Historie verkeer en vervoer vanaf 1899


De tijdreeksen in deze publicatie verschaffen informatie over de
ontwikkeling van een aantal kerncijfers over verkeer en vervoer, zoals de
infrastructuur, de vervoermiddelen, het verkeer en het vervoer van personen
en goederen.

Historie verkeer en vervoer vanaf 1899

Perioden RijksoverheidUitgaveTotaal (mln euro) UitgaveNaar bestemmingLandwegen (mln euro) UitgaveNaar bestemmingWaterwegen en havens (mln euro) UitgaveNaar bestemmingVervoersdiensten (mln euro) UitgaveNaar bestemmingLuchtverkeer (mln euro) UitgaveNaar aardOverdrachten (mln euro) UitgaveNaar aardInvesteringen (mln euro) UitgaveNaar aardOnderhoud (mln euro) UitgaveNaar aardApparaatkosten (mln euro) UitgaveNaar aardKredietverstrekking (mln euro) UitgaveNaar aardAflossing schuld NS (mln euro) RijksoverheidInkomstenTotaal (mln euro) RijksoverheidInkomstenMotorrijtuigenbelasting (mln euro) RijksoverheidInkomstenBrandstofaccijns (mln euro) RijksoverheidInkomstenBijzondere verbruiksbelasting (mln euro) RijksoverheidInkomstenRetributies kentekenbewijzen (mln euro) RijksoverheidInkomstenDiverse wetten (mln euro) RijksoverheidInkomstenOverige inkomsten (mln euro) RijksoverheidOverdrachtsuitgavenTotaal (mln euro) OverdrachtsuitgavenNS vervoerTotaal (mln euro) OverdrachtsuitgavenNS vervoerPersonenvervoer NS (mln euro) OverdrachtsuitgavenNS vervoerGoederenvervoer NS (mln euro) RijksoverheidOverdrachtsuitgavenAanleg spoorwegen (mln euro) RijksoverheidOverdrachtsuitgavenInterlokale busdiensten (mln euro) RijksoverheidOverdrachtsuitgavenZeescheepvaart (mln euro) RijksoverheidOverdrachtsuitgavenWet uitkering wegen (mln euro) RijksoverheidOverdrachtsuitgavenOnderhoud en aanleg van wegen (mln euro) RijksoverheidOverdrachtsuitgavenExpoitatietekort openbaar vervoer (mln euro) RijksoverheidOverdrachtsuitgavenAanleg fietspaden (mln euro) RijksoverheidOverdrachtsuitgavenOverige (mln euro) ProvincieUitgavenTotaal (mln euro) ProvincieUitgavenLandwegen (mln euro) ProvincieUitgavenWaterwegen en havens (mln euro) ProvincieUitgavenBoot- en veerdiensten (mln euro) ProvincieUitgavenOverige (mln euro) ProvincieInkomstenTotaal (mln euro) ProvincieInkomstenOpcenten motorrijtuigbelasting (mln euro) ProvincieInkomstenOverige (mln euro) Uitgave en inkomsten (lagere) overheidWaterschappenUitgaven (mln euro) Uitgave en inkomsten (lagere) overheidWaterschappenInkomsten (mln euro) Verharde wegen naar soort wegTotaalTotaal (km) Verharde wegen naar soort wegTotaalRijksautosnelweg (km) Verharde wegen naar soort wegTotaalAndere belangrijke rijkswegen (km) Verharde wegen naar soort wegTotaalProvinciale wegen (km) Verharde wegen naar soort wegTotaalOverige wegen (km) Verharde wegen naar soort wegBuiten de bebouwde komTotaal (km) Verharde wegen naar soort wegBuiten de bebouwde komRijksautosnelweg (km) Verharde wegen naar soort wegBuiten de bebouwde komAndere belangrijke rijkswegen (km) Verharde wegen naar soort wegBuiten de bebouwde komProvinciale wegen (km) Verharde wegen naar soort wegBuiten de bebouwde komOverige wegen (km) Verharde wegen naar soort wegBinnen de bebouwde komTotaal (km) Verharde wegen naar soort wegBinnen de bebouwde komRijksautosnelweg (km) Verharde wegen naar soort wegBinnen de bebouwde komAndere belangrijke rijkswegen (km) Verharde wegen naar soort wegBinnen de bebouwde komProvinciale wegen (km) Verharde wegen naar soort wegBinnen de bebouwde komOverige wegen (km) Lengte wegennetVerharde wegennet per provincieNederland (km) Verharde wegennet per provincieNoord-NederlandTotaal (km) Verharde wegennet per provincieNoord-NederlandGroningen (km) Verharde wegennet per provincieNoord-NederlandFriesland (km) Verharde wegennet per provincieNoord-NederlandDrenthe (km) Verharde wegennet per provincieOost-NederlandTotaal (km) Verharde wegennet per provincieOost-NederlandOverijsel (km) Verharde wegennet per provincieOost-NederlandGelderland (km) Verharde wegennet per provincieOost-NederlandFlevoland (km) Verharde wegennet per provincieZuid-NederlandTotaal (km) Verharde wegennet per provincieZuid-NederlandNoord-Brabant (km) Verharde wegennet per provincieZuid-NederlandLimburg (km) Verharde wegennet per provincieWest-NederlandTotaal (km) Verharde wegennet per provincieWest-NederlandUtrecht (km) Verharde wegennet per provincieWest-NederlandNoord-Holland (km) Verharde wegennet per provincieWest-NederlandZuid-Holland (km) Verharde wegennet per provincieWest-NederlandZeeland (km) Lengte wegennetFietspaden per provincieNederland (km) Fietspaden per provincieNoord-NederlandTotaal (km) Fietspaden per provincieNoord-NederlandGroningen (km) Fietspaden per provincieNoord-NederlandFriesland (km) Fietspaden per provincieNoord-NederlandDrenthe (km) Fietspaden per provincieOost-NederlandTotaal (km) Fietspaden per provincieOost-NederlandOverijsel (km) Fietspaden per provincieOost-NederlandGelderland (km) Fietspaden per provincieOost-NederlandFlevoland (km) Fietspaden per provincieZuid-NederlandTotaal (km) Fietspaden per provincieZuid-NederlandNoord-Brabant (km) Fietspaden per provincieZuid-NederlandLimburg (km) Fietspaden per provincieWest-NederlandTotaal (km) Fietspaden per provincieWest-NederlandUtrecht (km) Fietspaden per provincieWest-NederlandNoord-Holland (km) Fietspaden per provincieWest-NederlandZuid-Holland (km) Fietspaden per provincieWest-NederlandZeeland (km) Spoorwegen in NederlandLengte spoorwegnetTotaal (km) Spoorwegen in NederlandLengte spoorwegnetGeëlektrificeerd (km) Spoorwegen in NederlandLengte spoorwegnetTwee of meer sporen (km) Spoorwegen in NederlandOverwegenTotaal (absoluut) Spoorwegen in NederlandOverwegenOnbeveiligd (absoluut) Spoorwegen in NederlandOverwegenOverige (absoluut) InfrastructuurSpoorwegen in NederlandStations (absoluut) InfrastructuurSpoorwegen in NederlandLaad- en losplaatsen (absoluut) InfrastructuurSpoorwegen in NederlandParticulieren aansluitingen (absoluut) InfrastructuurLengte bevaarbare rivieren en kanalenTotaal (km) InfrastructuurLengte bevaarbare rivieren en kanalenRivieren (km) InfrastructuurLengte bevaarbare rivieren en kanalenKanalen (km) InfrastructuurLengte bevaarbare rivieren en kanalenOverige (km) Wegvoertuigen jaargemiddeldeMotorvoertuigenpersonenauto (x 1000) Wegvoertuigen jaargemiddeldeMotorvoertuigenMotortweewieler (x 1000) Wegvoertuigen jaargemiddeldeMotorvoertuigenAutobus (x 1000) MotorvoertuigenBenzinePersonenauto (x 1000) MotorvoertuigenBenzineAutobus (x 1000) MotorvoertuigenDieselPersonenauto (x 1000) MotorvoertuigenDieselAutobus (x 1000) MotorvoertuigenLPGPersonenauto (x 1000) MotorvoertuigenLPGAutobus (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerWegvoertuigen jaargemiddeldeBrom- en snorfietsen (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerWegvoertuigen jaargemiddeldeBromfietsen (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerWegvoertuigen jaargemiddeldeSnorfietsen (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerWegvoertuigen jaargemiddeldeFietsen (x 1000) Wegvoertuigen stand op 1 januariMotorvoertuigenPersonenauto (x 1000) Wegvoertuigen stand op 1 januariMotorvoertuigenMotortweewieler (x 1000) Wegvoertuigen stand op 1 januariMotorvoertuigenAutobus (x 1000) MotorvoertuigenBenzinePersonenauto (x 1000) 120 MotorvoertuigenBenzineAutobus (x 1000) 121 MotorvoertuigenDieselPersonenauto (x 1000) 122 MotorvoertuigenDieselAutobus (x 1000) 123 MotorvoertuigenLPGPersonenauto (x 1000) 124 MotorvoertuigenLPGAutobus (x 1000) 125 Wegvoertuigen personenvervoerWegvoertuigen stand op 1 januariBrom- en snorfietsen (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerWegvoertuigen stand op 1 januariBromfietsen (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerWegvoertuigen stand op 1 januariSnorfietsen (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerWegvoertuigen stand op 1 januariFietsen (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerNieuwe verkopen voertuigen pers.vervoerPersonenauto's (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerNieuwe verkopen voertuigen pers.vervoerAutobussen (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerNieuwe verkopen voertuigen pers.vervoerMotortweewielers (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerNieuwe verkopen voertuigen pers.vervoerBrom- en snorfietsen (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerNieuwe verkopen voertuigen pers.vervoerFietsen (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerTweedehands verkopen voert. pers.vervoerPersonenauto's (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerTweedehands verkopen voert. pers.vervoerAutobussen (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerTweedehands verkopen voert. pers.vervoerMotortweewielers (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd personenauto'sTotaal (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd personenauto's0-5 jaar (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd personenauto's5-10 jaar (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd personenauto's10-15 jaar (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd personenauto's15-20 jaar (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd personenauto's20-25 jaar (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd personenauto's25 jaar en ouder (x 1000) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd motorfietsenTotaal (absoluut) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd motorfietsen0-5 jaar (absoluut) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd motorfietsen5-10 jaar (absoluut) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd motorfietsen10-15 jaar (absoluut) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd motorfietsen15-20 jaar (absoluut) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd motorfietsen20-25 jaar (absoluut) Wegvoertuigen personenvervoerLeeftijd motorfietsen25 jaar en ouder (absoluut) Wegvoertuigen personenvervoerPersonenautobezit van huishoudensGeen auto (%) Wegvoertuigen personenvervoerPersonenautobezit van huishoudens1 auto (%) Wegvoertuigen personenvervoerPersonenautobezit van huishoudens2 auto's (%) Wegvoertuigen personenvervoerPersonenautobezit van huishoudens3 of meer auto's (%) TaxivergunningenVergunningenTotaal (absoluut) TaxivergunningenVergunningenBedrijven met 1 voertuig (absoluut) TaxivergunningenVergunningenBedrijven met 2-5 voertuigen (absoluut) TaxivergunningenVergunningenBedrijven met 6-9 voertuigen (absoluut) TaxivergunningenVergunningenBedrijven met 10-19 voertuigen (absoluut) TaxivergunningenVergunningenBedrijven met 20 of meer voertuigen (absoluut) TaxivergunningenVergunningenOnbekend (absoluut) TaxivergunningenVergunde auto'sTotaal (absoluut) TaxivergunningenVergunde auto'sBedrijven met 1 voertuig (absoluut) TaxivergunningenVergunde auto'sBedrijven met 2-5 voertuigen (absoluut) TaxivergunningenVergunde auto'sBedrijven met 6-9 voertuigen (absoluut) TaxivergunningenVergunde auto'sBedrijven met 10-19 voertuigen (absoluut) TaxivergunningenVergunde auto'sBedrijven met 20 of meer voertuigen (absoluut) Wegvoertuigen goederenvervoerNieuwe verkopen voert. goederenvervoerBestelauto's (x 1000) Wegvoertuigen goederenvervoerNieuwe verkopen voert. goederenvervoerVrachtauto's (x 1000) Wegvoertuigen goederenvervoerNieuwe verkopen voert. goederenvervoerTrekkers (x 1000) Wegvoertuigen goederenvervoerNieuwe verkopen voert. goederenvervoerAanhangwagens (x 1000) Wegvoertuigen goederenvervoerNieuwe verkopen voert. goederenvervoerOpleggers (x 1000) Wegvoertuigen goederenvervoerNieuwe verkopen voert. goederenvervoerSpeciale voertuigen (x 1000) Wegvoertuigen goederenvervoerTweedehands verkopen voert. goederenvervBestelauto's (x 1000) Wegvoertuigen goederenvervoerTweedehands verkopen voert. goederenvervVrachtauto's (x 1000) Wegvoertuigen goederenvervoerTweedehands verkopen voert. goederenvervTrekkers (x 1000) Wegvoertuigen goederenvervoerTweedehands verkopen voert. goederenvervSpeciale voertuigen (x 1000) Wegvoertuigen goederenvervoerAfgegeven registratiebewijzenNieuwe oplegers (absoluut) Wegvoertuigen goederenvervoerAfgegeven registratiebewijzenNieuwe aanhangwagens (absoluut) VervoermiddelenSpoorwegmaterieelLocomotieven (absoluut) VervoermiddelenSpoorwegmaterieelReizigersmaterieel (absoluut) VervoermiddelenSpoorwegmaterieelZitplaatsen (x 1000) SpoorwegmaterieelGoederenmaterieelAantal (absoluut) SpoorwegmaterieelGoederenmaterieelLaadvermogen (1000 ton) SpoorwegmaterieelSpoorwegmaterieel voor personenvervoerGetrokken materieel (absoluut) SpoorwegmaterieelSpoorwegmaterieel voor personenvervoerElectrische treinstellen (absoluut) SpoorwegmaterieelSpoorwegmaterieel voor personenvervoerDiesel treinstellen (absoluut) SpoorwegmaterieelTram- en metrovoertuigenAantal trams (absoluut) SpoorwegmaterieelTram- en metrovoertuigenAantal metro en sneltrams (absoluut) SpoorwegmaterieelTram- en metrovoertuigenAantal zitplaatsen (absoluut) VervoermiddelenNederlandse luchtvaartuigen, 31 decemberTotaal (absoluut) Nederlandse luchtvaartuigen, 31 decemberVleugelvliegtuigenTotaal (absoluut) Nederlandse luchtvaartuigen, 31 decemberVleugelvliegtuigenStraalmotoren (absoluut) Nederlandse luchtvaartuigen, 31 decemberVleugelvliegtuigenSchroef-turbinemotoren (absoluut) Nederlandse luchtvaartuigen, 31 decemberVleugelvliegtuigenZuigermotoren (absoluut) VervoermiddelenNederlandse luchtvaartuigen, 31 decemberHefschroefvliegtuigen (absoluut) VervoermiddelenNederlandse luchtvaartuigen, 31 decemberZweefvliegtuigen (absoluut) VervoermiddelenNederlandse luchtvaartuigen, 31 decemberUltralights (absoluut) VervoermiddelenNederlandse luchtvaartuigen, 31 decemberBallonnen (absoluut) Onder Nederlandse vlagAantal schepenTotaal (absoluut) Onder Nederlandse vlagAantal schepenInhoud < 4000 GT (absoluut) Onder Nederlandse vlagAantal schepenInhoud > 4000 GT (absoluut) Onder Nederlandse vlagTonnageTotaal (1000 GT) Onder Nederlandse vlagTonnageInhoud < 4000 GT (1000 GT) Onder Nederlandse vlagTonnageInhoud > 4000 GT (1000 GT) KoopvaardijvlootNaar scheepstypenAantal (vracht-)passagiersschepen (absoluut) KoopvaardijvlootNaar scheepstypenTonnage (vracht-)passagiersschepen (1000 GT) Naar scheepstypenAantal massagoedschepenTotaal (absoluut) Naar scheepstypenAantal massagoedschepenTankschepen (absoluut) Naar scheepstypenAantal massagoedschepenOverige massagoed schepen (absoluut) Naar scheepstypenTonnage massagoedschepenTotaal (absoluut) Naar scheepstypenTonnage massagoedschepenTankschepen (absoluut) Naar scheepstypenTonnage massagoedschepenOverige massagoed schepen (absoluut) Naar scheepstypenAantal stukgoedschepenTotaal (absoluut) Naar scheepstypenAantal stukgoedschepeneenheidsladingenschepen (absoluut) Naar scheepstypenAantal stukgoedschepenOverige stukgoedschepen (absoluut) Naar scheepstypenTonnage stukgoedschepenTotaal (absoluut) Naar scheepstypenTonnage stukgoedschepeneenheidsladingenschepen (absoluut) Naar scheepstypenTonnage stukgoedschepenOverige stukgoedschepen (absoluut) BinnenvlootGeregistreerde binnenvloot(aantallen)Totaal (absoluut) Soort schip per 1 januar1Wijze van voortbewegenMotorschepen (absoluut) Soort schip per 1 januar1Wijze van voortbewegenSleepschepen (absoluut) Soort schip per 1 januar1Wijze van voortbewegenDuwbakken (absoluut) Soort schip per 1 januar1VrachtschepenTotaal (absoluut) Soort schip per 1 januar1VrachtschepenMotorvrachtschepen (absoluut) Soort schip per 1 januar1VrachtschepenSleepvrachtschepen (absoluut) Soort schip per 1 januar1VrachtschepenDuwvrachtbakken (absoluut) Soort schip per 1 januar1TankschepenTotaal (absoluut) Soort schip per 1 januar1TankschepenMotortankschepen (absoluut) Soort schip per 1 januar1TankschepenSleeptankschepen (absoluut) Soort schip per 1 januar1TankschepenDuwtankbakken (absoluut) Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenTotaal (absoluut) Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenMotorschepen (absoluut) Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenSleepschepen (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse laadvermogen21 tot 250 ton (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse laadvermogen251 tot 400 ton (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse laadvermogen401 tot 650 ton (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse laadvermogen650 tot 1000 ton (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse laadvermogen1000 tot 1500 ton (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse laadvermogen1501 tot 3000 ton (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse laadvermogen3000 ton en meer (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse motorvermogen motorschepen1 tot 100 KW (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse motorvermogen motorschepen101 tot 250 KW (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse motorvermogen motorschepen251 tot 500 KW (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse motorvermogen motorschepen501 tot 750 KW (absoluut) Geregistreerde binnenvloot(aantallen)Klasse motorvermogen motorschepen751 KW en meer (absoluut) BinnenvlootGeregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Totaal laadvermogen (1000 ton) Soort schip per 1 januar1Wijze van voorbewegenMotorschepen (1000 ton) Soort schip per 1 januar1Wijze van voorbewegenSleepschepen (1000 ton) Soort schip per 1 januar1Wijze van voorbewegenDuwbakken (1000 ton) Soort schip per 1 januar1VrachtschepenTotaal (absoluut) 252 Soort schip per 1 januar1VrachtschepenMotorvrachtschepen (1000 ton) Soort schip per 1 januar1VrachtschepenSleepvrachtschepen (1000 ton) Soort schip per 1 januar1VrachtschepenDuwvrachtbakken (1000 ton) Soort