34 66 7 11 8 11 49 2 5 0 7 1 . 31 3 0
372 Voorbereiding tot rec excl. metaal 2000 131 2.300 574 143 8 8 5 - 4 3 0 76 1 38 370 124 23 85 24 53 2 6 20 18 16 45 6 3 1 1 4 551 183 95 17 8 - 41 4 6 8 0 4 12 20 0 92 36 42 8 6 84 55 8 3 3 7 8 1 18 12 34 69 2 12 14 22 52 15 3 1 7 1 . 16 5 4
372 Voorbereiding tot rec excl. metaal 2001 119 2.326 638 182 4 8 3 0 16 3 1 92 14 42 381 148 24 79 25 56 3 4 16 20 6 59 0 5 1 2 9 602 198 116 12 8 1 35 4 5 10 0 6 13 24 -1 119 41 45 10 23 88 61 8 4 1 9 5 0 15 12 36 78 1 12 7 35 44 3 4 1 7 . 1 20 4 4
0 tot 10 werkzame personen 1997 64 257 57 28 - 0 0 0 1 1 1 21 0 4 25 - 0 5 0 11 1 5 0 1 1 4 0 0 0 0 0 53 10 - 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 2 0 19 6 7 4 1 6 3 0 0 0 0 2 0 0 1 3 10 0 1 0 5 7 0 0 0 0 0 . 5 0 0
0 tot 10 werkzame personen 1998 76 288 67 29 - - 0 0 0 0 0 14 - 15 31 - 0 6 0 13 1 4 0 7 1 4 0 1 0 0 0 65 12 - - - 3 3 0 2 - 0 4 1 3 0 20 5 7 4 4 8 4 0 0 0 0 3 0 1 1 4 12 1 1 1 2 7 0 1 0 0 0 . 5 0 0
0 tot 10 werkzame personen 1999 72 309 76 37 0 0 1 0 1 0 1 12 - 22 32 0 0 7 0 11 5 3 0 2 3 5 0 0 - 0 1 72 10 0 0 - 2 5 3 - - - 0 1 3 0 25 4 10 8 3 9 5 0 0 0 0 2 0 1 1 5 14 0 2 1 4 6 0 1 0 0 0 . 4 0 0
0 tot 10 werkzame personen 2000 88 354 92 29 - 0 1 0 2 0 2 8 0 16 55 1 0 10 - 8 23 10 1 2 1 5 0 2 0 1 1 89 29 0 0 - 7 5 15 0 - 0 1 1 3 0 14 6 5 3 0 10 5 1 0 0 1 4 0 1 3 6 16 1 2 3 2 8 1 0 0 0 0 . 6 0 1
0 tot 10 werkzame personen 2001 70 305 78 27 0 0 0 0 1 0 1 10 0 14 40 5 1 10 0 7 5 11 0 1 0 9 0 1 0 0 1 74 21 3 0 0 6 4 5 0 0 0 1 2 4 0 13 5 3 4 0 10 5 1 0 0 2 2 0 1 2 6 14 0 1 0 4 7 0 0 0 1 . 0 5 0 0
10 tot 100 werkzame personen 1997 63 1.458 309 57 - 9 5 2 5 1 1 25 4 6 238 - 27 25 2 24 98 24 24 4 10 8 0 2 2 1 1 298 139 - 15 17 2 15 84 0 0 0 5 4 4 0 41 19 12 9 1 40 29 2 1 0 4 5 -1 5 7 18 33 0 5 1 11 19 0 2 0 1 1 . 11 2 0
10 tot 100 werkzame personen 1998 69 1.587 323 80 - 9 5 2 8 2 9 34 6 6 224 - 26 22 6 22 79 28 18 13 9 12 1 2 1 1 2 319 133 - 15 16 6 12 78 0 2 0 5 5 5 0 46 21 18 6 1 48 32 5 1 0 4 6 0 6 8 20 41 0 5 1 3 18 1 2 0 2 2 . 10 1 1
10 tot 100 werkzame personen 1999 70 1.709 432 83 9 8 1 1 7 2 0 36 6 10 322 103 0 30 6 37 65 36 18 12 12 21 1 2 1 1 2 422 179 78 14 - 9 13 59 3 2 0 2 6 10 2 66 26 31 4 5 56 37 5 2 0 6 6 0 6 10 22 48 6 8 4 10 33 2 3 0 1 1 . 23 2 0
10 tot 100 werkzame personen 2000 67 1.656 523 80 8 8 3 1 3 2 0 44 1 11 416 123 - 61 8 35 83 54 20 18 14 20 0 2 0 1 3 498 240 94 17 - 5 29 83 5 2 - 3 10 9 5 72 30 33 3 6 55 37 5 2 1 6 4 0 7 11 22 50 1 9 7 25 29 4 2 1 3 2 . 11 4 3
10 tot 100 werkzame personen 2001 69 1.577 573 85 4 8 3 0 14 3 0 40 0 13 468 143 0 69 9 33 138 35 16 20 5 14 0 3 0 1 1 546 293 113 12 0 19 31 106 3 3 0 5 11 7 -1 68 27 32 5 4 58 40 5 3 1 6 4 0 8 11 24 53 1 10 3 26 25 0 2 1 3 . 1 14 1 4
100 of meer werkzame personen 1997 7 913 150 54 - 0 0 0 0 0 0 28 0 25 81 - 0 44 15 10 2 7 0 2 1 17 -3 0 0 0 0 137 29 - 0 0 2 17 5 0 5 0 0 2 6 0 21 8 9 3 0 32 25 1 1 1 3 0 0 10 5 10 19 0 5 0 13 20 3 2 0 3 0 . 10 0 0
100 of meer werkzame personen 1998 6 807 137 42 - - 0 - 0 0 - 17 - 25 77 - - 42 15 8 2 8 - 0 - 16 0 1 0 0 0 133 29 - - - - 18 7 0 5 - - 1 5 0 25 9 11 1 3 29 22 3 1 0 2 0 - 6 5 8 16 1 4 2 5 30 9 4 0 0 0 . 15 1 0
100 of meer werkzame personen 1999 6 976 153 43 0 - 0 - 0 0 - 18 - 25 91 0 24 34 14 10 1 9 - 1 - 20 -3 1 0 0 1 154 29 0 - 10 - 10 4 0 4 - - 1 5 0 35 12 12 10 3 34 25 4 1 0 3 0 0 7 5 12 17 3 4 4 0 19 2 3 0 5 0 . 7 1 0
100 of meer werkzame personen 2000 6 769 153 43 - - 1 - - - 0 24 - 18 75 - 23 14 16 10 1 9 1 0 1 26 7 1 0 0 1 148 26 - - 8 - 6 5 1 5 - 0 1 11 1 22 11 10 2 - 34 24 4 1 3 3 0 0 10 3 12 18 0 4 5 5 20 11 1 0 4 0 . 2 2 0
100 of meer werkzame personen 2001 7 940 196 81 . . 0 . 0 . 1 42 14 24 65 . 23 . 16 16 1 4 4 0 0 38 1 3 1 0 7 185 21 . . 8 . 0 3 2 7 . 1 1 14 0 54 18 13 2 21 39 29 4 2 1 4 0 0 8 2 12 26 0 4 4 11 22 3 3 0 5 . 1 6 3 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens