Aardolieproducten; binnenlandse levering, 1946 - mei 2009


Deze tabel bevat een specificatie van binnenlandse leveringen van aardolieproducten. De binnenlandse levering is uit te splitsen naar gebruik van aardolieproducten als grondstof dan wel brandstof door raffinaderijen, de petrochemische industrie en overige afnemers in Nederland. Overige afnemers zijn bijvoorbeeld benzinestations, elektriciteitscentrales, industrie en huishoudens.

Vanaf 1 januari 2007 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Bij producten zijn additieven toegevoegd. Additieven zijn toevoegingen aan olieproducten om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren. Van de petrochemische industrie wordt alleen de inzet van energiedragers gepubliceerd. Dit zijn de aardolieproducten die bruikbaar zijn als bron van kracht of warmte.

Gegevens beschikbaar
Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers:
In de tabel opgenomen cijfers onder verbruik als grondstof Petrochemie overige zijn voorlopige cijfers. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Aardolieproducten; binnenlandse levering, 1946 - mei 2009

Producten Perioden Totaal binnenlandse afleveringen (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstofVerbruik als grondstofRaffinaderijen (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstofVerbruik als grondstofBlending in douane-entrepot (1 000 kg) Verbruik als grondstofPetrochemische industrieProducten (1 000 kg) Verbruik als grondstofPetrochemische industrieOverige (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstofVerbruik als brandstofRaffinaderijen (1 000 kg) Overige binnenlandse afleveringenMassa (1 000 kg) Overige binnenlandse afleveringenVolume (1 000 liter)
Aardolieproducten 2007 60.933.712 23.524.783 - 17.503.940 - 2.756.087 14.698.749 .
Aardolieproducten 2008 1e kwartaal* 14.330.355 6.402.166 - 977.740 1.987.255 682.938 3.638.247 .
Aardolieproducten 2008 mei* 5.045.496 2.515.602 - 207.769 664.796 217.582 1.254.060 .
Aardolieproducten 2008* 59.291.627 29.633.854 - 2.931.761 7.355.336 2.562.525 14.641.481 .
Aardolieproducten 2009 1e kwartaal* 14.921.070 7.901.081 - 535.237 1.922.941 603.553 3.442.034 .
Aardolieproducten 2009 mei* 5.021.897 2.494.574 - 224.483 733.577 197.666 1.188.986 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens