Drankverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Drankverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekening Bedrijven (x 100) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Totaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Verleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Handelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Totaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Kostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Personeelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Autokosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Andere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Operationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Winstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekening Investeringsquote (%) Omzetspecificatie Netto-omzet (mln euro) Omzetspecificatie Totaal handel (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Totaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Totaal dranken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Gedistilleerd (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Bier alcoholhoudend (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Bier alcoholvrij/arm (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Zwak alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Koffie en thee (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Dranken Overige niet alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Keuken (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie IJs en sorbets (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Logies (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Verhuur zalen en banen (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Overige horeca activiteiten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Overige dienstverlening (in % van de netto-omzet) Personeelskosten Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Totaal personeelskosten (mln euro) Personeelskosten Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Personeelskosten Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Betaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Onroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Energiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Reparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Verzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Overige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Totaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Onderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Overige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Totaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Autokosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Brandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Overige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Andere kosten Accountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Communicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Beheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personen Werknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Werknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Overig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Aantal vte (x 100) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Bedrijfsruimten (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Vervoermiddelen (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Computers (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Totaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 554 1996 131,9 2.055 2.027 2.021 7 28 1.722 39,6 22,2 7,6 30,6 528 250 43 20 73 143 333 -29 304 66,3 14,4 14,8 4,6 2.027 0,3 99,7 67,8 7,6 34,7 1,9 4,5 7,0 12,1 23,1 0,6 0,2 0,9 6,9 0,2 0,9 382 83,6 9,4 1,4 2,0 0,3 4,2 528 250 52,5 4,1 22,3 9,0 3,5 8,7 43 18,1 52,8 29,1 20 36,3 24,8 38,4 73 40,1 11,5 48,4 143 28,8 8,0 8,9 0,3 6,4 11,6 0,5 35,5 799 75,2 22,8 2,0 394 94 82,4 26,1 7,8 0,9 27,4 20,2 17,6
Totaal SBI 554 1997 132,8 2.160 2.132 2.122 10 28 1.797 38,4 22,6 7,9 31,0 557 265 45 19 79 149 362 -37 325 67,6 14,9 15,0 3,3 2.132 0,5 99,5 67,8 8,3 34,6 1,6 4,5 6,5 12,4 22,9 0,5 0,3 0,7 7,1 0,2 1,3 407 83,2 9,4 1,4 2,8 0,9 3,6 557 265 55,0 3,6 22,2 8,2 3,4 7,7 45 14,3 47,3 38,4 19 43,4 21,7 34,9 79 39,6 11,6 48,8 149 32,1 7,9 9,8 0,7 6,2 12,3 0,7 30,3 776 75,2 22,6 2,2 391 71 87,1 13,9 18,0 1,1 32,6 21,5 12,9
Totaal SBI 554 1998 126,9 2.249 2.222 2.217 5 27 1.861 37,8 22,5 8,6 31,1 579 279 44 17 80 158 387 -39 348 68,3 15,2 15,5 5,0 2.222 0,2 99,8 67,5 8,3 34,8 1,1 4,4 6,7 12,2 22,7 0,6 0,8 0,7 7,2 0,3 1,3 418 81,8 12,2 1,5 2,0 0,4 3,5 579 279 . . . . . . 44 . . . 17 . . . 80 . . . 158 . . . . . . . . 752 76,0 22,5 1,5 392 112 95,1 21,3 7,8 0,9 32,5 32,6 4,9
Totaal SBI 554 1999 126,3 2.372 2.341 2.339 2 31 1.974 36,8 23,2 8,8 31,2 616 296 45 16 91 168 398 -30 368 69,0 15,0 15,5 12,3 2.341 0,1 99,9 69,1 8,6 35,7 1,2 4,4 6,7 12,6 21,2 0,3 0,7 0,9 7,2 0,3 0,9 458 80,2 13,1 1,4 2,0 0,7 3,6 616 296 . . . . . . 45 . . . 16 . . . 91 . . . 168 . . . . . . . . 832 77,9 19,9 2,2 371 292 91,6 50,4 5,6 0,5 22,9 12,2 8,4
Tot 50 000 euro 1996 30,5 106 104 104 0 2 92 41,2 7,1 9,7 42,1 39 22 3 1 3 10 14 -3 11 63,5 10,1 10,6 5,9 104 0,1 99,9 75,8 9,1 40,2 2,1 4,0 7,9 12,4 13,7 0,5 - 0,6 9,3 - - 7 84,4 10,0 - - - 5,6 39 22 60,8 4,2 19,6 6,0 3,5 5,8 3 22,6 70,5 6,8 1 58,1 30,2 11,6 3 58,1 6,0 35,9 10 34,3 3,5 5,2 1,3 6,5 1,4 0,2 47,6 57 35,4 64,6 - 45 6 95,7 41,3 0,3 - 42,1 12,0 4,3
Tot 50 000 euro 1997 27,4 91 88 88 0 3 71 42,6 5,8 7,8 43,8 31 18 1 1 3 9 19 -2 17 65,6 18,3 18,7 2,8 88 0,4 99,6 73,4 9,1 36,2 1,9 3,2 10,2 12,8 13,6 0,4 0,0 0,1 12,1 - 0,4 4 86,6 11,7 0,3 - - 1,8 31 18 62,3 4,2 23,2 3,4 2,2 4,8 1 23,5 51,4 25,1 1 47,2 29,1 23,7 3 47,8 10,1 42,0 9 34,6 5,8 10,1 1,3 8,7 2,7 0,3 36,4 55 26,2 73,8 - 41 3 84,5 5,7 3,9 - 68,6 6,4 15,5
Tot 50 000 euro 1998 26,4 88 86 86 0 2 67 42,2 6,7 8,3 42,7 29 16 1 1 2 9 21 -2 19 67,2 20,9 21,5 3,5 86 0,1 99,9 72,5 8,9 37,7 1,4 4,2 9,6 10,7 15,5 0,4 0,1 0,2 11,2 - 0,4 5 84,6 11,2 0,4 2,1 0,8 1,2 29 16 . . . . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 9 . . . . . . . . 50 33,2 66,8 - 38 3 88,9 22,1 2,3 - 28,5 36,0 11,1
Tot 50 000 euro 1999 21,2 70 69 69 0 1 52 44,7 5,9 6,0 43,5 22 13 1 0 1 6 19 -2 17 66,4 24,3 24,2 7,2 69 0,1 99,9 73,1 9,0 39,3 1,1 4,5 7,6 11,6 14,0 0,6 0,1 0,5 11,7 - - 3 90,9 8,0 - - - 1,1 22 13 . . . . . . 1 . . . 0 . . . 1 . . . 6 . . . . . . . . 40 33,7 66,3 - 28 5 84,1 22,6 1,1 - 34,5 25,9 15,9
50 000 tot 100 000 euro 1996 40,9 325 321 321 0 4 248 46,4 9,8 8,0 35,8 89 45 5 4 9 26 77 -5 72 64,1 21,6 22,0 2,8 321 0,1 99,9 74,3 8,3 41,2 2,0 3,5 7,0 12,3 14,5 0,5 0,1 0,9 8,8 0,6 0,3 24 85,8 8,5 0,1 1,4 - 4,4 89 45 51,9 4,7 23,7 9,3 4,1 6,3 5 9,6 70,0 20,4 4 41,2 21,5 37,2 9 43,7 12,6 43,6 26 31,5 6,6 7,4 0,3 5,5 1,5 0,9 46,4 116 45,7 53,3 1,0 73 9 92,9 34,2 1,9 0,7 32,7 23,3 7,1
50 000 tot 100 000 euro 1997 38,1 274 271 270 1 3 212 45,0 9,5 8,2 37,3 79 41 5 3 9 20 62 -5 57 64,8 20,4 20,8 2,6 271 0,2 99,8 75,8 8,6 42,5 1,7 3,5 6,7 12,8 14,4 0,5 0,1 0,5 8,5 0,1 0,2 20 87,9 9,1 0,2 0,3 0,0 2,7 79 41 53,4 4,1 23,8 7,8 3,4 7,4 5 3,9 54,0 42,1 3 39,5 18,8 41,7 9 46,1 12,3 41,5 20 33,5 7,2 10,2 1,0 5,6 1,9 0,4 40,3 95 50,5 49,5 - 61 7 85,4 4,0 19,8 - 42,1 19,4 14,6
50 000 tot 100 000 euro 1998 34,0 243 240 240 0 3 189 42,4 9,8 8,2 39,6 75 43 4 2 7 18 54 -3 51 66,7 20,3 20,9 4,7 240 0,1 99,9 75,5 8,0 42,6 1,8 3,3 7,0 12,9 14,2 0,4 0,0 0,5 9,2 0,1 0,3 19 85,2 11,5 0,5 - 0,5 2,7 75 43 . . . . . . 4 . . . 2 . . . 7 . . . 18 . . . . . . . . 84 47,8 52,2 - 53 11 97,2 43,2 4,2 - 27,9 21,9 2,8
50 000 tot 100 000 euro 1999 34,1 237 234 233 0 3 190 41,9 11,5 8,9 37,8 72 38 4 2 8 19 47 -6 41 65,9 17,3 17,5 14,9 234 0,2 99,8 72,0 7,9 40,9 1,0 3,5 6,9 11,8 17,0 0,4 0,1 0,5 9,4 0,3 0,4 22 82,2 12,4 0,3 2,8 0,1 2,5 72 38 . . . . . . 4 . . . 2 . . . 8 . . . 19 . . . . . . . . 90 49,4 48,3 2,3 51 35 86,9 35,6 3,6 0,5 36,0 11,3 13,1
100 000 tot 250 000 euro 1996 39,2 643 631 629 2 12 525 41,2 19,1 7,4 32,3 170 84 12 7 22 45 118 -12 106 65,8 16,2 16,5 4,2 631 0,3 99,7 70,0 7,4 37,9 2,2 4,3 6,3 11,9 22,3 0,5 0,1 0,8 5,8 0,3 0,5 100 83,5 9,6 1,3 2,3 0,1 3,7 170 84 53,5 4,2 21,1 9,4 3,8 7,9 12 12,4 50,8 36,8 7 39,9 25,3 34,7 22 38,0 12,8 49,2 45 27,8 9,9 9,4 0,3 6,4 8,4 0,4 37,4 255 74,4 22,5 3,1 117 27 93,1 20,3 8,5 1,4 38,4 24,5 6,9
100 000 tot 250 000 euro 1997 46,4 717 708 704 4 9 575 41,5 18,3 7,9 32,3 186 93 13 7 26 47 143 -15 128 66,3 17,7 17,8 3,3 708 0,6 99,4 70,3 8,6 37,7 2,0 4,6 5,8 11,5 21,6 0,5 0,1 0,8 5,8 0,4 2,0 105 83,1 10,4 1,0 4,0 0,2 3,3 186 93 57,6 3,4 21,3 7,9 3,0 6,8 13 17,1 45,0 37,9 7 40,9 24,0 35,1 26 41,3 13,3 45,4 47 35,4 9,4 11,2 0,3 6,1 6,1 0,6 30,9 249 72,0 24,5 3,4 127 24 86,1 13,6 21,3 0,4 32,2 18,5 13,9
100 000 tot 250 000 euro 1998 42,4 689 680 679 2 9 548 42,2 15,8 8,4 33,6 184 88 13 5 25 52 141 -16 125 66,0 18,1 18,2 7,2 680 0,2 99,8 70,5 9,0 38,3 1,2 4,2 6,1 11,7 20,2 0,4 0,0 0,7 7,4 0,5 1,3 87 83,2 11,8 1,1 1,8 0,1 3,3 184 88 . . . . . . 13 . . . 5 . . . 25 . . . 52 . . . . . . . . 208 69,2 29,1 1,7 113 49 93,0 22,4 8,1 1,0 27,5 34,0 7,0
100 000 tot 250 000 euro 1999 45,8 737 726 725 1 11 598 40,5 17,2 9,0 33,2 199 100 14 6 26 52 139 -14 125 66,6 16,8 16,9 11,8 726 0,2 99,8 72,5 8,9 39,7 1,7 4,2 5,7 12,3 17,7 0,3 0,1 0,6 7,8 0,8 1,1 103 79,8 12,6 1,4 2,9 1,2 3,3 199 100 . . . . . . 14 . . . 6 . . . 26 . . . 52 . . . . . . . . 246 71,3 25,5 3,2 117 87 92,6 34,2 6,1 0,3 35,8 16,0 7,4
