Drankverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Drankverstrekkers (SBI 554)
Verstrekken van dranken voor consumptie ter plekke, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement en van kleine
eetwaren in cafés, bars, discotheken, nachtclubs, bierhallen,
buffetten in schouwburgen enz. Exploitatie van zalen voor feesten en
partijen met horecaverstrekkingen.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Drankverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieTotaal handel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenTotaal dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenGedistilleerd (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenBier alcoholhoudend (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenBier alcoholvrij/arm (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenZwak alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenKoffie en thee (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenOverige niet alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieKeuken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieIJs en sorbets (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieLogies (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerhuur zalen en banen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige horeca activiteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 554 1996 131,9 2.055 2.027 2.021 7 28 1.722 39,6 22,2 7,6 30,6 528 250 43 20 73 143 333 -29 304 66,3 14,4 14,8 4,6 2.027 0,3 99,7 67,8 7,6 34,7 1,9 4,5 7,0 12,1 23,1 0,6 0,2 0,9 6,9 0,2 0,9 382 83,6 9,4 1,4 2,0 0,3 4,2 528 250 52,5 4,1 22,3 9,0 3,5 8,7 43 18,1 52,8 29,1 20 36,3 24,8 38,4 73 40,1 11,5 48,4 143 28,8 8,0 8,9 0,3 6,4 11,6 0,5 35,5 799 75,2 22,8 2,0 394 94 82,4 26,1 7,8 0,9 27,4 20,2 17,6
Totaal SBI 554 1997 132,8 2.160 2.132 2.122 10 28 1.797 38,4 22,6 7,9 31,0 557 265 45 19 79 149 362 -37 325 67,6 14,9 15,0 3,3 2.132 0,5 99,5 67,8 8,3 34,6 1,6 4,5 6,5 12,4 22,9 0,5 0,3 0,7 7,1 0,2 1,3 407 83,2 9,4 1,4 2,8 0,9 3,6 557 265 55,0 3,6 22,2 8,2 3,4 7,7 45 14,3 47,3 38,4 19 43,4 21,7 34,9 79 39,6 11,6 48,8 149 32,1 7,9 9,8 0,7 6,2 12,3 0,7 30,3 776 75,2 22,6 2,2 391 71 87,1 13,9 18,0 1,1 32,6 21,5 12,9
Totaal SBI 554 1998 126,9 2.249 2.222 2.217 5 27 1.861 37,8 22,5 8,6 31,1 579 279 44 17 80 158 387 -39 348 68,3 15,2 15,5 5,0 2.222 0,2 99,8 67,5 8,3 34,8 1,1 4,4 6,7 12,2 22,7 0,6 0,8 0,7 7,2 0,3 1,3 418 81,8 12,2 1,5 2,0 0,4 3,5 579 279 . . . . . . 44 . . . 17 . . . 80 . . . 158 . . . . . . . . 752 76,0 22,5 1,5 392 112 95,1 21,3 7,8 0,9 32,5 32,6 4,9
Totaal SBI 554 1999 126,3 2.372 2.341 2.339 2 31 1.974 36,8 23,2 8,8 31,2 616 296 45 16 91 168 398 -30 368 69,0 15,0 15,5 12,3 2.341 0,1 99,9 69,1 8,6 35,7 1,2 4,4 6,7 12,6 21,2 0,3 0,7 0,9 7,2 0,3 0,9 458 80,2 13,1 1,4 2,0 0,7 3,6 616 296 . . . . . . 45 . . . 16 . . . 91 . . . 168 . . . . . . . . 832 77,9 19,9 2,2 371 292 91,6 50,4 5,6 0,5 22,9 12,2 8,4
Tot 50 000 euro 1996 30,5 106 104 104 0 2 92 41,2 7,1 9,7 42,1 39 22 3 1 3 10 14 -3 11 63,5 10,1 10,6 5,9 104 0,1 99,9 75,8 9,1 40,2 2,1 4,0 7,9 12,4 13,7 0,5 - 0,6 9,3 - - 7 84,4 10,0 - - - 5,6 39 22 60,8 4,2 19,6 6,0 3,5 5,8 3 22,6 70,5 6,8 1 58,1 30,2 11,6 3 58,1 6,0 35,9 10 34,3 3,5 5,2 1,3 6,5 1,4 0,2 47,6 57 35,4 64,6 - 45 6 95,7 41,3 0,3 - 42,1 12,0 4,3
Tot 50 000 euro 1997 27,4 91 88 88 0 3 71 42,6 5,8 7,8 43,8 31 18 1 1 3 9 19 -2 17 65,6 18,3 18,7 2,8 88 0,4 99,6 73,4 9,1 36,2 1,9 3,2 10,2 12,8 13,6 0,4 0,0 0,1 12,1 - 0,4 4 86,6 11,7 0,3 - - 1,8 31 18 62,3 4,2 23,2 3,4 2,2 4,8 1 23,5 51,4 25,1 1 47,2 29,1 23,7 3 47,8 10,1 42,0 9 34,6 5,8 10,1 1,3 8,7 2,7 0,3 36,4 55 26,2 73,8 - 41 3 84,5 5,7 3,9 - 68,6 6,4 15,5
Tot 50 000 euro 1998 26,4 88 86 86 0 2 67 42,2 6,7 8,3 42,7 29 16 1 1 2 9 21 -2 19 67,2 20,9 21,5 3,5 86 0,1 99,9 72,5 8,9 37,7 1,4 4,2 9,6 10,7 15,5 0,4 0,1 0,2 11,2 - 0,4 5 84,6 11,2 0,4 2,1 0,8 1,2 29 16 . . . . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 9 . . . . . . . . 50 33,2 66,8 - 38 3 88,9 22,1 2,3 - 28,5 36,0 11,1
Tot 50 000 euro 1999 21,2 70 69 69 0 1 52 44,7 5,9 6,0 43,5 22 13 1 0 1 6 19 -2 17 66,4 24,3 24,2 7,2 69 0,1 99,9 73,1 9,0 39,3 1,1 4,5 7,6 11,6 14,0 0,6 0,1 0,5 11,7 - - 3 90,9 8,0 - - - 1,1 22 13 . . . . . . 1 . . . 0 . . . 1 . . . 6 . . . . . . . . 40 33,7 66,3 - 28 5 84,1 22,6 1,1 - 34,5 25,9 15,9
50 000 tot 100 000 euro 1996 40,9 325 321 321 0 4 248 46,4 9,8 8,0 35,8 89 45 5 4 9 26 77 -5 72 64,1 21,6 22,0 2,8 321 0,1 99,9 74,3 8,3 41,2 2,0 3,5 7,0 12,3 14,5 0,5 0,1 0,9 8,8 0,6 0,3 24 85,8 8,5 0,1 1,4 - 4,4 89 45 51,9 4,7 23,7 9,3 4,1 6,3 5 9,6 70,0 20,4 4 41,2 21,5 37,2 9 43,7 12,6 43,6 26 31,5 6,6 7,4 0,3 5,5 1,5 0,9 46,4 116 45,7 53,3 1,0 73 9 92,9 34,2 1,9 0,7 32,7 23,3 7,1
50 000 tot 100 000 euro 1997 38,1 274 271 270 1 3 212 45,0 9,5 8,2 37,3 79 41 5 3 9 20 62 -5 57 64,8 20,4 20,8 2,6 271 0,2 99,8 75,8 8,6 42,5 1,7 3,5 6,7 12,8 14,4 0,5 0,1 0,5 8,5 0,1 0,2 20 87,9 9,1 0,2 0,3 0,0 2,7 79 41 53,4 4,1 23,8 7,8 3,4 7,4 5 3,9 54,0 42,1 3 39,5 18,8 41,7 9 46,1 12,3 41,5 20 33,5 7,2 10,2 1,0 5,6 1,9 0,4 40,3 95 50,5 49,5 - 61 7 85,4 4,0 19,8 - 42,1 19,4 14,6
50 000 tot 100 000 euro 1998 34,0 243 240 240 0 3 189 42,4 9,8 8,2 39,6 75 43 4 2 7 18 54 -3 51 66,7 20,3 20,9 4,7 240 0,1 99,9 75,5 8,0 42,6 1,8 3,3 7,0 12,9 14,2 0,4 0,0 0,5 9,2 0,1 0,3 19 85,2 11,5 0,5 - 0,5 2,7 75 43 . . . . . . 4 . . . 2 . . . 7 . . . 18 . . . . . . . . 84 47,8 52,2 - 53 11 97,2 43,2 4,2 - 27,9 21,9 2,8
50 000 tot 100 000 euro 1999 34,1 237 234 233 0 3 190 41,9 11,5 8,9 37,8 72 38 4 2 8 19 47 -6 41 65,9 17,3 17,5 14,9 234 0,2 99,8 72,0 7,9 40,9 1,0 3,5 6,9 11,8 17,0 0,4 0,1 0,5 9,4 0,3 0,4 22 82,2 12,4 0,3 2,8 0,1 2,5 72 38 . . . . . . 4 . . . 2 . . . 8 . . . 19 . . . . . . . . 90 49,4 48,3 2,3 51 35 86,9 35,6 3,6 0,5 36,0 11,3 13,1