schip per 1 januar1TankschepenTotaal (absoluut) 256 Soort schip per 1 januar1TankschepenMotortankschepen (1000 ton) Soort schip per 1 januar1TankschepenSleeptankschepen (1000 ton) Soort schip per 1 januar1TankschepenDuwtankbakken (1000 ton) Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenTotaal (absoluut) 260 Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenMotorschepen (1000 ton) Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenSleepschepen (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse laadvermogen21 tot 250 ton (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse laadvermogen251 tot 400 ton (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse laadvermogen401 tot 650 ton (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse laadvermogen650 tot 1000 ton (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse laadvermogen1000 tot 1500 ton (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse laadvermogen1501 tot 3000 ton (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse laadvermogen3000 ton en meer (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse motorvermogen motorschepen1 tot 100 KW (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse motorvermogen motorschepen101 tot 250 KW (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse motorvermogen motorschepen251 tot 500 KW (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse motorvermogen motorschepen501 tot 750 KW (1000 ton) Geregistreerde binnenvloot(laadvermogen)Klasse motorvermogen motorschepen751 KW en meer (1000 ton) BinnenvlootGeregistreerde sleep- en duwbotenTotaal (absoluut) Geregistreerde sleep- en duwbotenType schipSleepboten (absoluut) Geregistreerde sleep- en duwbotenType schipDuwboten (absoluut) Geregistreerde sleep- en duwbotenType schipDuwsleepboten (absoluut) Geregistreerde sleep- en duwbotenMotorvermogen (kilo watt)Sleepboten (KW) Geregistreerde sleep- en duwbotenMotorvermogen (kilo watt)Duwboten (KW) Geregistreerde sleep- en duwbotenMotorvermogen (kilo watt)Duwsleepboten (KW) Aandeel ingezette ger. binnenvlootActief bij vervoer ingezet (aantallen)Totaal (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)Wijze van voorbewegenMotorschepen (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)Wijze van voorbewegenSleepschepen (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)Wijze van voorbewegenDuwbakken (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)VrachtschepenTotaal (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)VrachtschepenMotorvrachtschepen (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)VrachtschepenSleepvrachtschepen (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)VrachtschepenDuwvrachtbakken (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)TankschepenTotaal (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)TankschepenMotortankschepen (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)TankschepenSleeptankschepen (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)TankschepenDuwtankbakken (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)Schepen voor speciale doeleindenTotaal (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)Schepen voor speciale doeleindenMotorschepen (%) Actief bij vervoer ingezet (aantallen)Schepen voor speciale doeleindenSleepschepen (%) Aandeel ingezette ger. binnenvlootLaadvermogen bij vervoer ingezetTotaal (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetWijze van voorbewegenMotorschepen (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetWijze van voorbewegenSleepschepen (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetWijze van voorbewegenDuwbakken (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetVrachtschepenTotaal (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetVrachtschepenMotorvrachtschepen (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetVrachtschepenSleepvrachtschepen (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetVrachtschepenDuwvrachtbakken (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetTankschepenTotaal (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetTankschepenMotortankschepen (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetTankschepenSleeptankschepen (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetTankschepenDuwtankbakken (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetSchepen voor speciale doeleindenTotaal (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetSchepen voor speciale doeleindenMotorschepen (%) Laadvermogen bij vervoer ingezetSchepen voor speciale doeleindenSleepschepen (%) Actieve binnenvloot (aantallen)Soort schip per 1 januar1Totaal (absoluut) Soort schip per 1 januar1Wijze van voorbewegenMotorschepen (absoluut) Soort schip per 1 januar1Wijze van voorbewegenSleepschepen (absoluut) Soort schip per 1 januar1Wijze van voorbewegenDuwbakken (absoluut) Soort schip per 1 januar1VrachtschepenTotaal (absoluut) 316 Soort schip per 1 januar1VrachtschepenMotorvrachtschepen (absoluut) 317 Soort schip per 1 januar1VrachtschepenSleepvrachtschepen (absoluut) 318 Soort schip per 1 januar1VrachtschepenDuwvrachtbakken (absoluut) 319 Soort schip per 1 januar1TankschepenTotaal (absoluut) 320 Soort schip per 1 januar1TankschepenMotortankschepen (absoluut) 321 Soort schip per 1 januar1TankschepenSleeptankschepen (absoluut) 322 Soort schip per 1 januar1TankschepenDuwtankbakken (absoluut) 323 Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenTotaal (absoluut) 324 Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenMotorschepen (absoluut) 325 Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenSleepschepen (absoluut) 326 Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse laadvermogen21 tot 250 ton (absoluut) Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse laadvermogen251 tot 400 ton (absoluut) Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse laadvermogen401 tot 650 ton (absoluut) Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse laadvermogen650 tot 1000 ton (absoluut) Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse laadvermogen1000 tot 1500 ton (absoluut) Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse laadvermogen1501 tot 3000 ton (absoluut) Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse laadvermogen3000 ton en meer (absoluut) Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse motorvermogen motorschepen1 tot 100 KW (absoluut) Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse motorvermogen motorschepen101 tot 250 KW (absoluut) Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse motorvermogen motorschepen251 tot 500 KW (absoluut) Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse motorvermogen motorschepen501 tot 750 KW (absoluut) Actieve binnenvloot (aantallen)Klasse motorvermogen motorschepen751 KW en meer (absoluut) BinnenvlootActieve binnenvloot (laadvermogen)Totaal laadvermogen (1000 ton) Soort schip per 1 januar1Wijze van voorbewegenMotorschepen (1000 ton) 340 Soort schip per 1 januar1Wijze van voorbewegenSleepschepen (1000 ton) 341 Soort schip per 1 januar1Wijze van voorbewegenDuwbakken (1000 ton) 342 Soort schip per 1 januar1VrachtschepenTotaal (1000 ton) Soort schip per 1 januar1VrachtschepenMotorvrachtschepen (1000 ton) 344 Soort schip per 1 januar1VrachtschepenSleepvrachtschepen (1000 ton) 345 Soort schip per 1 januar1VrachtschepenDuwvrachtbakken (1000 ton) 346 Soort schip per 1 januar1TankschepenTotaal (1000 ton) Soort schip per 1 januar1TankschepenMotortankschepen (1000 ton) 348 Soort schip per 1 januar1TankschepenSleeptankschepen (1000 ton) 349 Soort schip per 1 januar1TankschepenDuwtankbakken (1000 ton) 350 Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenTotaal (1000 ton) Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenMotorschepen (1000 ton) 352 Soort schip per 1 januar1Schepen voor speciale doeleindenSleepschepen (1000 ton) 353 Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse laadvermogen21 tot 250 ton (1000 ton) Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse laadvermogen251 tot 400 ton (1000 ton) Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse laadvermogen401 tot 650 ton (1000 ton) Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse laadvermogen650 tot 1000 ton (1000 ton) Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse laadvermogen1000 tot 1500 ton (1000 ton) Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse laadvermogen1501 tot 3000 ton (1000 ton) Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse laadvermogen3000 ton en meer (1000 ton) Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse motorvermogen motorschepen1 tot 100 KW (1000 ton) Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse motorvermogen motorschepen101 tot 250 KW (1000 ton) Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse motorvermogen motorschepen251 tot 500 KW (1000 ton) Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse motorvermogen motorschepen501 tot 750 KW (1000 ton) Actieve binnenvloot (laadvermogen)Klasse motorvermogen motorschepen751 KW en meer (1000 ton) BinnenvlootActieve binnenvloot naar activiteitTotaal (absoluut) Actieve binnenvloot naar activiteitInternationale vaartTotaal (absoluut) Actieve binnenvloot naar activiteitInternationale vaartVia Duitse grens (absoluut) Actieve binnenvloot naar activiteitInternationale vaartVia Belgische grens (absoluut) Actieve binnenvloot naar activiteitBinnenlandse vaartTotaal (absoluut) Binnenlandse vaartVrachtvaartTotaal (absoluut) Binnenlandse vaartVrachtvaartBeroepsvaart (absoluut) Binnenlandse vaartVrachtvaartEigen vervoer (absoluut) Actieve binnenvloot naar activiteitBinnenlandse vaartTankvaart (absoluut) WegverkeerVoertuigkilometers binnen NederlandMotortweewielers (mln km) WegverkeerVoertuigkilometers binnen NederlandPersonenauto's (mln km) WegverkeerVoertuigkilometers binnen NederlandAutobus (mln km) WegverkeerVoertuigkilometers binnen NederlandBestelauto (mln km) WegverkeerVoertuigkilometers binnen NederlandVrachtauto (mln km) WegverkeerVoertuigkilometers binnen NederlandTrekker (mln km) WegverkeerVoertuigkilometers binnen NederlandSpeciaal voertuig (mln km) WegverkeerVerkeersprest. van Ned. wegvoertuigenFiets (mln km) WegverkeerVerkeersprest. van Ned. wegvoertuigenBromfiets (mln km) WegverkeerVerkeersprest. van Ned. wegvoertuigenMotortweewieler (mln km) WegverkeerVerkeersprest. van Ned. wegvoertuigenPersonenauto (mln km) WegverkeerVerkeersprest. van Ned. wegvoertuigenAutobus (mln km) WegverkeerVerkeersprest. van Ned. wegvoertuigenBestelauto (mln km) WegverkeerVerkeersprest. van Ned. wegvoertuigenVrachtauto (mln km) WegverkeerVerkeersprest. van Ned. wegvoertuigenTrekker (mln km) WegverkeerVerkeersprest. van Ned. wegvoertuigenSpeciaal voertuig (mln km) Verkeersprestaties naar brandstofsoortTotaalTotaal (mln km) Verkeersprestaties naar brandstofsoortTotaalBenzine (mln km) Verkeersprestaties naar brandstofsoortTotaalDiesel (mln km) Verkeersprestaties naar brandstofsoortTotaalLPG (mln km) Verkeersprestaties naar brandstofsoortIn NederlandTotaal (mln km) Verkeersprestaties naar brandstofsoortIn NederlandBenzine (mln km) Verkeersprestaties naar brandstofsoortIn NederlandDiesel (mln km) Verkeersprestaties naar brandstofsoortIn NederlandLPG (mln km) Naar brandstofsoortTotaalTotaal (km) Naar brandstofsoortTotaalBenzine (km) Naar brandstofsoortTotaalDiesel (km) Naar brandstofsoortTotaalLPG (km) Naar brandstofsoortIn NederlandTotaal (km) Naar brandstofsoortIn NederlandBenzine (km) Naar brandstofsoortIn NederlandDiesel (km) Naar brandstofsoortIn NederlandLPG (km) Gemiddeld jaarkilometrageNaar motiefTotaal (km) Gemiddeld jaarkilometrageNaar motiefWoon-werk verkeer (km) Gemiddeld jaarkilometrageNaar motiefZakelijk verkeer (km) Gemiddeld jaarkilometrageNaar motiefVakanties (km) Gemiddeld jaarkilometrageNaar motiefOverig (km) Gemiddeld jaarkilometrageNaar motief % van het totaalWoon-werk verkeer (%) Gemiddeld jaarkilometrageNaar motief % van het totaalZakelijk verkeer (%) Gemiddeld jaarkilometrageNaar motief % van het totaalVakanties (%) Gemiddeld jaarkilometrageNaar motief % van het totaalOverig (%) Gemiddeld jaarkilometrageNaar aanschafNieuw (km) Gemiddeld jaarkilometrageNaar aanschafTweede hands (km) Gemiddeld jaarkilometrageTenaamstellingParticulier (km) Gemiddeld jaarkilometrageTenaamstellingBedrijf (km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeTotaalTotaal (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeTotaalBestelauto (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeTotaalVrachtauto (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeTotaalTrekker (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeTotaalSpeciaal voertuig (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeTotaalAutobus (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn NederlandTotaal (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn NederlandBestelauto (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn NederlandVrachtauto (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn NederlandTrekker (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn NederlandSpeciaal voertuig (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn NederlandAutobus (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn BuitenlandTotaal (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn BuitenlandBestelauto (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn BuitenlandVrachtauto (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn BuitenlandTrekker (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn BuitenlandSpeciaal voertuig (mln km) Verkeersprestatie naar voertuigtypeIn BuitenlandAutobus (mln km) Gemiddelde jaarkilometrageTotaalBestelauto (km) Gemiddelde jaarkilometrageTotaalVrachtauto (km) Gemiddelde jaarkilometrageTotaalTrekker (km) Gemiddelde jaarkilometrageTotaalSpeciaal voertuig (km) Gemiddelde jaarkilometrageTotaalAutobus (km) Gemiddelde jaarkilometrageIn NederlandBestelauto (km) Gemiddelde jaarkilometrageIn NederlandVrachtauto (km) Gemiddelde jaarkilometrageIn NederlandTrekker (km) Gemiddelde jaarkilometrageIn NederlandSpeciaal voertuig (km) Gemiddelde jaarkilometrageIn NederlandAutobus (km) WegverkeerIndexcijfers verkeersintensiteitTotaal (1986=100) Indexcijfers verkeersintensiteitNaar wegcategorieRijkswegen (1986=100) Indexcijfers verkeersintensiteitNaar wegcategorieAutosnelwegen (1986=100) Indexcijfers verkeersintensiteitNaar wegcategorieProvinciale wegen (1986=100) Indexcijfers verkeersintensiteitRijkswegen naar landsdeelNoord-Nederland (1986=100) Indexcijfers verkeersintensiteitRijkswegen naar landsdeelOost-Nederland (1986=100) Indexcijfers verkeersintensiteitRijkswegen naar landsdeelWest-Nederland (1986=100) Indexcijfers verkeersintensiteitRijkswegen naar landsdeelZuid-Nederland (1986=100) WegverkeerOp verharde wegen buiten bebouwde komVoertuigkilometers (mln km) Naar wegsoortRijkswegenTotaal (mln km) Naar wegsoortRijkswegenAutosnelwegen (mln km) Naar wegsoortRijkswegenOverige (mln km) Op verharde wegen buiten bebouwde komNaar wegsoortProvinciale wegen (mln km) Op verharde wegen buiten bebouwde komNaar wegsoortOverige wegen (mln km) Op verharde wegen buiten bebouwde komType motorvoertuigPersonen- en bestelauto's (mln km) Op verharde wegen buiten bebouwde komType motorvoertuigGelede- en ongelede vrachtvoertuigen (mln km) Op verharde wegen buiten bebouwde komType motorvoertuigAutobussen (mln km) Op verharde wegen buiten bebouwde komType motorvoertuigMotorfietsen (mln km) VerkeerprestatiesPrestaties spoorwegenZitplaats kilometers (x mln) Prestaties spoorwegenTon kilometers goederenvervoerTotaal (x mln) Prestaties spoorwegenTon kilometers goederenvervoerBinnenlands vervoer (x mln) Prestaties spoorwegenTon kilometers goederenvervoerOverige (x mln) VerkeerprestatiesPrestaties spoorwegenReizigers per trein (absoluut) VerkeerprestatiesPrestaties spoorwegenZitplaatsen per trein (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenAmeland (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenBudel (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenDrachten (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenEindhoven (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenEnschede (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenGroningen (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenHilversum (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenHoogeveen (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenLelystad (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenMaastricht (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenMidden-Zeeland (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenNoordoostpolder (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenRotterdam (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenSchiphol (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenSeppe (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenTeuge (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensOverlandvluchtenTexel (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenAmeland (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenBudel (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenDrachten (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenEindhoven (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenGroningen (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenHilversum (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenHoogeveen (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenLelystad (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenMaastricht (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenMidden-Zeeland (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenNoordoostpolder (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenRotterdam (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenSchiphol (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenSeppe (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenTeuge (absoluut) Vliegbeweging op luchthavensTerreinvluchtenTexel (absoluut) Vanuit zee binnengekomen schepenAantal schepenNederland (absoluut) Aantal schepenRijnmondTotaal (absoluut) Aantal schepenRijnmondRotterdam (absoluut) Aantal schepenRijnmondOverige Rijnmond (absoluut) Vanuit zee binnengekomen schepenAantal schepenNoordzeekanaalgebied (absoluut) Vanuit zee binnengekomen schepenAantal schepenDelfzijl en Eemshaven (absoluut) Vanuit zee binnengekomen schepenAantal schepenVlissingen (absoluut) Vanuit zee binnengekomen schepenAantal schepenTerneuzen (absoluut) Vanuit zee binnengekomen schepenAantal schepenMoerdijk (absoluut) Vanuit zee binnengekomen schepenTonnageNederland (mln gt) TonnageRijnmondTotaal (mln gt) TonnageRijnmondRotterdam (mln gt) TonnageRijnmondOverige Rijnmond (mln gt) Vanuit zee binnengekomen schepenTonnageNoordzeekanaalgebied (mln gt) Vanuit zee binnengekomen schepenTonnageDelfzijl en Eemshaven (mln gt) Vanuit zee binnengekomen schepenTonnageVlissingen (mln gt) Vanuit zee binnengekomen schepenTonnageTerneuzen (mln gt) Vanuit zee binnengekomen schepenTonnageMoerdijk (mln gt) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenRijn, Lobith (x 1000) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenJulianakanaal, Maasbracht (x 1000) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenMaas, Beltfeld (x 1000) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenMaas, Sambeek (x 1000) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenMaas-Waalkanaal, Weurt (x 1000) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenAmsterdam-Rijnkanaal, Tiel (x 1000) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenAmsterdam-Rijnkanaal, Wijk bij Duurstede (x 1000) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenKanaal Terneuze-Gent, grens (x 1000) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenKanaal Terneuze-Gent, Terneuzen (x 1000) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenSchelde-Rijnkanaal, Kreekrak (x 1000) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenKanaal door Zuid-Beverland, Hansweert (x 1000) VerkeerprestatiesBinnenvaartschepen,belangrijke telpuntenVolkeraksluizen (x 1000) Personenvervoer over de wegReizigers kilometers in NederlandTotaal reizigers kilometers (mld km) Reizigers kilometers in NederlandEigen vervoerTotaal (inclusief fiets) (mld km) Reizigers kilometers in NederlandEigen vervoerTotaal (exclusief fiets) (mld km) Reizigers kilometers in NederlandEigen vervoerPersonenauto (mld km) Reizigers kilometers in NederlandEigen vervoerMotortweewielers (mld km) Reizigers kilometers in NederlandEigen vervoerBromfietsen (mld km) Reizigers kilometers in NederlandEigen vervoerFietsen (mld km) Reizigers kilometers in NederlandOpenbaar- en overig beroepsvervoerTotaal (mld km) Openbaar- en overig beroepsvervoerOpenbaar vervoerTotaal (mld km) Openbaar- en overig beroepsvervoerOpenbaar vervoerTrein (mld km) Openbaar- en overig beroepsvervoerOpenbaar vervoerBus, tram en metro (mld km) Reizigers kilometers in NederlandOpenbaar- en overig beroepsvervoerOverig beroepsvervoer per bus en taxi (mld km) AankomstReizigersTotaal (x 1000) AankomstReizigersUit Verenigd Koninkrijk (x 1000) AankomstReizigersOverige landen (x 1000) AankomstHaven van aankomstRotterdam (x 1000) AankomstHaven van aankomstAmsterdam (x 1000) AankomstHaven van aankomstVlissingen (x 1000) AankomstHaven van aankomstDelfzijl/Eemshaven (x 1000) AankomstHaven van aankomstIJmuiden (x 1000) AankomstHaven van aankomstOverige havens (x 1000) AankomstOnder vlag vanNederland (x 1000) AankomstOnder vlag vanB. R. Duitsland (x 1000) AankomstOnder vlag vanVerenigd Koninkrijk (x 1000) AankomstOnder vlag vanOverige (x 1000) VertrokkenReizigersTotaal (x 1000) VertrokkenReizigersNaar Verenigd Koninkrijk (x 1000) VertrokkenReizigersOverige landen (x 1000) VertrokkenHaven van vertrekRotterdam (x 1000) VertrokkenHaven van vertrekAmsterdam (x 1000) VertrokkenHaven van vertrekVlissingen (x 1000) VertrokkenHaven van vertrekDelfzijl/Eemshaven (x 1000) VertrokkenHaven van vertrekIJmuiden (x 1000) VertrokkenHaven van vertrekOverige havens (x 1000) VertrokkenOnder vlag vanNederland (x 1000) VertrokkenOnder vlag vanB. R. Duitsland (x 1000) VertrokkenOnder vlag vanVerenigd Koninkrijk (x 1000) VertrokkenOnder vlag vanOverige (x 1000) PersonenvervoerPersonenvervoer per spoorAantal reizigers (x mln) PersonenvervoerPersonenvervoer per spoorReizgers KM Nederlands traject (mln km) Personenvervoer per spoorOmzet vervoerTotaal (mln euro) Personenvervoer per spoorOmzet vervoerBinnenland (mln euro) Personenvervoer per spoorOmzet vervoerInternationaal (mln euro) Personenvervoer in de luchtvaartAangekomen en vertrokken passagiersTotaal (x 1000) Personenvervoer in de luchtvaartAangekomen en vertrokken passagiersSchiphol (x 1000) Personenvervoer in de luchtvaartAangekomen en vertrokken passagiersRotterdam (x 1000) Personenvervoer in de luchtvaartAangekomen en vertrokken passagiersMaastricht (x 1000) Personenvervoer in de luchtvaartAangekomen en vertrokken passagiersEindhoven (x 1000) Aangekomen en vertrokken passagiersLijnvluchtenTotaal (x 1000) Aangekomen en vertrokken passagiersLijnvluchtenSchiphol (x 1000) Aangekomen en vertrokken passagiersLijnvluchtenRotterdam (x 1000) Aangekomen en vertrokken passagiersLijnvluchtenMaastricht (x 1000) Aangekomen en vertrokken passagiersLijnvluchtenEindhoven (x 1000) Personenvervoer in de luchtvaartReizigersvervoer door de KLMEuropese lijndiensten (x 1000) Personenvervoer in de luchtvaartReizigersvervoer door de KLMOverige lijndiensten (x 1000) Personenvervoer in de luchtvaartReizigersvervoer door de KLMCharters (x 1000) Personenvervoer in de luchtvaartReizigersvervoer door de KLMPassagiers (x 1000) Aan-, af en doorvoer van goederenAanvoerTotaal (1000 ton) AanvoerNaar bedrijfstakWegvervoer (1000 ton) AanvoerNaar bedrijfstakZeevaart (1000 ton) AanvoerNaar bedrijfstakBinnenvaart (1000 ton) AanvoerNaar bedrijfstakSpoorwegen (1000 ton) AanvoerNaar bedrijfstakPijpleiding (1000 ton) AanvoerNaar bedrijfstakLuchtvaart (1000 ton) AanvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRLandbouwproducten; Levende dieren (1000 ton) AanvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRVoedingsproducten;veevoer (1000 ton) AanvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRVaste brandstoffen (1000 ton) AanvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRAardolie; aardolieproducten (1000 ton) AanvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRErtsen en metaalresiduen (1000 ton) AanvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRMetalen, Metalen halffabrikaten (1000 ton) AanvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRRuwe mineralen;bouwmaterialen (1000 ton) AanvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRMeststoffen (1000 ton) AanvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRChemische producten (1000 ton) AanvoerNaar goederen hoofdstuk NSTROverige goederen en fabrikaten (1000 ton) Aanvoer naar herkomst werelddeelEuropaTotaal (1000 ton) Aanvoer naar herkomst werelddeelEuropaEU-landen (1000 ton) Aanvoer naar herkomst werelddeelEuropaNiet EU-landen (1000 ton) AanvoerAanvoer naar herkomst werelddeelAfrika (1000 ton) AanvoerAanvoer naar herkomst werelddeelAmerika (1000 ton) AanvoerAanvoer naar herkomst werelddeelAzië (1000 ton) AanvoerAanvoer naar herkomst werelddeelOceanië (1000 ton) AanvoerAanvoer naar herkomst werelddeelOverig (1000 ton) AanvoerAanvoer van goederen in containerTotaal AanvoerAanvoer van goederen in containerInvoer (1000 ton) AanvoerAanvoer van goederen in containerEntrepot-opslag (1000 ton) AanvoerAanvoer van goederen in containerDoorvoer (1000 ton) Aanvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRLandbouwproducten; Levende dieren (1000 ton) Aanvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRVoedingsproducten;veevoer (1000 ton) Aanvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRVaste brandstoffen (1000 ton) Aanvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRAardolie; aardolieproducten (1000 ton) Aanvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRErtsen en metaalresiduen (1000 ton) Aanvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRMetalen, Metalen halffabrikaten (1000 ton) Aanvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRRuwe mineralen;bouwmaterialen (1000 ton) Aanvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRMeststoffen (1000 ton) Aanvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRChemische producten (1000 ton) Aanvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTROverige goederen en fabrikaten (1000 ton) Aan-, af en doorvoer van goederenAfvoerTotaal (1000 ton) AfvoerNaar bedrijfstakWegvervoer (1000 ton) AfvoerNaar bedrijfstakZeevaart (1000 ton) AfvoerNaar bedrijfstakBinnenvaart (1000 ton) AfvoerNaar bedrijfstakSpoorwegen (1000 ton) AfvoerNaar bedrijfstakPijpleiding (1000 ton) AfvoerNaar bedrijfstakLuchtvaart (1000 ton) AfvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRLandbouwproducten; Levende dieren (1000 ton) AfvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRVoedingsproducten;veevoer (1000 ton) AfvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRVaste brandstoffen (1000 ton) AfvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRAardolie; aardolieproducten (1000 ton) AfvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRErtsen en metaalresiduen (1000 ton) AfvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRMetalen, Metalen halffabrikaten (1000 ton) AfvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRRuwe mineralen;bouwmaterialen (1000 ton) AfvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRMeststoffen (1000 ton) AfvoerNaar goederen hoofdstuk NSTRChemische producten (1000 ton) AfvoerNaar goederen hoofdstuk NSTROverige goederen en fabrikaten (1000 ton) Afvoer naar bestemming werelddeelEuropaTotaal (1000 ton) Afvoer naar bestemming werelddeelEuropaEU-landen (1000 ton) Afvoer naar bestemming werelddeelEuropaNiet EU-landen (1000 ton) AfvoerAfvoer naar bestemming werelddeelAfrika (1000 ton) AfvoerAfvoer naar bestemming werelddeelAmerika (1000 ton) AfvoerAfvoer naar bestemming werelddeelAzië (1000 ton) AfvoerAfvoer naar bestemming werelddeelOceanië (1000 ton) AfvoerAfvoer naar bestemming werelddeelOverig (1000 ton) AfvoerAfvoer van goederen in containerTotaal AfvoerAfvoer van goederen in containerUitvoer (1000 ton) AfvoerAfvoer van goederen in containerEntrepot-uitvoer (1000 ton) AfvoerAfvoer van goederen in containerDoorvoer (1000 ton) Afvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRLandbouwproducten; Levende dieren (1000 ton) Afvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRVoedingsproducten;veevoer (1000 ton) Afvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRVaste brandstoffen (1000 ton) Afvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRAardolie; aardolieproducten (1000 ton) Afvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRErtsen en metaalresiduen (1000 ton) Afvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRMetalen, Metalen halffabrikaten (1000 ton) Afvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRRuwe mineralen;bouwmaterialen (1000 ton) Afvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRMeststoffen (1000 ton) Afvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTRChemische producten (1000 ton) Afvoer van goederen in containerNaar goederen hoofdstuk NSTROverige goederen en fabrikaten (1000 ton) Doorvoer met overladingInkomende doorvoerTotaal (1000 ton) Doorvoer met overladingInkomende doorvoerWegvervoer (1000 ton) Doorvoer met overladingInkomende doorvoerSpoorwegen (1000 ton) Doorvoer met overladingInkomende doorvoerLuchtvaart (1000 ton) Doorvoer met overladingInkomende doorvoerZeevaart (1000 ton) Doorvoer met overladingInkomende doorvoerBinnenvaart (1000 ton) Doorvoer met overladingUitgaande doorvoerTotaal (1000 ton) Doorvoer met overladingUitgaande doorvoerWegvervoer (1000 ton) Doorvoer met overladingUitgaande doorvoerZeevaart (1000 ton) Doorvoer met overladingUitgaande doorvoerBinnenvaart (1000 ton) Doorvoer met overladingUitgaande doorvoerSpoorwegen (1000 ton) Doorvoer met overladingUitgaande doorvoerPijpleiding (1000 ton) Doorvoer met overladingUitgaande doorvoerLuchtvaart (1000 ton) Vervoer gevaarlijke stoffenAandeel percentage vervoerd gewichtWegvervoer (%) Vervoer gevaarlijke stoffenAandeel percentage vervoerd gewichtBinnenvaart (%) Vervoer gevaarlijke stoffenAandeel percentage vervoerd gewichtSpoorvervoer (%) Vervoer gevaarlijke stoffenVervoerd gewichtTotaal Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADRTotaal (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR2 Samengeperste,vloeibaar,opgelost gas (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR3 Brandbare vloeistoffen (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR4.1 Brandbare vaste stoffen (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR4.3 Stoffen brandbaar door water (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR5.1 Stoffen die verbranding bevorderen (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR5.2 Organische peroxiden (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR6.1 Giftige stoffen (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR6.2 Infectueuze stoffen (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR7 Radioactieve stoffen (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR8 Bijtende stoffen (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR9 Diverse gevaarlijke stoffen (1000 ton) Vervoerd gewichtWegvervoer naar gevarenklasse ADR99 Klasse onbekend, niet in te delen (1000 ton) Vervoer gevaarlijke stoffenVervoerd gewichtBinnenvaart (1000 ton) Vervoer gevaarlijke stoffenVervoerd gewichtSpoorvervoer (1000 ton) Vervoer gevaarlijke stoffenAandeel percentage ton kilometersWegvervoer (%) Vervoer gevaarlijke stoffenAandeel percentage ton kilometersBinnenvaart (%) Vervoer gevaarlijke stoffenAandeel percentage ton kilometersSpoorvervoer (%) Vervoer gevaarlijke stoffenTon kilometersTotaal (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADRTotaal (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR2 Samengeperste, vloeibaar,opgelost gas (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR3 Brandbare vloeistoffen (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR4.1 Brandbare vaste stoffen (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR4.3 Stoffen brandbaar door water (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR5.1 Stoffen die verbranding bevorderen (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR5.2 Organische peroxiden (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR6.1 Giftige stoffen (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR6.2 Infectueuze stoffen (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR7 Radioactieve stoffen (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR8 Bijtende stoffen (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR9 Diverse gevaarlijke stoffen (x mln) Ton kilometersWegvervoer naar gevarenklasse ADR99 Klasse onbekend, niet in te delen (x mln) Vervoer gevaarlijke stoffenTon kilometersBinnenvaart (x mln) Vervoer gevaarlijke stoffenTon kilometersSpoorvervoer (x mln) Internationaal wegvervoerGelost in NederlandTotaal (1000 ton) Gelost in NederlandVorm van vervoerBeroepsvervoer (1000 ton) Gelost in NederlandVorm van vervoerEigen vervoer (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRLandbouwproducten; Levende dieren (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRVoedingsproducten;veevoer (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRVaste brandstoffen (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRAardolie; aardolieproducten (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRErtsen en metaalresiduen (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRMetalen, Metalen halffabrikaten (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRRuwe mineralen;bouwmaterialen (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRMeststoffen (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRChemische producten (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTROverige goederen en fabrikaten (1000 ton) Gelost in NederlandLandsdeel van lossingNoord-Nederland (1000 ton) Gelost in NederlandLandsdeel van lossingOost-Nederland (1000 ton) Gelost in NederlandLandsdeel van lossingWest-Nederland (1000 ton) Gelost in NederlandLandsdeel van lossingZuid-Nederland (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingFrankrijk (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingBelgië en Luxemburg (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingDuitsland (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingItalië (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingVerenigd Koninkrijk (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingDenemarken (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingSpanje (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingZweden (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingZwitserland (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingOostenrijk (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingOost-Europa (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingOverige landen (1000 ton) Internationaal wegvervoerGeladen in NederlandTotaal (1000 ton) Geladen in NederlandVorm van vervoerBeroepsvervoer (1000 ton) Geladen in NederlandVorm van vervoerEigen vervoer (1000 ton) Geladen in NederlandHoofdstuk NSTRLandbouwproducten; Levende dieren (1000 ton) Geladen in NederlandHoofdstuk NSTRVoedingsproducten;veevoer (1000 ton) Geladen in NederlandHoofdstuk NSTRVaste brandstoffen (1000 ton) Geladen in NederlandHoofdstuk NSTRAardolie; aardolie producten (1000 ton) Geladen in NederlandHoofdstuk NSTRErtsen en metaalresiduen (1000 ton) Geladen in NederlandHoofdstuk NSTRMetalen, Metalen halffabrikaten (1000 ton) Geladen in NederlandHoofdstuk NSTRRuwe mineralen;bouwmaterialen (1000 ton) Geladen in NederlandHoofdstuk NSTRMeststoffen (1000 ton) Geladen in NederlandHoofdstuk NSTRChemische producten (1000 ton) Geladen in NederlandHoofdstuk NSTROverige goederen en fabrikaten (1000 ton) Geladen in NederlandLandsdeel van ladingNoord-Nederland (1000 ton) Geladen in NederlandLandsdeel van ladingOost-Nederland (1000 ton) Geladen in NederlandLandsdeel van ladingWest-Nederland (1000 ton) Geladen in NederlandLandsdeel van ladingZuid-Nederland (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingFrankrijk (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingBelgië en Luxemburg (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingDuitsland (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingItalië (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingVerenigd Koninkrijk (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingDenemarken (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingSpanje (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingZweden (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingZwitserland (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingOostenrijk (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingOost-Europa (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingOverige landen (1000 ton) Goederenvervoer over de wegBinnenlands goederenvervoer over de wegTotaal (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegLandsdeel van ladingNoord-Nederland (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegLandsdeel van ladingOost-Nederland (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegLandsdeel van ladingZuid-Nederland (1000 ton) Landsdeel van ladingWest-NederlandTotaal (1000 ton) Landsdeel van ladingWest-NederlandRijnmond (1000 ton) Landsdeel van ladingWest-NederlandNoordzeekanaalgebied (1000 ton) Landsdeel van ladingWest-NederlandOverige West-Nederland (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegLandsdeel van lossingNoord-Nederland (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegLandsdeel van lossingOost-Nederland (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegLandsdeel van lossingZuid-Nederland (1000 ton) Landsdeel van lossingWest-NederlandTotaal (1000 ton) Landsdeel van lossingWest-NederlandRijnmond (1000 ton) Landsdeel van lossingWest-NederlandNoordzeekanaalgebied (1000 ton) Landsdeel van lossingWest-NederlandOverige West-Nederland (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegGoederengroep NSTRLandbouwproducten; Levende dieren (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegGoederengroep NSTRVoedingsproducten;veevoer (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegGoederengroep NSTRVaste brandstoffen (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegGoederengroep NSTRAardolie; aardolie producten (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegGoederengroep NSTRErtsen en metaalresiduen (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegGoederengroep NSTRMetalen, Metalen halffabrikaten (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegGoederengroep NSTRRuwe mineralen;bouwmaterialen (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegGoederengroep NSTRMeststoffen (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegGoederengroep NSTRChemische producten (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegGoederengroep NSTROverige goederen en fabrikaten (1000 ton) Goederenvervoer over de wegBinnenlands goederenvervoer over de wegLadingtonkilometers Binnenlands goederenvervoer over de wegBeroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Vervoerd gewicht (1000 ton) Binnenlands goederenvervoer over de wegBeroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Beladen ritten (x 1000) Binnenlands goederenvervoer over de wegBeroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Aantal zendingen (x 1000) Beroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Afgelegde afstandTotaal (mln km) Beroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Afgelegde afstandBeladen (mln km) Beroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Afgelegde afstandOnbeladen (mln km) Beroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Afgelegde afstandPercentage beladen (in % van het totaal) Beroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Afgelegde afstandPercentage onbeladen (in % van het totaal) Binnenlands goederenvervoer over de wegBeroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Ladingtonkilometer (mln) Beroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Laadvermogen tonkilometerTotaal (mln) Beroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Laadvermogen tonkilometerBeladen (mln) Beroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Laadvermogen tonkilometerOnbeladen (mln) Binnenlands goederenvervoer over de wegBeroepsgoederenvervoer Ned. Ondern.Vervoerde afstand van de goederen (mln km) Binnenlands goederenvervoer over de wegEigen vervoerVervoerd gewicht Binnenlands goederenvervoer over de wegEigen vervoerLadingtonkilometers Internationaal spoorvervoerGelost in NederlandTotaal in Nederland gelost (1000 ton) Internationaal spoorvervoerGelost in NederlandLadington km op Nederlands grondgebied (x mln) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRLandbouwproducten; Levende dieren (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRVoedingsproducten;veevoer (1000 ton) 827 Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRVaste brandstoffen (1000 ton) 828 Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRAardolie; aardolie producten (1000 ton) Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRErtsen en metaalresiduen (1000 ton) 830 Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRMetalen, Metalen halffabrikaten (1000 ton) 831 Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRRuwe mineralen;bouwmaterialen (1000 ton) 832 Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRMeststoffen (1000 ton) 833 Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTRChemische producten (1000 ton) 834 Gelost in NederlandGoederen hoofdstuk NSTROverige goederen en fabrikaten (1000 ton) 835 Gelost in NederlandLand van ladingFrankrijk (1000 ton) 836 Gelost in NederlandLand van ladingBelgië en Luxemburg (1000 ton) 837 Gelost in NederlandLand van ladingB.R. Duitsland (1000 ton) Gelost in NederlandLand van ladingItalië (1000 ton) 839 Gelost in NederlandLand van ladingZwitserland (1000 ton) 840 Gelost in NederlandLand van ladingOverige landen (1000 ton) 841 Internationaal spoorvervoerGeladen in NederlandTotaal in Nederland geladen (1000 ton) Internationaal spoorvervoerGeladen in NederlandLadington km op Nederlands grondgebied (x mln) Geladen in NederlandGoederenhoofdstuk NSTRLandbouwproducten; Levende dieren (1000 ton) Geladen in NederlandGoederenhoofdstuk NSTRVoedingsproducten;veevoer (1000 ton) Geladen in NederlandGoederenhoofdstuk NSTRVaste brandstoffen (1000 ton) Geladen in NederlandGoederenhoofdstuk NSTRAardolie; aardolie producten (1000 ton) Geladen in NederlandGoederenhoofdstuk NSTRErtsen en metaalresiduen (1000 ton) Geladen in NederlandGoederenhoofdstuk NSTRMetalen, Metalen halffabrikaten (1000 ton) Geladen in NederlandGoederenhoofdstuk NSTRRuwe mineralen;bouwmaterialen (1000 ton) Geladen in NederlandGoederenhoofdstuk NSTRMeststoffen (1000 ton) Geladen in NederlandGoederenhoofdstuk NSTRChemische producten (1000 ton) Geladen in NederlandGoederenhoofdstuk NSTROverige goederen en fabrikaten (1000 ton) Geladen in NederlandLand van lossingFrankrijk (1000 ton) 854 Geladen in NederlandLand van lossingBelgië en Luxemburg (1000 ton) 855 Geladen in NederlandLand van lossingDuitsland (1000 ton) 856 Geladen in NederlandLand van lossingItalië (1000 ton) 857 Geladen in NederlandLand van lossingZwitserland (1000 ton) 858 Geladen in NederlandLand van lossingOverige landen (1000 ton) 859 Goederenvervoer per spoorBinnenlands spoorvervoerLadington km op Nederlands grondgebied (x mln) Binnenlands spoorvervoerGoederenhoofdstuk NSTRTotaal Binnenlands spoorvervoerGoederenhoofdstuk NSTRLandbouwproducten; Levende dieren (1000 ton) Binnenlands spoorvervoerGoederenhoofdstuk NSTRVoedingsproducten;veevoer (1000 ton) Binnenlands spoorvervoerGoederenhoofdstuk NSTRVaste brandstoffen (1000 ton) Binnenlands spoorvervoerGoederenhoofdstuk NSTRAardolie; aardolie producten (1000 ton) Binnenlands spoorvervoerGoederenhoofdstuk NSTRErtsen en metaalresiduen (1000 ton) Binnenlands spoorvervoerGoederenhoofdstuk NSTRMetalen, Metalen halffabrikaten (1000 ton) Binnenlands spoorvervoerGoederenhoofdstuk NSTRRuwe mineralen;bouwmaterialen (1000 ton) Binnenlands spoorvervoerGoederenhoofdstuk NSTRMeststoffen (1000 ton) Binnenlands spoorvervoerGoederenhoofdstuk NSTRChemische producten (1000 ton) Binnenlands spoorvervoerGoederenhoofdstuk NSTROverige goederen en fabrikaten (1000 ton) Goederenvervoer met pijpleidingenGelostTotaal (1000 ton) Goederenvervoer met pijpleidingenGelostVoedingsproducten en veevoer (1000 ton) Goederenvervoer met pijpleidingenGelostAardolie en aardolie producten (1000 ton) Goederenvervoer met pijpleidingenGelostChemische producten (1000 ton) Goederenvervoer met pijpleidingenGeladenTotaal (1000 ton) Goederenvervoer met pijpleidingenGeladenVoedingsproducten en veevoer (1000 ton) Goederenvervoer met pijpleidingenGeladenAardolie en aardolie producten (1000 ton) Goederenvervoer met pijpleidingenGeladenChemische producten (1000 ton) Goederenvervoer met pijpleidingenOliepijpleidingen voor afvoer buitenlandOlie en olieproducten (mln ton) Oliepijpleidingen voor afvoer buitenlandRuwe olieTotaal (mln ton) Oliepijpleidingen voor afvoer buitenlandRuwe olieAfvoer naar België (mln ton) Oliepijpleidingen voor afvoer buitenlandRuwe olieAfvoer naar Duitsland (mln ton) Goederenvervoer met pijpleidingenOliepijpleidingen voor afvoer buitenlandOlieproducten (mln ton) Goederenvervoer door de luchtSchipholTotaal (ton) Goederenvervoer door de luchtSchipholGeladen (ton) Goederenvervoer door de luchtSchipholGelost (ton) SchipholWerelddeel van lading/lossingEuropa (ton) SchipholWerelddeel van lading/lossingAfrika (ton) SchipholWerelddeel van lading/lossingAmerika (ton) SchipholWerelddeel van lading/lossingNoord-Amerika (ton) SchipholWerelddeel van lading/lossingMidden- en zuid Amerika (ton) SchipholWerelddeel van lading/lossingAzië (ton) SchipholWerelddeel van lading/lossingOceanië (ton) Goederenvervoer door de luchtMaastrichtTotaal (ton) Goederenvervoer door de luchtMaastrichtGeladen (ton) Goederenvervoer door de luchtMaastrichtGelost (ton) Goederenvervoer door de luchtMaastrichtVan/naar Europa (ton) Goederenvervoer door de luchtRotterdamTotaal (ton) Goederenvervoer door de luchtRotterdamGeladen (ton) Goederenvervoer door de luchtRotterdamGelost (ton) Goederenvervoer door de luchtRotterdamVan/naar Europa (ton) Beroepspersonenvervoer per autobusOndernemingenTotaal (absoluut) OndernemingenLijndienstenTotaal (absoluut) OndernemingenLijndienstenGemeentelijke vervoersbedrijven (absoluut) OndernemingenLijndienstenInterlokale lijndiensten (absoluut) Beroepspersonenvervoer per autobusOndernemingenNiet-lijndiensten (absoluut) Beroepspersonenvervoer per autobusAutobussenTotaal (absoluut) AutobussenLijndienstenTotaal (absoluut) AutobussenLijndienstenGemeentelijke vervoersbedrijven (absoluut) AutobussenLijndienstenInterlokale lijndiensten (absoluut) Beroepspersonenvervoer per autobusAutobussenNiet-lijndiensten (absoluut) OndernemingenInschrijvingsbewijs eigen vervoer (weg)Ingeschreven ondernemingen (absoluut) OndernemingenInschrijvingsbewijs eigen vervoer (weg)Inschrijvingsbewijzen (x 1000) CommunicatieTele- en semafoonaansluitingenTelefoonaansluitingen (x 1000) CommunicatieTele- en semafoonaansluitingenMobiele aansluitingen PTT Telecom (x 1000) CommunicatieTele- en semafoonaansluitingenMobiele aansluitingen Libertel (x 1000) CommunicatieTele- en semafoonaansluitingenSemafoon aansluitingen (x 1000) CommunicatieTelefoongebruikTelefoongesprekken (x mln) CommunicatieTelefoongebruikBinnenlandse gesprekken (x mln) CommunicatieTelefoongebruikGesprekken naar buitenland (x mln) CommunicatieTelefoongebruikAtf-gesprekken PTT telcom (x mln) CommunicatieTelexgebruikTelexaansluitingen (x 1000) CommunicatieTelexgebruikVerreschrijvers (x 1000) CommunicatieTelexgebruikTelexgesprekken buitenland (x 1000) CommunicatieTelexgebruikBuitenlandse gesprekminuten (x 1000) CommunicatiePostgebruikBrieven binnenland CommunicatiePostgebruikVerzonden postpaketten CommunicatiePostgebruikAangenomen binnenlandse telegrammen CommunicatiePostgebruikAangenomen buitenlandse telegrammen CommunicatieAbonnementen TV en radioOmroepbijdrage A (x 1000) CommunicatieAbonnementen TV en radioOmroepbijdrage B (x 1000) CommunicatieAbonnementen TV en radioOmroepbijdrage B zakelijk (x 1000) Binnenlandse aflevering motorbrandstof.BenzineTotaal (mln liter) BenzineLoodvrijTotaal (mln liter) BenzineLoodvrijNormaal (mln liter) BenzineLoodvrijEuro (mln liter) BenzineLoodvrijSuperplus (mln liter) BenzineLoodvrijSuper met loodvervanger (mln liter) BenzineLoodhoudendTotaal (mln liter) BenzineLoodhoudendSuper (mln liter) BenzineLoodhoudendNormaal (mln liter) EnergieverbruikBinnenlandse aflevering motorbrandstof.Diesel (mln liter) EnergieverbruikBinnenlandse aflevering motorbrandstof.LPG (mln liter) EnergieverbruikBrandstofverbruik door het wegverkeerBenzine (mln liter) EnergieverbruikBrandstofverbruik door het wegverkeerDiesel (mln liter) EnergieverbruikBrandstofverbruik door het wegverkeerLPG (mln liter) EnergieverbruikBrandstofverbruik door het wegverkeerBromfietsen (benzine) (mln liter) EnergieverbruikBrandstofverbruik door het wegverkeerMotorfietsen (benzine) (mln liter) Brandstofverbruik door het wegverkeerPersonenauto'sBenzine (mln liter) Brandstofverbruik door het wegverkeerPersonenauto'sDiesel (mln liter) Brandstofverbruik door het wegverkeerPersonenauto'sLPG (mln liter) EnergieverbruikBrandstofverbruik door het wegverkeerAutobussen (diesel) Brandstofverbruik door het wegverkeerVrachtvoertuigenBenzine (mln liter) Brandstofverbruik door het wegverkeerVrachtvoertuigenDiesel (mln liter) Brandstofverbruik door het wegverkeerVrachtvoertuigenLPG (mln liter) Brandstofverbruik door het wegverkeerSpeciale voertuigenBenzine (mln liter) Brandstofverbruik door het wegverkeerSpeciale voertuigenDiesel (mln liter) Brandstofverbruik Nederl. pers.auto'sTotaal brandstofverbruikBenzine (mln liter) Brandstofverbruik Nederl. pers.auto'sTotaal brandstofverbruikDiesel (mln liter) Brandstofverbruik Nederl. pers.auto'sTotaal brandstofverbruikLPG (mln liter) Brandstofverbruik Nederl. pers.auto'sGemiddeld brandstofverbruikBenzine (km/liter) Brandstofverbruik Nederl. pers.auto'sGemiddeld brandstofverbruikDiesel (km/liter) Brandstofverbruik Nederl. pers.auto'sGemiddeld brandstofverbruikLPG (km/liter)
1899 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.776 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.965 - - - - - - - - - - - - - - - - 600 - - 575 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1901 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.824 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.424 - 16.377 - - - - - - - - - - - - - - - - 652 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.843 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.504 - 16.925 - - - - - - - - - - - - - - - - 693 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1903 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.916 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.590 - 17.199 - - - - - - - - - - - - - - - - 707 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1904 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.928 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.639 - 17.427 - - - - - - - - - - - - - - - - 732 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.612 - - - - - - - - - - - - - - - - 700 - - 715 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1906 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.058 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.776 - 18.509 - - - - - - - - - - - - - - - - 775 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1907 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.080 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.840 - 18.942 - - - - - - - - - - - - - - - - 727 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1908 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.091 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.883 - 19.235 - - - - - - - - - - - - - - - - 686 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -