Prognose allochtonen; vruchtbaarheidscijfer, herkomst moeder,, 2006 - 2049


Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de allochtone
bevolking. Vruchtbaarheid van 1e generatie allochtone moeders
naar herkomstgroepering van de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Prognose allochtonen; vruchtbaarheidscijfer, herkomst moeder,, 2006 - 2049

Perioden Totaal alle vrouwen (aantal) Autochtone vrouwen (incl. 2e generatie) (aantal) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Afrika (aantal) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Azië (aantal) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Latijns-Amerika (aantal) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Marokko (aantal) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Nederlandse Antillen en Aruba (aantal) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Suriname (aantal) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Turkije (aantal) Totaal 1e generatie vrouwenWesters allochtoon (1e generatie)26 EU-landen (aantal) Totaal 1e generatie vrouwenWesters allochtoon (1e generatie)Overig Europa (aantal) Totaal 1e generatie vrouwenWesters allochtoon (1e generatie)Indonesië (aantal) Totaal 1e generatie vrouwenWesters allochtoon (1e generatie)Overig buiten Europa (aantal)
2006 1,71 1,69 2,54 1,83 1,71 3,22 1,70 1,65 2,21 1,45 1,52 1,51 1,07
2010 1,75 1,75 2,43 1,77 1,71 3,08 1,73 1,70 2,17 1,44 1,49 1,55 1,08
2020 1,75 1,78 2,22 1,75 1,72 2,72 1,75 1,75 2,10 1,43 1,43 1,71 1,11
2030 1,75 1,78 2,09 1,75 1,73 2,37 1,75 1,75 2,04 1,42 1,41 1,75 1,15
2040 1,75 1,79 2,02 1,75 1,74 2,11 1,75 1,75 2,01 1,41 1,40 1,75 1,18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens