Kosten en financiering gezondheidszorg, 1990 - 2000

Kosten gezondheidszorg naar onderdeel van de zorg, wijze van
financieren van de gezondheidszorg en indexcijfers belangrijke
1990 - 2000.
Gewijzigd op 26 februari 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Kosten en financiering gezondheidszorg, 1990 - 2000

Perioden KostenAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) KostenAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) KostenAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) IntramuraalAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) IntramuraalAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) IntramuraalAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) ZiekenhuizenAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) ZiekenhuizenAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) ZiekenhuizenAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) IntramuraalZiekenhuizenAlgemene ziekenhuizen (mln euro) IntramuraalZiekenhuizenAcademische ziekenhuizen (mln euro) IntramuraalZiekenhuizenCategorale ziekenhuizen (mln euro) IntramuraalPsychiatrische ziekenhuizenTotaal kosten (mln euro) IntramuraalPsychiatrische ziekenhuizenPersoneelskosten (mln euro) IntramuraalPsychiatrische ziekenhuizenOverige kosten (mln euro) Overige intramuale instellingenAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) Overige intramuale instellingenAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) Overige intramuale instellingenAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) Overige intramuale instellingenInrichtingen verstandelijk gehandicaptenTotaal kosten (mln euro) Overige intramuale instellingenInrichtingen verstandelijk gehandicaptenPersoneelskosten (mln euro) Overige intramuale instellingenInrichtingen verstandelijk gehandicaptenOverige kosten (mln euro) Overige intramuale instellingenVerpleeghuizenTotaal kosten (mln euro) Overige intramuale instellingenVerpleeghuizenPersoneelskosten (mln euro) Overige intramuale instellingenVerpleeghuizenOverige kosten (mln euro) Andere intramurale instellingenAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) Andere intramurale instellingenAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) Andere intramurale instellingenAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) Overige intramuale instellingenAndere intramurale instellingenMedische kindertehuizen (mln euro) Overige intramuale instellingenAndere intramurale instellingenMedische kleuterdagverblijven (mln euro) Overige intramuale instellingenAndere intramurale instellingenTehuizen en overige instellingen (mln euro) Andere intramurale instellingenInricht. voor zintuiglijk gehandicaptenTotaal kosten (mln euro) Andere intramurale instellingenInricht. voor zintuiglijk gehandicaptenPersoneelskosten (mln euro) Andere intramurale instellingenInricht. voor zintuiglijk gehandicaptenOverige kosten (mln euro) ExtramuraalAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) ExtramuraalAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) ExtramuraalAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) Praktijken vrije beroepenAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) Praktijken vrije beroepenAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) Praktijken vrije beroepenAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) ExtramuraalPraktijken vrije beroepenSpecialistenpraktijken (mln euro) ExtramuraalPraktijken vrije beroepenHuisartsenpraktijken (mln euro) ExtramuraalPraktijken vrije beroepenTandheelkundige hulp (mln euro) Praktijken vrije beroepenPraktijken verloskundigen/paramediciTotaal kosten (mln euro) Praktijken vrije beroepenPraktijken verloskundigen/paramediciVerloskundigen (mln euro) Praktijken vrije beroepenPraktijken verloskundigen/paramediciFysiotherapeuten e.a. paramedici (mln euro) Leveranciers genees-, verband-, hulpmid.Alle kosten tezamenTotaal (mln euro) Leveranciers genees-, verband-, hulpmid.Alle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) Leveranciers genees-, verband-, hulpmid.Alle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) ExtramuraalLeveranciers genees-, verband-, hulpmid.Genees- en verbandmiddelen (mln euro) ExtramuraalLeveranciers genees-, verband-, hulpmid.Hulpmiddelen (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgThuiszorgTotaal kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgThuiszorgPersoneelskosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgThuiszorgOverige kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgSchoolartsendienstenTotaal kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgSchoolartsendienstenPersoneelskosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgSchoolartsendienstenOverige kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgBedrijfsgezondheidsdienstenTotaal kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgBedrijfsgezondheidsdienstenPersoneelskosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgBedrijfsgezondheidsdienstenOverige kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgArbodienstenTotaal kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgArbodienstenPersoneelskosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgArbodienstenOverige kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgGemeentelijke gezondheidsdienstenTotaal kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgGemeentelijke gezondheidsdienstenPersoneelskosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgGemeentelijke gezondheidsdienstenOverige kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgAmbulante geestelijke gezondheidszorgTotaal kosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgAmbulante geestelijke gezondheidszorgPersoneelskosten (mln euro) Instell. maatschappelijk gezondheidszorgAmbulante geestelijke gezondheidszorgOverige kosten (mln euro) Andere extramurale instellingenAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) Andere extramurale instellingenAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) Andere extramurale instellingenAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) ExtramuraalAndere extramurale instellingenAmbulancediensten en ander ziekenvervoer (mln euro) ExtramuraalAndere extramurale instellingenOverige instellingen (mln euro) KostenGeestelijke gezondheidszorgTotaal (mln euro) KostenGeestelijke gezondheidszorgPersoneelskosten (mln euro) KostenGeestelijke gezondheidszorgOverige kosten (mln euro) OverigAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) OverigAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) OverigAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) Keuringsdiensten voedsel en drinkwaterAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) Keuringsdiensten voedsel en drinkwaterAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) Keuringsdiensten voedsel en drinkwaterAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) OverigKeuringsdiensten voedsel en drinkwaterRijkskeuringsdienst van waren (mln euro) OverigKeuringsdiensten voedsel en drinkwaterInstellingen voor onderzoek drinkwater (mln euro) Beleid, administratie, beheerAlle kosten tezamenTotaal (mln euro) Beleid, administratie, beheerAlle kosten tezamenPersoneelskosten (mln euro) Beleid, administratie, beheerAlle kosten tezamenOverige kosten (mln euro) OverigBeleid, administratie, beheerAdministraties v. verzekeringsinstanties (mln euro) OverigBeleid, administratie, beheerOverige instellingen (mln euro) KostenPercentagesTotaal (%) PercentagesIntramuraalTotaal (%) PercentagesIntramuraalZiekenhuizen (%) PercentagesIntramuraalPsychiatrische ziekenhuizen (%) PercentagesIntramuraalInrichtingen verstandelijk gehandicapten (%) PercentagesIntramuraalVerpleeghuizen (%) PercentagesIntramuraalAndere intramurale instellingen (%) PercentagesExtramuraalTotaal (%) PercentagesExtramuraalSpecialistenpraktijken (%) PercentagesExtramuraalHuisartsenpraktijken (%) PercentagesExtramuraalTandheelkundige hulp (%) PercentagesExtramuraalPraktijken verloskundigen/paramedici (%) PercentagesExtramuraalLeveranciers genees-, verband-, hulpmid. (%) PercentagesExtramuraalInstell. maatschappelijk gezondheidszorg (%) PercentagesExtramuraalAndere extramurale instellingen (%) KostenPercentagesGeestelijke gezondheidszorg (%) PercentagesOverigTotaal (%) PercentagesOverigKeuringsdiensten voedsel en drinkwater (%) PercentagesOverigBeleid, administratie en beheer (%) KostenWaarde-indexenTotaal (1990=100) Waarde-indexenIntramuraalTotaal (1990=100) Waarde-indexenIntramuraalZiekenhuizen (1990=100) Waarde-indexenIntramuraalPsychiatrische ziekenhuizen (1990=100) Waarde-indexenIntramuraalInrichtingen verstandelijk gehandicapten (1990=100) Waarde-indexenIntramuraalVerpleeghuizen (1990=100) Waarde-indexenIntramuraalAndere intramurale instellingen (1990=100) Waarde-indexenExtramuraalTotaal (1990=100) Waarde-indexenExtramuraalSpecialistenpraktijken (1990=100) Waarde-indexenExtramuraalHuisartsenpraktijken (1990=100) Waarde-indexenExtramuraalTandheelkundige hulp (1990=100) Waarde-indexenExtramuraalPraktijken verloskund. en paramedici (1990=100) Waarde-indexenExtramuraalLeveranciers genees.- verb. en hulpmidd. (1990=100) Waarde-indexenExtramuraalInstell. maatschappelijk gezondheidszorg (1990=100) Waarde-indexenExtramuraalAndere extramurale instellingen (1990=100) KostenWaarde-indexenGeestelijke gezondheidszorg (1990=100) Waarde-indexenOverigTotaal (1990=100) Waarde-indexenOverigKeuringsdiensten voedsel en drinkwater (1990=100) Waarde-indexenOverigBeleid, administratie en beheer (1990=100) Kosten in constante prijzenAlle kosten tezamen (mln euro) Kosten in constante prijzenIntramuraalAlle kosten tezamen (mln euro) Kosten in constante prijzenIntramuraalZiekenhuizen (mln euro) Kosten in constante prijzenIntramuraalPsychiatrische ziekenhuizen (mln euro) Kosten in constante prijzenIntramuraalInrichtingen verstandelijk gehandicapten (mln euro) Kosten in constante prijzenIntramuraalVerpleeghuizen (mln euro) Kosten in constante prijzenIntramuraalAndere intramurale instellingen (mln euro) Kosten in constante prijzenExtramuraalAlle kosten tezamen (mln euro) Kosten in constante prijzenExtramuraalSpecialistenpraktijken (mln euro) Kosten in constante prijzenExtramuraalHuisartsenpraktijken (mln euro) Kosten in constante prijzenExtramuraalTandheelkundige hulp (mln euro) Kosten in constante prijzenExtramuraalPraktijken verloskundigen/paramedici (mln euro) Kosten in constante prijzenExtramuraalLeveranciers genees-, verband-, hulpmid. (mln euro) Kosten in constante prijzenExtramuraalInstell. maatschappelijk gezondheidszorg (mln euro) Kosten in constante prijzenExtramuraalAndere extramurale instellingen (mln euro) Kosten in constante prijzenGeestelijke gezondheidszorg (mln euro) Kosten in constante prijzenOverigeAlle kosten tezamen (mln euro) Kosten in constante prijzenOverigeKeuringsdiensten voedsel en drinkwater (mln euro) Kosten in constante prijzenOverigeBeleid, administratie en beheer (mln euro) Kosten in constante prijzenPercentagesTotaal (%) PercentagesIntramuraalTotaal (%) 152 PercentagesIntramuraalZiekenhuizen (%) 153 PercentagesIntramuraalPsychiatrische ziekenhuizen (%) 154 PercentagesIntramuraalInrichtingen verstandelijk gehandicapten (%) 155 PercentagesIntramuraalVerpleeghuizen (%) 156 PercentagesIntramuraalAndere intramurale instellingen (%) 157 PercentagesExtramuraalTotaal (%) 158 PercentagesExtramuraalSpecialistenpraktijken (%) 159 PercentagesExtramuraalHuisartsenpraktijken (%) 160 PercentagesExtramuraalTandheelkundige hulp (%) 161 PercentagesExtramuraalPraktijken verloskundigen/paramedici (%) 162 PercentagesExtramuraalLeveranciers genees-, verband-, hulpmid. (%) 163 PercentagesExtramuraalInstell. maatschappelijk gezondheidszorg (%) 164 PercentagesExtramuraalAndere extramurale instellingen (%) 165 Kosten in constante prijzenPercentagesGeestelijke gezondheidszorg (%) PercentagesOverigeTotaal (%) PercentagesOverigeKeuringsdiensten voedsel en drinkwater (%) PercentagesOverigeBeleid, administratie en beheer (%) Kosten in constante prijzenVolume-indexenTotaal (1990=100) Volume-indexenIntramuraalTotaal (1990=100) Volume-indexenIntramuraalZiekenhuizen (1990=100) Volume-indexenIntramuraalPsychiatrische ziekenhuizen (1990=100) Volume-indexenIntramuraalInrichtingen verstandelijk gehandicapten (1990=100) Volume-indexenIntramuraalVerpleeghuizen (1990=100) Volume-indexenIntramuraalAndere intramurale instellingen (1990=100) Volume-indexenExtramuraalTotaal (1990=100) Volume-indexenExtramuraalSpecialistenpraktijken (1990=100) Volume-indexenExtramuraalHuisartsenpraktijken (1990=100) Volume-indexenExtramuraalTandheelkundige hulp (1990=100) Volume-indexenExtramuraalPraktijken verloskundigen/paramedici (1990=100) Volume-indexenExtramuraalLeveranciers genees-, verband-, hulpmid. (1990=100) Volume-indexenExtramuraalInstell. maatschappelijk gezondheidszorg (1990=100) Volume-indexenExtramuraalAndere extramurale instellingen (1990=100) Kosten in constante prijzenVolume-indexenGeestelijke gezondheidszorg (1990=100) Volume-indexenOverigeTotaal (1990=100) Volume-indexenOverigeKeuringsdiensten voedsel en drinkwater (1990=100) Volume-indexenOverigeBeleid, administratie en beheer (1990=100) FinancieringBetaald door totale OVERHEID aan:Totaal (mln euro) FinancieringBetaald door totale OVERHEID aan:Ziekenhuizen (mln euro) FinancieringBetaald door totale OVERHEID aan:Psychiatrische ziekenhuizen (mln euro) FinancieringBetaald door totale OVERHEID aan:Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (mln euro) FinancieringBetaald door totale OVERHEID aan:Verpleeghuizen (mln euro) FinancieringBetaald door totale OVERHEID aan:Andere intramurale instellingen (mln euro) FinancieringBetaald door totale OVERHEID aan:Vrije beroep. en lev. genees/verb/hulpm. (mln euro) Betaald door totale OVERHEID aan:Instellingen maatschapp. gezondheidszorgTotaal (mln euro) Betaald door totale OVERHEID aan:Instellingen maatschapp. gezondheidszorgSchoolartsendiensten (mln euro) Betaald door totale OVERHEID aan:Instellingen maatschapp. gezondheidszorgThuiszorg (mln euro) Betaald door totale OVERHEID aan:Instellingen maatschapp. gezondheidszorgBedrijfsgezondheidsdiensten (mln euro) Betaald door totale OVERHEID aan:Instellingen maatschapp. gezondheidszorgArbodiensten (mln euro) Betaald door totale OVERHEID aan:Instellingen maatschapp. gezondheidszorgGemeentelijke gezondheidsdiensten (mln euro) Betaald door totale OVERHEID aan:Instellingen maatschapp. gezondheidszorgAmbulante geestelijke gezondheidszorg (mln euro) FinancieringBetaald door totale OVERHEID aan:Andere extramurale instellingen (mln euro) FinancieringBetaald door totale OVERHEID aan:Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Betaald door totale OVERHEID aan:OverigTotaal (mln euro) Betaald door totale OVERHEID aan:OverigKeuringsdiensten voedsel en drinkwater (mln euro) Betaald door totale OVERHEID aan:OverigBeleid, administratie en beheer (mln euro) FinancieringBetaald door RIJK aan:Totaal (mln euro) FinancieringBetaald door RIJK aan:Ziekenhuizen (mln euro) FinancieringBetaald door RIJK aan:Psychiatrische ziekenhuizen (mln euro) FinancieringBetaald door RIJK aan:Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (mln euro) FinancieringBetaald door RIJK aan:Verpleeghuizen (mln euro) FinancieringBetaald door RIJK aan:Andere intramurale instellingen (mln euro) FinancieringBetaald door RIJK aan:Instellingen maatschapp. gezondheidszorg (mln euro) FinancieringBetaald door RIJK aan:Andere extramurale instellingen (mln euro) FinancieringBetaald door RIJK aan:Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) FinancieringBetaald door RIJK aan:Overige (mln euro) FinancieringBetaald door GEMEENTEN aan:Totaal (mln euro) FinancieringBetaald door GEMEENTEN aan:Instellingen maatschapp. gezondheidszorg (mln euro) FinancieringBetaald door GEMEENTEN aan:Andere extramurale instellingen (mln euro) FinancieringBetaald door GEMEENTEN aan:Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) FinancieringBetaald door ziekenfondsen aan:Totaal (mln euro) FinancieringBetaald door ziekenfondsen aan:Ziekenhuizen (mln euro) FinancieringBetaald door ziekenfondsen aan:Psychiatrische ziekenhuizen (mln euro) FinancieringBetaald door ziekenfondsen aan:Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (mln euro) FinancieringBetaald door ziekenfondsen aan:Verpleeghuizen (mln euro) FinancieringBetaald door ziekenfondsen aan:Andere intramurale instellingen (mln euro) FinancieringBetaald door ziekenfondsen aan:Vrije beroep. en lev. genees/verb/hulpm. (mln euro) FinancieringBetaald door ziekenfondsen aan:Instellingen maatschapp. gezondheidszorg (mln euro) FinancieringBetaald door ziekenfondsen aan:Andere extramurale instellingen (mln euro) FinancieringBetaald door ziekenfondsen aan:Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) FinancieringBetaald door ziekenfondsen aan:Overige (mln euro) FinancieringBetaald door AWBZ aan:Totaal (mln euro) FinancieringBetaald door AWBZ aan:Ziekenhuizen (mln euro) FinancieringBetaald door AWBZ aan:Psychiatrische ziekenhuizen (mln euro) FinancieringBetaald door AWBZ aan:Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (mln euro) FinancieringBetaald door AWBZ aan:Verpleeghuizen (mln euro) FinancieringBetaald door AWBZ aan:Andere intramurale instellingen (mln euro) FinancieringBetaald door AWBZ aan:Vrije beroep. en lev. genees/verb/hulpm. (mln euro) Betaald door AWBZ aan:Instellingen maatsch. gezondheidszorgTotaal (mln euro) Betaald door AWBZ aan:Instellingen maatsch. gezondheidszorgThuiszorg (mln euro) Betaald door AWBZ aan:Instellingen maatsch. gezondheidszorgGemeentelijke gezondheidsdiensten (mln euro) Betaald door AWBZ aan:Instellingen maatsch. gezondheidszorgAmbulante geestelijke gezondheidszorg (mln euro) FinancieringBetaald door AWBZ aan:Andere extramurale instellingen (mln euro) FinancieringBetaald door AWBZ aan:Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) FinancieringBetaald door AWBZ aan:Overige (mln euro)
1990 19.585 11.774 7.811 10.440 6.552 3.888 6.053 3.519 2.533 4.464 1.235 353 1.166 835 330 3.221 2.197 1.024 1.127 761 366 1.925 1.323 602 169 113 56 24 54 46 45 29 16 8.125 4.597 3.529 3.376 2.391 985 1.136 745 888 607 43 564 2.339 316 2.023 1.870 469 2.008 1.646 361 1.366 1.165 201 62 46 16 171 118 53 120 86 34 288 231 57 403 243 160 208 195 1.020 626 394 66 40 26 38 28 954 586 368 835 119 100 53,3 30,9 6,0 5,8 9,8 0,9 41,5 5,8 3,8 4,5 3,1 11,9 10,3 2,1 5,2 0,3 4,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19.585 10.440 6.053 1.166 1.127 1.925 169 8.125 1.136 745 888 607 2.339 2.008 403 1.020 66 954 100 53,3 30,9 6,0 5,8 9,8 0,9 41,5 5,8 3,8 4,5 3,1 11,9 10,3 2,1 5,2 0,3 4,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 957 265 43 0 0 78 - 336 59 82 44 103 49 76 157 38 119 648 265 43 0 0 78 41 69 152 299 294 5 7.106 3.476 - - - - 2.974 93 194 368 6.191 260 1.072 1.120 1.893 86 324 1.310 1.079 - 231 18 108
1991 21.199 12.710 8.489 11.360 7.118 4.242 6.665 3.847 2.818 4.831 1.451 383 1.257 908 349 3.438 2.362 1.076 1.210 825 385 2.056 1.422 634 172 115 57 25 58 40 49 32 17 8.754 4.928 3.827 3.609 2.558 1.051 1.230 785 966 629 44 586 2.542 325 2.217 2.021 521 2.168 1.779 390 1.473 1.261 212 187 131 56 204 142 62 305 245 60 435 266 168 223 211 1.085 665 420 70 42 28 37 33 1.015 623 392 887 128 100 53,6 31,4 5,9 5,7 9,7 0,8 41,3 5,8 3,7 4,6 3,0 12,0 10,2 2,1 5,1 0,3 4,8 108 109 110 108 107 107 102 108 108 105 109 104 109 108 108 106 105 106 20.133 10.585 6.137 1.187 1.149 1.952 161 8.502 1.215 740 923 613 2.533 2.060 419 1.046 67 978 100 52,6 30,5 5,8 5,7 9,7 0,8 42,2 6,0 3,7 4,6 3,0 12,6 10,2 2,1 5,2 0,3 4,9 103 101 101 102 102 101 95 105 107 99 104 101 108 103 104 102 102 103 1.122 391 45 0 0 84 - 355 84 45 177 49 82 165 37 128 804 391 45 0 0 84 52 72 160 311 303 8 7.890 3.942 - - - - 3.260 106 202 380 6.716 296 1.189 1.191 2.024 84 381 1.415 1.163 - 252 22 115
1992 22.731 13.494 9.237 12.103 7.554 4.549 7.092 4.068 3.024 5.116 1.580 397 1.344 969 375 3.667 2.517 1.149 1.291 882 409 2.192 1.513 678 184 122 62 25 64 41 54 34 20 9.485 5.224 4.261 3.802 2.696 1.106 1.282 830 1.032 658 48 611 2.935 373 2.562 2.349 585 2.283 1.873 410 1.544 1.325 219 205 142 64 207 145 62 326 261 65 466 282 183 240 226 1.143 716 427 75 45 29 39 35 1.068 671 397 948 119 100 53,2 31,2 5,9 5,7 9,6 0,8 41,7 5,6 3,6 4,5 2,9 12,9 10,0 2,0 5,0 0,3 4,7 116 116 117 115 115 114 109 117 113 111 116 109 125 114 116 112 113 112 20.814 10.795 6.229 1.215 1.188 2.001 162 8.959 1.282 756 945 615 2.865 2.063 432 1.060 69 990 100 51,9 29,9 5,8 5,7 9,6 0,8 43,0 6,2 3,6 4,5 3,0 13,8 9,9 2,1 5,1 0,3 4,8 106 103 103 104 105 104 96 110 113 102 106 101 123 103 107 104 105 104 1.172 415 53 0 0 87 - 372 86 50 184 52 87 158 39 119 753 415 53 0 0 0 57 74 154 325 314 11 6.850 4.238 - - - - 1.937 125 196 354 9.599 491 1.265 1.269 2.159 88 2.581 1.482 1.213 - 269 50 214
1993 23.732 14.025 9.707 12.682 7.961 4.722 7.350 4.256 3.094 5.260 1.679 411 1.421 1.023 398 3.912 2.682 1.230 1.378 945 433 2.351 1.615 736 183 122 61 26 67 32 58 37 29 9.878 5.297 4.581 3.777 2.619 1.158 1.208 860 1.035 673 50 623 3.190 389 2.801 2.567 623 2.413 1.988 424 1.625 1.400 224 232 164 68 215 151 64 341 273 68 499 300 199 253 245 1.171 767 404 79 49 30 40 38 1.093 718 374 989 103 100 53,4 31,0 6,0 5,8 9,9 0,8 41,6 5,1 3,6 4,4 2,8 13,4 10,2 2,1 4,9 0,3 4,6 121 121 121 122 122 122 108 122 106 115 117 111 136 120 124 115 118 115 21.257 10.866 6.218 1.257 1.191 2.037 162 9.333 1.360 764 949 619 3.105 2.090 447 1.058 71 987 100 51,1 29,2 5,9 5,6 9,6 0,8 43,9 6,4 3,6 4,5 2,9 14,6 9,8 2,1 5,0 0,3 4,6 109 104 103 108 106 106 96 115 120 103 107 102 133 104 111 104 107 103 1.210 448 59 0 0 91 - 385 98 43 188 55 83 143 40 103 771 448 59 0 0 0 51 74 139 338 330 8 7.168 4.482 - - - - 1.955 142 223 366 10.229 526 1.341 1.344 2.305 77 2.797 1.563 1.278 2 284 56 221
1994 24.569 14.450 10.120 13.091 8.146 4.944 7.528 4.316 3.212 5.340 1.780 408 1.482 1.057 426 4.080 2.773 1.307 1.446 983 463 2.448 1.668 780 186 122 64 25 69 30 62 39 23 10.292 5.506 4.786 3.885 2.680 1.205 1.220 872 1.105 689 54 634 3.296 416 2.880 2.628 668 2.583 2.091 490 1.654 1.418 236 345 237 108 225 153 71 358 283 75 529 319 210 266 263 1.187 798 389 81 49 31 41 40 1.106 749 358 1.013 93 100 53,3 30,6 6,0 5,9 10,0 0,8 41,9 5,0 3,5 4,5 2,8 13,4 10,5 2,2 4,8 0,3 4,5 125 125 124 127 128 127 110 127 107 117 124 114 141 129 131 116 122 116 21.738 10.950 6.247 1.272 1.206 2.062 162 9.729 1.397 769 1.026 623 3.271 2.187 455 1.060 71 989 100 50,4 28,7 5,9 5,5 9,5 0,7 44,8 6,4 3,5 4,7 2,9 15,0 10,1 2,1 4,9 0,3 4,6 111 105 103 109 107 107 96 120 123 103 115 103 140 109 113 104 107 104 1.155 444 64 0 3 93 - 340 41 53 189 57 77 134 41 93 762 444 64 0 3 0 49 72 130 289 287 2 7.477 4.608 - - - - 2.078 142 245 403 10.446 470 1.355 1.426 2.404 84 2.818 1.633 1.339 - 295 55 203
1995 25.558 14.972 10.586 13.622 8.443 5.179 7.821 4.465 3.356 5.493 1.901 428 1.538 1.092 446 4.262 2.886 1.377 1.518 1.030 488 2.561 1.736 825 183 120 64 24 70 27 62 39 23 10.704 5.697 5.007 3.866 2.708 1.158 1.279 904 983 700 58 642 3.546 442 3.105 2.791 755 2.761 2.228 533 1.726 1.487 238 432 290 142 231 158 73 373 293 80 530 319 211 291 239 1.232 831 401 82 52 30 40 42 1.150 780 371 1.058 93 100 53,3 30,6 6,0 5,9 10,0 0,7 41,9 5,0 3,5 3,8 2,7 13,9 10,8 2,1 4,8 0,3 4,5 130 130 129 132 135 133 108 132 113 121 111 115 152 138 132 121 123 121 22.248 11.074 6.290 1.285 1.226 2.110 162 10.090 1.436 783 924 636 3.576 2.292 442 1.084 71 1.013 100 49,8 28,4 5,8 5,5 9,5 0,7 45,4 6,5 3,5 4,2 2,9 16,1 10,3 2,0 4,9 0,3 4,6 114 106 104 110 109 110 96 124 126 105 104 105 153 114 110 106 107 106 1.195 471 67 1 1 93 - 351 52 55 184 59 78 133 40 93 791 471 67 1 1 0 50 73 128 301 298 3 7.398 4.670 - - - - 1.942 139 252 394 11.021 471 1.439 1.514 2.526 85 3.009 1.722 1.419 - 303 49 206
1996 26.532 15.546 10.986 14.230 8.842 5.388 8.146 4.654 3.493 5.676 2.070 400 1.614 1.145 469 4.469 3.043 1.427 1.590 1.082 509 2.715 1.853 862 164 108 56 25 71 68 41 26 11.065 5.874 5.192 3.886 2.725 1.161 1.300 926 993 667 61 607 3.667 457 3.210 2.890 777 2.921 2.336 585 1.761 1.517 243 515 342 173 252 168 84 394 309 85 590 354 236 314 276 1.237 831 406 84 53 31 43 41 1.153 778 375 1.060 93 100 53,6 30,7 6,1 6,0 10,2 0,6 41,7 4,9 3,5 3,7 2,5 13,8 11,0 2,2 4,7 0,3 4,3 135 136 135 138 141 141 97 136 114 124 112 110 157 145 147 121 127 121 22.660 11.219 6.345 1.301 1.244 2.166 162 10.366 1.458 794 920 602 3.736 2.377 478 1.075 72 1.003 100 49,5 28,0 5,7 5,5 9,6 0,7 45,7 6,4 3,5 4,1 2,7 16,5 10,5 2,1 4,7 0,3 4,4 116 107 105 112 110 112 96 128 128 107 104 99 160 118 119 105 109 105 1.142 382 79 4 3 96 - 366 54 59 187 65 77 136 43 93 729 382 79 4 3 1 55 73 132 310 307 3 9.892 4.956 - - - - 4.051 142 292 452 7.934 271 1.467 1.545 2.603 64 45 1.776 1.458 - 317 41 123
1997 27.683 16.175 11.507 13.128 7.991 5.137 8.472 4.825 3.646 5.878 2.200 393 4.656 3.165 1.491 1.671 1.131 540 2.811 1.920 891 174 114 60 26 78 70 43 27 11.172 5.816 5.356 4.070 2.828 1.242 1.273 984 1.116 697 64 633 3.815 475 3.340 2.981 834 2.676 2.136 540 1.857 1.601 256 542 353 189 277 182 95 610 377 233 336 275 2.124 1.522 602 1.259 847 412 84 54 30 44 41 1.175 793 382 1.082 93 100 47,4 30,6 6,0 10,2 0,6 40,4 4,6 3,6 4,0 2,5 13,8 9,7 2,2 7,7 4,5 0,3 4,2 141 126 140 148 146 103 137 112 132 126 115 163 133 152 . 123 127 123 23.249 10.066 6.425 1.266 2.213 162 10.430 1.422 798 983 604 3.986 2.149 489 1.681 1.073 72 1.001 100 43,3 27,6 5,4 9,5 0,7 44,9 6,1 3,4 4,2 2,6 17,1 9,2 2,1 7,2 4,6 0,3 4,3 119 96 106 112 115 96 128 125 107 111 99 170 107 121 113 105 109 105 1.234 442 - - 104 - 319 54 65 200 78 154 137 44 93 798 442 - - - 49 73 102 132 322 271 3 48 10.656 5.296 - - - 4.416 184 302 - 458 8.202 290 1.596 2.697 65 7 1.506 1.506 - 44 1.865 132
1998 29.440 17.196 12.244 13.893 8.598 5.296 8.913 5.163 3.750 6.175 2.327 410 4.980 3.436 1.546 1.799 1.234 565 3.004 2.081 924 177 121 57 27 78 74 47 26 11.975 6.086 5.889 4.253 2.956 1.297 1.353 1.009 1.167 724 68 656 4.208 524 3.684 3.291 918 2.854 2.198 655 1.953 1.601 351 594 396 198 308 201 106 660 407 252 358 302 2.289 1.651 637 1.283 860 423 89 57 33 49 41 1.193 803 390 1.101 93 100 47,2 30,3 6,1 10,2 0,6 40,7 4,6 3,4 4,0 2,5 14,3 9,7 2,2 7,8 4,4 0,3 4,1 150 133 147 160 156 105 147 119 135 131 119 180 142 164 . 126 135 125 23.922 10.211 6.505 1.285 2.258 163 10.878 1.451 806 1.028 615 4.244 2.221 511 1.767 1.066 74 992 100 42,7 27,2 5,4 9,4 0,7 45,5 6,1 3,4 4,3 2,6 17,7 9,3 2,1 7,2 4,5 0,3 4,1 122 98 107 114 117 96 134 128 108 116 101 181 111 127 119 105 112 104 1.251 420 - - 104 - 344 54 70 221 79 162 141 49 93 793 420 - - - 59 73 104 137 344 286 5 53 11.269 5.525 - - - 4.801 137 334 - 472 8.759 268 1.693 2.860 71 8 1.613 1.613 - 55 2.114 78
1999 31.092 18.201 12.891 14.591 9.124 5.467 9.366 5.499 3.867 . . . 5.226 3.625 1.601 1.873 1.296 577 3.171 2.205 966 182 124 58 27 78 77 50 27 12.739 6.440 6.300 4.512 3.145 1.367 1.462 1.049 1.211 790 72 718 4.555 567 3.987 3.573 982 2.998 2.310 689 2.062 1.691 371 613 408 205 324 211 113 674 418 256 366 308 2.408 1.738 670 1.354 899 454 101 57 44 60 41 1.253 843 411 1.161 93 100 46,9 30,1 6,0 10,2 0,6 41,0 4,7 3,4 3,9 2,5 14,7 9,6 2,2 7,7 4,4 0,3 4,0 159 140 155 166 165 108 157 129 141 136 130 195 149 168 . 133 152 131 24.441 10.352 6.570 1.304 2.314 164 11.191 1.464 811 1.034 626 4.469 2.277 510 1.806 1.092 82 1.011 100 42,4 26,9 5,3 9,5 0,7 45,8 6,0 3,3 4,2 2,6 18,3 9,3 2,1 7,4 4,5 0,3 4,1 125 99 109 116 120 97 138 129 109 116 103 191 113 127 121 107 123 106 1.314 452 - - 105 - 358 54 72 231 81 167 152 60 93 842 452 - - - 60 74 108 148 356 298 5 53 11.721 5.627 - - - 5.123 150 337 - 484 9.223 261 1.841 2.990 74 8 1.703 1.703 - 55 2.201 89
2000 33.043 19.425 13.619 15.439 9.695 5.744 9.898 5.833 4.065 . . . 5.542 3.861 1.680 2.003 1.394 608 3.349 2.339 1.010 190 128 62 29 79 81 52 29 13.625 6.932 6.693 4.786 3.313 1.473 1.536 1.144 1.276 829 85 745 4.814 600 4.214 3.804 1.010 3.323 2.584 739 2.342 1.936 405 644 429 216 337 219 118 703 435 269 389 314 2.576 1.860 716 1.402 937 465 101 61 40 58 43 1.301 876 425 1.208 93 100 46,7 30,0 6,1 10,1 0,6 41,2 4,6 3,5 3,9 2,5 14,6 10,1 2,1 7,8 4,2 0,3 3,9 169 148 164 178 174 112 168 135 154 144 137 206 165 175 . 137 153 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.357 470 - - 109 - 371 54 76 241 81 175 152 58 93 865 470 - - - 58 74 116 147 367 308 5 54 12.847 6.342 - - - 5.508 163 353 - 481 9.986 265 1.993 3.141 79 9 1.967 1.967 . 59 2.357 117
Bron: CBS.
Verklaring van tekens