250 000 euro en meer 1996 21,4 980 970 966 4 10 857 36,5 29,3 7,3 26,9 230 99 23 8 38 62 123 -8 115 67,8 11,2 11,7 5,3 970 0,4 99,6 63,3 7,3 29,9 1,7 5,0 7,4 12,0 27,6 0,6 0,3 0,9 6,8 0,1 1,1 251 83,4 9,3 1,6 2,1 0,5 4,3 230 99 50,1 3,7 23,1 9,0 3,1 11,0 23 22,2 48,6 29,2 8 28,0 25,1 45,5 38 39,0 10,9 50,1 62 27,6 8,0 9,8 0,2 6,7 19,7 0,4 27,6 372 91,1 7,0 1,9 160 52 73,2 25,9 9,4 0,8 18,8 18,3 26,8
250 000 euro en meer 1997 20,9 1.077 1.066 1.061 5 11 939 34,8 29,6 7,9 27,8 261 113 25 9 41 73 138 -15 123 69,4 11,3 11,4 3,5 1.066 0,5 99,5 63,7 7,9 30,3 1,3 4,7 6,7 12,8 26,7 0,5 0,6 0,7 7,1 0,2 1,1 277 82,9 9,0 1,7 2,5 1,2 3,8 261 113 52,3 3,5 22,1 9,2 3,8 9,2 25 14,6 46,9 38,5 9 46,4 20,2 33,4 41 36,6 10,5 52,9 73 29,3 7,4 8,7 0,8 6,2 20,3 0,9 26,4 377 90,7 7,1 2,2 161 38 88,2 16,4 16,6 1,8 28,7 24,7 11,8
250 000 euro en meer 1998 24,1 1.228 1.215 1.211 3 13 1.057 34,4 29,2 8,8 27,6 292 133 26 8 46 79 171 -18 153 70,0 12,2 12,4 3,9 1.215 0,3 99,7 63,9 7,9 31,1 1,0 4,8 6,8 12,4 26,2 0,7 1,4 0,8 6,3 0,3 1,4 309 81,1 12,4 1,6 2,1 0,4 3,7 292 133 . . . . . . 26 . . . 8 . . . 46 . . . 79 . . . . . . . . 410 90,4 7,7 1,9 187 48 97,1 14,8 8,8 1,0 38,9 33,5 2,9
250 000 euro en meer 1999 25,2 1.327 1.313 1.312 0 14 1.134 33,6 29,1 8,8 28,5 323 145 25 7 55 90 193 -9 184 71,0 13,1 13,9 12,4 1.313 0,0 100,0 66,5 8,6 32,3 0,9 4,6 7,1 13,0 24,2 0,3 1,2 1,2 6,3 0,1 0,9 330 80,1 13,3 1,5 1,7 0,6 3,7 323 145 . . . . . . 25 . . . 7 . . . 55 . . . 90 . . . . . . . . 455 91,1 7,0 1,9 176 165 92,4 62,9 5,9 0,6 13,0 10,0 7,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Drankverstrekkers (SBI 554)
Verstrekken van dranken voor consumptie ter plekke, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement en van kleine
eetwaren in cafés, bars, discotheken, nachtclubs, bierhallen,
buffetten in schouwburgen enz. Exploitatie van zalen voor feesten en
partijen met horecaverstrekkingen.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Winst- en verliesrekening
Bedrijven
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengst =
Netto-omzet +
wijzigingen in onderhanden werk +
Geactiveerde productie voor eigen bedrijf +
Subsidies en restituties +
uitkeringen van verzekeringen (bedrijfsschade)+
Ontvangen huren onroerende goederen +
Niet eerder genoemde opbrengsten
Netto-omzet
Totaal netto-omzet
Verleende diensten
Handelsgoederen
Overige opbrengsten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfslasten
Kostprijs van de omzet
Grond- en hulpstoffen.
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Inventaris- en machinekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Andere kosten
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële resultaten
Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone
bedrijfsuitoefening.
Resultaat voor belastingen
Bruto winstmarge
De netto-omzet minus de som van de kosten van grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en kosten uitbesteed werk als percentage van
de netto-omzet.
Operationele winstmarge
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen als percentage
van de bedrijfsopbrengsten.
Winstmarge voor belastingen
Het resultaat voor belastingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Investeringsquote
De investeringen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Omzetspecificatie
Netto-omzet
Totaal handel
Totaal verleende diensten
Dranken
Totaal dranken
Gedistilleerd
Bier alcoholhoudend
Bier alcoholvrij/arm
Zwak alcoholische dranken
Koffie en thee
Overige niet alcoholische dranken
Keuken
IJs en sorbets
Logies
Verhuur zalen en banen
Overige horeca activiteiten
Overige dienstverlening
Personeelskosten
Ontvangsten voor uitleen en subsidie
Ontvangsten voor uitleen en loonsubsidie.
Incl. subsidies ter handhaving van de werkgelegenheid.
Totaal personeelskosten
Personeelskosten minus de personeelsopbrengsten.
Bruto lonen en salarissen
Bruto loon en salarissen gedurende het boekjaar, inclusief:
overhevelingstoeslag, extra beloningen en uitkeringen, overwerkgelden,
gratificaties, tantiemes, vakantiegeld, vergoedingen in natura en
uitkeringen uit hoofde van ontslagregelingen, minus ontvangen ziektegelden
van bedrijfsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen, wachtgeld en extra
loonheffing op spaarloon.
Sociale lasten
Alle ten laste van het bedrijf komende premies ZW, ZWF en WW. Als het
bedrijf op grond van de CAO het zgn. WAO-gat voor haar rekening neemt,
zijn de kosten daarvan opgenomen evenals de betalingen ingevolg de
Malus-regeling.
Pensioenpremies
De ten laste van het bedrijf komende bedragen voor pensioen- en
spaarregelingen ten behoeve van de oudedagsvoorziening. Hier zijn ook alle
uitgaven/suppleties in het kader van de VUT/EVT-regelingen opgenomen.
Kosten uitzendkrachten
Kosten ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Hieronder vallen o.m. reiskostenvergoedingen voor woon- werkverkeer,
kantinekosten, bedrijfscursussen, bijdrage spaarloonregeling,
personeelsadvertenties, bedrijfskleding, jubilea, wervingskosten,
arbodienst e.d..
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Betaalde huren, pachten e.d. van leasing
Betaalde huren, pachten en kosten van leasing.
Onroerende zaakbelasting, milieuheffing
Inclusief zuiveringslasten en PBO.
Energiekosten
Reparatie- en onderhoudskosten
Verzekeringen
Opstal, brand, glas e.d. inclusief assurantiebelasting.
Overige huisvestingskosten
Bewaking, schoonmaak, water e.d..
Inventaris- en machinekosten
Inclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Totaal inventaris- en machinekosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Onderhoudskosten
Overige inventaris- en machinekosten
Inclusief aanwijsbare energiekosten.
Autokosten
Totaal autokosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Betaalde huren en kosten van operational lease.
Brandstof
Overige autokosten
Verkoopkosten
Totaal verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Overige verkoopkosten
Inclusief beurs- en kredietverzekeringskosten.
Andere kosten
Totaal andere kosten
Accountants- en adviesdiensten
Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur
Overige verzekeringen
Exclusief verzekeringen t.b.v. huisvesting, beurs- en
kredietverzekeringskosten.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Exclusief onroerend zaakbelasting en milieuheffing.
Communicatiekosten
Beheerskosten
Overige automatiseringskosten
Exclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten
Werkzame personen
Totaal aantal werkzame personen
Werknemers op de loonlijst
Werknemers niet op loonlijst
Eigenaren, gezinsleden, firmanten.
Overig personeel
Ingeleend personeel van andere ondernemingen.
Aantal vte
Aantal werkzame personen herleid tot fte's.
Investeringen
Hieronder wordt verstaan de waarde van goederen, die in het boekjaar ter
beschikking komen en meer dan een produktiegang meegaan en een minimale
levensduur hebben van een jaar. Groot onderhoud van gebouwen of machines
wordt ook tot de investeringen gerekend. Investeringen in gebruikte
investeringsgoederen worden opgenomen voor de aanschafprijs. Investeringen
in voorraden en deelnemingen in andere bedrijven vallen niet onder het
investeringsbegrip.
Totaal investeringen
Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Computers
Overige machines, apparaten e.d.
Overige materiële vaste activa
Totaal immateriële vaste activa