Voorbereiding tot recycling, werkzame personen, baten, lasten

Voorbereiding tot recycling, werkzame personen, baten, lasten

SBI'93/GK Perioden Aantal bedrijven en werkzame personen Bedrijven (absoluut) Aantal bedrijven en werkzame personen Werkzame personen (absoluut) Baten Totaal baten (mln euro) Baten Opbrengsten inname afval- en reststoffen Totaal inname afval- en reststoffen (mln euro) Baten Opbrengsten inname afval- en reststoffen Vetten en oliën (mln euro) Baten Opbrengsten inname afval- en reststoffen Fotografisch afval (mln euro) Baten Opbrengsten inname afval- en reststoffen Glasafval (mln euro) Baten Opbrengsten inname afval- en reststoffen Kabelafval (mln euro) Baten Opbrengsten inname afval- en reststoffen Kunststofafval (mln euro) Baten Opbrengsten inname afval- en reststoffen Rubberafval (mln euro) Baten Opbrengsten inname afval- en reststoffen Metaalschroot (mln euro) Baten Opbrengsten inname afval- en reststoffen Puin (bouw- en sloopafval) (mln euro) Baten Opbrengsten inname afval- en reststoffen Vlieg- en bodemas (mln euro) Baten Opbrengsten inname afval- en reststoffen Overige reststoffen (mln euro) Baten Opbrengsten teruggewonnen stoffen Totaal teruggewonnen stoffen (mln euro) Baten Opbrengsten teruggewonnen stoffen Vetten en oliën (mln euro) Baten Opbrengsten teruggewonnen stoffen Gemalen glas (mln euro) Baten Opbrengsten teruggewonnen stoffen Kunststof granulaat/mix (mln euro) Baten Opbrengsten teruggewonnen stoffen Rubber granulaat/mix (mln euro) Baten Opbrengsten teruggewonnen stoffen Puingranulaat (mln euro) Baten Opbrengsten teruggewonnen stoffen Metaal, ferro (mln euro) Baten Opbrengsten teruggewonnen stoffen Metaal, non-ferro (mln euro) Baten Opbrengsten teruggewonnen stoffen Metaal, edel (mln euro) Baten Opbrengsten teruggewonnen stoffen Overige secundaire stoffen (mln euro) Baten Opbrengsten teruggewonnen stoffen Eindproducten (mln euro) Baten Handels- en nevenactiviteiten (mln euro) Baten Voorraadmutaties gereed product (mln euro) Baten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Baten Vrijval uit voorzieningen (mln euro) Baten Ontvangen rente (mln euro) Baten Buitengewone baten (mln euro) Lasten Totaal lasten (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen Totaal ingenomen afval- en reststoffen (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen Vetten en oliën (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen Fotografisch afval (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen Glasafval (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen Kabelafval (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen Kunststofafval (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen Metaalschroot (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen Puin (bouw- en sloop) (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen Rubberafval (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen Vlieg- en bodemas (mln euro) Lasten Inkopen ingenomen afval- en reststoffen Overige inkopen reststoffen (mln euro) Lasten Grond- en hulpstoffen (mln euro) Lasten Inkoopwaarde handelsactiviteiten (mln euro) Lasten Voorraadmutaties inkopen (mln euro) Lasten Uitbestede werkzaamheden Totaal uitbestede werkzaamheden (mln euro) Lasten Uitbestede werkzaamheden Stort- en verbrandingskosten (mln euro) Lasten Uitbestede werkzaamheden Transport en overslag door derden (mln euro) Lasten Uitbestede werkzaamheden Huur mach. met bedienend personeel (mln euro) Lasten Uitbestede werkzaamheden Overige uitbesteding (mln euro) Lasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Lasten Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Lasten Arbeidskosten Sociale premies werkgever (mln euro) Lasten Arbeidskosten Pensioenlasten, VUT (mln euro) Lasten Arbeidskosten Ov. uitgaven sociale voorzieningen (mln euro) Lasten Arbeidskosten Kosten uitzendkrachten (mln euro) Lasten Arbeidskosten Kosten overig ingeleend personeel (mln euro) Lasten Arbeidskosten AF: Ontvangsten uitgel. personeel (mln euro) Lasten Autokosten (mln euro) Lasten Energieverbruik (mln euro) Lasten Afschrijvingen (mln euro) Lasten Overige bedrijfskosten (mln euro) Lasten Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Lasten Betaalde rente (mln euro) Lasten Buitengewone lasten (mln euro) Resultaat vóór belastingen (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Totale investeringen (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Grond en terreinen (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Bedrijfsruimten (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa GWW werken (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Vervoermiddelen extern transport (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Middelen voor intern transport (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Computers (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Overige machines, apparaten en install. (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (mln euro) Investeringen (im)materiële vaste activa Immateriële activa (mln euro)
37 Voorbereiding tot recycling (Totaal) 1997 134 2.628 517 139 - 9 5 2 6 2 2 74 4 35 344 - 27 74 17 45 101 36 25 7 12 29 -2 3 2 1 1 488 178 - 15 17 8 34 88 4 5 0 6 5 12 0 81 34 29 16 2 78 58 4 2 1 7 7 -1 15 13 31 61 1 10 1 29 45 4 5 0 5 2 . 26 3 0
37 Voorbereiding tot recycling (Totaal) 1998 151 2.682 527 152 - 9 5 2 8 2 9 65 6 46 332 - 26 70 22 43 82 40 18 20 10 32 0 5 1 1 3 518 175 - 15 16 9 33 85 3 6 0 9 8 14 0 90 34 36 11 8 84 58 8 3 1 6 9 1 13 14 33 69 3 11 5 10 55 10 6 0 3 2 . 29 3 1
37 Voorbereiding tot recycling (Totaal) 1999 148 2.994 662 162 9 8 3 1 9 3 2 66 6 56 445 104 24 71 20 57 71 48 18 15 15 46 -3 4 1 2 4 649 218 78 14 10 10 28 66 3 6 0 2 8 18 2 126 41 53 21 11 98 67 10 3 1 10 9 1 15 15 39 79 10 13 9 13 58 5 7 1 7 2 . 34 3 0
37 Voorbereiding tot recycling (Totaal) 2000 161 2.779 768 153 8 8 5 1 4 3 2 76 1 45 546 124 23 85 24 53 107 73 21 20 16 50 6 5 1 2 5 735 294 95 17 8 12 41 103 6 8 0 5 13 24 6 109 47 47 8 6 99 66 10 4 4 9 8 1 19 17 40 84 2 15 14 32 58 16 3 1 7 2 . 19 6 4
37 Voorbereiding tot recycling (Totaal) 2001 146 2.822 846 193 4 8 3 0 16 3 2 92 14 51 572 148 24 79 25 56 144 51 20 21 6 62 0 6 1 2 9 805 335 116 12 8 25 35 114 6 10 0 8 14 25 -1 134 51 48 11 25 108 74 10 5 2 11 6 1 17 15 42 92 1 15 8 41 54 3 5 1 9 . 1 24 4 6
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 1997 21 447 149 13 - 0 0 2 0 0 1 0 0 10 133 - 0 0 0 0 94 36 0 2 0 3 0 0 0 0 0 143 87 - 0 0 8 0 78 0 0 0 0 0 1 0 16 13 3 0 0 14 11 1 0 0 1 0 0 1 4 5 12 0 2 0 6 2 0 0 0 0 0 . 1 0 0
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 1998 29 472 147 23 - - 0 2 0 - 8 0 - 13 119 - - 0 - 0 80 38 0 0 0 4 0 0 0 0 1 151 89 - - - 9 0 80 0 - - - 0 3 -1 19 11 4 0 3 15 12 1 0 0 0 1 0 2 4 6 11 0 2 0 -3 4 0 1 0 0 1 . 2 0 0
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 1999 26 453 135 11 0 - 0 1 0 - 1 - - 8 118 0 - 0 - - 70 46 - 1 - 6 0 0 0 0 0 134 71 0 - - 10 0 61 - - - 0 0 5 -1 16 10 3 0 3 14 10 1 1 0 1 1 0 1 4 5 13 2 2 1 1 9 3 3 0 0 1 . 2 0 0
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 2000 30 479 194 10 - - - 1 0 - 2 0 - 7 176 - - 0 - - 105 67 2 2 - 5 0 2 0 1 1 184 112 - - 0 12 0 99 0 - - 0 0 3 6 17 11 6 0 0 15 11 1 1 0 1 1 0 1 4 6 16 0 3 0 10 5 0 0 0 0 1 . 3 0 0
371 Voorbereiding tot metaalrecycling 2001 27 496 209 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 192 0 0 0 0 0 140 46 4 1 0 2 0 1 1 1 0 203 136 0 0 0 25 0 110 0 0 0 2 1 0 0 16 10 3 0 2 20 13 2 1 0 2 1 0 2 4 6 14 0 3 0 6 10 0 1 0 1 . 0 4 0 2
372 Voorbereiding tot rec excl. metaal 1997 113 2.181 368 126 - 9 5 0 6 2 1 74 4 25 211 - 27 74 17 45 7 0 24 5 12 26 -2 2 2 1 1 345 92 - 15 17 0 34 10 4 5 0 6 5 10 0 65 21 26 16 2 64 46 3 2 1 6 7 -1 14 10 26 49 0 9 1 23 43 4 5 0 5 1 . 25 2 0
372 Voorbereiding tot rec excl. metaal 1998 122 2.210 379 129 - 9 5 - 8 2 0 65 6 34 212 - 26 70 22 43 2 2 18 20 10 29 0 5 1 1 2 367 86 - 15 16 - 33 5 3 6 0 9 7 11 0 72 23 33 11 5 69 46 6 2 1 6 8 0 11 10 27 57 3 9 4 12 51 10 5 0 3 1 . 28 2 1
372 Voorbereiding tot rec excl. metaal 1999 122 2.541 526 152 9 8 3 - 8 3 0 66 6 48 328 104 24 71 20 57 1 2 18 15 15 40 -3 4 1 1 3 515 147 78 14 10 - 28 5 3 6 0 2 8 13 4 110 31 49 21 8 84 57 8 3 1 8 8 1 14 12 34 66 7 11 8 11 49 2 5 0 7 1 . 31 3 0
372 Voorbereiding tot rec excl. metaal 2000 131 2.300 574 143 8 8 5 - 4 3 0 76 1 38 370 124 23 85 24 53 2 6 20 18 16 45 6 3 1 1 4 551 183 95 17 8 - 41 4 6 8 0 4 12 20 0 92 36 42 8 6 84 55 8 3 3 7 8 1 18 12 34 69 2 12 14 22 52 15 3 1 7 1 . 16 5 4
372 Voorbereiding tot rec excl. metaal 2001 119 2.326 638 182 4 8 3 0 16 3 1 92 14 42 381 148 24 79 25 56 3 4 16 20 6 59 0 5 1 2 9 602 198 116 12 8 1 35 4 5 10 0 6 13 24 -1 119 41 45 10 23 88 61 8 4 1 9 5 0 15 12 36 78 1 12 7 35 44 3 4 1 7 . 1 20 4 4
0 tot 10 werkzame personen 1997 64 257 57 28 - 0 0 0 1 1 1 21 0 4 25 - 0 5 0 11 1 5 0 1 1 4 0 0 0 0 0 53 10 - 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 2 0 19 6 7 4 1 6 3 0 0 0 0 2 0 0 1 3 10 0 1 0 5 7 0 0 0 0 0 . 5 0 0
0 tot 10 werkzame personen 1998 76 288 67 29 - - 0 0 0 0 0 14 - 15 31 - 0 6 0 13 1 4 0 7 1 4 0 1 0 0 0 65 12 - - - 3 3 0 2 - 0 4 1 3 0 20 5 7 4 4 8 4 0 0 0 0 3 0 1 1 4 12 1 1 1 2 7 0 1 0 0 0 . 5 0 0
0 tot 10 werkzame personen 1999 72 309 76 37 0 0 1 0 1 0 1 12 - 22 32 0 0 7 0 11 5 3 0 2 3 5 0 0 - 0 1 72 10 0 0 - 2 5 3 - - - 0 1 3 0 25 4 10 8 3 9 5 0 0 0 0 2 0 1 1 5 14 0 2 1 4 6 0 1 0 0 0 . 4 0 0
0 tot 10 werkzame personen 2000 88 354 92 29 - 0 1 0 2 0 2 8 0 16 55 1 0 10 - 8 23 10 1 2 1 5 0 2 0 1 1 89 29 0 0 - 7 5 15 0 - 0 1 1 3 0 14 6 5 3 0 10 5 1 0 0 1 4 0 1 3 6 16 1 2 3 2 8 1 0 0 0 0 . 6 0 1
0 tot 10 werkzame personen 2001 70 305 78 27 0 0 0 0 1 0 1 10 0 14 40 5 1 10 0 7 5 11 0 1 0 9 0 1 0 0 1 74 21 3 0 0 6 4 5 0 0 0 1 2 4 0 13 5 3 4 0 10 5 1 0 0 2 2 0 1 2 6 14 0 1 0 4 7 0 0 0 1 . 0 5 0 0
10 tot 100 werkzame personen 1997 63 1.458 309 57 - 9 5 2 5 1 1 25 4 6 238 - 27 25 2 24 98 24 24 4 10 8 0 2 2 1 1 298 139 - 15 17 2 15 84 0 0 0 5 4 4 0 41 19 12 9 1 40 29 2 1 0 4 5 -1 5 7 18 33 0 5 1 11 19 0 2 0 1 1 . 11 2 0
10 tot 100 werkzame personen 1998 69 1.587 323 80 - 9 5 2 8 2 9 34 6 6 224 - 26 22 6 22 79 28 18 13 9 12 1 2 1 1 2 319 133 - 15 16 6 12 78 0 2 0 5 5 5 0 46 21 18 6 1 48 32 5 1 0 4 6 0 6 8 20 41 0 5 1 3 18 1 2 0 2 2 . 10 1 1
10 tot 100 werkzame personen 1999 70 1.709 432 83 9 8 1 1 7 2 0 36 6 10 322 103 0 30 6 37 65 36 18 12 12 21 1 2 1 1 2 422 179 78 14 - 9 13 59 3 2 0 2 6 10 2 66 26 31 4 5 56 37 5 2 0 6 6 0 6 10 22 48 6 8 4 10 33 2 3 0 1 1 . 23 2 0
10 tot 100 werkzame personen 2000 67 1.656 523 80 8 8 3 1 3 2 0 44 1 11 416 123 - 61 8 35 83 54 20 18 14 20 0 2 0 1 3 498 240 94 17 - 5 29 83 5 2 - 3 10 9 5 72 30 33 3 6 55 37 5 2 1 6 4 0 7 11 22 50 1 9 7 25 29 4 2 1 3 2 . 11 4 3
10 tot 100 werkzame personen 2001 69 1.577 573 85 4 8 3 0 14 3 0 40 0 13 468 143 0 69 9 33 138 35 16 20 5 14 0 3 0 1 1 546 293 113 12 0 19 31 106 3 3 0 5 11 7 -1 68 27 32 5 4 58 40 5 3 1 6 4 0 8 11 24 53 1 10 3 26 25 0 2 1 3 . 1 14 1 4
100 of meer werkzame personen 1997 7 913 150 54 - 0 0 0 0 0 0 28 0 25 81 - 0 44 15 10 2 7 0 2 1 17 -3 0 0 0 0 137 29 - 0 0 2 17 5 0 5 0 0 2 6 0 21 8 9 3 0 32 25 1 1 1 3 0 0 10 5 10 19 0 5 0 13 20 3 2 0 3 0 . 10 0 0
100 of meer werkzame personen 1998 6 807 137 42 - - 0 - 0 0 - 17 - 25 77 - - 42 15 8 2 8 - 0 - 16 0 1 0 0 0 133 29 - - - - 18 7 0 5 - - 1 5 0 25 9 11 1 3 29 22 3 1 0 2 0 - 6 5 8 16 1 4 2 5 30 9 4 0 0 0 . 15 1 0
100 of meer werkzame personen 1999 6 976 153 43 0 - 0 - 0 0 - 18 - 25 91 0 24 34 14 10 1 9 - 1 - 20 -3 1 0 0 1 154 29 0 - 10 - 10 4 0 4 - - 1 5 0 35 12 12 10 3 34 25 4 1 0 3 0 0 7 5 12 17 3 4 4 0 19 2 3 0 5 0 . 7 1 0
100 of meer werkzame personen 2000 6 769 153 43 - - 1 - - - 0 24 - 18 75 - 23 14 16 10 1 9 1 0 1 26 7 1 0 0 1 148 26 - - 8 - 6 5 1 5 - 0 1 11 1 22 11 10 2 - 34 24 4 1 3 3 0 0 10 3 12 18 0 4 5 5 20 11 1 0 4 0 . 2 2 0
100 of meer werkzame personen 2001 7 940 196 81 . . 0 . 0 . 1 42 14 24 65 . 23 . 16 16 1 4 4 0 0 38 1 3 1 0 7 185 21 . . 8 . 0 3 2 7 . 1 1 14 0 54 18 13 2 21 39 29 4 2 1 4 0 0 8 2 12 26 0 4 4 11 22 3 3 0 5 . 1 6 3 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De financiële aspecten van de bedrijfstak Voorbereiding tot recycling
(SBI 37).
Gegevens betreffende werkzame personen, baten, lasten en investeringen naar
standaard bedrijfsindeling en grootteklasse.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997-2001.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven en werkzame personen
Bedrijven
Bedrijfseenheid: een onderneming, of een deel van een onderneming, of
een groep gebundelde ondernemingen, die overwegend een activiteit
uitoefent op het gebied van de productie van goederen of de verlening van
diensten, en waarvoor een volledige statistische beschrijving mogelijk is.
Werkzame personen
Inbegrepen zijn de ingeleende krachten van derden (uitzendbureaus, derden
en intraconcern) alsmede directeuren, eigenaren, firmanten, leden van
maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden.
Werknemers uitgeleend aan derden zijn in mindering gebracht.
Buiten beschouwing gelaten zijn de personen die langer dan een jaar
arbeidsongeschikt zijn. Personeel van een centrale loonlijst binnen een
ondernemingengroep wordt gerekend tot de onderneming waar het personeel
daadwerkelijk werkzaam is. Werknemers van 65 jaar en ouder zijn niet meer
verzekerd ingevolge de Ziektewet; deze worden hier toch meegeteld.
Baten
Totaal baten
Opbrengsten inname afval- en reststoffen
De opbrengsten verkregen uit inname van afval- en reststoffen. Veelal zijn
deze opbrengsten de betalingen (tarieven per ton) van de ontdoeners van de
afvalstromen zonder directe waarde.
Hierin zijn de opbrengsten verkregen uit de verkoop van secundaire
producten of eindproducten afvalstoffen niet begrepen. (zie daarvoor
"opbrengsten teruggewonnen stoffen").
Totaal inname afval- en reststoffen
Vetten en oliën
Per 1999 worden bedrijven die (frituur)vetten- en organische oliën-
recycling als activiteitenzwaartepunt hebben opgenomen in deze
statistiek (sbi 372). Voorheen werden deze waargenomen in de
vee/mengvoeder-industrie (sbi 1571), maar zijn door een classifi-
catiewijziging overgeheveld naar voorbereiding tot recycling.
Voor 1998 en eerdere jaren was de waarneming in deze statistiek
nog marginaal. Minerale olie-recycling blijft buiten deze statistiek-
uitkomsten. Deze worden nl. in SBI 2320.2 Aardolieverwerking
(onderdeel vervaardiging van aardolieproducten uit afvalolie) opgenomen.
Fotografisch afval
Glasafval
Kabelafval
Kunststofafval
Rubberafval
Metaalschroot
Het betreft hier metaalschroot dat via een shredder-proces mechanisch
verwerkt (verkleind) wordt. Voornamelijk autowrakken en andere
metaalhoudende materialen, zoals wit- en bruingoed en industrieel schroot
(zgn. shreddervoormateriaal) worden tot 3 fracties verwerkt, nl. ferro,
non-ferro en shredderafval.
Puin (bouw- en sloopafval)
Vlieg- en bodemas
De opbrengsten verkregen uit inname van vlieg- en bodemas en reststoffen
bij afvalverbranding. (tarief per ton)
Noot: Zogenaamd poederkoolvliegas en bodemas, vrijkomend bij de
verbranding van kolen ten behoeve van opwekking van elektriciteit bij de
elektriciteits- productiebedrijven zijn niet in deze cijfers begrepen. Het
maken van bouwgrondstoffen voor voornamelijk de beton- en cementindustrie
bestaat vooral uit mengen en zeven ("op specificatie brengen"). Deze
activiteit wordt namelijk als handel beschouwd.
Overige reststoffen
Per 1999 worden bedrijven die recycling van (frituur)vetten- en organische
oliën als activiteitenzwaartepunt hebben, opgenomen in deze statistiek
(sbi 372). Voorheen werden deze waargenomen in de vee/mengvoederindustrie
(sbi 1571), maar zijn door een classificatiewijziging overgeheveld naar
voorbereiding tot recycling.
Voor 1998 en eerdere jaren was de waarneming (instroom) in deze statistiek
nog marginaal. In 1999 is voor circa 9 mln euro secundair vet begrepen
in deze post.
Nb: Recycling van afgewerkte (minerale) olie tot grondstof voor
smeerolie en stookolie is (formeel) ondergebracht in de sbi 2320.2
Aardolie-verwerking. In de praktijk blijkt deze recycling gedeeltelijk al
dan niet als nevenactiviteit begrepen is in sbi 9000.2 (inzameling) en
9000.3 be- en verwerking van gevaarlijk afval. (Dus als een onderdeel van
milieudienstverlening).
Opbrengsten teruggewonnen stoffen
Bedrijven die zich op de handel en op- en overslag van oud-papier en
metaalschroot bezighouden, zijn bij het CBS ondergebracht in de handel
(SBI 5157). Het verkleinen om logistieke redenen en op ondersoort scheiden
van deze afvalstromen wordt als handelsgebruikelijk gezien. Indien
bedrijven echter als zwaartepunt shredderen (bv autowrakkenshredderen)
hebben, worden ze in deze voorbereiding tot recycling statistiek
opgenomen.
Noot: Zogenaamd poederkoolvliegas en bodemas, vrijkomend bij de
verbranding van kolen ten behoeve van opwekking van elektriciteit bij de
elektriciteits- productiebedrijven zijn niet in deze cijfers begrepen. Het
maken van bouwgrondstoffen voor voornamelijk de beton- en cementindustrie
bestaat vooral uit mengen en zeven ("op specificatie brengen"). Deze
activiteit wordt namelijk als handel beschouwd.
Totaal teruggewonnen stoffen
De totale opbrengst van de verkopen van teruggewonnen stoffen en
producten. Hieronder wordt verstaan de opbrengst uit levering van deze
stoffen aan derden, onder aftrek van kortingen en bonussen en over de
omzet geheven belastingen (BTW).
Vetten en oliën
Per 1999 worden bedrijven die (frituur)vetten- en organische oliën-
recycling als activiteitenzwaartepunt hebben opgenomen in deze
statistiek (sbi 372). Voorheen werden deze waargenomen in de
vee/mengvoeder-industrie (sbi 1571), maar zijn door een classifi-
catiewijziging overgeheveld naar voorbereiding tot recycling.
Voor 1998 en eerdere jaren was de waarneming in deze statistiek
nog marginaal. Minerale olie-recycling blijft buiten deze statistiek-
uitkomsten. Deze worden nl. in SBI 2320.2 Aardolieverwerking
(onderdeel vervaardiging van aardolieproducten uit afvalolie) opgenomen.
Gemalen glas
Kunststof granulaat/mix
Rubber granulaat/mix
Puingranulaat
Noot: Zogenaamd poederkoolvliegas en bodemas, vrijkomend bij de
verbranding van kolen ten behoeve van opwekking van elektriciteit bij de
elektriciteits- productiebedrijven zijn niet in deze cijfers begrepen. Het
maken van bouwgrondstoffen voor voornamelijk de beton- en cementindustrie
bestaat vooral uit mengen en zeven ("op specificatie brengen"). Deze
activiteit wordt namelijk als handel beschouwd.
Metaal, ferro
Metaal, non-ferro
Metaal, edel
Overige secundaire stoffen
Per 1999 worden bedrijven die (frituur)vetten- en organische oliën
recycling als activiteitenzwaartepunt hebben opgenomen in deze statistiek
(sbi 372). Voorheen werden deze waargenomen in de vee/mengvoederindustrie
(sbi 1571), maar zijn door een classificatiewijziging overgeheveld naar
voorbereiding tot recycling. Voor 1998 en eerdere jaren was de waarneming
in deze statistiek nog marginaal.
Noot: Recycling van afgewerkte (minerale) olie is ondergebracht in de sbi
2320.2 Aardolieverwerking.
Noot: Zogenaamd poederkoolvliegas en bodemas, vrijkomend bij de
verbranding van kolen ten behoeve van opwekking van elektriciteit bij de
elektriciteits- productiebedrijven zijn niet in deze cijfers begrepen. Het
maken van bouwgrondstoffen voor voornamelijk de beton- en cementindustrie
bestaat vooral uit mengen en zeven ("op specificatie brengen"). Deze
activiteit wordt namelijk als handel beschouwd.
Eindproducten
Hieronder vallen eindproducten zoals tegels, palen, platen ed.
Handels- en nevenactiviteiten
Hieronder worden de opbrengsten verantwoord van activiteiten die niet
direct voortvloeien uit de recycling-activiteiten. Een voorbeeld van
handel is bijkoop van een gereed product en dit product zonder enige
industriële bewerking (met uitzondering van verpakken) doorverkopen aan
derden. Van nevenactiviteit is sprake indien de activiteit als
branchevreemd kan worden beschouwd. Een voorbeeld van een nevenactiviteit
is de verhuur van roerende of onroerende goederen.
Voorraadmutaties gereed product
Overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder vallen:
Geactiveerde productie t.b.v. de eigen onderneming.
Doorberekende kosten van alg. beheer (intraconcerndiensten).
Exploitatie- en loonsubsidies.
Schade-uitkeringen.
Vrijval uit voorzieningen
Onttrekkingen uit voorzieningen lopen veelal via de balans. Deze zijn hier
dan ook niet opgenomen. Ook de bestedingen (aanwendingen) hiervan blijven
derhalve buiten de winst- en verliesrekening.
Ontvangen rente
Buitengewone baten
Hier zijn winsten opgenomen welke niet uit de gewone bedrijfsvoering
voortvloeien, zoals koersverschillen, resultaten uit deelnemingen
buitenlandse vestigingen en/of beleggingen, boekwinsten bij verkoop en
tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa, winsten bij afstoting
van deelnemingen. Voorts zijn hier ook de vrijgevallen bedragen van de
egalisatierekening voor de WIR-premies opgenomen.
Lasten
Totaal lasten
Inkopen ingenomen afval- en reststoffen
Hieronder vallen de tegen betaling ingenomen afval- en reststoffen.
Totaal ingenomen afval- en reststoffen
Vetten en oliën
Per 1999 worden bedrijven die (frituur)vetten- en organische oliën-
recycling als activiteitenzwaartepunt hebben opgenomen in deze
statistiek (sbi 372). Voorheen werden deze waargenomen in de
vee/mengvoeder-industrie (sbi 1571), maar zijn door een classifi-
catiewijziging overgeheveld naar voorbereiding tot recycling.
Voor 1998 en eerdere jaren was de waarneming in deze statistiek
nog marginaal. Minerale (motor)olie-recycling blijft buiten deze
statistiek-uitkomsten. Deze worden nl. in SBI 2320.2 Aardolieverwerking
(onderdeel vervaardiging van aardolieproducten uit afvalolie) opgenomen.
Fotografisch afval
Glasafval
Kabelafval
Kunststofafval
Metaalschroot
Het betreft hier metaalschroot wat via een shredder-proces mechanisch
verwerkt (verkleind) wordt. Voornamelijk autowrakken en andere
metaalhoudende materialen, zoals wit- en bruingoed en industrieel schroot
(zgn. shreddervoormateriaal) worden tot 3 fracties verwerkt, nl. ferro,
non-ferro en shredderafval.
Puin (bouw- en sloop)
Rubberafval
Vlieg- en bodemas
De betaling voor afvalproducten bij inname van vlieg- en bodemas en
reststoffen bij afvalverbranding.
