Ondervonden delicten; totaal, bij politie gemeld, ondertekend, 1980-2004

Ondervonden delicten; totaal, bij politie gemeld, ondertekend, 1980-2004

Perioden In Nederland ondervonden delicten (abs.) Totaal in Nederland ondervonden delicten (x1000) Bij politie gemelde delicten (abs.) Totaal bij de politie gemelde delicten (x1000) Delicten met ondertekend document (abs.) Totaal delicten met ondertekend document (x1000)
1993 4.439 1.628 1.277
1994 4.530 1.668 1.281
1995 4.506 1.605 1.262
1996 4.008 1.422 1.143
1997 4.544 1.658 1.321
1998 4.687 1.537 1.174
1999 4.781 1.629 1.256
2000 4.674 1.605 1.299
2001 4.614 1.586 1.256
2002 5.141 1.797 1.420
2003 4.808 1.691 1.342
2004 4.748 1.698 1.328
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1980-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
tekstuele aanpassingen in titels, onderwerpen,
categorieën en toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

In Nederland ondervonden delicten (abs.)
In Nederland ondervonden delicten x 1000.
Delicten waarvan de bevolking van 15 jaar en ouder in de twaalf voorgaande
maanden in Nederland slachtoffer is geworden.
Totaal in Nederland ondervonden delicten
Exclusief "Kwaadwillige telefoontjes" en "Overige delicten" (overige: niet
genoemde soorten delicten).
Bij politie gemelde delicten (abs.)
Bij politie gemelde delicten x 1000.
Ondervonden delicten die door of namens het slachtoffer
bij de politie zijn gemeld.
Totaal bij de politie gemelde delicten
Exclusief "Kwaadwillige telefoontjes" en "Overige delicten" (overige: niet
genoemde soorten delicten).
Delicten met ondertekend document (abs.)
Delicten met ondertekend document x 1000.
Ondervonden delicten waarbij door of namens het slachtoffer
bij de politie een document (bijv. een aangifteformulier of
proces-verbaal) is ondertekend.
Totaal delicten met ondertekend document
Exclusief "Kwaadwillige telefoontjes" en "Overige delicten" (overige: niet
genoemde soorten delicten).