Kosten en financiering gezondheidszorg, 1990 - 2000

Kosten en financiering gezondheidszorg, 1990 - 2000

Perioden Kosten Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Intramuraal Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Intramuraal Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Ziekenhuizen Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Intramuraal Ziekenhuizen Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Intramuraal Ziekenhuizen Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Ziekenhuizen Algemene ziekenhuizen (mln euro) Kosten Intramuraal Ziekenhuizen Academische ziekenhuizen (mln euro) Kosten Intramuraal Ziekenhuizen Categorale ziekenhuizen (mln euro) Kosten Intramuraal Psychiatrische ziekenhuizen Totaal kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Psychiatrische ziekenhuizen Personeelskosten (mln euro) Kosten Intramuraal Psychiatrische ziekenhuizen Overige kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Inrichtingen verstandelijk gehandicapten Totaal kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Inrichtingen verstandelijk gehandicapten Personeelskosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Inrichtingen verstandelijk gehandicapten Overige kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Verpleeghuizen Totaal kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Verpleeghuizen Personeelskosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Verpleeghuizen Overige kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Andere intramurale instellingen Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Andere intramurale instellingen Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Andere intramurale instellingen Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Andere intramurale instellingen Medische kindertehuizen (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Andere intramurale instellingen Medische kleuterdagverblijven (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Andere intramurale instellingen Tehuizen en overige instellingen (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Andere intramurale instellingen Inricht. voor zintuiglijk gehandicapten Totaal kosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Andere intramurale instellingen Inricht. voor zintuiglijk gehandicapten Personeelskosten (mln euro) Kosten Intramuraal Overige intramuale instellingen Andere intramurale instellingen Inricht. voor zintuiglijk gehandicapten Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Extramuraal Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Extramuraal Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Praktijken vrije beroepen Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Extramuraal Praktijken vrije beroepen Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Extramuraal Praktijken vrije beroepen Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Praktijken vrije beroepen Specialistenpraktijken (mln euro) Kosten Extramuraal Praktijken vrije beroepen Huisartsenpraktijken (mln euro) Kosten Extramuraal Praktijken vrije beroepen Tandheelkundige hulp (mln euro) Kosten Extramuraal Praktijken vrije beroepen Praktijken verloskundigen/paramedici Totaal kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Praktijken vrije beroepen Praktijken verloskundigen/paramedici Verloskundigen (mln euro) Kosten Extramuraal Praktijken vrije beroepen Praktijken verloskundigen/paramedici Fysiotherapeuten e.a. paramedici (mln euro) Kosten Extramuraal Leveranciers genees-, verband-, hulpmid. Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Extramuraal Leveranciers genees-, verband-, hulpmid. Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Extramuraal Leveranciers genees-, verband-, hulpmid. Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Leveranciers genees-, verband-, hulpmid. Genees- en verbandmiddelen (mln euro) Kosten Extramuraal Leveranciers genees-, verband-, hulpmid. Hulpmiddelen (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Thuiszorg Totaal kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Thuiszorg Personeelskosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Thuiszorg Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Schoolartsendiensten Totaal kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Schoolartsendiensten Personeelskosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Schoolartsendiensten Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Bedrijfsgezondheidsdiensten Totaal kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Bedrijfsgezondheidsdiensten Personeelskosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Bedrijfsgezondheidsdiensten Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Arbodiensten Totaal kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Arbodiensten Personeelskosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Arbodiensten Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Gemeentelijke gezondheidsdiensten Totaal kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Gemeentelijke gezondheidsdiensten Personeelskosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Gemeentelijke gezondheidsdiensten Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Ambulante geestelijke gezondheidszorg Totaal kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Ambulante geestelijke gezondheidszorg Personeelskosten (mln euro) Kosten Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg Ambulante geestelijke gezondheidszorg Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Andere extramurale instellingen Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Extramuraal Andere extramurale instellingen Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Extramuraal Andere extramurale instellingen Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Extramuraal Andere extramurale instellingen Ambulancediensten en ander ziekenvervoer (mln euro) Kosten Extramuraal Andere extramurale instellingen Overige instellingen (mln euro) Kosten Geestelijke gezondheidszorg Totaal (mln euro) Kosten Geestelijke gezondheidszorg Personeelskosten (mln euro) Kosten Geestelijke gezondheidszorg Overige kosten (mln euro) Kosten Overig Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Overig Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Overig Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Overig Keuringsdiensten voedsel en drinkwater Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Overig Keuringsdiensten voedsel en drinkwater Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Overig Keuringsdiensten voedsel en drinkwater Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Overig Keuringsdiensten voedsel en drinkwater Rijkskeuringsdienst van waren (mln euro) Kosten Overig Keuringsdiensten voedsel en drinkwater Instellingen voor onderzoek drinkwater (mln euro) Kosten Overig Beleid, administratie, beheer Alle kosten tezamen Totaal (mln euro) Kosten Overig Beleid, administratie, beheer Alle kosten tezamen Personeelskosten (mln euro) Kosten Overig Beleid, administratie, beheer Alle kosten tezamen Overige kosten (mln euro) Kosten Overig Beleid, administratie, beheer Administraties v. verzekeringsinstanties (mln euro) Kosten Overig Beleid, administratie, beheer Overige instellingen (mln euro) Kosten Percentages Totaal (%) Kosten Percentages Intramuraal Totaal (%) Kosten Percentages Intramuraal Ziekenhuizen (%) Kosten Percentages Intramuraal Psychiatrische ziekenhuizen (%) Kosten Percentages Intramuraal Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (%) Kosten Percentages Intramuraal Verpleeghuizen (%) Kosten Percentages Intramuraal Andere intramurale instellingen (%) Kosten Percentages Extramuraal Totaal (%) Kosten Percentages Extramuraal Specialistenpraktijken (%) Kosten Percentages Extramuraal Huisartsenpraktijken (%) Kosten Percentages Extramuraal Tandheelkundige hulp (%) Kosten Percentages Extramuraal Praktijken verloskundigen/paramedici (%) Kosten Percentages Extramuraal Leveranciers genees-, verband-, hulpmid. (%) Kosten Percentages Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg (%) Kosten Percentages Extramuraal Andere extramurale instellingen (%) Kosten Percentages Geestelijke gezondheidszorg (%) Kosten Percentages Overig Totaal (%) Kosten Percentages Overig Keuringsdiensten voedsel en drinkwater (%) Kosten Percentages Overig Beleid, administratie en beheer (%) Kosten Waarde-indexen Totaal (1990=100) Kosten Waarde-indexen Intramuraal Totaal (1990=100) Kosten Waarde-indexen Intramuraal Ziekenhuizen (1990=100) Kosten Waarde-indexen Intramuraal Psychiatrische ziekenhuizen (1990=100) Kosten Waarde-indexen Intramuraal Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (1990=100) Kosten Waarde-indexen Intramuraal Verpleeghuizen (1990=100) Kosten Waarde-indexen Intramuraal Andere intramurale instellingen (1990=100) Kosten Waarde-indexen Extramuraal Totaal (1990=100) Kosten Waarde-indexen Extramuraal Specialistenpraktijken (1990=100) Kosten Waarde-indexen Extramuraal Huisartsenpraktijken (1990=100) Kosten Waarde-indexen Extramuraal Tandheelkundige hulp (1990=100) Kosten Waarde-indexen Extramuraal Praktijken verloskund. en paramedici (1990=100) Kosten Waarde-indexen Extramuraal Leveranciers genees.- verb. en hulpmidd. (1990=100) Kosten Waarde-indexen Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg (1990=100) Kosten Waarde-indexen Extramuraal Andere extramurale instellingen (1990=100) Kosten Waarde-indexen Geestelijke gezondheidszorg (1990=100) Kosten Waarde-indexen Overig Totaal (1990=100) Kosten Waarde-indexen Overig Keuringsdiensten voedsel en drinkwater (1990=100) Kosten Waarde-indexen Overig Beleid, administratie en beheer (1990=100) Kosten in constante prijzen Alle kosten tezamen (mln euro) Kosten in constante prijzen Intramuraal Alle kosten tezamen (mln euro) Kosten in constante prijzen Intramuraal Ziekenhuizen (mln euro) Kosten in constante prijzen Intramuraal Psychiatrische ziekenhuizen (mln euro) Kosten in constante prijzen Intramuraal Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (mln euro) Kosten in constante prijzen Intramuraal Verpleeghuizen (mln euro) Kosten in constante prijzen Intramuraal Andere intramurale instellingen (mln euro) Kosten in constante prijzen Extramuraal Alle kosten tezamen (mln euro) Kosten in constante prijzen Extramuraal Specialistenpraktijken (mln euro) Kosten in constante prijzen Extramuraal Huisartsenpraktijken (mln euro) Kosten in constante prijzen Extramuraal Tandheelkundige hulp (mln euro) Kosten in constante prijzen Extramuraal Praktijken verloskundigen/paramedici (mln euro) Kosten in constante prijzen Extramuraal Leveranciers genees-, verband-, hulpmid. (mln euro) Kosten in constante prijzen Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg (mln euro) Kosten in constante prijzen Extramuraal Andere extramurale instellingen (mln euro) Kosten in constante prijzen Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Kosten in constante prijzen Overige Alle kosten tezamen (mln euro) Kosten in constante prijzen Overige Keuringsdiensten voedsel en drinkwater (mln euro) Kosten in constante prijzen Overige Beleid, administratie en beheer (mln euro) Kosten in constante prijzen Percentages Totaal (%) Kosten in constante prijzen Percentages Intramuraal Totaal (%) Kosten in constante prijzen Percentages Intramuraal Ziekenhuizen (%) Kosten in constante prijzen Percentages Intramuraal Psychiatrische ziekenhuizen (%) Kosten in constante prijzen Percentages Intramuraal Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (%) Kosten in constante prijzen Percentages Intramuraal Verpleeghuizen (%) Kosten in constante prijzen Percentages Intramuraal Andere intramurale instellingen (%) Kosten in constante prijzen Percentages Extramuraal Totaal (%) Kosten in constante prijzen Percentages Extramuraal Specialistenpraktijken (%) Kosten in constante prijzen Percentages Extramuraal Huisartsenpraktijken (%) Kosten in constante prijzen Percentages Extramuraal Tandheelkundige hulp (%) Kosten in constante prijzen Percentages Extramuraal Praktijken verloskundigen/paramedici (%) Kosten in constante prijzen Percentages Extramuraal Leveranciers genees-, verband-, hulpmid. (%) Kosten in constante prijzen Percentages Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg (%) Kosten in constante prijzen Percentages Extramuraal Andere extramurale instellingen (%) Kosten in constante prijzen Percentages Geestelijke gezondheidszorg (%) Kosten in constante prijzen Percentages Overige Totaal (%) Kosten in constante prijzen Percentages Overige Keuringsdiensten voedsel en drinkwater (%) Kosten in constante prijzen Percentages Overige Beleid, administratie en beheer (%) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Totaal (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Intramuraal Totaal (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Intramuraal Ziekenhuizen (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Intramuraal Psychiatrische ziekenhuizen (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Intramuraal Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Intramuraal Verpleeghuizen (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Intramuraal Andere intramurale instellingen (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Extramuraal Totaal (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Extramuraal Specialistenpraktijken (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Extramuraal Huisartsenpraktijken (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Extramuraal Tandheelkundige hulp (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Extramuraal Praktijken verloskundigen/paramedici (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Extramuraal Leveranciers genees-, verband-, hulpmid. (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Extramuraal Instell. maatschappelijk gezondheidszorg (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Extramuraal Andere extramurale instellingen (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Geestelijke gezondheidszorg (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Overige Totaal (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Overige Keuringsdiensten voedsel en drinkwater (1990=100) Kosten in constante prijzen Volume-indexen Overige Beleid, administratie en beheer (1990=100) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Totaal (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Ziekenhuizen (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Psychiatrische ziekenhuizen (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Verpleeghuizen (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Andere intramurale instellingen (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Vrije beroep. en lev. genees/verb/hulpm. (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Instellingen maatschapp. gezondheidszorg Totaal (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Instellingen maatschapp. gezondheidszorg Schoolartsendiensten (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Instellingen maatschapp. gezondheidszorg Thuiszorg (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Instellingen maatschapp. gezondheidszorg Bedrijfsgezondheidsdiensten (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Instellingen maatschapp. gezondheidszorg Arbodiensten (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Instellingen maatschapp. gezondheidszorg Gemeentelijke gezondheidsdiensten (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Instellingen maatschapp. gezondheidszorg Ambulante geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Andere extramurale instellingen (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Overig Totaal (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Overig Keuringsdiensten voedsel en drinkwater (mln euro) Financiering Betaald door totale OVERHEID aan: Overig Beleid, administratie en beheer (mln euro) Financiering Betaald door RIJK aan: Totaal (mln euro) Financiering Betaald door RIJK aan: Ziekenhuizen (mln euro) Financiering Betaald door RIJK aan: Psychiatrische ziekenhuizen (mln euro) Financiering Betaald door RIJK aan: Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (mln euro) Financiering Betaald door RIJK aan: Verpleeghuizen (mln euro) Financiering Betaald door RIJK aan: Andere intramurale instellingen (mln euro) Financiering Betaald door RIJK aan: Instellingen maatschapp. gezondheidszorg (mln euro) Financiering Betaald door RIJK aan: Andere extramurale instellingen (mln euro) Financiering Betaald door RIJK aan: Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Financiering Betaald door RIJK aan: Overige (mln euro) Financiering Betaald door GEMEENTEN aan: Totaal (mln euro) Financiering Betaald door GEMEENTEN aan: Instellingen maatschapp. gezondheidszorg (mln euro) Financiering Betaald door GEMEENTEN aan: Andere extramurale instellingen (mln euro) Financiering Betaald door GEMEENTEN aan: Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Financiering Betaald door ziekenfondsen aan: Totaal (mln euro) Financiering Betaald door ziekenfondsen aan: Ziekenhuizen (mln euro) Financiering Betaald door ziekenfondsen aan: Psychiatrische ziekenhuizen (mln euro) Financiering Betaald door ziekenfondsen aan: Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (mln euro) Financiering Betaald door ziekenfondsen aan: Verpleeghuizen (mln euro) Financiering Betaald door ziekenfondsen aan: Andere intramurale instellingen (mln euro) Financiering Betaald door ziekenfondsen aan: Vrije beroep. en lev. genees/verb/hulpm. (mln euro) Financiering Betaald door ziekenfondsen aan: Instellingen maatschapp. gezondheidszorg (mln euro) Financiering Betaald door ziekenfondsen aan: Andere extramurale instellingen (mln euro) Financiering Betaald door ziekenfondsen aan: Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Financiering Betaald door ziekenfondsen aan: Overige (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Totaal (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Ziekenhuizen (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Psychiatrische ziekenhuizen (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Inrichtingen verstandelijk gehandicapten (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Verpleeghuizen (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Andere intramurale instellingen (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Vrije beroep. en lev. genees/verb/hulpm. (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Instellingen maatsch. gezondheidszorg Totaal (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Instellingen maatsch. gezondheidszorg Thuiszorg (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Instellingen maatsch. gezondheidszorg Gemeentelijke gezondheidsdiensten (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Instellingen maatsch. gezondheidszorg Ambulante geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Andere extramurale instellingen (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Financiering Betaald door AWBZ aan: Overige (mln euro)
1990 19.585 11.774 7.811 10.440 6.552 3.888 6.053 3.519 2.533 4.464 1.235 353 1.166 835 330 3.221 2.197 1.024 1.127 761 366 1.925 1.323 602 169 113 56 24 54 46 45 29 16 8.125 4.597 3.529 3.376 2.391 985 1.136 745 888 607 43 564 2.339 316 2.023 1.870 469 2.008 1.646 361 1.366 1.165 201 62 46 16 171 118 53 120 86 34 288 231 57 403 243 160 208 195 1.020 626 394 66 40 26 38 28 954 586 368 835 119 100 53,3 30,9 6,0 5,8 9,8 0,9 41,5 5,8 3,8 4,5 3,1 11,9 10,3 2,1 5,2 0,3 4,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19.585 10.440 6.053 1.166 1.127 1.925 169 8.125 1.136 745 888 607 2.339 2.008 403 1.020 66 954 100 53,3 30,9 6,0 5,8 9,8 0,9 41,5 5,8 3,8 4,5 3,1 11,9 10,3 2,1 5,2 0,3 4,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 957 265 43 0 0 78 - 336 59 82 44 103 49 76 157 38 119 648 265 43 0 0 78 41 69 152 299 294 5 7.106 3.476 - - - - 2.974 93 194 368 6.191 260 1.072 1.120 1.893 86 324 1.310 1.079 - 231 18 108
1991 21.199 12.710 8.489 11.360 7.118 4.242 6.665 3.847 2.818 4.831 1.451 383 1.257 908 349 3.438 2.362 1.076 1.210 825 385 2.056 1.422 634 172 115 57 25 58 40 49 32 17 8.754 4.928 3.827 3.609 2.558 1.051 1.230 785 966 629 44 586 2.542 325 2.217 2.021 521 2.168 1.779 390 1.473 1.261 212 187 131 56 204 142 62 305 245 60 435 266 168 223 211 1.085 665 420 70 42 28 37 33 1.015 623 392 887 128 100 53,6 31,4 5,9 5,7 9,7 0,8 41,3 5,8 3,7 4,6 3,0 12,0 10,2 2,1 5,1 0,3 4,8 108 109 110 108 107 107 102 108 108 105 109 104 109 108 108 106 105 106 20.133 10.585 6.137 1.187 1.149 1.952 161 8.502 1.215 740 923 613 2.533 2.060 419 1.046 67 978 100 52,6 30,5 5,8 5,7 9,7 0,8 42,2 6,0 3,7 4,6 3,0 12,6 10,2 2,1 5,2 0,3 4,9 103 101 101 102 102 101 95 105 107 99 104 101 108 103 104 102 102 103 1.122 391 45 0 0 84 - 355 84 45 177 49 82 165 37 128 804 391 45 0 0 84 52 72 160 311 303 8 7.890 3.942 - - - - 3.260 106 202 380 6.716 296 1.189 1.191 2.024 84 381 1.415 1.163 - 252 22 115
1992 22.731 13.494 9.237 12.103 7.554 4.549 7.092 4.068 3.024 5.116 1.580 397 1.344 969 375 3.667 2.517 1.149 1.291 882 409 2.192 1.513 678 184 122 62 25 64 41 54 34 20 9.485 5.224 4.261 3.802 2.696 1.106 1.282 830 1.032 658 48 611 2.935 373 2.562 2.349 585 2.283 1.873 410 1.544 1.325 219 205 142 64 207 145 62 326 261 65 466 282 183 240 226 1.143 716 427 75 45 29 39 35 1.068 671 397 948 119 100 53,2 31,2 5,9 5,7 9,6 0,8 41,7 5,6 3,6 4,5 2,9 12,9 10,0 2,0 5,0 0,3 4,7 116 116 117 115 115 114 109 117 113 111 116 109 125 114 116 112 113 112 20.814 10.795 6.229 1.215 1.188 2.001 162 8.959 1.282 756 945 615 2.865 2.063 432 1.060 69 990 100 51,9 29,9 5,8 5,7 9,6 0,8 43,0 6,2 3,6 4,5 3,0 13,8 9,9 2,1 5,1 0,3 4,8 106 103 103 104 105 104 96 110 113 102 106 101 123 103 107 104 105 104 1.172 415 53 0 0 87 - 372 86 50 184 52 87 158 39 119 753 415 53 0 0 0 57 74 154 325 314 11 6.850 4.238 - - - - 1.937 125 196 354 9.599 491 1.265 1.269 2.159 88 2.581 1.482 1.213 - 269 50 214
1993 23.732 14.025 9.707 12.682 7.961 4.722 7.350 4.256 3.094 5.260 1.679 411 1.421 1.023 398 3.912 2.682 1.230 1.378 945 433 2.351 1.615 736 183 122 61 26 67 32 58 37 29 9.878 5.297 4.581 3.777 2.619 1.158 1.208 860 1.035 673 50 623 3.190 389 2.801 2.567 623 2.413 1.988 424 1.625 1.400 224 232 164 68 215 151 64 341 273 68 499 300 199 253 245 1.171 767 404 79 49 30 40 38 1.093 718 374 989 103 100 53,4 31,0 6,0 5,8 9,9 0,8 41,6 5,1 3,6 4,4 2,8 13,4 10,2 2,1 4,9 0,3 4,6 121 121 121 122 122 122 108 122 106 115 117 111 136 120 124 115 118 115 21.257 10.866 6.218 1.257 1.191 2.037 162 9.333 1.360 764 949 619 3.105 2.090 447 1.058 71 987 100 51,1 29,2 5,9 5,6 9,6 0,8 43,9 6,4 3,6 4,5 2,9 14,6 9,8 2,1 5,0 0,3 4,6 109 104 103 108 106 106 96 115 120 103 107 102 133 104 111 104 107 103 1.210 448 59 0 0 91 - 385 98 43 188 55 83 143 40 103 771 448 59 0 0 0 51 74 139 338 330 8 7.168 4.482 - - - - 1.955 142 223 366 10.229 526 1.341 1.344 2.305 77 2.797 1.563 1.278 2 284 56 221
1994 24.569 14.450 10.120 13.091 8.146 4.944 7.528 4.316 3.212 5.340 1.780 408 1.482 1.057 426 4.080 2.773 1.307 1.446 983 463 2.448 1.668 780 186 122 64 25 69 30 62 39 23 10.292 5.506 4.786 3.885 2.680 1.205 1.220 872 1.105 689 54 634 3.296 416 2.880 2.628 668 2.583 2.091 490 1.654 1.418 236 345 237 108 225 153 71 358 283 75 529 319 210 266 263 1.187 798 389 81 49 31 41 40 1.106 749 358 1.013 93 100 53,3 30,6 6,0 5,9 10,0 0,8 41,9 5,0 3,5 4,5 2,8 13,4 10,5 2,2 4,8 0,3 4,5 125 125 124 127 128 127 110 127 107 117 124 114 141 129 131 116 122 116 21.738 10.950 6.247 1.272 1.206 2.062 162 9.729 1.397 769 1.026 623 3.271 2.187 455 1.060 71 989 100 50,4 28,7 5,9 5,5 9,5 0,7 44,8 6,4 3,5 4,7 2,9 15,0 10,1 2,1 4,9 0,3 4,6 111 105 103 109 107 107 96 120 123 103 115 103 140 109 113 104 107 104 1.155 444 64 0 3 93 - 340 41 53 189 57 77 134 41 93 762 444 64 0 3 0 49 72 130 289 287 2 7.477 4.608 - - - - 2.078 142 245 403 10.446 470 1.355 1.426 2.404 84 2.818 1.633 1.339 - 295 55 203
1995 25.558 14.972 10.586 13.622 8.443 5.179 7.821 4.465 3.356 5.493 1.901 428 1.538 1.092 446 4.262 2.886 1.377 1.518 1.030 488 2.561 1.736 825 183 120 64 24 70 27 62 39 23 10.704 5.697 5.007 3.866 2.708 1.158 1.279 904 983 700 58 642 3.546 442 3.105 2.791 755 2.761 2.228 533 1.726 1.487 238 432 290 142 231 158 73 373 293 80 530 319 211 291 239 1.232 831 401 82 52 30 40 42 1.150 780 371 1.058 93 100 53,3 30,6 6,0 5,9 10,0 0,7 41,9 5,0 3,5 3,8 2,7 13,9 10,8 2,1 4,8 0,3 4,5 130 130 129 132 135 133 108 132 113 121 111 115 152 138 132 121 123 121 22.248 11.074 6.290 1.285 1.226 2.110 162 10.090 1.436 783 924 636 3.576 2.292 442 1.084 71 1.013 100 49,8 28,4 5,8 5,5 9,5 0,7 45,4 6,5 3,5 4,2 2,9 16,1 10,3 2,0 4,9 0,3 4,6 114 106 104 110 109 110 96 124 126 105 104 105 153 114 110 106 107 106 1.195 471 67 1 1 93 - 351 52 55 184 59 78 133 40 93 791 471 67 1 1 0 50 73 128 301 298 3 7.398 4.670 - - - - 1.942 139 252 394 11.021 471 1.439 1.514 2.526 85 3.009 1.722 1.419 - 303 49 206
1996 26.532 15.546 10.986 14.230 8.842 5.388 8.146 4.654 3.493 5.676 2.070 400 1.614 1.145 469 4.469 3.043 1.427 1.590 1.082 509 2.715 1.853 862 164 108 56 25 71 68 41 26 11.065 5.874 5.192 3.886 2.725 1.161 1.300 926 993 667 61 607 3.667 457 3.210 2.890 777 2.921 2.336 585 1.761 1.517 243 515 342 173 252 168 84 394 309 85 590 354 236 314 276 1.237 831 406 84 53 31 43 41 1.153 778 375 1.060 93 100 53,6 30,7 6,1 6,0 10,2 0,6 41,7 4,9 3,5 3,7 2,5 13,8 11,0 2,2 4,7 0,3 4,3 135 136 135 138 141 141 97 136 114 124 112 110 157 145 147 121 127 121 22.660 11.219 6.345 1.301 1.244 2.166 162 10.366 1.458 794 920 602 3.736 2.377 478 1.075 72 1.003 100 49,5 28,0 5,7 5,5 9,6 0,7 45,7 6,4 3,5 4,1 2,7 16,5 10,5 2,1 4,7 0,3 4,4 116 107 105 112 110 112 96 128 128 107 104 99 160 118 119 105 109 105 1.142 382 79 4 3 96 - 366 54 59 187 65 77 136 43 93 729 382 79 4 3 1 55 73 132 310 307 3 9.892 4.956 - - - - 4.051 142 292 452 7.934 271 1.467 1.545 2.603 64 45 1.776 1.458 - 317 41 123
1997 27.683 16.175 11.507 13.128 7.991 5.137 8.472 4.825 3.646 5.878 2.200 393 4.656 3.165 1.491 1.671 1.131 540 2.811 1.920 891 174 114 60 26 78 70 43 27 11.172 5.816 5.356 4.070 2.828 1.242 1.273 984 1.116 697 64 633 3.815 475 3.340 2.981 834 2.676 2.136 540 1.857 1.601 256 542 353 189 277 182 95 610 377 233 336 275 2.124 1.522 602 1.259 847 412 84 54 30 44 41 1.175 793 382 1.082 93 100 47,4 30,6 6,0 10,2 0,6 40,4 4,6 3,6 4,0 2,5 13,8 9,7 2,2 7,7 4,5 0,3 4,2 141 126 140 148 146 103 137 112 132 126 115 163 133 152 . 123 127 123 23.249 10.066 6.425 1.266 2.213 162 10.430 1.422 798 983 604 3.986 2.149 489 1.681 1.073 72 1.001 100 43,3 27,6 5,4 9,5 0,7 44,9 6,1 3,4 4,2 2,6 17,1 9,2 2,1 7,2 4,6 0,3 4,3 119 96 106 112 115 96 128 125 107 111 99 170 107 121 113 105 109 105 1.234 442 - - 104 - 319 54 65 200 78 154 137 44 93 798 442 - - - 49 73 102 132 322 271 3 48 10.656 5.296 - - - 4.416 184 302 - 458 8.202 290 1.596 2.697 65 7 1.506 1.506 - 44 1.865 132
1998 29.440 17.196 12.244 13.893 8.598 5.296 8.913 5.163 3.750 6.175 2.327 410 4.980 3.436 1.546 1.799 1.234 565 3.004 2.081 924 177 121 57 27 78 74 47 26 11.975 6.086 5.889 4.253 2.956 1.297 1.353 1.009 1.167 724 68 656 4.208 524 3.684 3.291 918 2.854 2.198 655 1.953 1.601 351 594 396 198 308 201 106 660 407 252 358 302 2.289 1.651 637 1.283 860 423 89 57 33 49 41 1.193 803 390 1.101 93 100 47,2 30,3 6,1 10,2 0,6 40,7 4,6 3,4 4,0 2,5 14,3 9,7 2,2 7,8 4,4 0,3 4,1 150 133 147 160 156 105 147 119 135 131 119 180 142 164 . 126 135 125 23.922 10.211 6.505 1.285 2.258 163 10.878 1.451 806 1.028 615 4.244 2.221 511 1.767 1.066 74 992 100 42,7 27,2 5,4 9,4 0,7 45,5 6,1 3,4 4,3 2,6 17,7 9,3 2,1 7,2 4,5 0,3 4,1 122 98 107 114 117 96 134 128 108 116 101 181 111 127 119 105 112 104 1.251 420 - - 104 - 344 54 70 221 79 162 141 49 93 793 420 - - - 59 73 104 137 344 286 5 53 11.269 5.525 - - - 4.801 137 334 - 472 8.759 268 1.693 2.860 71 8 1.613 1.613 - 55 2.114 78
1999 31.092 18.201 12.891 14.591 9.124 5.467 9.366 5.499 3.867 . . . 5.226 3.625 1.601 1.873 1.296 577 3.171 2.205 966 182 124 58 27 78 77 50 27 12.739 6.440 6.300 4.512 3.145 1.367 1.462 1.049 1.211 790 72 718 4.555 567 3.987 3.573 982 2.998 2.310 689 2.062 1.691 371 613 408 205 324 211 113 674 418 256 366 308 2.408 1.738 670 1.354 899 454 101 57 44 60 41 1.253 843 411 1.161 93 100 46,9 30,1 6,0 10,2 0,6 41,0 4,7 3,4 3,9 2,5 14,7 9,6 2,2 7,7 4,4 0,3 4,0 159 140 155 166 165 108 157 129 141 136 130 195 149 168 . 133 152 131 24.441 10.352 6.570 1.304 2.314 164 11.191 1.464 811 1.034 626 4.469 2.277 510 1.806 1.092 82 1.011 100 42,4 26,9 5,3 9,5 0,7 45,8 6,0 3,3 4,2 2,6 18,3 9,3 2,1 7,4 4,5 0,3 4,1 125 99 109 116 120 97 138 129 109 116 103 191 113 127 121 107 123 106 1.314 452 - - 105 - 358 54 72 231 81 167 152 60 93 842 452 - - - 60 74 108 148 356 298 5 53 11.721 5.627 - - - 5.123 150 337 - 484 9.223 261 1.841 2.990 74 8 1.703 1.703 - 55 2.201 89
2000 33.043 19.425 13.619 15.439 9.695 5.744 9.898 5.833 4.065 . . . 5.542 3.861 1.680 2.003 1.394 608 3.349 2.339 1.010 190 128 62 29 79 81 52 29 13.625 6.932 6.693 4.786 3.313 1.473 1.536 1.144 1.276 829 85 745 4.814 600 4.214 3.804 1.010 3.323 2.584 739 2.342 1.936 405 644 429 216 337 219 118 703 435 269 389 314 2.576 1.860 716 1.402 937 465 101 61 40 58 43 1.301 876 425 1.208 93 100 46,7 30,0 6,1 10,1 0,6 41,2 4,6 3,5 3,9 2,5 14,6 10,1 2,1 7,8 4,2 0,3 3,9 169 148 164 178 174 112 168 135 154 144 137 206 165 175 . 137 153 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.357 470 - - 109 - 371 54 76 241 81 175 152 58 93 865 470 - - - 58 74 116 147 367 308 5 54 12.847 6.342 - - - 5.508 163 353 - 481 9.986 265 1.993 3.141 79 9 1.967 1.967 . 59 2.357 117
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kosten gezondheidszorg naar onderdeel van de zorg, wijze van
financieren van de gezondheidszorg en indexcijfers belangrijke
1990 - 2000.
Gewijzigd op 26 februari 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Kosten
Geleverd worden de kosten van (sub)categorieën van instellingen en
praktijken op het gebied van de gezondheidszorg in miljoenen euro's.
Daarnaast zijn de kosten in percentages van het totaal en in
waarde-indexcijfers met 1990 als basisjaar gegeven.
De kosten zijn hier gegroepeerd naar intra- en extramurale en overige
gezondheidszorg. Daar waar mogelijk is worden personeelskosten
afzonderlijk vermeld.
De kosten zijn gelijkgesteld aan de waarde van goederen en diensten
die ten behoeve van de gezondheidszorg worden aangewend. Bij instellingen
betekent dit dat de kosten worden gelijkgesteld aan de waarde van de
ingezette middelen (inclusief afschrijvingen als vergoeding voor de
ingezette kapitaalgoederen).
Alle kosten tezamen
De kosten van alle (sub)categorieën van instellingen en praktijken op het
gebied van de gezondheidszorg tezamen. Hierbij worden de personeelskosten
afzonderlijk geleverd.
Totaal
Opbrengsten van categorieën van instellingen en praktijken op het gebied
van de gezondheidszorg wijken niet of slechts in geringe mate af van de
kosten van die categorieën omdat de tarieven respectievelijk budgetten
van de instellingen in principe zodanig worden vastgesteld dat deze tot
een evenwicht tussen kosten en opbrengsten leiden. Voor overheidsinstel-
lingen en overheidsorganisaties worden kosten en opbrengsten aan elkaar
gelijkgesteld. Hetzelfde geldt voor de kosten van vrije beroepsbeoefena-
ren en leveranciers van genees-, verband- en hulpmiddelen. Alleen in de
categorie 'Instellingen voor maatschappelijke gezondheidszorg' is een
verschil mogelijk tussen kosten en opbrengsten en dat wordt dan
veroorzaakt door exploitatiesaldi van de betrokken instellingen.
Personeelskosten
Deze omvatten salarissen, sociale lasten, pensioenpremies verminderd met
ontvangen uitkeringen in verband met sociale zekerheidswetten, en kosten
van werving, keuring, bijscholing, reiskosten in woon/werkverkeer e.d.,
excl. reis- en verblijfskosten in verband met uitoefening van de functie.
Overige kosten
Alle kosten behalve de personeelskosten.
Intramuraal
Hieronder wordt verstaan vormen van professionele gezondheidszorg met
'accomodatie' voor de huisvesting van patiënten gedurende (in beginsel)
dag en nacht, die noodzakelijk is voor het verlenen van medische,
paramedische, psychiatrische, farmaceutische en/of verpleegkundige hulp en
de daarmee samenhangende verzorging.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle intramurale instellingen tezamen. Hierbij worden de
personeelskosten afzonderlijk geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Ziekenhuizen
Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
erkende instelling (van intramurale gezondheidszorg), waar gedurende dag
en nacht tenminste geboden worden aan personen met een specifieke fysieke
ziekte: één of meer vormen van medische specialistische hulp en de daarmee
verband houdende verpleging en verzorging. Omdat men het onderscheid
tussen 'fysieke en psychische' ziekenhuizen duidelijk wil laten uitkomen
zijn de gegevens van psychiatrische ziekenhuizen niet opgenomen als
subcategorie van ziekenhuizen maar als aparte subcategorie.
Alleen van ziekenhuizen "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle ziekenhuizen tezamen. Hierbij worden de
personeelskosten afzonderlijk geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Algemene ziekenhuizen
Een erkende instelling, waarin gedurende dag en nacht alle vormen van
medisch-specialistische hulp kunnen plaatsvinden.
Omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren op het moment van
vervaardigen van de publicatie bleek het niet mogelijk een schatting te
maken voor de cijfers van 1999.
Academische ziekenhuizen
Een algemeen ziekenhuis, waarin gedurende dag en nacht alle vormen van
medisch-specialistische hulp kunnen plaatsvinden, doch verbonden aan een
universiteit en erkend in de zin van de Wet op het wetenschappelijk
onderwijs.
Omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren op het moment van
vervaardigen van de publicatie bleek het niet mogelijk een schatting te
maken voor de cijfers van 1999.
Categorale ziekenhuizen
Een instelling waar medische en verpleegkundige zorg voor een bepaalde
ziekte, ziektegroep of aandoening of aan personen in een bepaalde
leeftijdsklasse wordt verleend. Categorale ziekenhuizen die tevens
academische status hebben, worden door het CBS als categoraal ziekenhuis
ingedeeld. Enkele voorbeelden zijn: kinderziekenhuizen, kraamklinieken,
oogziekenhuizen, astmaklinieken, revalidatie inrichtingen, sanatoria,
anthroposofische klinieken, cardiologische klinieken.
Omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren op het moment van
vervaardigen van de publicatie bleek het niet mogelijk een schatting te
maken voor de cijfers van 1999.
Psychiatrische ziekenhuizen
Erkende instellingen, waarin gedurende dag en nacht hoofdzakelijk
geboden worden aan personen met een ziektebeeld van psychische aard: één
of meer vormen van psychiatrische hulp en de daarmee verband houdende
verpleging en verzorging. Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische
ziekenhuizen, opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke
gezondheidszorg'.
Totaal kosten
Alle kosten van alle psychiatrische ziekenhuizen tezamen.
Personeelskosten
Overige kosten
Overige intramuale instellingen
Alle kosten tezamen
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Inrichtingen verstandelijk gehandicapten
Een erkende instelling voor onderzoek, behandeling, verzorging,
huisvesting en begeleiding van personen, die een aangeboren of een later
opgetreden stoornis van de geestvermogens hebben tengevolge waarvan hun
sociale ontwikkeling bemoeilijkt wordt of onmogelijk is.
Totaal kosten
Alle kosten van inrichtingen verstandelijk gehandicapten tezamen.
Personeelskosten
Overige kosten
Verpleeghuizen
Een door het ministerie van VWS erkende inrichting tot verpleging en
behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te
worden.
Totaal kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Andere intramurale instellingen
Medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, tehuizen en
overige instellingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten.
Alleen bij andere intramurale instellingen "totaal" zijn de
personeelskosten bekend.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle andere intramurale instellingen tezamen. Hierbij worden
de personeelskosten afzonderlijk geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Medische kindertehuizen
Erkende instellingen waarin worden opgenomen kinderen niet ouder dan 15
jaar - in zeer bijzondere gevallen ook oudere kinderen - wier lichamelijke
of geestelijke gezondheid is aangetast of in ernstige mate wordt bedreigd
en die thuis onvoldoende behandeld kunnen worden. Het verblijf is van
beperkte duur en houdt in geneeskundige behandeling - daaronder begrepen
geneeskundig onderzoek en observatie - alsmede verpleging en verzorging
gedurende dag en nacht.
Medische kleuterdagverblijven
Erkende instellingen bestemd voor kinderen van 1½ tot en met 6 jaar oud
bij wie een stoornis in de ontwikkeling is opgetreden of dreigt op te
treden ten gevolge van een samenloop van lichamelijke dan wel
maatschappelijke factoren. Plaatsing in een medisch kleuterdagverblijf
houdt in geneeskundig onderzoek en geneeskundige behandeling door
kinderarts en kinderpsychiater en de daarmee verband houdende
fysiotherapie en logopedie, alsmede verzorging gedurende de dag of een
deel daarvan, en verder deskundige begeleiding van het gezin waartoe het
kind behoort.
Tehuizen en overige instellingen
Met ingang van 1996 zijn de gegevens opgenomen onder 'verpleeghuizen'.
Een instelling (ook tehuis, stichting, dienst of vereniging) is een
rechtspersoon of een samenwerkingsverband van rechtspersonen die voor
eigen rekening werkzaam is op het terrein van de gezondheidszorg.
Een tehuis is een instelling om zekere personen een onderkomen te
bezorgen (tehuis voor militairen, voor ouden van dagen,
gezinsvervangende tehuizen).
Inricht. voor zintuiglijk gehandicapten
Inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten, erkende instellingen bestemd
voor doven of slechthorenden en/of blinden of slechtzienden, waarin wordt
geboden sociale en pedagogische vorming, alsmede de daarbij nodige
verzorging, de geneeskundige behandeling, waaronder begrepen geneeskundig
onderzoek, revalidatiebehandeling door terzake deskundigen en verpleging,
een en ander rechtstreeks gericht op het zo goed mogelijk kunnen ontvangen
van buitengewoon onderwijs, scholing of omscholing.
Totaal kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Extramuraal
Hieronder wordt verstaan die vormen van professionele gezondheidszorg
waarbij geen sprake is van bedverpleging, d.w.z. dat de patiënt ofwel
slechts voor de duur van onderzoek en/of behandeling in de instelling of
praktijkruimte verblijft en er niet wordt verzorgd, ofwel in het geheel
niet in de instelling of praktijkruimte komt. Hij kan wel onderzocht,
behandeld en/of verzorgd worden in het eigen milieu (thuiszorg).
Voor zover alternatieve zorg gedekt wordt door het ziekenfonds of de
ziektekostenverzekeringsmaatschappij, zoals sommige homeopatische
geneesmiddelen en verzorging door een homeopatische arts, zijn die
gegevens verwerkt in de desbetreffende categorieën, maar zijn ze niet
als zodanig herkenbaar.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle extramurale instellingen tezamen. Hierbij worden de
personeelskosten afzonderlijk geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Praktijken vrije beroepen
Vrije beroepsbeoefenaren zijn zelfstandig, voor eigen rekening werkzaam
("eigen baas"). Alleen van vrije beroepsbeoefenaren "totaal" zijn de
personeelskosten bekend. Vanaf 1997 exclusief vrijgevestigde psychiaters.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle praktijken vrije beroepen tezamen. Hierbij worden de
personeelskosten afzonderlijk geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Specialistenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van specialistische hulp voor zover
niet elders opgenomen, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen. Vanaf 1997
exclusief de vrijgevestigde psychiaters.
Huisartsenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van huisartsen als zelfstandige
beroepsbeoefenaar voor zover niet elders opgenomen. De huisarts is
verantwoordelijk voor de algemene, medische zorg. Hij/zij geeft
persoonlijke, integrale en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is
begin 1998 een tweede onderzoek uitgevoerd onder huisartsenpraktijken, nu
naar de omzet over 1995 en 1996.
Tandheelkundige hulp
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp.
De tandheelkundige hulp verleend door de tandarts algemeen practicus
omvat: diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies);
prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in
de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Praktijken verloskundigen/paramedici
De kosten van praktijken van fysiotherapeuten zijn opgenomen in de
gegevens van de paramedici. Omdat de gegevens over de personeelskosten
niet afzonderlijk bekend zijn worden alleen de totalen vermeld.
Totaal kosten
Alle praktijken verloskundigen/paramedici tezamen.
Verloskundigen
De verloskundige is een medicus die op grond van wet- of regelgeving de
bevoegdheid is verleend de verloskunde als verloskundige uit te oefenen.
Fysiotherapeuten e.a. paramedici
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar,
oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten en podotherapeuten.
Ze werken zowel intramuraal als extramuraal. Het gaat hier om
vrijgevestigde praktijken waarin één of meer therapeuten werken.
Leveranciers genees-, verband-, hulpmid.
Leveranciers van genees-, verband- en hulpmiddelen. Alleen van
leveranciers "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle leveranciers van genees-, verband- en hulpmiddelen
tezamen. Hierbij worden de personeelskosten afzonderlijk geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Genees- en verbandmiddelen
Hulpmiddelen
Instell. maatschappelijk gezondheidszorg
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg houden zich bezig met
preventieve zorg en/of zorg/hulp in crisissituaties gericht op de
gezondheid van mensen in hun maatschappelijk functioneren, zoals
instellingen voor thuiszorg, schoolartsendiensten (t/m 1990),
bedrijfsgezondheidsdiensten/arbodiensten, gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD) en tot en met 1996 instellingen voor ambulante
geestelijke gezondheidsdiensten (AGGZ).
Alle kosten tezamen
De kosten van alle instellingen op het gebeid van maatschappelijke
gezondheidszorg tezamen. Hierbij worden de personeelskosten afzonderlijk
geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Thuiszorg
Instellingen die in meerderheid één of meer activiteiten uitoefenen op
het gebied van gezinsverzorging, kruiswerk, kraamzorg, alsmede
entadministratie's, en die erkend zijn in het kader van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten. Het doel is cliënten zodanig te begeleiden
in hun thuissituatie dat opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis,
verpleeghuis enz. niet nodig is.
Totaal kosten
De kosten van alle thuiszorg tezamen.
Personeelskosten
Overige kosten
Schoolartsendiensten
Dit waren instellingen ten behoeve van diagnostische en preventieve zorg
voor kinderen in de leerplichtige leeftijd. Tevens berustte bij deze
dienst het schoolgeneeskundig toezicht op gebouwen en terreinen waar de
leerlingen verbleven. In de loop van de jaren '80 zijn de schoolartsen-
diensten geleidelijk aan geïntegreerd in de afdelingen Jeugdgezondheids-
zorg van de basisgezondheidsdiensten. Na de fusie van de laatste
zelfstandige schoolartsendiensten in 1990 is daarom de afzonderlijke
statistiek schoolartsendiensten gestopt.
Totaal kosten
De kosten van alle schoolartsendiensten tezamen.
Personeelskosten
Overige kosten
Bedrijfsgezondheidsdiensten
Met ingang van 1994 is de reeks bedrijfsgezondheidsdiensten vervangen
door de reeks arbodiensten. Bedrijfsgezondheidszorg bestaat uit het
beschermen en het bevorderen van de gezondheid van de werknemers voor
zover die samenhangt met de verhouding van werknemers tot hun arbeid en
arbeidsmilieu.
Totaal kosten
de kosten van alle bedrijfsgezondheidsdiensten tezamen.
Personeelskosten
Overige kosten
Arbodiensten
Met ingang van 1994 is de reeks bedrijfsgezondheidsdiensten vervangen
door de reeks arbodiensten. Bedrijfsgezondheidszorg bestaat uit het
beschermen en het bevorderen van de gezondheid van de werknemers voor
zover die samenhangt met de verhouding van werknemers tot hun arbeid en
arbeidsmilieu.
Totaal kosten
De kosten van alle arbodiensten tezamen.
Personeelskosten
Overige kosten
Gemeentelijke gezondheidsdiensten
Gemeentelijke of intergemeentelijke instellingen, met als taak:
a. het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
b. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen met
gevolgen voor het leefmilieu;
c. het bevorderen van de hygiëne en de psycho-hygiëne;
d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van
preventie-programma's, met inbegrip van gezondheidsvoorlichting en
-opvoeding;
e. de uitvoering van de collectieve preventie betreffende infectieziekten
en terzake van gezondheidsrisico's voor jeugdigen, voor zover dit bij
algemene maatregel van bestuur is bepaald.
Niet opgenomen zijn de activiteiten die reeds elders zijn verantwoord,
onder meer schoolartsendienstenn t/m 1990), bedrijfgezondheidsdiensten
(t/m 1993), arbodiensten (vanaf 1994) , ambulante geestelijke
gezondheidszorg en ambulancediensten.
Totaal kosten
De kosten van alle gemeentelijke gezondheidsdiensten tezamen.
Personeelskosten
Overige kosten
Ambulante geestelijke gezondheidszorg
Instellingen ambulante geestelijke gezondheidszorg. De AGGZ (RIAGG)
verstrekt extramurale geestelijke gezondheidszorg aan jongeren, volwas-
senen en ouderen. Het hulpaanbod bestaat uit preventie, advisering,
(sociaal-psychiatrische) begeleiding, (psychotherapeutische) behandelingen
en 7x24-uursbereikbaarheid voor crisisgevallen.
Vanaf 1997 zijn de gegevens over ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Totaal kosten
De kosten van alle ambulante geestelijke gezondheidszorg tezamen.
Personeelskosten
Overige kosten
Andere extramurale instellingen
Alleen van andere extramurale instellingen "totaal" zijn de
personeelskosten bekend. Onder de andere extramurale instellingen zijn
gegevens opgenomen van ambulancediensten en overig ziekenvervoer en van
overige instellingen zoals bevolkingsonderzoeken en zorg voor militairen.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle andere extramurale instellingen tezamen. Hierbij worden
de personeelskosten afzonderlijk geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Ambulancediensten en ander ziekenvervoer
Het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers en hun begeleiders met
ambulancevoertuigen of met taxi's, eigen vervoer en openbaar vervoer.
Gegevens van de afzonderlijke subcategorieën zijn niet beschikbaar.
Overige instellingen
Hiertoe behoren instellingen voor bevolkingsonderzoeken en zorg voor
militairen.
Geestelijke gezondheidszorg
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen,
vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Overig
Rijkskeuringsdiensten van waren, instellingen voor onderzoek van
drinkwater op consumptieve deugdelijkheid, administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle overige instellingen, niet behorend tot de intramurale
of extramurale gezondheidszorg, tezamen. Hierbij worden de
personeelskosten afzonderlijk geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Keuringsdiensten voedsel en drinkwater
(Overheids)diensten belast met het toezicht op de kwaliteit van drinkwater
en van in winkels verkochte goederen en artikelen en het verrichten van
keuringen van drinkwater, goederen en artikelen.
Alleen van keuringsdiensten "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Alle kosten tezamen
De kosten van Rijkskeuringsdiensten en instellingen voor onderzoek
drinkwater tezamen. Hierbij worden de personeelskosten afzonderlijk
geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Rijkskeuringsdienst van waren
Instellingen voor onderzoek drinkwater
Beleid, administratie, beheer
Aan gezondheidszorg toewijsbare kosten van administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties. Alleen van beleid,
administratie en beheer "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Alle kosten tezamen
De kosten van ale instellingen op het gebied van beleid, administratie en
beheer tezamen. Hierbij worden de personeelskosten afzonderlijk geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Administraties v. verzekeringsinstanties
Administraties van ziekenfondsen en ziektekostenverzekeringsinstellingen.
Overige instellingen
Overige instellingen zoals onder andere het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau voor de Statistiek
en beleids- en adviesinstanties.
Percentages
Verhoudingscijfers waarmee het aandeel van de kosten van de categorieën
in het kostentotaal wordt weergegeven.
Totaal
Intramuraal
Hieronder wordt verstaan vormen van professionele gezondheidszorg met
'accomodatie' voor de huisvesting van patiënten gedurende (in beginsel)
dag en nacht, die noodzakelijk is voor het verlenen van medische,
paramedische, psychiatrische, farmaceutische en/of verpleegkundige hulp en
de daarmee samenhangende verzorging.
Totaal
Ziekenhuizen
Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
erkende instelling (van intramurale gezondheidszorg), waar gedurende dag
en nacht tenminste geboden worden aan personen met een specifieke fysieke
ziekte: één of meer vormen van medische specialistische hulp en de daarmee
verband houdende verpleging en verzorging. Omdat men het onderscheid
tussen 'fysieke en psychische' ziekenhuizen duidelijk wil laten uitkomen
zijn de gegevens van psychiatrische ziekenhuizen niet opgenomen als
subcategorie van ziekenhuizen maar als aparte subcategorie.
Alleen van ziekenhuizen "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Psychiatrische ziekenhuizen
Erkende instellingen, waarin gedurende dag en nacht hoofdzakelijk
geboden worden aan personen met een ziektebeeld van psychische aard: één
of meer vormen van psychiatrische hulp en de daarmee verband houdende
verpleging en verzorging.
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen, opgenomen
in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Inrichtingen verstandelijk gehandicapten
Een erkende instelling voor onderzoek, behandeling, verzorging,
huisvesting en begeleiding van personen, die een aangeboren of een later
opgetreden stoornis van de geestvermogens hebben tengevolge waarvan hun
sociale ontwikkeling bemoeilijkt wordt of onmogelijk is.
Verpleeghuizen
Een door het ministerie van VWS erkende inrichting tot verpleging en
behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te
worden.
Andere intramurale instellingen
Medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, tehuizen en
overige instellingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten.
Extramuraal
Hieronder wordt verstaan die vormen van professionele gezondheidszorg
waarbij geen sprake is van bedverpleging, d.w.z. dat de patiënt ofwel
slechts voor de duur van onderzoek en/of behandeling in de instelling of
praktijkruimte verblijft en er niet wordt verzorgd, ofwel in het geheel
niet in de instelling of praktijkruimte komt. Hij kan wel onderzocht,
behandeld en/of verzorgd worden in het eigen milieu (thuiszorg).
Voor zover alternatieve zorg gedekt wordt door het ziekenfonds of de
ziektekostenverzekeringsmaatschappij, zoals sommige homeopatische
geneesmiddelen en verzorging door een homeopatische arts, zijn die
gegevens verwerkt in de desbetreffende categorieën, maar zijn ze niet
als zodanig herkenbaar.
Totaal
Specialistenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van specialisten als zelfstandige
beroepsbeoefenaar voor zover niet elders opgenomen, bijv. bij
ziekenhuizen.
Huisartsenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van huisartsen als zelfstandige
beroepsbeoefenaar voor zover niet elders opgenomen. De huisarts is
verantwoordelijk voor de algemene, medische zorg. Hij/zij geeft
persoonlijke, integrale en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Tandheelkundige hulp
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp.
De tandheelkundige hulp verleend door de tandarts algemeen practicus
omvat: diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies);
prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in
de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Praktijken verloskundigen/paramedici
De verloskundige is een medicus die op grond van wet- of regelgeving de
bevoegdheid is verleend de verloskunde als verloskundige uit te oefenen.
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar,
oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten en podotherapeuten.
Ze werken zowel intramuraal als extramuraal. Het gaat hier om
vrijgevestigde praktijken waarin één of meer therapeuten werken.
Leveranciers genees-, verband-, hulpmid.
Leveranciers genees-, verband-, hulpmiddelen.
Instell. maatschappelijk gezondheidszorg
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg houden zich bezig met
preventieve zorg en/of zorg/hulp in crisissituaties gericht op de
gezondheid van mensen in hun maatschappelijk functioneren, zoals
instellingen voor thuiszorg, schoolartsendiensten (t/m 1990),
bedrijfsgezondheidsdiensten/arbodiensten, gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD) en tot en met 1996 instellingen voor ambulante
geestelijke gezondheidsdiensten (AGGZ).
Andere extramurale instellingen
Onder de andere extramurale instellingen zijn gegevens opgenomen van
ambulancediensten en overig ziekenvervoer en van overige instellingen
zoals bevolkingsonderzoeken en zorg voor militairen.
Geestelijke gezondheidszorg
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen,
vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Overig
Rijkskeuringsdiensten van waren, instellingen voor onderzoek van
drinkwater op consumptieve deugdelijkheid, administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Totaal
Keuringsdiensten voedsel en drinkwater
(Overheids)diensten belast met het toezicht op de kwaliteit van drinkwater
en van in winkels verkochte goederen en artikelen en het verrichten van
keuringen van drinkwater, goederen en artikelen.
Beleid, administratie en beheer
Aan gezondheidszorg toewijsbare kosten van administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Waarde-indexen
Cijfers die de verhouding van een waarde tot een van tevoren als
grondslag aangenomen grootheid (basisjaar) aanwijst.
Totaal
Intramuraal
Hieronder wordt verstaan vormen van professionele gezondheidszorg met
'accomodatie' voor de huisvesting van patiënten gedurende (in beginsel)
dag en nacht, die noodzakelijk is voor het verlenen van medische,
paramedische, psychiatrische, farmaceutische en/of verpleegkundige hulp en
de daarmee samenhangende verzorging.
Totaal
Ziekenhuizen
Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
erkende instelling (van intramurale gezondheidszorg), waar gedurende dag
en nacht tenminste geboden worden aan personen met een specifieke fysieke
ziekte: één of meer vormen van medische specialistische hulp en de daarmee
verband houdende verpleging en verzorging. Omdat men het onderscheid
tussen 'fysieke en psychische' ziekenhuizen duidelijk wil laten uitkomen
zijn de gegevens van psychiatrische ziekenhuizen niet opgenomen als
subcategorie van ziekenhuizen maar als aparte subcategorie.
Alleen van ziekenhuizen "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Psychiatrische ziekenhuizen
Erkende instellingen, waarin gedurende dag en nacht hoofdzakelijk
geboden worden aan personen met een ziektebeeld van psychische aard: één
of meer vormen van psychiatrische hulp en de daarmee verband houdende
verpleging en verzorging.
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen, opgenomen
in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Inrichtingen verstandelijk gehandicapten
Een erkende instelling voor onderzoek, behandeling, verzorging,
huisvesting en begeleiding van personen, die een aangeboren of een later
opgetreden stoornis van de geestvermogens hebben tengevolge waarvan hun
sociale ontwikkeling bemoeilijkt wordt of onmogelijk is.
Verpleeghuizen
Een door het ministerie van VWS erkende inrichting tot verpleging en
behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te
worden.
Andere intramurale instellingen
Medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, tehuizen en
overige instellingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten.
Extramuraal
Hieronder wordt verstaan die vormen van professionele gezondheidszorg
waarbij geen sprake is van bedverpleging, d.w.z. dat de patiënt ofwel
slechts voor de duur van onderzoek en/of behandeling in de instelling of
praktijkruimte verblijft en er niet wordt verzorgd, ofwel in het geheel
niet in de instelling of praktijkruimte komt. Hij kan wel onderzocht,
behandeld en/of verzorgd worden in het eigen milieu (thuiszorg).
Voor zover alternatieve zorg gedekt wordt door het ziekenfonds of de
ziektekostenverzekeringsmaatschappij, zoals sommige homeopatische
geneesmiddelen en verzorging door een homeopatische arts, zijn die
gegevens verwerkt in de desbetreffende categorieën, maar zijn ze niet
als zodanig herkenbaar.
Totaal
Specialistenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van specialisten als zelfstandige
beroepsbeoefenaar voor zover niet elders opgenomen, bijv. bij
ziekenhuizen.
Huisartsenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van huisartsen als zelfstandige
beroepsbeoefenaar voor zover niet elders opgenomen. De huisarts is
verantwoordelijk voor de algemene, medische zorg. Hij/zij geeft
persoonlijke, integrale en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Tandheelkundige hulp
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp.
De tandheelkundige hulp verleend door de tandarts algemeen practicus
omvat: diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies);
prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in
de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Praktijken verloskund. en paramedici
De verloskundige is een medicus die op grond van wet- of regelgeving de
bevoegdheid is verleend de verloskunde als verloskundige uit te oefenen.
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar,
oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten en podotherapeuten.
Ze werken zowel intramuraal als extramuraal. Het gaat hier om
vrijgevestigde praktijken waarin één of meer therapeuten werken.
Leveranciers genees.- verb. en hulpmidd.
Leveranciers genees-, verband-, hulpmiddelen.
Instell. maatschappelijk gezondheidszorg
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg houden zich bezig met
preventieve zorg en/of zorg/hulp in crisissituaties gericht op de
gezondheid van mensen in hun maatschappelijk functioneren, zoals
instellingen voor thuiszorg, schoolartsendiensten (t/m 1990),
bedrijfsgezondheidsdiensten/arbodiensten, gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD) en tot en met 1996 instellingen voor ambulante
geestelijke gezondheidsdiensten (AGGZ).
Andere extramurale instellingen
Onder de andere extramurale instellingen zijn gegevens opgenomen van
ambulancediensten en overig ziekenvervoer en van overige instellingen
zoals bevolkingsonderzoeken en zorg voor militairen.
Geestelijke gezondheidszorg
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen,
vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'. Er kunnen
voor de gegevens vanaf 1997 geen waarde-indexcijfers berekend worden
omdat er voor het basisjaar 1990 geen gegevens bekend zijn.
Overig
Rijkskeuringsdiensten van waren, instellingen voor onderzoek van
drinkwater op consumptieve deugdelijkheid, administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Totaal
Keuringsdiensten voedsel en drinkwater
(Overheids)diensten belast met het toezicht op de kwaliteit van drinkwater
en van in winkels verkochte goederen en artikelen en het verrichten van
keuringen van drinkwater, goederen en artikelen.
Beleid, administratie en beheer
Aan gezondheidszorg toewijsbare kosten van administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Kosten in constante prijzen
Kosten van (sub)categorieën van instellingen en praktijken op het gebied
van de gezondheidszorg in constante prijzen. Hierbij zijn de volgende drie
berekeningsmethoden toegepast:
- de kosten in constante prijzen worden berekend met behulp van een
daartoe samengestelde volume-indicator; deze methode wordt toegepast
voor de categorieën van de intramurale gezondheidszorg,
- de kosten in constante prijzen worden berekend door deflering van de
kosten met een gemeten prijsontwikkeling; deze methode wordt vooral
toegepast voor de categorieën van de extramurale gezondheidszorg, en
- de kosten in constante prijzen worden berekend door deflering van de
kosten met een gemeten loonontwikkeling; deze methode wordt vooral
toegepast voor de categorieën van de overige gezondheidszorg.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle (sub)categorieën van instellingen en praktijken op het
gebied van de gezondheidszorg, in constante prijzen tezamen.
Intramuraal
Hieronder wordt verstaan vormen van professionele gezondheidszorg met
'accomodatie' voor de huisvesting van patiënten gedurende (in beginsel)
dag en nacht, die noodzakelijk is voor het verlenen van medische,
paramedische, psychiatrische, farmaceutische en/of verpleegkundige hulp en
de daarmee samenhangende verzorging.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle intramurale instellingen, in constante prijzen tezamen.
Ziekenhuizen
Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
erkende instelling (van intramurale gezondheidszorg), waar gedurende dag
en nacht tenminste geboden worden aan personen met een specifieke fysieke
ziekte: één of meer vormen van medische specialistische hulp en de daarmee
verband houdende verpleging en verzorging. Omdat men het onderscheid
tussen 'fysieke en psychische' ziekenhuizen duidelijk wil laten uitkomen
zijn de gegevens van psychiatrische ziekenhuizen niet opgenomen als
subcategorie van ziekenhuizen maar als aparte subcategorie.
Alleen van ziekenhuizen "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Psychiatrische ziekenhuizen
Erkende instellingen, waarin gedurende dag en nacht hoofdzakelijk
geboden worden aan personen met een ziektebeeld van psychische aard: één
of meer vormen van psychiatrische hulp en de daarmee verband houdende
verpleging en verzorging. Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische
ziekenhuizen, opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke
gezondheidszorg'.
Inrichtingen verstandelijk gehandicapten
Een erkende instelling voor onderzoek, behandeling, verzorging,
huisvesting en begeleiding van personen, die een aangeboren of een later
opgetreden stoornis van de geestvermogens hebben tengevolge waarvan hun
sociale ontwikkeling bemoeilijkt wordt of onmogelijk is.
Verpleeghuizen
Een door het ministerie van VWS erkende inrichting tot verpleging en
behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te
worden.
Andere intramurale instellingen
Medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, tehuizen en
overige instellingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten.
Extramuraal
Hieronder wordt verstaan die vormen van professionele gezondheidszorg
waarbij geen sprake is van bedverpleging, d.w.z. dat de patiënt ofwel
slechts voor de duur van onderzoek en/of behandeling in de instelling of
praktijkruimte verblijft en er niet wordt verzorgd, ofwel in het geheel
niet in de instelling of praktijkruimte komt. Hij kan wel onderzocht,
behandeld en/of verzorgd worden in het eigen milieu (thuiszorg).
Voor zover alternatieve zorg gedekt wordt door het ziekenfonds of de
ziektekostenverzekeringsmaatschappij, zoals sommige homeopatische
geneesmiddelen en verzorging door een homeopatische arts, zijn die
gegevens verwerkt in de desbetreffende categorieën, maar zijn ze niet
als zodanig herkenbaar.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle extramurale instellingen, in constante prijzen tezamen.
Specialistenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van specialisten als zelfstandige
beroepsbeoefenaar voor zover niet elders opgenomen, bijv. bij
ziekenhuizen. Vanaf 1997 exclusief vrijgevestigde psychiaters.
Huisartsenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van huisartsen als zelfstandige
beroepsbeoefenaar voor zover niet elders opgenomen. De huisarts is
verantwoordelijk voor de algemene, medische zorg. Hij/zij geeft
persoonlijke, integrale en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Tandheelkundige hulp
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp.
De tandheelkundige hulp verleend door de tandarts algemeen practicus
omvat: diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies);
prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in
de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Praktijken verloskundigen/paramedici
De verloskundige is een medicus die op grond van wet- of regelgeving de
bevoegdheid is verleend de verloskunde als verloskundige uit te oefenen.
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar,
oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten en podotherapeuten.
Ze werken zowel intramuraal als extramuraal. Het gaat hier om
vrijgevestigde praktijken waarin één of meer therapeuten werken.
Leveranciers genees-, verband-, hulpmid.
Leveranciers genees-, verband-, hulpmiddelen.
Instell. maatschappelijk gezondheidszorg
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg houden zich bezig met
preventieve zorg en/of zorg/hulp in crisissituaties gericht op de
gezondheid van mensen in hun maatschappelijk functioneren, zoals
instellingen voor thuiszorg, schoolartsendiensten (t/m 1990),
bedrijfsgezondheidsdiensten/arbodiensten, gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD) en tot en met 1996 instellingen voor ambulante
geestelijke gezondheidsdiensten (AGGZ).
Andere extramurale instellingen
Onder de andere extramurale instellingen zijn gegevens opgenomen van
ambulancediensten en overig ziekenvervoer en van overige instellingen
zoals bevolkingsonderzoeken en zorg voor militairen.
Geestelijke gezondheidszorg
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen,
vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Overige
Rijkskeuringsdiensten van waren, instellingen voor onderzoek van
drinkwater op consumptieve deugdelijkheid, administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle overige instellingen, niet behorend tot de intramurale
of extramurale gezondheidszorg, in constante prijzen tezamen.
Keuringsdiensten voedsel en drinkwater
(Overheids)diensten belast met het toezicht op de kwaliteit van drinkwater
en van in winkels verkochte goederen en artikelen en het verrichten van
keuringen van drinkwater, goederen en artikelen.
Beleid, administratie en beheer
Aan gezondheidszorg toewijsbare kosten van administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Percentages
Verhoudingscijfers waarmee het aandeel van de kosten van de categorieën
in het kostentotaal wordt weergegeven.
Totaal
Intramuraal
Hieronder wordt verstaan vormen van professionele gezondheidszorg met
'accomodatie' voor de huisvesting van patiënten gedurende (in beginsel)
dag en nacht, die noodzakelijk is voor het verlenen van medische,
paramedische, psychiatrische, farmaceutische en/of verpleegkundige hulp en
de daarmee samenhangende verzorging.
Totaal
Ziekenhuizen
Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
erkende instelling (van intramurale gezondheidszorg), waar gedurende dag
en nacht tenminste geboden worden aan personen met een specifieke fysieke
ziekte: één of meer vormen van medische specialistische hulp en de daarmee
verband houdende verpleging en verzorging. Omdat men het onderscheid
tussen 'fysieke en psychische' ziekenhuizen duidelijk wil laten uitkomen
zijn de gegevens van psychiatrische ziekenhuizen niet opgenomen als
subcategorie van ziekenhuizen maar als aparte subcategorie.
Alleen van ziekenhuizen "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Psychiatrische ziekenhuizen
Erkende instellingen, waarin gedurende dag en nacht hoofdzakelijk
geboden worden aan personen met een ziektebeeld van psychische aard: één
of meer vormen van psychiatrische hulp en de daarmee verband houdende
verpleging en verzorging. Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische
ziekenhuizen, opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke
gezondheidszorg'.
Inrichtingen verstandelijk gehandicapten
Een erkende instelling voor onderzoek, behandeling, verzorging,
huisvesting en begeleiding van personen, die een aangeboren of een later
opgetreden stoornis van de geestvermogens hebben tengevolge waarvan hun
sociale ontwikkeling bemoeilijkt wordt of onmogelijk is.
Verpleeghuizen
Een door het ministerie van VWS erkende inrichting tot verpleging en
behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te
worden.
Andere intramurale instellingen
Medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, tehuizen en
overige instellingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten.
Extramuraal
Hieronder wordt verstaan die vormen van professionele gezondheidszorg
waarbij geen sprake is van bedverpleging, d.w.z. dat de patiënt ofwel
slechts voor de duur van onderzoek en/of behandeling in de instelling of
praktijkruimte verblijft en er niet wordt verzorgd, ofwel in het geheel
niet in de instelling of praktijkruimte komt. Hij kan wel onderzocht,
behandeld en/of verzorgd worden in het eigen milieu (thuiszorg).
Voor zover alternatieve zorg gedekt wordt door het ziekenfonds of de
ziektekostenverzekeringsmaatschappij, zoals sommige homeopatische
geneesmiddelen en verzorging door een homeopatische arts, zijn die
gegevens verwerkt in de desbetreffende categorieën, maar zijn ze niet
als zodanig herkenbaar.
Totaal
Specialistenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van specialisten als zelfstandige
beroepsbeoefenaar voor zover niet elders opgenomen, bijv. bij
ziekenhuizen.
Huisartsenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van huisartsen als zelfstandige
beroepsbeoefenaar voor zover niet elders opgenomen. De huisarts is
verantwoordelijk voor de algemene, medische zorg. Hij/zij geeft
persoonlijke, integrale en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Tandheelkundige hulp
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp.
De tandheelkundige hulp verleend door de tandarts algemeen practicus
omvat: diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies);
prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in
de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Praktijken verloskundigen/paramedici
De verloskundige is een medicus die op grond van wet- of regelgeving de
bevoegdheid is verleend de verloskunde als verloskundige uit te oefenen.
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar,
oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten en podotherapeuten.
Ze werken zowel intramuraal als extramuraal. Het gaat hier om
vrijgevestigde praktijken waarin één of meer therapeuten werken.
Leveranciers genees-, verband-, hulpmid.
Leveranciers genees-, verband-, hulpmiddelen.
Instell. maatschappelijk gezondheidszorg
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg houden zich bezig met
preventieve zorg en/of zorg/hulp in crisissituaties gericht op de
gezondheid van mensen in hun maatschappelijk functioneren, zoals
instellingen voor thuiszorg, schoolartsendiensten (t/m 1990),
bedrijfsgezondheidsdiensten/arbodiensten, gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD) en tot en met 1996 instellingen voor ambulante
geestelijke gezondheidsdiensten (AGGZ).
Andere extramurale instellingen
Onder de andere extramurale instellingen zijn gegevens opgenomen van
ambulancediensten en overig ziekenvervoer en van overige instellingen
zoals bevolkingsonderzoeken en zorg voor militairen.
Geestelijke gezondheidszorg
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen,
vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Overige
Rijkskeuringsdiensten van waren, instellingen voor onderzoek van
drinkwater op consumptieve deugdelijkheid, administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Totaal
Keuringsdiensten voedsel en drinkwater
(Overheids)diensten belast met het toezicht op de kwaliteit van drinkwater
en van in winkels verkochte goederen en artikelen en het verrichten van
keuringen van drinkwater, goederen en artikelen.
Beleid, administratie en beheer
Aan gezondheidszorg toewijsbare kosten van administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Volume-indexen
Geeft inzicht in de ontwikkeling van de hoeveelheid van de geconsumeerde
goederen en diensten. Het volume wordt berekend aan de hand van directe
volume-indicatoren, deflering met een gemeten prijsontwikkeling of
deflering met een gemeten loonontwikkeling.
Totaal
Intramuraal
Hieronder wordt verstaan vormen van professionele gezondheidszorg met
'accomodatie' voor de huisvesting van patiënten gedurende (in beginsel)
dag en nacht, die noodzakelijk is voor het verlenen van medische,
paramedische, psychiatrische, farmaceutische en/of verpleegkundige hulp en
de daarmee samenhangende verzorging.
Totaal
Ziekenhuizen
Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
erkende instelling (van intramurale gezondheidszorg), waar gedurende dag
en nacht tenminste geboden worden aan personen met een specifieke fysieke
ziekte: één of meer vormen van medische specialistische hulp en de daarmee
verband houdende verpleging en verzorging. Omdat men het onderscheid
tussen 'fysieke en psychische' ziekenhuizen duidelijk wil laten uitkomen
zijn de gegevens van psychiatrische ziekenhuizen niet opgenomen als
subcategorie van ziekenhuizen maar als aparte subcategorie.
Alleen van ziekenhuizen "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Psychiatrische ziekenhuizen
Erkende instellingen, waarin gedurende dag en nacht hoofdzakelijk
geboden worden aan personen met een ziektebeeld van psychische aard: één
of meer vormen van psychiatrische hulp en de daarmee verband houdende
verpleging en verzorging. Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische
ziekenhuizen, opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke
gezondheidszorg'.
Inrichtingen verstandelijk gehandicapten
Een erkende instelling voor onderzoek, behandeling, verzorging,
huisvesting en begeleiding van personen, die een aangeboren of een later
opgetreden stoornis van de geestvermogens hebben tengevolge waarvan hun
sociale ontwikkeling bemoeilijkt wordt of onmogelijk is.
Verpleeghuizen
Een door het ministerie van VWS erkende inrichting tot verpleging en
behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te
worden.
Andere intramurale instellingen
Medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, tehuizen en
overige instellingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten.
Extramuraal
Hieronder wordt verstaan die vormen van professionele gezondheidszorg
waarbij geen sprake is van bedverpleging, d.w.z. dat de patiënt ofwel
slechts voor de duur van onderzoek en/of behandeling in de instelling of
praktijkruimte verblijft en er niet wordt verzorgd, ofwel in het geheel
niet in de instelling of praktijkruimte komt. Hij kan wel onderzocht,
behandeld en/of verzorgd worden in het eigen milieu (thuiszorg).
Voor zover alternatieve zorg gedekt wordt door het ziekenfonds of de
ziektekostenverzekeringsmaatschappij, zoals sommige homeopatische
geneesmiddelen en verzorging door een homeopatische arts, zijn die
gegevens verwerkt in de desbetreffende categorieën, maar zijn ze niet
als zodanig herkenbaar.
Totaal
Specialistenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van specialisten als zelfstandige
beroepsbeoefenaar voor zover niet elders opgenomen, bijv. bij
ziekenhuizen.
Huisartsenpraktijken
Hieronder worden verstaan de kosten van huisartsen als zelfstandige
beroepsbeoefenaar voor zover niet elders opgenomen. De huisarts is
verantwoordelijk voor de algemene, medische zorg. Hij/zij geeft
persoonlijke, integrale en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Tandheelkundige hulp
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp.
De tandheelkundige hulp verleend door de tandarts algemeen practicus
omvat: diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies);
prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in
de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Praktijken verloskundigen/paramedici
De verloskundige is een medicus die op grond van wet- of regelgeving de
bevoegdheid is verleend de verloskunde als verloskundige uit te oefenen.
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar,
oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten en podotherapeuten.
Ze werken zowel intramuraal als extramuraal. Het gaat hier om
vrijgevestigde praktijken waarin één of meer therapeuten werken.
Leveranciers genees-, verband-, hulpmid.
Leveranciers genees-, verband-, hulpmiddelen.
Instell. maatschappelijk gezondheidszorg
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg houden zich bezig met
preventieve zorg en/of zorg/hulp in crisissituaties gericht op de
gezondheid van mensen in hun maatschappelijk functioneren, zoals
instellingen voor thuiszorg, schoolartsendiensten (t/m 1990),
bedrijfsgezondheidsdiensten/arbodiensten, gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD) en tot en met 1996 instellingen voor ambulante
geestelijke gezondheidsdiensten (AGGZ).
Andere extramurale instellingen
Onder de andere extramurale instellingen zijn gegevens opgenomen van
ambulancediensten en overig ziekenvervoer en van overige instellingen
zoals bevolkingsonderzoeken en zorg voor militairen.
Geestelijke gezondheidszorg
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen,
vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Overige
Rijkskeuringsdiensten van waren, instellingen voor onderzoek van
drinkwater op consumptieve deugdelijkheid, administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Totaal
Keuringsdiensten voedsel en drinkwater
(Overheids)diensten belast met het toezicht op de kwaliteit van drinkwater
en van in winkels verkochte goederen en artikelen en het verrichten van
keuringen van drinkwater, goederen en artikelen.
Beleid, administratie en beheer
Aan gezondheidszorg toewijsbare kosten van administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Financiering
Financieringsgegevens van categorieën van gezondheidszorg uitgesplitst
naar betalende instanties.
Het grootste deel van de betalingen komt voor rekening van de wettelijke
sociale ziektekostenverzekeringen (Ziekenfondswet (ZFW) en Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). De Ziekenfondswet geldt voornamelijk
voor werknemers met een loon onder een door de overheid vastgestelde
grens en voor een groot deel van de uitkeringsgerechtigden en
arbeidsongeschikten. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een
volksverzekering. Daarnaast bestaan er particuliere en publiekrechtelijke
ziektekostenverzekeringen. Particuliere ziektekostenverzekeringen gelden
voornamelijk voor werknemers met een loon boven een door de overheid
vastgestelde grens en voor zelfstandigen en rijksambtenaren.
Publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen gelden voor ambtenaren
werkzaam bij de lagere overheid en het politiepersoneel. Verder is er bij
de financiering sprake van overheidssubsidies en eigen betalingen door
consumenten.
Betaald door totale OVERHEID aan:
De overheid heeft een ondersteunende financiële functie in de
gezondheidszorg en in dit kader worden gegevens betreffende die
financiering verkregen door raadpleging van de overheidsrekeningen,
enerzijds voor ontbrekende gegevens en anderzijds ter confrontatie met
vanuit andere bronnen afgeleide gegevens. Het gaat voornamelijk om
subsidies van instellingen in de gezondheidszorg die verstrekt worden door
het Rijk, de gemeenten en de provincie's. Van de twee belangrijkste (Rijk
en gemeente) wordt een specificatie gegeven.
Totaal
Ziekenhuizen
Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
erkende instelling (van intramurale gezondheidszorg), waar gedurende dag
en nacht tenminste geboden worden aan personen met een specifieke fysieke
ziekte: één of meer vormen van medische specialistische hulp en de daarmee
verband houdende verpleging en verzorging. Omdat men het onderscheid
tussen 'fysieke en psychische' ziekenhuizen duidelijk wil laten uitkomen
zijn de gegevens van psychiatrische ziekenhuizen niet opgenomen als
subcategorie van ziekenhuizen maar als aparte subcategorie.
Alleen van ziekenhuizen "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Psychiatrische ziekenhuizen
Erkende instellingen, waarin gedurende dag en nacht hoofdzakelijk
geboden worden aan personen met een ziektebeeld van psychische aard: één
of meer vormen van psychiatrische hulp en de daarmee verband houdende
verpleging en verzorging. Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische
ziekenhuizen, opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke
gezondheidszorg'.
Inrichtingen verstandelijk gehandicapten
Een erkende instelling voor onderzoek, behandeling, verzorging,
huisvesting en begeleiding van personen, die een aangeboren of een later
opgetreden stoornis van de geestvermogens hebben tengevolge waarvan hun
sociale ontwikkeling bemoeilijkt wordt of onmogelijk is.
Verpleeghuizen
Een door het ministerie van VWS erkende inrichting tot verpleging en
behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te
worden.
Andere intramurale instellingen
Medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, tehuizen en
overige instellingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten.
Vrije beroep. en lev. genees/verb/hulpm.
Vrije beroepsbeoefenaren zijn zelfstandig, voor eigen rekening werkzaam
("eigen baas"). Alleen van vrije beroepsbeoefenaren "totaal" zijn de
personeelskosten bekend. Vanaf 1997 exclusief vrijgevestigde psychiaters.
Instellingen maatschapp. gezondheidszorg
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg houden zich bezig met
preventieve zorg en/of zorg/hulp in crisissituaties gericht op de
gezondheid van mensen in hun maatschappelijk functioneren, zoals
instellingen voor thuiszorg, schoolartsendiensten (t/m 1990),
bedrijfsgezondheidsdiensten/arbodiensten, gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD) en instellingen voor ambulante geestelijke
gezondheidsdiensten (AGGZ).
Totaal
Schoolartsendiensten
Dit waren instellingen ten behoeve van diagnostische en preventieve zorg
voor kinderen in de leerplichtige leeftijd. Tevens berustte bij deze
dienst het schoolgeneeskundig toezicht op gebouwen en terreinen waar de
leerlingen verbleven. In de loop van de jaren '80 zijn de schoolartsen-
diensten geleidelijk aan geïntegreerd in de afdelingen Jeugdgezondheids-
zorg van de basisgezondheidsdiensten. Na de fusie van de laatste
zelfstandige schoolartsendiensten in 1990 is daarom de afzonderlijke
statistiek schoolartsendiensten gestopt.
Thuiszorg
Instellingen die in meerderheid één of meer activiteiten uitoefenen op
het gebied van gezinsverzorging, kruiswerk, kraamzorg, alsmede
entadministratie's, en die erkend zijn in het kader van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten. Het doel is cliënten zodanig te begeleiden
in hun thuissituatie dat opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis,
verpleeghuis enz. niet nodig is.
Bedrijfsgezondheidsdiensten
Met ingang van 1994 is de reeks bedrijfsgezondheidsdiensten vervangen
door de reeks arbodiensten. Bedrijfsgezondheidszorg bestaat uit het
beschermen en het bevorderen van de gezondheid van de werknemers voor
zover die samenhangt met de verhouding van werknemers tot hun arbeid en
arbeidsmilieu.
Arbodiensten
Met ingang van 1994 is de reeks bedrijfsgezondheidsdiensten vervangen
door de reeks arbodiensten. Bedrijfsgezondheidszorg bestaat uit het
beschermen en het bevorderen van de gezondheid van de werknemers voor
zover die samenhangt met de verhouding van werknemers tot hun arbeid en
arbeidsmilieu.
Gemeentelijke gezondheidsdiensten
Gemeentelijke of intergemeentelijke instellingen, met als taak:
a. het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
b. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen met
gevolgen voor het leefmilieu;
c. het bevorderen van de hygiëne en de psycho-hygiëne;
d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van
preventie-programma's, met inbegrip van gezondheidsvoorlichting en
-opvoeding;
e. de uitvoering van de collectieve preventie betreffende infectieziekten
en terzake van gezondheidsrisico's voor jeugdigen, voor zover dit bij
algemene maatregel van bestuur is bepaald.
Niet opgenomen zijn de activiteiten die reeds elders zijn verantwoord ,
onder meer schoolartsendiensten, bedrijfgezondheidsdiensten (arbo-
diensten), ambulante geestelijke gezondheidszorg en ambulancediensten.
Ambulante geestelijke gezondheidszorg
Instellingen ambulante geestelijke gezondheidszorg. De AGGZ (RIAGG)
verstrekt extramurale geestelijke gezondheidszorg aan jongeren, volwas-
senen en ouderen. Het hulpaanbod bestaat uit preventie, advisering,
(sociaal-psychiatrische) begeleiding, (psychotherapeutische) behandelingen
en 7x24-uursbereikbaarheid voor crisisgevallen.
Vanaf 1997 zijn de gegevens over ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Andere extramurale instellingen
Onder de andere extramurale instellingen zijn
gegevens opgenomen van ambulancediensten en overig ziekenvervoer en van
overige instellingen zoals bevolkingsonderzoeken en zorg voor militairen.
Geestelijke gezondheidszorg
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen,
vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Overig
Rijkskeuringsdiensten van waren, instellingen voor onderzoek van
drinkwater op consumptieve deugdelijkheid, administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Totaal
Keuringsdiensten voedsel en drinkwater
(Overheids)diensten belast met het toezicht op de kwaliteit van drinkwater
en van in winkels verkochte goederen en artikelen en het verrichten van
keuringen van drinkwater, goederen en artikelen.
Alleen van keuringsdiensten "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Beleid, administratie en beheer
Aan gezondheidszorg toewijsbare kosten van administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties. Alleen van beleid,
administratie en beheer "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Betaald door RIJK aan:
Totaal
Ziekenhuizen
Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
erkende instelling (van intramurale gezondheidszorg), waar gedurende dag
en nacht tenminste geboden worden aan personen met een specifieke fysieke
ziekte: één of meer vormen van medische specialistische hulp en de daarmee
verband houdende verpleging en verzorging. Omdat men het onderscheid
tussen 'fysieke en psychische' ziekenhuizen duidelijk wil laten uitkomen
zijn de gegevens van psychiatrische ziekenhuizen niet opgenomen als
subcategorie van ziekenhuizen maar als aparte subcategorie.
Alleen van ziekenhuizen "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Psychiatrische ziekenhuizen
Erkende instellingen, waarin gedurende dag en nacht hoofdzakelijk
geboden worden aan personen met een ziektebeeld van psychische aard: één
of meer vormen van psychiatrische hulp en de daarmee verband houdende
verpleging en verzorging. Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische
ziekenhuizen, opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke
gezondheidszorg'.
Inrichtingen verstandelijk gehandicapten
Een erkende instelling voor onderzoek, behandeling, verzorging,
huisvesting en begeleiding van personen, die een aangeboren of een later
opgetreden stoornis van de geestvermogens hebben tengevolge waarvan hun
sociale ontwikkeling bemoeilijkt wordt of onmogelijk is.
Verpleeghuizen
Een door het ministerie van VWS erkende inrichting tot verpleging en
behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te
worden.
Andere intramurale instellingen
Medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, tehuizen en
overige instellingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten.
Instellingen maatschapp. gezondheidszorg
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg houden zich bezig met
preventieve zorg en/of zorg/hulp in crisissituaties gericht op de
gezondheid van mensen in hun maatschappelijk functioneren, zoals
instellingen voor thuiszorg, schoolartsendiensten (t/m 1990),
bedrijfsgezondheidsdiensten/arbodiensten, gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD) en instellingen voor ambulante geestelijke
gezondheidsdiensten (AGGZ).
Andere extramurale instellingen
Onder de andere extramurale instellingen zijn
gegevens opgenomen van ambulancediensten en overig ziekenvervoer en van
overige instellingen zoals bevolkingsonderzoeken en zorg voor militairen.
Geestelijke gezondheidszorg
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen,
vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Overige
Rijkskeuringsdiensten van waren, instellingen voor onderzoek van
drinkwater op consumptieve deugdelijkheid, administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Betaald door GEMEENTEN aan:
Totaal
Instellingen maatschapp. gezondheidszorg
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg houden zich bezig met
preventieve zorg en/of zorg/hulp in crisissituaties gericht op de
gezondheid van mensen in hun maatschappelijk functioneren, zoals
instellingen voor thuiszorg, schoolartsendiensten (t/m 1990),
bedrijfsgezondheidsdiensten/arbodiensten, gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD) en instellingen voor ambulante geestelijke
gezondheidsdiensten (AGGZ).
Andere extramurale instellingen
Onder de andere extramurale instellingen zijn
gegevens opgenomen van ambulancediensten en overig ziekenvervoer en van
overige instellingen zoals bevolkingsonderzoeken en zorg voor militairen.
Geestelijke gezondheidszorg
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen,
vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Betaald door ziekenfondsen aan:
Betalingen door ziekenfondsen uit hoofde van de Ziekenfondswet.
Totaal
Ziekenhuizen
Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
erkende instelling (van intramurale gezondheidszorg), waar gedurende dag
en nacht tenminste geboden worden aan personen met een specifieke fysieke
ziekte: één of meer vormen van medische specialistische hulp en de daarmee
verband houdende verpleging en verzorging. Omdat men het onderscheid
tussen 'fysieke en psychische' ziekenhuizen duidelijk wil laten uitkomen
zijn de gegevens van psychiatrische ziekenhuizen niet opgenomen als
subcategorie van ziekenhuizen maar als aparte subcategorie.
Alleen van ziekenhuizen "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Psychiatrische ziekenhuizen
Erkende instellingen, waarin gedurende dag en nacht hoofdzakelijk
geboden worden aan personen met een ziektebeeld van psychische aard: één
of meer vormen van psychiatrische hulp en de daarmee verband houdende
verpleging en verzorging. Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische
ziekenhuizen, opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke
gezondheidszorg'.
Inrichtingen verstandelijk gehandicapten
Een erkende instelling voor onderzoek, behandeling, verzorging,
huisvesting en begeleiding van personen, die een aangeboren of een later
opgetreden stoornis van de geestvermogens hebben tengevolge waarvan hun
sociale ontwikkeling bemoeilijkt wordt of onmogelijk is.
Verpleeghuizen
Een door het ministerie van VWS erkende inrichting tot verpleging en
behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te
worden.
Andere intramurale instellingen
Medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, tehuizen en
overige instellingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten.
Vrije beroep. en lev. genees/verb/hulpm.
Vrije beroepsbeoefenaren zijn zelfstandig, voor eigen rekening werkzaam
("eigen baas"). Alleen van vrije beroepsbeoefenaren "totaal" zijn de
personeelskosten bekend. Vanaf 1997 exclusief vrijgevestigde psychiaters.
Instellingen maatschapp. gezondheidszorg
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg houden zich bezig met
preventieve zorg en/of zorg/hulp in crisissituaties gericht op de
gezondheid van mensen in hun maatschappelijk functioneren, zoals
instellingen voor thuiszorg, schoolartsendiensten (t/m 1990),
bedrijfsgezondheidsdiensten/arbodiensten, gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD) en instellingen voor ambulante geestelijke
gezondheidsdiensten (AGGZ).
Andere extramurale instellingen
Onder de andere extramurale instellingen zijn
gegevens opgenomen van ambulancediensten en overig ziekenvervoer en van
overige instellingen zoals bevolkingsonderzoeken en zorg voor militairen.
Geestelijke gezondheidszorg
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen,
vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Overige
Rijkskeuringsdiensten van waren, instellingen voor onderzoek van
drinkwater op consumptieve deugdelijkheid, administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.
Betaald door AWBZ aan:
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering en dekt
kosten voor langdurig verblijf in intramurale instellingen, dagbehandeling
in verpleeghuis, hulp van thuiszorg en RIAGG, medicijngebruik en een groot
aantal hulpmiddelen.
Totaal
Ziekenhuizen
Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
erkende instelling (van intramurale gezondheidszorg), waar gedurende dag
en nacht tenminste geboden worden aan personen met een specifieke fysieke
ziekte: één of meer vormen van medische specialistische hulp en de daarmee
verband houdende verpleging en verzorging. Omdat men het onderscheid
tussen 'fysieke en psychische' ziekenhuizen duidelijk wil laten uitkomen
zijn de gegevens van psychiatrische ziekenhuizen niet opgenomen als
subcategorie van ziekenhuizen maar als aparte subcategorie.
Alleen van ziekenhuizen "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Psychiatrische ziekenhuizen
Erkende instellingen, waarin gedurende dag en nacht hoofdzakelijk
geboden worden aan personen met een ziektebeeld van psychische aard: één
of meer vormen van psychiatrische hulp en de daarmee verband houdende
verpleging en verzorging. Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische
ziekenhuizen, opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke
gezondheidszorg'.
Inrichtingen verstandelijk gehandicapten
Een erkende instelling voor onderzoek, behandeling, verzorging,
huisvesting en begeleiding van personen, die een aangeboren of een later
opgetreden stoornis van de geestvermogens hebben tengevolge waarvan hun
sociale ontwikkeling bemoeilijkt wordt of onmogelijk is.
Verpleeghuizen
Een door het ministerie van VWS erkende inrichting tot verpleging en
behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te
worden.
Andere intramurale instellingen
Medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, tehuizen en
overige instellingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten.
Vrije beroep. en lev. genees/verb/hulpm.
Vrije beroepsbeoefenaren zijn zelfstandig, voor eigen rekening werkzaam
("eigen baas"). Alleen van vrije beroepsbeoefenaren "totaal" zijn de
personeelskosten bekend. Vanaf 1997 exclusief vrijgevestigde psychiaters.
Instellingen maatsch. gezondheidszorg
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg houden zich bezig met
preventieve zorg en/of zorg/hulp in crisissituaties gericht op de
gezondheid van mensen in hun maatschappelijk functioneren, zoals
instellingen voor thuiszorg, schoolartsendiensten (t/m 1990),
bedrijfsgezondheidsdiensten/arbodiensten, gemeenschappelijke
gezondheidsdiensten (GGD) en instellingen voor ambulante geestelijke
gezondheidsdiensten (AGGZ).
Totaal
Instellingen maatschappelijke gezondheidszorg.
Thuiszorg
Instellingen die in meerderheid één of meer activiteiten uitoefenen op
het gebied van gezinsverzorging, kruiswerk, kraamzorg, alsmede
entadministratie's, en die erkend zijn in het kader van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten. Het doel is cliënten zodanig te begeleiden
in hun thuissituatie dat opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis,
verpleeghuis enz. niet nodig is.
Gemeentelijke gezondheidsdiensten
Gemeentelijke of intergemeentelijke instellingen, met als taak:
a. het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
b. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen met
gevolgen voor het leefmilieu;
c. het bevorderen van de hygiëne en de psycho-hygiëne;
d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van
preventie-programma's, met inbegrip van gezondheidsvoorlichting en
-opvoeding;
e. de uitvoering van de collectieve preventie betreffende infectieziekten
en terzake van gezondheidsrisico's voor jeugdigen, voor zover dit bij
algemene maatregel van bestuur is bepaald.
Niet opgenomen zijn de activiteiten die reeds elders zijn verantwoord ,
onder meer schoolartsendiensten, bedrijfgezondheidsdiensten (arbo-
diensten), ambulante geestelijke gezondheidszorg en ambulancediensten.
Ambulante geestelijke gezondheidszorg
Instellingen ambulante geestelijke gezondheidszorg. De AGGZ (RIAGG)
verstrekt extramurale geestelijke gezondheidszorg aan jongeren, volwas-
senen en ouderen. Het hulpaanbod bestaat uit preventie, advisering,
(sociaal-psychiatrische) begeleiding, (psychotherapeutische) behandelingen
en 7x24-uursbereikbaarheid voor crisisgevallen.
Vanaf 1997 zijn de gegevens over ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Andere extramurale instellingen
Onder de andere extramurale instellingen zijn
gegevens opgenomen van ambulancediensten en overig ziekenvervoer en van
overige instellingen zoals bevolkingsonderzoeken en zorg voor militairen.
Geestelijke gezondheidszorg
Vanaf 1997 zijn de gegevens over psychiatrische ziekenhuizen,
vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg
opgenomen in de nieuwe cluster 'geestelijke gezondheidszorg'.
Overige
Rijkskeuringsdiensten van waren, instellingen voor onderzoek van
drinkwater op consumptieve deugdelijkheid, administraties van
verzekeringsinstellingen en overige instellingen zoals onder andere het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Bureau
voor de Statistiek en beleids- en adviesinstanties.