Noot: Zogenaamd poederkoolvliegas en bodemas, vrijkomend bij de
verbranding van kolen ten behoeve van opwekking van elektriciteit bij de
elektriciteits- productiebedrijven zijn niet in deze cijfers begrepen. Het
maken van bouwgrondstoffen voor voornamelijk de beton- en cementindustrie
bestaat vooral uit mengen en zeven ("op specificatie brengen"). Deze
activiteit wordt namelijk als handel beschouwd.
Overige inkopen reststoffen
Per 1999 worden bedrijven die (frituur)vetten- en organische oliën
recycling als activiteitenzwaartepunt hebben opgenomen in deze statistiek
(sbi 372). Voorheen werden deze waargenomen in de vee/mengvoederindustrie
(sbi 1571), maar zijn door een classificatiewijziging overgeheveld naar
voorbereiding tot recycling. Voor 1998 en eerdere jaren was de waarneming
in deze statistiek nog marginaal. Per 1999 zit voor ruim 77 mln euro
secundair vet begrepen in deze post.
Nb: Recycling van afgewerkte (minerale) olie is ondergebracht in de sbi
2320.2 Aardolieverwerking
Grond- en hulpstoffen
De kosten van inkopen van overige grond- en hulpstoffen. Hier zijn de bij
derden ingekochte stoffen vermeld die opgaan in (zoals chemicalien,
vloeibare stikstof) of toegevoegd worden aan het productieproces
(b.v. verpakkingsmiddelen).
Inkoopwaarde handelsactiviteiten
De kosten van de inkopen t.b.v. handels- en nevenactiviteiten.
Hier zijn de inkopen van handels- en industriele activiteiten vermeld die
niet tot de recycling gerekend kunnen worden. (bv zand- en grindhandel).
Voorraadmutaties inkopen
Uitbestede werkzaamheden
Het betreft hier alleen uitbestedingen die te maken hebben met de handling
van de afval- en reststoffen. Alle uitbestedingen in de sfeer van de
zakelijke dienstverlening (zoals accountants, adviseurs, laboratoria,
bewaking) vallen onder de overige bedrijfskosten.
Totaal uitbestede werkzaamheden
Stort- en verbrandingskosten
Transport en overslag door derden
Huur mach. met bedienend personeel
Kenmerkend is hier de combinatie van huur van machines met bedienend
personeel. Van uitbestede werkzaamheden is geen sprake als personeel wordt
ingeleend en onder verantwoordelijkheid van de eigen onderneming de
werkzaamheden verricht (bijvoorbeeld uitzendkrachten).
Overige uitbesteding
Een voorbeeld hiervan is gemaakte kosten bij gebruik van de weegbrug van
derden.
Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
De totale personeelskosten minus ontvangsten voor uitgeleend personeel.
Bruto lonen en salarissen
De kosten gemaakt aan de bruto loon- en salarisbedragen (voor
loonheffing) van hen die loon of salaris in het verslagjaar hebben
genoten. In dit bedrag zijn ook begrepen: overhevelingstoeslag, extra
beloningen en uitkeringen zoals toeslagen, overwerkgelden, gratificaties,
tantiemes, vakantiegeld, doorbetaald loon bij vakanties en feestdagen
(inclusief toeslagen), de waarde van vergoedingen in natura en uitkeringen
uit hoofde van ontslagregelingen.
Sociale premies werkgever
Het betreft hier de werkgeverspremies. Deze bestaan uit: premie WAO,
wachtgeld, WW en ZFW. De werknemerspremies voor de WW en ZFW zijn begrepen
in de bruto lonen en salarissen.
Pensioenlasten, VUT
Kosten gemaakt aan pensioenlasten, inkoopsommen en dotaties voor pensioen-
en spaarregelingen. De spaarregelingen moeten betrekking hebben op de
oudedagsvoorziening. Hier ook opgenomen de premies m.b.t. de regeling voor
extra vrije tijd. Indien de onderneming voor de VUT (Vervroegde
Uittreding) eigen risicodrager is, bestaat het totale premiebedrag uit de
door de onderneming betaalde VUT-uitkering en eventuele andere kosten die
hiermee verband houden. Hierop zijn inhoudingen en restituties in
mindering gebracht.
Ov. uitgaven sociale voorzieningen
Overige uitgaven sociale voorzieningen.
Hierin zijn begrepen: reiskostenvergoedingen woon- werkverkeer,
suppleties op uitkeringen krachtens sociale verzekeringswetten,
werkgeversbijdragen aan een ziektekostenregeling en aan spaarregelingen
voor bezitsvorming, alle kosten (ter dekking) van het eigen risico in
verband met de wet 'Terugdringing Ziekteverzuim', uitkeringen aan
gewezen werknemers of eventuele nabestaanden, speciale uitgaven t.b.v.
buitenlandse arbeidskrachten voor huisvesting, voeding, reizen naar het
moederland.
Kosten uitzendkrachten
Via uitzendbureaus.
Kosten overig ingeleend personeel
Ingeleende krachten in concernverband en van derden (excl. uitzendbureaus)
AF: Ontvangsten uitgel. personeel
Autokosten
Hieronder vallen onderhoud, (operational) lease, brandstoffen, verze-
kering, motorrijtuigen- en houderschapsbelasting, eurovignetten, boetes,
pont- en tolgelden en in- en ombouwkosten. Exclusief afschrijvingen.
Energieverbruik
Elektriciteit, aardgas en overige energiedragers.
Afschrijvingen
Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa.
Overige bedrijfskosten
Hieronder vallen: Milieuheffingen en leges, overige heffingen en
belastingen, premie schadeverzekeringen, onderhoud, huur en
schoonmaakkosten van gebouwen, terreinen, machines, installaties en
containers, overige personeelskosten (kleding, kantine, reis- en
verblijfkn ed.), accountants- en advieskosten, communicatiekosten,
onderzoeks-, ontwikkelings-, laboratorium en analysekosten,
kantoorkosten, doorbelaste kosten algemeen beheer, kosten bewaking en
beveiliging, kosten keurmerken en certificering, commissarissenbeloningen.
Toevoegingen aan voorzieningen
Hier opgenomen de jaarlijkse toevoegingen resp. opvoering aan op de
balans gepassiveerde resp. te passiveren bedragen i.v.m. nog niet
verrekende verliezen en/of te verwachten verliezen c.q. het risico
daarvan. Voorbeelden zijn voorzieningen ten behoeve van groot onderhoud en
reorganisatievoorzieningen.
Betaalde rente
Buitengewone lasten
Hier zijn verliezen opgenomen welke niet uit de gewone bedrijfsvoering
voortvloeien, zoals verlies op vorderingen, koersverschillen, resultaten
uit deelnemingen buitenlandse vestigingen en/of beleggingen, boekverliezen
bij verkoop en tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa, verliezen bij
afstoting van deelnemingen. Voorts zijn hier ook de vrijgevallen bedragen
van de egalisatierekening voor de WIR-premies (ed.) opgenomen.
Resultaat vóór belastingen
Totale baten minus totale lasten.
Investeringen (im)materiële vaste activa
De waarde van goederen die in een jaar nieuw of tweedehands gebruiksklaar
ter beschikking zijn gekomen en meer dan één productiegang meegaan en een
levensduur van meer dan één jaar hebben, alsmede de waarde van groot
onderhoud.
Buiten beschouwing blijven:
-Huur, pacht of lease van investeringsgoederen,
-Investeringen in buitenlandse vestigingen,
-Overname van (ook failliete) ondernemingen waarvan het bedrijf vrijwel
ongewijzigd wordt voortgezet,
-Financieringskosten (bijv. intrest)
Totale investeringen
Grond en terreinen
Deze post heeft uitsluitend betrekking op de aan- en verkoop van grond en
terreinen. De uitgaven voor grondverbetering e.d. zijn begrepen in de post
'Grond-, water- en wegenbouwkundige werken'. Voor zover grondaankopen
onverbrekelijk zijn verbonden aan de aankoop van bedrijfsruimten worden
deze onder de laatste groep verantwoord.
Bedrijfsruimten
Totaal investeringen in bedrijfsruimten. Deze omvatten alle bouwwerken,
welke primair worden gebruikt t.b.v. de bedrijfsuitoefening of de
dienstverlening.
GWW werken
Totaal investeringen in grond-, water- en wegenbouwkundige werken.
Vervoermiddelen extern transport
Totaal investeringen in externe vervoermiddelen. Deze post omvat
vervoermiddelen primair bestemd voor het vervoer van personen of goederen
over de openbare weg, per rail, over water of door de lucht.
Middelen voor intern transport
Totaal investeringen in interne vervoermiddelen. Materiële vaste activa
met als doel transport van goederen (zoals afvalstoffen) te verrichten op
of in onmiddellijke nabijheid van het bedrijfsterrein, zoals shovels,
compactors en hijs- en hefwerktuigen.
T/m 2000 werd deze post bevraagd op het enquêteformulier. Vanaf
2001 is de inhoud van deze post begrepen in "overige machines,
apparaten en installaties".
Computers
Totaal investeringen in computers. Per 2001 voor het eerst op het
enquêteformulier opgenomen. Voorheen werden deze investeringen
opgenomen in "overige machines, apparaten en installaties".
Overige machines, apparaten en install.
Totaal investeringen in alle machines, apparaten en installaties
(inclusief computers), voor zover niet behorend tot een van de hiervoor
genoemde typen. Voorbeelden zijn breek- en schrootschaarinstallaties.
Overige materiële vaste activa
Deze post omvat o.a. meubilair, silo's, opslagtanks, kratten, containers,
handgereedschappen e.d.
Immateriële activa
Hieronder valt goodwill, productierechten, patenten en octrooien alsmede
computersoftware en regelsystemen.