Obligaties; beurswaarde CBS - herbeleggingsindex, 2000 - 2003

Obligaties; beurswaarde CBS - herbeleggingsindex, 2000 - 2003

Perioden Obligaties totaal (mld euro) Staatsleningen Staatsleningen totaal (mld euro) Staatsleningen Vaste looptijd Vaste looptijd totaal (mld euro) Staatsleningen Vaste looptijd Resterende looptijd 0-3 jaar (mld euro) Staatsleningen Vaste looptijd Resterende looptijd 3-5 jaar (mld euro) Staatsleningen Vaste looptijd Resterende looptijd 5-8 jaar (mld euro) Staatsleningen Vaste looptijd Resterende looptijd 8 jaar en langer (mld euro) Financiële instellingen Gewone obligaties (mld euro) Financiële instellingen Achtergestelde obligaties (mld euro)
2000, mei 256 177 177 69 28 35 44 58 9
2000, juni 260 177 177 70 30 34 44 59 10
2000, juli 267 183 183 69 30 45 40 59 10
2000, augustus 267 183 183 68 30 45 40 60 10
2000, september 270 186 186 68 30 45 43 60 10
2000, oktober 265 180 180 64 29 43 43 60 10
2000, november 270 184 184 67 31 43 44 62 10
2000, december 272 184 184 65 31 43 44 64 10
2001, januari 277 178 178 69 36 29 44 64 10
2001, februari 268 177 177 68 36 29 44 65 10
2001, maart 266 175 175 63 36 29 47 66 10
2001, april 266 175 175 62 35 29 48 67 10
2001, mei 274 177 177 64 35 29 48 69 10
2001, juni 279 180 180 65 36 28 50 61 11
2001, juli 280 180 180 65 37 39 39 70 11
2001, augustus 284 182 182 66 37 40 39 71 11
2001, september 281 181 181 59 37 40 44 70 11
2001, oktober 288 186 186 70 29 41 46 71 11
2001, november 290 187 187 70 29 41 48 70 11
2001, december 287 186 186 70 29 40 47 70 11
2002, januari 285 184 184 69 28 40 46 69 12
2002, februari 270 169 169 53 43 24 48 69 12
2002, maart 267 167 167 65 30 24 48 68 12
2002, april 270 170 170 66 30 25 49 68 12
2002, mei 278 177 177 65 38 25 49 68 12
2002, juni 281 178 178 65 37 26 51 70 12
2002, juli 285 181 181 72 31 36 42 72 12
2002, augustus 289 183 183 73 31 37 43 73 12
2002, september 290 181 181 68 32 37 44 75 12
2002, oktober 292 183 183 68 32 36 46 75 12
2002, november 296 186 186 72 32 37 47 75 12
2002, december 300 190 190 72 32 37 48 75 13
2003, januari 304 193 193 85 18 38 51 76 13
2003, februari 298 184 184 73 20 38 52 78 13
2003, maart 300 186 186 73 21 38 55 78 13
2003, april 293 177 177 61 24 38 55 80 13
2003, mei 303 184 184 61 24 39 59 82 13
2003, juni 309 188 188 62 27 39 60 84 13
2003, juli 309 189 189 71 29 44 45 84 12
2003, augustus 308 189 189 71 29 44 45 83 12
2003, september 315 195 195 75 29 45 46 83 13
2003, oktober 314 194 194 74 29 46 45 84 12
2003, november 316 196 196 74 29 46 47 84 12
2003, december 318 198 198 74 29 47 48 84 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Obligaties in CBS-herbeleggingsindex; obligaties totaal en staats-
leningen totaal en met vaste looptijden en obligaties (gewone en
achtergestelde) ten laste van financiële instellingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: mei 2000
Frequentie: Stopgezet; Er komen geen updates meer.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Obligaties totaal
Naast de beurswaarde van alle waargenomen obligaties wordt beurswaarde
apart berekend voor staatsleningen en voor obligaties ten laste van
financiële instellingen.
Staatsleningen
Staatsleningen totaal
Beurswaarde van alle waargenomen staatsobligaties. De populatie is
sinds maart 1997 identiek aan de populatie van de groep staatsleningen
met een vaste looptijd.
Vaste looptijd
Vaste looptijd totaal
Beurswaarde van alle waargenomen staatsobligaties met een vaste
looptijd. Vervroegde of verlengbare obligaties, die in het verleden door
de Nederlandse staat werden geëmitteerd, blijven buiten de berekening.
De populatie is sinds maart 1997 identiek aan de populatie van de groep
staatsleningen totaal.
Resterende looptijd
Beurswaarde van alle waargenomen staatsobligaties met een vaste,
looptijd, ingedeeld naar 4 looptijdgroepen.
0-3 jaar
Beurswaarde van alle waargenomen staatsobligaties met een
gemiddeld resterende looptijd van 0 - <3 jaar.
3-5 jaar
Beurswaarde van alle waargenomen staatsobligaties met een
gemiddeld resterende looptijd van 3 - <5 jaar.
5-8 jaar
Beurswaarde van alle waargenomen staatsobligaties met een
gemiddeld resterende looptijd van 5 - <8 jaar.
8 jaar en langer
Beurswaarde van alle waargenomen staatsobligaties met een
gemiddeld resterende looptijd van 8 jaar en langer.
Financiële instellingen
Beurswaarde voor obligaties ten laste van financiële instellingen.
De groep financiële instellingen omvat naast banken en verzekeraars ook
beleggingsinstellingen, vastgoedfondsen en bedrijven op het gebied van
financiële dienstverlening.
Gewone obligaties
Beurswaarde van alle waargenomen, niet achtergestelde obligaties
ten laste van financiële instellingen.
Achtergestelde obligaties
Beurswaarde van alle waargenomen achtergestelde obligaties ten
laste van financiële instellingen.