100 000 tot 250 000 euro 1996 39,2 643 631 629 2 12 525 41,2 19,1 7,4 32,3 170 84 12 7 22 45 118 -12 106 65,8 16,2 16,5 4,2 631 0,3 99,7 70,0 7,4 37,9 2,2 4,3 6,3 11,9 22,3 0,5 0,1 0,8 5,8 0,3 0,5 100 83,5 9,6 1,3 2,3 0,1 3,7 170 84 53,5 4,2 21,1 9,4 3,8 7,9 12 12,4 50,8 36,8 7 39,9 25,3 34,7 22 38,0 12,8 49,2 45 27,8 9,9 9,4 0,3 6,4 8,4 0,4 37,4 255 74,4 22,5 3,1 117 27 93,1 20,3 8,5 1,4 38,4 24,5 6,9
100 000 tot 250 000 euro 1997 46,4 717 708 704 4 9 575 41,5 18,3 7,9 32,3 186 93 13 7 26 47 143 -15 128 66,3 17,7 17,8 3,3 708 0,6 99,4 70,3 8,6 37,7 2,0 4,6 5,8 11,5 21,6 0,5 0,1 0,8 5,8 0,4 2,0 105 83,1 10,4 1,0 4,0 0,2 3,3 186 93 57,6 3,4 21,3 7,9 3,0 6,8 13 17,1 45,0 37,9 7 40,9 24,0 35,1 26 41,3 13,3 45,4 47 35,4 9,4 11,2 0,3 6,1 6,1 0,6 30,9 249 72,0 24,5 3,4 127 24 86,1 13,6 21,3 0,4 32,2 18,5 13,9
100 000 tot 250 000 euro 1998 42,4 689 680 679 2 9 548 42,2 15,8 8,4 33,6 184 88 13 5 25 52 141 -16 125 66,0 18,1 18,2 7,2 680 0,2 99,8 70,5 9,0 38,3 1,2 4,2 6,1 11,7 20,2 0,4 0,0 0,7 7,4 0,5 1,3 87 83,2 11,8 1,1 1,8 0,1 3,3 184 88 . . . . . . 13 . . . 5 . . . 25 . . . 52 . . . . . . . . 208 69,2 29,1 1,7 113 49 93,0 22,4 8,1 1,0 27,5 34,0 7,0
100 000 tot 250 000 euro 1999 45,8 737 726 725 1 11 598 40,5 17,2 9,0 33,2 199 100 14 6 26 52 139 -14 125 66,6 16,8 16,9 11,8 726 0,2 99,8 72,5 8,9 39,7 1,7 4,2 5,7 12,3 17,7 0,3 0,1 0,6 7,8 0,8 1,1 103 79,8 12,6 1,4 2,9 1,2 3,3 199 100 . . . . . . 14 . . . 6 . . . 26 . . . 52 . . . . . . . . 246 71,3 25,5 3,2 117 87 92,6 34,2 6,1 0,3 35,8 16,0 7,4
250 000 euro en meer 1996 21,4 980 970 966 4 10 857 36,5 29,3 7,3 26,9 230 99 23 8 38 62 123 -8 115 67,8 11,2 11,7 5,3 970 0,4 99,6 63,3 7,3 29,9 1,7 5,0 7,4 12,0 27,6 0,6 0,3 0,9 6,8 0,1 1,1 251 83,4 9,3 1,6 2,1 0,5 4,3 230 99 50,1 3,7 23,1 9,0 3,1 11,0 23 22,2 48,6 29,2 8 28,0 25,1 45,5 38 39,0 10,9 50,1 62 27,6 8,0 9,8 0,2 6,7 19,7 0,4 27,6 372 91,1 7,0 1,9 160 52 73,2 25,9 9,4 0,8 18,8 18,3 26,8
250 000 euro en meer 1997 20,9 1.077 1.066 1.061 5 11 939 34,8 29,6 7,9 27,8 261 113 25 9 41 73 138 -15 123 69,4 11,3 11,4 3,5 1.066 0,5 99,5 63,7 7,9 30,3 1,3 4,7 6,7 12,8 26,7 0,5 0,6 0,7 7,1 0,2 1,1 277 82,9 9,0 1,7 2,5 1,2 3,8 261 113 52,3 3,5 22,1 9,2 3,8 9,2 25 14,6 46,9 38,5 9 46,4 20,2 33,4 41 36,6 10,5 52,9 73 29,3 7,4 8,7 0,8 6,2 20,3 0,9 26,4 377 90,7 7,1 2,2 161 38 88,2 16,4 16,6 1,8 28,7 24,7 11,8
250 000 euro en meer 1998 24,1 1.228 1.215 1.211 3 13 1.057 34,4 29,2 8,8 27,6 292 133 26 8 46 79 171 -18 153 70,0 12,2 12,4 3,9 1.215 0,3 99,7 63,9 7,9 31,1 1,0 4,8 6,8 12,4 26,2 0,7 1,4 0,8 6,3 0,3 1,4 309 81,1 12,4 1,6 2,1 0,4 3,7 292 133 . . . . . . 26 . . . 8 . . . 46 . . . 79 . . . . . . . . 410 90,4 7,7 1,9 187 48 97,1 14,8 8,8 1,0 38,9 33,5 2,9
250 000 euro en meer 1999 25,2 1.327 1.313 1.312 0 14 1.134 33,6 29,1 8,8 28,5 323 145 25 7 55 90 193 -9 184 71,0 13,1 13,9 12,4 1.313 0,0 100,0 66,5 8,6 32,3 0,9 4,6 7,1 13,0 24,2 0,3 1,2 1,2 6,3 0,1 0,9 330 80,1 13,3 1,5 1,7 0,6 3,7 323 145 . . . . . . 25 . . . 7 . . . 55 . . . 90 . . . . . . . . 455 91,1 7,0 1,9 176 165 92,4 62,9 5,9 0,6 13,0 10,0 7,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens