Penitentiaire inrichtingen; in- en uitstroom van de gedetineerden

Penitentiaire inrichtingen; in- en uitstroom van de gedetineerden

Type inrichting Verblijfstitel Geslacht Periode Totaal gedetineerden op 1 januari (aantal)
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 1994 7.717
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 1995 8.467
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 1996 9.921
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 1997 10.142
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 1998 11.500
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 1999 11.164
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 2000 11.527
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt in het kader van de statistieken over veiligheid
gegevens over penitentiaire inrichtingen. Deze tabel bevat
gegevens over de instroom en uitstroom van gedetineerden gedurende het
jaar en de stand van de gedetineerdenbevolking op 1 januari en op
31 december, naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.
Daarnaast bevat deze tabel cijfers over het gemiddelde aantal gedetineerden
per dag en het totaal aantal gedetineerden dat gedurende het jaar in de
penitentiaire inrichtingen aanwezig is geweest.
Ook wordt het aantal gedetineerden gerelateerd aan het aantal inwoners in
Nederland. Dit cijfer wordt gebruikt bij internationale vergelijkingen.

Gegevens beschikbaar vanaf 1994 tot en met 2000.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per: 8 januari 2020.
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel is vanaf 2000 (tijdelijk) niet meer aangevuld in verband met problemen bij de waarneming van de gegevens. In het kader van de bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het kabinet Rutte II heeft het CBS inhoudelijke keuzes moeten maken in het statistiekprogramma. Als resultaat hiervan is er vanaf 2018 geen financiering meer voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal gedetineerden op 1 januari
Het aantal gedetineerden in de penitentiare inrichtingen op 1 januari.