Nominale waarde obligaties op Euronext Amsterdam 2000-2016

Nominale waarde obligaties op Euronext Amsterdam 2000-2016

Perioden Totaal nominale waarde obligaties (mld euro) Overheid (mld euro) Financiële Instellingen (mld euro) Niet-financiële Instellingen (mld euro)
2010 december 803,9 286,7 490,5 26,7
2011 december 845,4 299,3 518,5 27,6
2012 december 876,3 313,6 536,0 26,7
2013 december 846,1 341,3 479,9 25,0
2014 december 835,9 348,4 467,1 20,5
2015 december 797,6 341,8 433,9 21,9
2016 juli 773,9 328,8 423,2 21,9
2016 augustus 769,8 329,0 418,8 21,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, in het kader van de statistiek over de financiële markten, gegevens over de waarde van obligatieleningen die zijn uitgegeven door Nederlandse ondernemingen en de overheid en die genoteerd staan op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). Nederlandse ondernemingen zijn ondernemingen waarvan het bestuur in Nederland is gevestigd.

De ondernemingen worden op basis van hun activiteiten onderverdeeld naar financiële en niet-financiële instellingen.

Gegevens beschikbaar van december 2000 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal nominale waarde obligaties
Nominale waarde van alle aan Euronext Amsterdam genoteerde obligaties van Nederlandse ondernemingen en overheid. Totaal nominale waarde obligaties onderverdeeld in Overheid, Financiële Instellingen en Niet-financiële Instellingen.
Overheid
Nominale waarde van alle genoteerde obligaties uitgegeven door de Rijksoverheid, de lagere overheden en alle overige overheidsinstellingen.
Financiële Instellingen
Nominale waarde van alle genoteerde obligaties uitgegeven door financiële instellingen zoals banken en verzekeraars.
Niet-financiële Instellingen
Nominale waarde van alle genoteerde obligaties uitgegeven door ondernemingen waarvan de basisactiviteit niet-financieel is.